26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtiha Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)

Rahman ve rahim Allah adiyle

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… [Not: Rahman, sonsuz şefkat ve inayeti; Rahim ise sınırsız merhamet ve mağfireti anlatır.]

 Euzübillahi-mineşŞeytanir-Racim:Yüce Rabbimizin rahmet ve inayetinden kovulmuş, şerrin ve şekavetin rehberi olmuş Şeytanın vesvesesinden... Onun Kur’... Devamı..

Dünyada herkesi, ahirette sadece mü'minleri rahmetine alan Allah adına.

Kur’ân’ın ilk sûresi olması ve konusu sebebiyle “açan” anlamına gelen “Fatiha” ismini almıştır. Bu sûre bir önsöz niteliği taşıyıp aynı zamanda, Allah... Devamı..

Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına vehayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah'ın izni ve yardımıyla, Allah'ın adıyla…

bk. et-Tefsîru’l-Kebîr, 1/101 vd. bk. 59/22-24.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

O Rahman, O Rahim olan Allah'ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah'ın adı ile okumağa başlarım.)

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla.[1]

[1] Fâtiha sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraktar Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, I, 67-73.

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Rahman“Besmele”, Tevbe sûresi hariç bütün sûrelerin başında yer almakta olup Fâtiha sûresinin 1. âyetini oluşturmaktadır. Bu nedenle 1. âyet olarak nu... Devamı..

Müşfik ve rahîm olan Allâh’ın ismiyle

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:

Bismillâhirrahmânirrahîm.[1][2][3]

1. “Tekrarlanan yedi âyet” ile ilgili olarak bakınız: Hicr sûresi, âyet, 87.2. Salât, namaz demektir. Hz.Peygamber, namaz açısından Fâtiha sûresinin ö... Devamı..

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla...

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.

"Besmele" olarak bilinen bu ayet, Kuran'da özel bir konuma sahiptir. 9'uncu sûre hariç tüm sûrelerin açılış cümlesidir. Besmele, 1974 yılında komputer... Devamı..

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Rahmân, Rahîm Allahın ismiyle

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Rahmeti Bol ve Kesintisiz Olan Allah'ın Adıyla

Rahman ve rahim olan Allahın adiyle.

Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle.(2)

(2)“*بِسْمِ اللّٰهِ her hayrın başıdır.” (Sözler, 1. Söz, 3)“بِسْمِ اللّٰهِ kudret-i ezeliyenin (Allah’ın ezelî kudretinin) tealluk (alâka) ve te’sîri... Devamı..

Merhametli, koruyup gözeten Allah’ın adıyla

Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım.

Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adıyle [²]

[1] Sûre-i Celîle yedi âyettir, Mekke'de nazil olmuştur.[2] Besmele-i şerîfe'deki «rahman» bütün mahlûkat hakkında, «rahim» bilhassa mü'minler hakkınd... Devamı..

Rahmân, Rahîm Allah Adıyla¹

1 Besmelenin müstakil bir ayet olup olmadığı tartışılmıştır. Hanefî ve Malikîlere göre, sûreleri birbirinden ayırmak için yazılmıştır. Şafîlere göre i... Devamı..

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

(Mekke’de nazil olmuştur ve 7 ayettir. Kur’an’ın ilk suresi olduğu için “açış ya-pan ve açan” manasına “Fatiha” denil-miştir. Diğer adları şunlardır: ... Devamı..

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla! Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat ve merhamet sahibi yüce Rabb’imin adıyla, O’nun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca O’nun adına okuyor, söylüyorum:

Fâtiha; başlangıç demektir. Bir bitki tohumu nasıl o bitkinin dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve diğer özelliklerini özünde barındıran bir çekird... Devamı..

Rahîm Rahmân Allah’ın Adıyla;

Bismillâhirrahmânirrahîm ( Her şeye sevgi ile hakim olan Allah adıyla )

Varlıkları, olayları, hayatı, her şeyi kuşatan, her şeyi koruyan Allah’ın adıyla okur, her işime Allah’ın adıyla başlarım! Gördüğüm görmediğim her şey Rabbimin koruması, Rabbimin kuşatması altındadır. Varlıklar arasında ayrımcılık yapılmaz. İnsanlar ister inansın ister inanmasın Allah tarafından kuşatılır, korunur. İnkâr edenler anlamasalar da Allah’ın katında eşitlik bozulmaz. Herkes kendi yaptığından sorumludur.

[Rahmân], [Rahîm] [*] olan Allah’ın adıyla. [*]

[Rahmân], “merhametin kaynağı, merhameti bol, merhameti sonsuz, özünde merhametli”; [Rahîm] ise, “merhametli, acıyan, işinde merhametli olan” şeklinde... Devamı..

Rahmân¹ Rahîm² Allah’ın³ adıyla.⁴

1 Rahmân (اَلرَّحْمٰنُ): Allah’a ait bir sıfattır. Hem mevsuflu, hem mevsufsuz olarak tek başına özel isim olarak kullanılabilen bir sıfat-ı müşebbehe... Devamı..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ¹

1 Otoritelerin çoğunluğuna göre, (9. sure -Tevbe- hariç bütün surelerin başında yer alan) bu ifade Fâtiha’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu ned... Devamı..

Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah’ın adıyla. 11/41, 27/31, 96/1

RAHMÂN RAHÎM ALLAH’IN ADIYLA[¹]

[1] Veya bânın mülabese vurgusuyla: “..Allah adına”. Açılımı: “Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına”. Besmele, ilk vahyin ilk âyetindeki “... Devamı..

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ'nın ismiyle (tilâvete başlarım).

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla [59, 22-24]

Rabbü’l-âlemin sıfatı Kur’ân mesajının evrenselliğini, rahmân ve rahîm sıfatları, Allah’ın kâinatı şenlendiren geniş rahmetini ilan eder. Sûrenin başı... Devamı..

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

Bütün yaradılmışlara dünyâda ve âhiretde acıyub iyilik iden Allâh'ın ismiyle başlarım.

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla,

[*] "Rahmân” ve “Rahîm" kelimeleri, rahmet (رحمة) kökündendir. Rahmet, iyilik ve ikramı gerektiren incelik anlamındadır. Allah’ın özelliği olarak kull... Devamı..

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın(1) adıyla.(2)

(1) Yüce Allah, Kur’ân’ın açılışında, kendisini üç ismiyle bize tanıtmıştır: Allah, Rahmân, Rahîm. Bunlardan Allah ismi, “Lâfza-i Celâl” adıyla da bil... Devamı..

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

Tañrı adıyıla ya'nį başların yā oķırın gey raḥmet ķılıcı raḥmet ķılıcı

Vücūd ve ḥayāt beḳā ve iḥsān idici ve ḥavfdan muḥāfaẓa idici Allāhıñ ism‐işerīfiyle tilāvet‐i Ḳur’āna başlarım

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful(19).

19 The Arabic words "Rahman and Rahim," translated "Most Gracious" and "Most Merciful" are both intensive forms referring to different aspects of Alla... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.