3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 85. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-ilâ medyene eḣâhum şu’aybâ(en)(k) kâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruh(u)(s) kad câetkum beyyinetun min rabbikum(s) feevfû-lkeyle velmîzâne velâ tebḣasû-nnâse eşyâehum velâ tufsidû fî-l-ardi ba’de ishihâ(c) żâlikum ḣayrun lekum in kuntum mu/minîn(e)

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik de ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, ondan başka bir mabudunuz yoktur. Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir size, artık kileyi doğru ölçün, teraziyi doğru tartın, insanların haklarını yemeyin ve düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnanmışsanız bunlar, daha hayırlıdır size.

Midyan, Hz. İbrahîm'in Katura'dan doğan oğludur (Tekvin, 29, 1-4). Medyen adlı şehir, ihtimalen bu zatın ismini taşımaktadır. 28. Sûrenin 25-29. âyetl... Devamı..

(Sina Yarımadası’nda yaşayan) Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik. Şuayb onlara) Dedi ki: "Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. (İşte) Size (benimle) Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını ve) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin (hırsızlık ve haksızlık yapmayın) ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesat) çıkarmayın. Eğer inanıyorsanız (her türlü zulüm ve sömürüden sakının.) Bu sizin için daha hayırlıdır."

Ve Medyen halkına da, kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da “Ey kavmim!” dedi: “Yalnız Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka gerçek ilâhınız yok! Rabbinizden apaçık bir duyuru geldi size. Öyleyse bütün işlerinizde ölçüyü, tartıyı tam olarak gözetin. İnsanların eşyasında haksızlık edip, onları mahrum etmeyin. Yeryüzünde düzen sağlanmışken, bozgunculuk etmeyin. Eğer inanıyorsanız, bütün bunlar sizin iyiliğiniz içindir.

Medyen'e de soydaşları-kardeşleri Şuayb'i özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamber olarak gönderdik. Şuayb:
"- Ey kavmim, Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet edin. Ondan başka ilâhınız yok. Rabbinizden size açık hak bir delil, kitap ve şeriat gelmiştir. Ölçeği tam doldurun, ölçmede, tartıda adâletten ayrılmayın. İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, haksız rekabet yapmayın, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın. Her şey düzene konduktan, ıslah edildikten din ve dünya işleri, sosyal ilişkiler düzeltildikten, geliştirildikten, barış sağlandıktan sonra, ülkede, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Eğer mü'minseniz, böylesi sizin için daha hayırlıdır." dedi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 83/1-6.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir belge geldi. Ölçüyü tartıyı tam yapın ve insanların eşyasını eksik vermeyin. Düzene sokulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer mü'minler iseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb'ı (elçi olarak gönderdik. Şuayb onlara:) Dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız.'

Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb'i Peygamber gönderdik. Onlara şöyle dedi: “- Allah'a ibadet ve itaat edin. Ondan başka hiç bir ilâhınız yoktur. İşte size Rabbiniz tarafından bir mucize geldi. Artık ölçeği ve teraziyi tam tutun; insanların eşyasına haksızlık etmeyin; yeryüzünü, ıslâhından sonra bozmayın. Eğer bana inanırsanız, şu söylediklerim sizin için hayırlıdır.”

Medyen ehline de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir delil geldi. Ölçü ve tartıyı tam ifa edin; insanların eşyalarını eksiltmeyin; yeryüzünde, düzene girdikten sonra bozgunculuk yapmayın. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer inanıyorsanız!”

Medyen'e de kardeşleri Şu‘ayb'ı gönderdik: “Ey kavmim!” dedi, “Allah'a kulluk ediniz, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapınız; insanların mallarını eksik vermeyiniz, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız; eğer inanan insanlar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir.”

Medyen'e de, kardeşleri Şuayb'ı göndermiş idik, o dedi ki: «Ey ulusum ! Sizin için, ondan özge Tanrı yok, Allaha tapın, sizin için ondan başka Tanrı yok, Tanrınızdan size belge gelmiştir, ölçüyü, tartıyı doğru tutunuz, kimseden hiçbir şey eksiltmeyiniz, yeryüzü düzelmişken, orda fesat etmeyin, eğer inanmışsanız? Budur sizin için hayırlı olan

Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'ı (elçi olarak) gönderdik. Şuayb onlara dedi ki: “Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. İşte size Rabbiniz tarafından açık bir delil geldi: Artık ölçüde ve tartıda dürüst olun, insanların eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde huzur sağlandıktan sonra bozgunculuk çıkarmayın! Eğer inanıyorsanız sizin için hayırlı olan budur.”

Bkz. 11/84, 29/36Hz. Şuayb, Medyen ve Eyke halklarına peygamber olarak gönderilmiştir. Medyen toprakları, Hicaz’ın kuzey batısında, oradan Kızıldeniz’... Devamı..

Medyen bin İbrâhîm aleyhisselam evlâdına birâderleri Şu’aybı gönderdik ânlara didi ki: "Ey kavm[im] Allâh’a ’ibâdet idiniz niçün Allâh’dan başka şeylere tapacaksınız size rabbinizden bir mu’cize gönderdi, mîzân ve ’adâleti elden bırakmayınız, nâsın hakkını gasb itmeyiniz, arz üzerinde salâh var iken fesâd ilkâ itmeyiniz, eğer mü’min olmak ister iseniz hakkınızda daha hayırlı olur."

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik, onlara şöyle dedi: "Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin, düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin; inanıyorsanız bilin ki, bunlar sizin için hayırlıdır."

Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.”

Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Size rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın, insanların mallarının değerini düşürmeyin, düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.”

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.  

 Medyen, İbrahim (a.s.)ın oğlunun adıdır. Bunun torunlarına Medyen kabilesi, bu kabilenin ikamet ettiği şehre de Medyen şehri denilmiştir. Bu şehir, F... Devamı..

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: "Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size açık bir kanıt gelmiş bulunuyor. Ölçü ve tartıyı tam uygulayın. Halkın hakkını yemeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnanıyorsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır."

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir!"

Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb Peygamberi: Ey kavmim, dedi: Allaha kulluk edin, ondan başka bir ilâhınız daha yok, işte size rabbınızdan bir beyyine geldi, artık kileyi, teraziyi tam tutun, nâsın eşyasına haksızlık etmeyin, yer yüzünü ıslahından sonra yine fesada vermeyin, bana inanırsanız bu söylediklerim sizin için hayırlıdır

Medyen halkına da *kardeşleri Şuayb’ı (peygamber olarak) gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! (Sadece) Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin (mallarını alırken değerini düşürmeyin). Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.

* Bu kardeşlik soy veya kavmiyet kardeşliğidir. Din kardeşliği değildir.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı. Dedi ki: “Ey halkım! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka ilâh yoktur. Rabb'inizden size bir beyyinat¹ gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanlara mallarını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın;² eğer mü'minler iseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”

1- Kanıt içeren; açıklayıcı, açığa çıkarıcı bilgi. 2- İyi niyetli ve yapıcı olun, yıkıcı ve kötü niyetli olmayın.

Medyen (evlâdlarına) da kardeşleri Şuaybı (gönderdik). Dedi ki: «Ey kavmim, Allaha kulluk edin. Sizin Ondan başka hiç bir Tanrınız yokdur. Rabbinizden size apaçık bir bürhan gelmişdir. Artık kileyi, teraziyi tam tutun, insanların eşyasına (karşı) haksızlık etmeyin. Yer yüzünü — o, ıslah edildikden sonra — fesada vermeyin. (Bana) inanıcı iseniz (bu söylediklerim) sizin için hayırlıdır».

Medyen (kavmin)e(1) de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibâdet edin, sizin için O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur! Şübhesiz Rabbinizden size apaçık bir mu'cize gelmiştir; artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanlara, eşyâlarını(mallarını) eksik vermeyin ve ıslâh edilmesinden sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın! Eğer mü'min kimseler iseniz, (bilin ki) bunlar sizin için hayırlıdır.”

(1)Medyen şehri adını, orada yaşayan kabîlenin ataları ve İbrâhîm (as)’ın oğlu olan Medyen’den almıştır. Kavmine çok güzel nasîhatler eden ve te’sirli... Devamı..

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Kavmine dedi ki “Yalnızca Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. Rabbinizden açıklayıcı hükümler gelmiştir. Ölçüye ve tartıya uyun, insanlara vermeniz gereken şeyleri eksiltmeyin, düzelmiş ve yolunda giden düzeni bozup karışıklık çıkarmayın. Eğer inanıyorsanız bu şekilde davranmak sizin için daha hayırlıdır.”

Medyen’e de soydaşları Şuayb’ı gönderdik. Dedi: "Ey ulusum! Allah’a tapın. Sizin için Ondan başka tanrı yoktur. Gerçekten, size çalabınızdan apaçık bir belge geldi. Artık kileyi, teraziyi doğru kullanın. Kimsenin hakkını yemeyin. Ortalık düzelmişken onu karıştırmayın. Eğer inanan kimseler iseniz. Böylesi sizin için yeydir.

Medyene de kardeşleri Şuayb/i gönderdik. O dedi ki: «— Ey kavmim! Tanrıya tapın, Ondan başka sizin için tapacak yoktur. Size Rabbinizden aşikâr bir mucize gelmiştir. Ölçeği, teraziyi yerine getirin. Halka eşyalarından eksik vermeyin [⁴]. Yeryüzü, salâha nâil olmuş iken orada fesat çıkarmayın. Eğer bana inanırsanız bu size hayırlı olur»;

[4] Alış verişte hiyanet etmeyin, herkesin hakkı ne ise verin.

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). O, “Ey kavmim! Allah’a tapınız/kulluk ediniz. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Andolsun size Rabbinizden apaçık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapınız. İnsanların haklarını [eşyâehum] eksik vermeyiniz. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız. Eğer inanmış kimseler iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.”

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibadet edin, sizin için O'ndan başka ilâh yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin ve düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İman etmiş kimselerseniz bilin ki, bunlar sizin için daha hayırlıdır.”

Sonra Medyen halkına, kardeşleri gibi yakından tanıdıkları soydaşları Şuayb’ı elçi olarak gönderdik.Şuayb, “Ey halkım!” dedi, “Allah’a gönülden boyun eğin ve yalnızca O’na kulluk edin! Zira sizin, O’ndan başka otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz bir efendiniz, bir ilâhınız yoktur! İşte Rabb’inizden size, hakîkati tüm berraklığıyla ortaya koyan apaçık bir delil olarak, ilâhî mesaj gelmiş bulunuyor. O hâlde, ölçü ve tartıda adâleti gözetin; hiç kimsenin hakkını çiğnemeyin! Yeryüzünde ilâhî hükümler uygulanarak düzen ve denge kurulmuşken, sakın orada bozgunculuk çıkarmayın! İnsanı vahyin rehberliğinden uzaklaştırarak onu inkâr, zulüm ve ahlâksızlık bataklığına sürüklemeyin! Eğer gerçekten inanıyorsanız, bu sizin dünyada ve âhirette kurtuluşunuz için en hayırlısıdır!”

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’i (rasûl gönderdik).
Dedi ki:
-“Ey kavmim!
Allah’a kulluk edin! Sizin için O’nun dışında hiçbir ilah yoktur.
İşte size rabbinizden bir açık belge / beyyine geldi.
Ölçek ve Tartı’yı yerine getirin!
İnsanlar’a eşyalarını (değer bakımından) azaltmayın!
İslahından sonra Yeryüzü’nde bozgunculuk yapmayın!
Mümin iseniz, bu sizin için en hayırlıdır”.

Medyen halkına gönderdiğimiz öz kardeşleri Şuayb: " Sevgili kardeşlerim! Allah'a kulluk edin, çünkü sizin ondan başka tanrınız yok. Rabb’inizden size bir açıklama geldi. Bundan böyle ölçü ve tartının hakkını verin. İnsanları, kendi mallarıyla aptal yerine koymayın. Yeryüzünün kurulu doğal dengesini de bozmayın. Eğer içinizde iman varsa bunlar, sizin kendi iyiliğiniz içindir.

Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki; “Ey kavmim! Allah’ın yasalarına uyun! Sizin Allah’tan başka yönetecek hükümdarınız yoktur. Size Rabbinizden açık deliller, kesin yasalar gelmiştir. Artık Allah’ın yasalarına göre yaşayın! İnsanlar arasındaki ilişkilerde hakkı hukuku koruyun! İnsanların eşyalarını eksik vermeyin! Toplumsal düzeni sağlayın! Her zaman adil olun! Kimseye haksızlık yapmayın! Toplumun düzeltilmesi için Allah’ın yasası geldikten sonra Allah’ın yasasına karşı çıkarak bozgunculuk yapmayın! Eğer inanıyorsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır.”

Medyen’e [*] de kardeşleri [*] Şuayb’ı (göndermiştik de onlara) şöyle demişti: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin! Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. Elbette size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin! Düzenine kavuşturulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın! [*] İnanırsanız böylesi sizin için hayırlı olandır.

Medyen Hz. Şuayb’ın peygamber olarak görevlendirildiği şehirdi. [Medyene] kelimesi Kur’an’da 10 kez geçmekte, bir kısmında Hz. Musa ile ilgili kıssala... Devamı..

Medyen¹ (halkına da) kardeşleri Şuayb’ı² (gönderdik.) O da (kavmine): “Ey kavmim! (Yalnız) Allah’a kul olun, sizin için Ondan başka (ibâdet edilecek) bir ilâh yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde (Allah’ın) düzeni kurulduktan sonra, bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız, böylesi sizin için daha hayırlıdır.” dedi.

1 Medyen: Hz. İbrahim (a.s.) soyundan gelen Medyen’in neslinden bir kavim olup Şab Denizi civarında, onun kurduğu Medyen şehrinde yaşamışlardır. Kur’â... Devamı..

VE MEDYEN [halkına] kardeşleri Şuayb’ı ⁶⁷ [gönderdik], “Ey kavmim!” dedi, “Yalnız Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yok! Rabbinizden işte apaçık bir duyuru geldi size. Öyleyse [bütün işlerinizde] ölçüyü tartıyı tam olarak gözetin, hukuken onların olan şeyden insanları yoksun bırakmayın; ⁶⁸ ve iyi bir düzene kavuşturulduktan sonra kalkıp yeryüzünde bozgunculuk yapmayın: [bütün] bunlar sizin iyiliğiniz için; tabii, eğer inanırsanız.

67 Hz. Şuayb’ın, Kitâb-ı Mukaddes’de (Çıkış ii, 18) “Allah’a inanan” anlamına Reu-el olarak da sözü geçen, Hz. Musa’nın kayınbabası Jethro olduğu söyl... Devamı..

Medyen halkına da soydaşları Şuayb’i gönderdik. Dedi ki: – Ey kavmim, yalnızca Allah’a kulluk edin. Zira sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Şüphesiz size Rabbinizden apaçık belge gelmiştir. Bundan böyle alım satımlarda ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların mallarından (çalıp- çırparak) haklarını yemeyin. Ortalık düzelmişken yeryüzünü fesada vermeyin. Eğer inanırsanız bu, sizin için daha hayırlıdır. 11/84, 29/36, 83/1

MEDYEN’E de soydaşları Şuayb’ı gönderdik.[¹²¹⁸] “Ey kavmim!” dedi, “Yalnızca Allah’a kulluk edin! Sizin O’ndan başka ilâhınız yok: size Rabbinizden hakikatin apaçık belgeleri gelmiştir. Artık (her şeyde) ölçüyü ve tartıyı tam gözetin, insanları hakları olan şeylerden mahrum bırakmayın[¹²¹⁹] ve iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde fesat çıkarmayın! Bütün bunlar sizin hayrınızadır: tabi ki gerçekten Allah’a güveniyorsanız![¹²²⁰]

[1218] Medyen, Kızıldeniz kıyısında Akabe körfezinin doğusunda yer alan bir şehirdir. Josephus, Eusebius ve Batlamyus (Ptolemi) bu kentten ayrı ayrı s... Devamı..

Medyen halkına da, kardeşleri Şuayb'ı, peygamber olarak gönderdik ki o, "Ey kavmim, sadece Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan gayrı ilahınız yoktur. Size Rabbinizden (peygamberliğimi doğrulayan) açık bir delil geldi. Bundan böyle ölçeği ve teraziyi tam tutun, (kul hakkına riayet edin) insanların eşyalarını eksik vermeyin. (Peygamberler ve onların izinden gidenler vasıtasıyle) ıslahından sonra, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, eğer inanır kimselerseniz biliniz ki, bu öğütler sizin için çok hayırlıdır!

Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. Şayet iman edeler iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. "

Ve Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i (peygamber gönderdik). Dedi ki: «Ey kavmim! Allah Teâlâ'ya ibadette bulunun, sizin için O'ndan başka tanrı yoktur. Muhakkak ki, size Rabbinizden apaçık bir bürhan geldi. Artık ölçeği ve teraziyi tam tutun ve nâsa eşyalarını tenkis etmeyin, ve yeryüzünde ıslahından sonra fesad çıkarmayın, bu sizin için hayırlıdır, eğer siz inanır kimseler iseniz.»

Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb'ı gönderdik. “Ey benim halkım! ” dedi, “yalnız Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. ”“Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların haklarını eksiltmeyin, halka haksızlık etmeyin, ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Böyle yapmanız sizin için daha iyidir. Tabiî eğer inanırsanız. [83, 1-6] {KM, Çıkış 3, 1; 2, 18; Sayılar 10, 29}

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inananlar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir!"

Medyen kavmine de kardaşları Şu'ayb'ı rasûl gönderdik. (Şu'ayb): "Ey Kavmim! Allâh'a tapın ve 'ibâdet idin. Sizin içün O'ndan başka Allâh yokdur. Rabbinizden size âşikâr mu'cizeler geldi. Kileyi doğrı ölçün ve terâziyi doğrı tartın. Halka eşyâsını eksik virmeyin. Îmân ile salâha vâsıl oldukdan sonra arzda küfür ile fesâd itmeyin. Bu (benim bu sözlerimin icrâsı) sizin içün hayırlıdır. Eğer mü'minlerden iseniz sözimi dinleyiniz.

Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden bir belge geldi. Artık ölçeği ve tartıyı tam yapın. İnsanların hakkını yemeyin. Ülkede düzen sağlandıktan sonra kurulu (doğal) düzeni bozmayın. İnanıp güvenen kimseler iseniz sizin için hayırlı olan budur.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. (Kavmine şöyle) dedi:-Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Şüphesiz size Rabbinizden açık delil geldi. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasından bir şeyler eksik vermeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. Eğer iman ederseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da “Ey kavmim,” dedi. “Yalnız Allah'a kulluk edin; çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam olarak yapın; halkın malını çalıp çırpmayın. Düzene konmuş bir ülkeyi de fesada vermeyin. Eğer inanmış kimseler iseniz, sizin için hayırlı olan budur.

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şöyle dedi: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Size O'ndan başka ilah yok! Size Rabbinizden açık bir kanıt gelmiştir. Ölçü ve tartıda dürüst davranın. İnsanların eşyasına el koymaya tenezzül etmeyin. Yeryüzünde, orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Eğer inanan insanlarsanız bu sizin için daha hayırlıdır."

daħı medyen ķabilesi yaña anlaruñ ķarındaşın şu'ayb’ı eyitti “iy ķavmum! ŧapuñ Tañrı’ya yoķdur sızüñ hįç Tañrı. andan ayruķ. bayıķ geldi size ḥüccet çalabuñuzdan pes tamām yitürüñ ölçmeġi ya'nį terāzūyı daħı terāzūyı eksmeñ ādemįlere nesnelerini. daħı fesād eylemeñ yirde eyü eylemeginden śoñra anı şol ya'nį 'adl yigrekdür size eger olasız inanıcılar.”

Medyen ḳavmine daḫı ḳarındaş‐ıdı Şu‘aybı peyġamber gönderdük. Eyitdi:İy ḳavmüm, ṭapuñuz Tañrı Ta‘ālāya, yoḳdur size tañrı, Tañrı Ta‘ālādan özge. Geldi size mu‘cizātlar Çalabuñuzdan. Pes tamām eyleñüz ölçmegi,ṭartmaġı; daḫı eksiltmeñüz ḫalḳuñ ḥaḳlarını, daḫı fesād eylemeñüz yir yü‐zinde ıṣlāḥ olduḳdan ṣoñra. Ol size ḫayrludur, eger siz mü’min olsañuz.

Mədyən tayfasına da qardaşları Şüeybi (peyğəmbər) göndərdik. (Şüeyb) onlara belə dedi: “Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil (mö’cüzə) gəldi. Ölçüdə və tərəzidə düz olun. Adamların mallarının dəyərini (və ya onların haqqını) azaltmayın. Yer üzü (peyğəmbərlərin şəriətləri sayəsində) düzələndən sonra orada fitnə-fəsad törətməyin. Əgər siz mö’minsinizsə, bu (dediklərim) sizin üçün xeyirlidir!

And unto Midian (We sent) their brother, Shueyb. He said: O my people! Serve Allah. Ye have no other God save Him. Lo! a clear proof hath come unto you from your Lord; so give full measure and full weight and wrong not mankind in their goods, and work not confusion in the earth after the fair ordering thereof. That will be better for you, if ye are believers.

To the Madyan people(1053) We sent Shu´ayb,(1054) one of their own brethren: he said: "O my people! worship Allah. Ye have no other god but Him. Now hath come unto you a clear (Sign) from your Lord! Give just measure and weight, nor withhold from the people the things that are their due; and do no mischief on the earth after it has been set in order: that will be best for you, if ye have Faith.

1053 "Madyan" may be identified with "Midian." Midian and the Midianites are frequently mentioned in the Old Testament, though the particular incident... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.