16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İż kâleti-lmelâ-iketu yâ meryemu inna(A)llâhe yubeşşiruki bikelimetin minhu-smuhu-lmesîhu ‘îsâ-bnu meryeme vecîhen fî-ddunyâ vel-âḣirati vemine-lmukarrabîn(e)

Hani melekler, ya Meryem, gerçekten de Allah seni, kendisinin bir kelimesiyle müjdelemektedir adı da Meryemoğlu Mesih İsa'dır onun ve o, dünyada da kadri yüce bir erdir, ahirette de ve yakınlardandır o.

"Kelime", burada Tanrıyı birleyiş sözü, yahut Tanrı kitabı, yahut da İsa'dır. İsa, Tanrının ol sözüyle var olduğundan kelime diye anılmıştır. Peygambe... Devamı..

Hani melekler: "Ey Meryem! Doğrusu Allah Kendinden bir kelimeyi (İsa’yı doğuruvereceğini) sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada ve ahirette ’seçkin, onurlu ve saygın kılınmış birisidir’ ve (Allah’a) yakın kılınan (mukarreb kimselerdendir)."

O zaman melekler şöyle demişlerdi: “Ey Meryem! Allah kendisinden bir kelime ile seni müjdeliyor, O'nun ismi Meryem oğlu İsa Mesih'tir, bu dünyada da, öteki dünyada da itibarlı, Allah'a yakınlardan biri olacaktır.”

Hani Melekler Meryem'e:
“Allah sana kendisinden gelen 'ol' emri mûcizesini müjdeliyor. Onun adı Mesih'tir, Meryem'in oğlu Îsâ'dır. Dünyada da âhirette, ebedî yurtta da itibarlıdır, makam sahibidir, yüz akıdır. Allah'a en yakın olanlardan, gözdelerindendir.” demişlerdi.

Hani melekler şöyle söylemişlerdi: "Ey Meryem! Allah seni kendi katından, adı Meryem oğlu İsa Mesih olacak bir 'Kelime' ile müjdelemektedir. O dünyada da, ahirette de üstün şerefe sahip ve Allah'a yakın kimselerden olacaktır."

Hani Melekler, dediler ki: 'Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınanlardandır..'

Melekler: “-Ey Meryem, Allah kendinden bir kelimeyle (bir emirle yaratılacak çocuğu) sana müjdeliyor; ismi, Meryem'in oğlu Mesîh İsa'dır. Dünyada da ahirette de şanı yücedir, hem de Allah'a yakın olanlardan...” demişti.

O vakit melekler dediler ki: “Ey Meryem! Kendisinden bir kelime (ol) ile yaratılan bir bebeği Allah sana müjdeliyor. İsmi, Meryemoğlu İsa el-Mesih(*) olup dünya ve ahirette itibarlı ve Allah’a yakınlardan olacaktır.

(*) Mesih; düzelten, pürüzleri temizleyen demektir. Nitekim Hz. İsa, Yahudi şeriatında oluşan bazı pratik sıkıntıları düzeltmiştir.

O zaman melekler demişlerdi ki: “Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı, Meryem oğlu Mesîh İsâ'dır; dünyada da, âhirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.”

Hani, melekler: «Ey Meryem! Allah seni, kendi katından gelen bir sözle müjdeliyor, adı Mesih, Meryem oğlu İsa'dır, dünyada da, ahrette de yüze gelendir, yakınlardandır

Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah sana, kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesihi, dünya ve âhirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeliyor.”

“Mesih” formu, İbranice “mahsiah”tan türetilmiş olan Aramicedeki “meşiha”nın Arapçalaştırılmış şeklidir. Aslı “Meşih”tir. “Beğenilen, bereketli ve müb... Devamı..

Melekler Meryem’e didiler ki: Allâh sana kelimesini tebşîr idiyor (Ya’ni sana bir veled dünyâya geleceğini bildiriyor). İsmi Mesîh Îsâ bin Meryem’dir bu dünyâda ve âhiretde câh ve mukarrebîndendir.

Melekler demişti ki: "Ey Meryem! Allah sana, Kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesihi, dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler".

Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”

Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu Îsâ Mesîh’tir, dünyada da âhirette de itibarlı ve (Allah’a) yakın kılınanlardandır.

Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesîh'tir; dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır.  

 Mesîh, İbrânîce bir kelime olup aslı «meşîh»tir. Hz. İsa’nın bir lakabıdır ve «mübarek» anlamına gelmektedir.

Melekler demişti ki: "Meryem, ALLAH seni kendisinden bir Söz ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir. Dünyada da ahirette de önderlerdendir ve (Tanrı'ya) yakın olanlardandır.

Isa Mesih, Allah'ın 'ol' sözüyle babasız doğduğu için Allah'ın Sözü olarak adlandırılmıştır. Kuran, İsa'yı putlaştıranları uyarmak için İsa'yı çoğunlu... Devamı..

Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir; dünyada da ahirette de itibarlı, aynı zamanda Allah'a çok yakınlardandır.

Melekler dediği vakit: ya Meryem! haberin olsun Allah senin tarafından bir kelime ile müjdeleyor: ismi Mesih İsabni Meryem, Dünya ve Ahırette vecîh olarak hem de mukarrebînden

Hani, melekler (şöyle) demişti: “Ey Meryem! Şüphesiz Allah, kendi nezdinden bir kelime ile seni müjdeliyor ki onun adı Meryem oğlu Îsâ Mesih’tir. O, dünyada ve âhirette çok değerli/seçkin ve mukarreb kılınanlardandır.”

Hani melekler: “Ey Meryem! Allah, Kendi tarafından bir kelime¹ ile seni müjdeliyor: İsmi Meryem Oğlu Mesih İsa'dır. Dünyada da ahirette de şeref sahibi, Allah'a çok yakın olanlardandır.” dediler.

1- Takdir edilmiş hüküm.

Melekler: «Ey Meryem. Allah, kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor: Adı İsâ, (lakabı) Mesîh, (sıfatı) Meryem oğludur. Dünyâda da, âhiretde de şânı yücedir. (Allaha) çok yakınlardandır da».

Hani melekler demişti ki: “Ey Meryem! Şübhesiz Allah, seni tarafından bir kelimeyle(bir çocukla) müjdeliyor! İsmi, Meryemoğlu Îsâ Mesîh'tir, dünya ve âhirette şereflidir ve Allah'a yakın kılınanlardandır.”

Bir zaman melekler, "Ey Meryem!" demişlerdi, "Allah, kendisinden bir söz ile sana, Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek, bu dünyada da, ahirette de büyük itibar sahibi ve mukarrebinden (Allah’a yakın kullarından) olacak (bir oğul) müjdeliyor.

Melekler “Ey Meryem! Allah sana kendinden kararlaştırılmış bir söz olarak, ismi Meryem oğlu İsa Mesih olacak, dünya ve ahirette korunanlardan ve Allah’a yakın olanlardan olmak üzere, tertemiz (bir oğlan çocuğunu) müjdeliyor” dediler.

O gün melekler demişlerdi: « Ey Meryem! Gerçekten Allah seni « Ol» sözüyle olan bir çocukla müjdeliyor. Onun adı Meryemoğlu Mesih İsa’dır. O bu dünyada da öbür dünyada da yükselecek, Allah’ın yakınlarından olacaktır.»

Hani melekler demişlerdi: «Meryem! Allah kendisinden gelen bir kelime ile sana müjde veriyor, adı Mesih, Meryem oğlu İsa/dır. Dünyada ve âhirette itibarlı [¹⁰] dır. Nezd-i Bâride mukarrep olanlardandır.»

[10] Şefaat ve nübüvvet vecah ve mansıp ve makam sahibi.

Hani melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni kendinden bir ‘kelime’ ile müjdeliyor. Onun ismi Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da ahirette de itibarlı [vecîhen] ve Allah’a en yakın olanlardandır [mukarrebîn].”

Hani melekler, “Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Onun adı Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. O, dünyada da ahirette de şanı yüce ve Allah'a yakın kılınanlardandır” demişti.

Hani melekler, “Ey Meryem!” demişlerdi, “Allah kendi katından göndereceği son derece enteresan, “yok”u “var” eden bir kelimeyle, yani “Ol!” emriyle rahminde yaratacağı bir çocukla seni müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, âhirette de çok saygın, çok değerli bir kul ve Allah’a en yakın olanlardan, O’nun hoşnutluğuna ermiş bir Peygamberdir.

Hani, Melekler dedi:
“Ey Meryem! Allah, seni kendisinden bir kelime (söz) ile müjdelemektedir. Onun adı, Dünya ve Âhiret’te vecîh / şerefli / itibarlı olarak Meryem’in oğlu İsa Mesîh’dir. Hem de Yakınlaştırılmışlar’dandır / Gözdeler’dendir”.

Resulüm! hatırlarsın bir gece yarısı melekler: " Meryem! Allah sana, Meryemoğlu Mesih İsa adında canciğer bir bebek sözü veriyor. O, dünya ahiret herkes nazarında saygın bir kişi olacak " demişler ve eklemişlerdi:

Hani melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor! O’nun adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir. Dünyada ve ahirette itibarlı, Allah’a çok yakın olanlardandır."

Hani melekler şöyle demişlerdi: “Ey Meryem! Şüphesiz ki Allah sana kendisinden bir kelimeyi [*] müjdeliyor ki adı [Mesih] (yani) Meryem oğlu İsa’dır; dünyada da ahirette de itibarlıdır ve (Allah’a) yakın kılınanlardandır.”

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:39; Nisâ 4:171.

Bir de Melekler ona: “Ey Meryem! Allah sana adı Meryem’in oğlu Îsâ Mesih olan bir kelimeyi müjdeliyor. O dünyada da âhirette de çok şerefli¹ ve Allah’a çok yakın kullardandır.”

1 Vecih: Haysiyetli, şerefli, sevgili, yüzlü demektir.

O zaman melekler, “Ey Meryem!” demişlerdi, “Allah, Kendisinden bir söz ile sana, Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek, ³² bu dünyada ve öteki dünyada büyük şeref sahibi ve Allah’ın en yakınlarından olacak [bir oğul] müjdeliyor.

32 Lafzen, “ismi Mesîh olacak”. Mesih formu, İbranice mâhsîah’dan türetilmiş olan Ârâmîcede’ki meşîhâ’nın Arapçalaştırılmış şeklidir -tahta çıkışları ... Devamı..

Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni katından bir kelime ile müjdeliyor; Mesih Meryem oğlu İsa olacak. Dünya’da ve ahirette itibarlı, seçkin ve Allah’a yakınlardan olacak. 3/59, 4/171

O zaman melekler demişlerdi ki: “Ey Meryem! Allah sana adı Meryem oğlu İsa[⁵⁸⁴] Mesih olan, dünyada da âhirette de gözde ve (Allah’a) yakınlardan biri olacak O’ndan[⁵⁸⁵] bir kelimeyi müjdeliyor!

[584] “Ey Meryem” diye başlayan bir cümlede İsa’nın “Meryem oğlu” olduğunun vurgulanması üç amaç taşır: 1) Yahudilerin Meryem’in iffetine yönelik ift... Devamı..

(Yine) Bir vakit melekler: "Ey Meryem, Allah sana kendisinden bir Kelime'yi müjdeliyor, adı Meryemoğlu İsa Mesih'tir, dünyada ve ahirette itibarlı, Allah'a çok yakın olanlardandır da.

Hani melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafindan bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, ahrette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır. "

Vaktâ ki melekler demişlerdi: «Ey Meryem! Şüphesiz Allah Teâlâ sana taraf-ı ilâhisinden bir kelime ile müjde veriyor ki, adı Mesih, Meryem oğlu İsâ'dır. Dünyâda da ahirette de vecih ve mukarrep olanlardandır.»

Gün geldi, melekler ona: “Meryem! Allah, Kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı Îsâ, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da âhirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır. [19, 21] {KM, Luka 1, 26-38; Matta 1, 16; Yuhanna 1, 41}

Ağızdan çıkan mânalı bir ses veya kitapta yazılı mânalı yazı kelime olduğu gibi, âleme bakıldığı zaman, bakışta seçkinleşen ve gözden gönüle geçip duy... Devamı..

Melekler demişti ki: "Ey Meryem, Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu Îsa Mesih'dir; dünyada da, ahirette de yüzde (şerefli) ve (Allah'a) yakın olanlardandır."

Şunı da yâd it ki melâike (Cibrîl 'aleyhisselâm) Ey Meryem! Allâh Te'âlâ seni bir kelime-i ilâhiyesiyle [²] tebşîr ider. Onun ismi Mesîh 'Îsâ ibni Meryem'dir. O, dünyâda şerîf ve kadri büyük ve Allâh Te'âlâ'ya yakınlardandır didi.

[2] Cenâb-ı Mesîh'e Kelimetullah tesmiyesinin sebebi babasız olarak, bütün insânlardan gayrı bir sûretde, Allâh'ın (kün) emriyle yaradılmış olmasıdır.... Devamı..

Yine bir gün melekler Meryem’e dedi ki: “Meryem! Allah sana kendisinden bir söz[*] müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada da ahirette de itibarlıdır ve Allah'a yakın olanlardandır.

[*] Buradaki "Söz" İsa aleyhisselamdır. Babası olmadığı halde sırf Allah'ın "Ol" emri ile oluşmaya başladığı için bu adı almıştır.

Melekler demişti ki:-Meryem, Allah sana, adı Mesih, Meryem oğlu, İsa dünya ve ahirette itibarlı ve öncülerden/mukarrebinden olacak kendisinden bir kelimeyi (İsa'yı) müjdeliyor.

Hani, melekler “Ey Meryem,” demişlerdi, “Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu Mesih İsa'dır. O dünyada ve âhirette şerefi büyük, Allah'ın yakın kullarındandır.

Bir de, melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni, kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı, Meryem'in oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve âhirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştırılanlardandır."

ol vaķt kim eyitti firişteler: “iy meryem! bayıķ Tañrı muştılar saña bir sözi andan; adı anuñ mesįh’dür, 'įsā meryem oġlı yüzlü ḥürmetli-y-iken dünyede daħı āħiretde daħı yaķın olınmışlardan.”

Daḫı ẕikr eyle ol vaḳtı ki feriştehler eyitdi Meryem[e]: İy Meryem, Tañrı Ta‘ālā saña muştılar kelimetu’llāhı ki adı Mesīḥ ve Meryem oġlı ‘Īsādur, yüzi aḳdur dünyāda ve āḫiretde daḫı, daḫı Allāh[a] yaḳınlardandur.

Mələklər dedilər: “Ya Məryəm! Həqiqətən, Allah Öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir ki, dünyada və axirətdə şanı uca (şərəfli) və (Allaha) yaxın olanlardandır.

(And remember) when the angels said: O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a word from Him, whose name is the Messiah, Jesus, son of Mary, illustrious in the world and the Hereafter, and one of those brought near (unto Allah).

Behold! the angels said: "O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a Word from Him: his name will be Christ Jesus(386), the son of Mary, held in honour in this world and the Hereafter and of (the company of) those nearest to Allah(387).

386 Christ: Greek, Christos = anointed: kings and priests were anointed to symbolise consecration to their office. The Hebrew and Arabic form is Masih... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.