30 Kasım 2023 - 17 Cemaziye'l-Evvel 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 88. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekulû mimmâ razekakumu(A)llâhu halâlen tayyibâ(en)(c) vettekû(A)llâhe-lleżî entum bihi mu/minûn(e)

Ve yiyin Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olanları ve inandığınız Allah'tan çekinin.

 Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl ve temiz olarak yiyin (yararlanın.) Kendisine inanmakta olduğunuz Allah’tan korkup (her türlü aşırılıktan) sakının.

O halde Allah'ın rızık olarak size bağışladığı şeylerden yararlanın ve iman ettiğiniz Allah ve O'nun kitabıyla yolunuzu bulmaya çalışın.

Allah'ın size verdiği rızıkların helâl, temiz ve sağlıklı olanlarından yeyin, kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun.

Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının.

Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine inanmakta olduğunuz Allah'tan korkup-sakının.

Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helâl ve hoş olarak yeyin. Hem de kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah'dan korkun.

Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden hoş ve helal olarak yiyin. Gerçekten inandığınız o Allah’(ın azabın)dan sakının.

Allah'ın size verdiği rızıklardan helâl ve temiz olarak yiyiniz ve inandığınız Allah'tan sakınınız.

Allahın sizlere helâl olarak, arı olarak vermiş olduğu azıktan yeyin, inanmış olduğunuz Allahtan sakının

O halde, Allah'ın rızık olarak size bağışladığı nimetlerden istifade edin ve inandığınız Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayın!

Bkz.2/168, 172, 3/92, 16/114

Allâh’ın size virdiği iyi şeyleri ve helâl et’ımeyi ekl idiniz. Îmân itdiğiniz Allâh’dan korkınız.

Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah'tan sakının.

Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.

Allah’ın size verdiği helâl ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah’ın yasaklarından sakının.

Allah'ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun.  

 Resûlullah (s.a.) bir sohbetlerinde kıyamet ve ahiretten bahsetmiş, sohbetin tesirine kapılan Ali, İbn Mes’ûd, Mıkdâd (r.a.) gibi bazı sahâbîler, Osm... Devamı..

ALLAH'ın size rızık olarak verdiklerini, helal ve temiz olarak yeyin. İnandığınız ALLAH'ı dinleyin.

Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yeyin ve inandığınız Allah'tan korkun.

hem Allahın size merzuk kıldığı ni'metlerden halâl ve hoş olarak yeyin hem de kendisine mü'min bulunduğunuz Allahdan korkun

Allah’ın size temiz ve helâl olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine îmân ettiğiniz Allah’tan korkun.

Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerin helal ve tayyib olanlarından yiyin. İman ettiğiniz Allah'a karşı takvâlı¹ olun.

1- Korunma; Allah\ın buyruklarına içtenlikle uyarak, o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak.

Allahın size rızk olmak üzere verdiği şeylerden halâl ve tertemiz olarak yeyin. Siz, kendisine îman etmiş olduğunuz Allahdan korkun.

O hâlde Allah'ın sizi, helâl (ve) temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin(2) ve siz kendisine inanan kimseler olduğunuz Allah'dan sakının!

(2)“İnsanın nefsi, yemek içmek husûsunda keyfemâ yeşâ (dilediğince) hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayâtına tıbben zarar verdiği gibi, hem helâl-ha... Devamı..

Allah’ın temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin, kendisine iman ettiğiniz Allah’dan korunun.

Allah’ın sizin için helal, arı kıldığı azıklardan yiyin. Hem de kendisine inandığınız Allah’tan sakının.

Allah/ın merzuk kıldığı pâk ve helâl olanı yiyin, inanmış olduğunuz Allah/tan sakının.

Öyleyse Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyiniz. İnanmakta olduğunuz Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olunuz.

Allah'ın size verdiği temiz ve helal rızıktan yiyin ve iman ettiğiniz Allah'tan sakının.

O hâlde, haramı helâli birbirine karıştırmadan, Allah’ın size vermiş olduğu helâl ve temiz nîmetlerden yiyin! Bu arada, kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’tan gelen emirlere sımsıkı sarılarak, kötülüğün her çeşidinden titizlikle sakının! Sakının da, olur olmaz her şeye yemin ederek kendinizi sıkıntıya sokmayın! Bununla birlikte:

Allah’ın, temiz halâl olarak sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin!
İman etmiş olduğunuz Allah’tan sakınıp korunun!

Allah'ın, size sağlıklı beslenmek üzere verdiği nimetlerini çekinmeden yiyin. Ama bir taraftan da inandığınız Tanrı'ya karşı kendinizi sağlama alın.

Allah’ın verdiği rızıkları helal ve temiz yollardan yiyin için! Allah’a karşı gelmekten sakının!

Allah’ın size verdiği rızıktan temiz helal olarak yiyin [*] ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’a karşı [takvâlı] olun!

Benzer mesajlar: Bakara 2:168, 172; Nahl 16:114.

Allah’ın size verdiği rızıkları, helal (ve) temiz¹ olarak yiyin ve inandığınız Allah’a karşı (hata etmekten) sakının.²

1 Âyetin bu bölümü, “...Allah’ın size verdiği helal (ve) temiz rızıkları yiyin...” şeklinde de tercüme edilebilir. Ancak helal ve temiz rızık haram yo... Devamı..

O halde, Allah’ın rızık olarak size bağışladığı meşru güzelliklerden yararlanın ve iman ettiğiniz Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun.

Allah’ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yararlanın. Ve kendisine inanıp güvendiğiniz Allah’a karşı sorumlu olun. 16/114

O hâlde, Allah’ın size sunduğu rızıkların helâl ve temiz olanlarından yiyin[⁹⁷⁵] ve kendisine iman ettiğiniz Allah’a saygılı olun!

[975] Benzer bir âyet için bkz: 2:168.

Allah'ın size verdiği rızıktan, helal ve temiz olarak yeyin, kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun! (azabından sakının)

Allâh’ın size verdiği rızıklardan helâl ve temiz olarak yeyin ve iman ettiğiniz Allah’tan çekinin!

Ve Allah Teâlâ'nın sizi merzûk etmiş olduğu şeylerden helâl ve temiz olanları yiyiniz, kendisine imân etmiş olduğunuz Allah Teâlâ'dan da korkunuz.

Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helâl ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının.

Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yeyin ve inandığınız Allah'tan korkun!

Ve Allâh'ın size helâl ve tayyib olarak rızık buyurdığı şeylerden yiyiniz ve ona îmân iylediğiniz Allâh'dan ittikâ idüb sakınınız.

Allah’ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanından yiyin ve inanıp güvendiğiniz Allah’tan çekinin.

Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıktan yiyin. Ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

Allah'ın sizi rızıklandırdığı helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Bir de, kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının.

Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının!

daħı yiñ andan kim rūzį virdi size Tañrı ḥelāl aru. daħı śaķınuñ Tañrı’dan ol kim siz aña manıcılarsız.

Daḫı yiñüz rızḳdan kim virdi Tañrı Ta‘ālā size ḥalāllarını, yaḫşılarını. Daḫıḳorḳuñuz ol Allāhdan ki siz aña īmān getürmişsiz.

Allahın sizə verdiyi ruzidən halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız Allahdan qorxun!

Eat of that which Allah hath bestowed on you as food lawful and good, and keep your duty to Allah in Whom ye are believers.

Eat of the things which Allah hath provided for you, lawful and good; but fear Allah, in Whom ye believe.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.