8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 87. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ tuharrimû tayyibâti mâ ehalla(A)llâhu lekum velâ ta’tedû(c) inna(A)llâhe lâ yuhibbu-lmu’tedîn(e)

Ey inananlar, Allah'ın size helal ettiği tertemiz şeyleri haram etmeyin kendinize ve aşırı gitmeyin. Şüphe yok ki Allah, aşırı gidenleri sevmez.

 Ey iman edenler! Allah’ın sizin için helâl kıldığı güzel ve temiz şeyleri (takvalık taslayarak) haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez. (Öyle ise kendi zan ve kuruntularınıza değil, Kur’an’a ve Resulüllah’a sarılın.)

Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı, dünyanın güzel nimetlerinden yararlanın ve bunları kendinize daha dindar olabilme sebebiyle haram kılmayın. Allah'ın nimetlerinden yararlanma hususunda aşırılığa kaçmayın. Çünkü Allah aşırı gidip sınırları aşanları sevmez.

Ey iman edenler, Allah'ın size helâl kıldığı şeylerin temizini, iyisini, sağlıklısını haram saymayın. Sınırı aşmayın, haddi tecavüz etmeyin. Allah haddi tecavüz edenleri sevmez.

bk. Kur’an-ı Kerim, 7/31-32; 25/67.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.

87.Tirmizi`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bir adam Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Ey Resulullah (a.s.)! Ben et yediğimde kadın... Devamı..

Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı nimetlerin temiz ve hoşlarını kendinize haram etmeyin, aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.

Ey iman edenler! (Bazı Hıristiyanlar gibi) Allah’ın helal kıldığı güzel şeyleri (kendinize) haram etmeyin. Fakat aşırı da gitmeyin. Şüphesiz Allah, aşırı gidenleri sevmez.

Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayınız ve sınırı aşmayınız. Allah sınırı aşanları sevmez.

Ey inanmış olanlar! Allahın sizlere helâl kıldığı iyi şeyleri, haram kılmayın, taşkınlık etmeyiniz, Allah sevmez taşkınları

Ey inananlar! Allah'ın size helal kıldığı hayatın güzelliklerinden kendinizi yoksun bırakmayın (onları kendinize haram etmeyin) ve Hakkın sınırlarını da aşmayın! Allah, aşırı gidenleri asla sevmez. 

Bkz.2/168, 172, 5/88, 16/114Allah, yarattığı helal ve temiz rızıklardan kulunun istifade etmesini emretmiş ve hangi sebeple olursa olsun insanın Allah... Devamı..

Ey mü’minler! Allâh’ın size helâl itdiği iyi şeyleri kendinize harâm itmeyiniz. Allâh haddi tecâvüz idenleri sevmez.

Ey İnananlar! Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın, doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez.

Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın, sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.

İnananlar, ALLAH'ın size helal yaptığı iyi şeyleri haram etmeyin. Sınırı aşmayın. ALLAH sınırı aşanları sevmez

Tanrı adına kurallar koyan din adamları insanların en kötüsü olarak tanıtılır Kuran'da. Tanrı'nın kolay olan dinini yaşanmaz bir angarya haline dönüşt... Devamı..

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram saymayın. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.

Ey o bütün iyman edenler, Allahın size halâl kıldığı ni'metlerin hoşlarını kendinize haram etmeyin, aşırı da gitmeyin, çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez

Ey îmân edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri (kendinize) harâm kılmayın ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı tayyibat¹ olan şeyleri haram saymayın. Haddi aşmayın.² Allah, haddi aşanları sevmez.

1- Sağlıklı, yararlı, bakımlı, temiz, hoş. 2- Bu helaldir, bu haramdır diyerek kendi kendinize hüküm vermeyin.

Ey îman edenler, Allahın size helâl etdiği o en temiz ve güzel şeyleri (nefsinize) haram kılmayın. Haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.

Ey îmân edenler! Allah'ın size helâl kıldığı temiz şeyleri (kendinize) haramkılmayın ve haddi aşmayın! Şübhesiz ki Allah, haddi aşanları sevmez.(1)

(1)Bu âyet-i celîle, Hz. Ebû Bekir (ra) ve Hz. Ali (ra) ile sekiz sahâbî hakkında nâzil olmuştur. Bir gün Peygamber Efendimiz (asm)’ın ashâbına kıyâme... Devamı..

Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz şeyleri, niçin haram ediyorsunuz? Haddi aşmayın, zira Allah haddi aşanları sevmez.. Allah’ın temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin, kendisine iman ettiğiniz Allah’dan korunun.

Ey inananlar! Allah’ın size helal kıldığı o arı nesnelerden kendinizi yoksun bırakmayın, sınırları da aşmayın. Çünkü Allah sınırları aşanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah/ın sizlere helâl kıldığı pâk şeyleri haram kılmayın, hadden aşmayın, Allah hadden aşanları sevmez.

Ey inananlar! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram etmeyiniz/kendinizi mahrum etmeyiniz, aşırı da gitmeyiniz. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri sevmez.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı o temiz ve hoş nîmetleri kendinize haram kılmayın; güya Allah’a yaklaşma adına kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın! Fakat dünya zevklerinden faydalanacağım diye başkalarının hakkını çiğneyerek sınırı da aşmayın! Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez.

Ey iman edenler!
Allah’ın size halâl kıldığı şeylerin iyilerini / temizlerini haram kılmayın, sınırı aşmayın!
Allah, Sınırı / Haddi Aşanlar’ı sevmez.

Sevgili müminler! Allah'ın size helâl kıldığı temiz yiyecek maddelerini kendinize haram etmeyin. Aşırılık yapmayın, çünkü Allah, aşırılık yapanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın! Allah’ın koyduğu yasalara karşı çıkmayın! Daima Allah’ın yasalarına göre yaşayın! Allah’ın yasaları yaşama düzeninizin sınırlarıdır. Sakın sınırları aşmayın! Bilin ki Allah haddi aşanları sevmez. Unutmayın ki keyfinize göre haramlar helal, helaller haram olmaz. Kim böyle hükmederse kâfir olur. Hesap günü kâfirlerin cezası cehennemdir.

Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın ve aşırı gitmeyin! [*] Şüphesiz ki Allah aşırıları sevmez.

Benzer mesajlar: En‘âm 6:143-146; Yûnus 10:59-60; Nahl 16:116-117; Tahrîm 66:1; Hâkka 69:44-47.

Ey îman edenler! Allah’ın size helal kıldığı tertemiz (nîmetleri) haram saymayın, sınırı da aşmayın. Çünkü Allah, sınırları aşanları sevmez.

SİZ EY imana ermiş olanlar! Allah’ın size helal kıldığı hayatın güzelliklerinden kendinizi yoksun bırakmayın, ¹⁰⁰ ama hakkın sınırlarını da aşmayın: Allah, sınırları aşanları asla sevmez.

100 Müfessirlerin çoğunluğu -Taberî, Zemahşerî ve Râzî de dahil olmak üzere- lâ tuharrimû (lafzen, “yasaklamayın” yahut “yasak ilan etmeyin”) ifadesin... Devamı..

Ey iman edenler, Allah’ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri kendinize haram kılmayın. (Haram ve helal koyarak) Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemeyin. Zira Allah, sınırları çiğneyenleri sevmez. 6/145, 16/116

SİZ ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz ve güzel şeyleri kendinize haram kılmayın,[⁹⁷⁴] fakat sınırları da aşmayın; unutmayın ki Allah haddi aşanları sevmez.

[974] Ruhbanlığı ve Hıristiyan çileciliğini red (Krş: 7:32). Zımnen: Eşyanın konumunu belirlemek onu yaratanın hakkıdır, sizin değil.

Ey iman edenler, Allah'ın size helal kılmış olduğu şeyleri haram kılmayın ve aşırı da gitmeyin, (helal olarak kazandığınız nimetlere de, ihtiyacınızdan çok, hırs ve düşkünlük göstermeyin israf etmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez.)

Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez.

Ey imân edenler! Allah Teâlâ'nın sizin için helâl kılmış olduğu temiz şeyleri haram kılmayınız, haddi de aşmayınız. Şüphe yok ki Allah Teâlâ haddi aşanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, haddi aşmayın. Çünkü Allah haddini aşanları asla sevmez. [7, 31-32; 25, 67]

Ey inananlar, Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin, sınırı aşmayın. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez.

Ey Mü'minler! Allâh'ın size helâl itdiği temiz şeyleri kendi kendinize harâm kılmayın ve haddinizi tecâvüz itmeyin. Allâh hadlerini tecâvüz idenleri sevmez. [²]

[2] Bir gün Rasûl-ü Ekrem ashâb-ı kirâmına ahvâl-i kıyâmetden bahs buyurdı. Dinleyenlerin kalblerine pek ziyâde havf ve rikkat girmekle Osman bin Maz'... Devamı..

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Allah’ın size helâl kıldığı şeylerden hoşunuza gidenleri kendinize yasaklamayın. Aşırı da gitmeyin. Allah, aşırılık yapanları sevmez.

-Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Ve sınırı da aşmayın. Allah, sınırı aşanları sevmez.

Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram ederek haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.

Ey iman sahipleri! Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın; azıp sınırı aşmayın; Allah azıp sınırı aşanları sevmez.

iy anlar kim įmān getürdiler! ḥarām eylemeñ arularını anı kim ḥelāl! eyledi Tañrı size daħı [60b] haddan geçmeñ bayıķ Tañrı sevmez ḥaddan geçicileri.

İy īmān getüren kişiler, ḥarām eylemeñüz yaḫşılarını ol ni‘metlerüñkim ḥalāl eylemişdür Tañrı size. Daḫı ẓulm eylemeñüz, taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālāsevmez ẓulm eyleyenleri.

Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak ne’mətləri (özünüzə) haram etməyin və həddi aşmayın. Doğrudan da, Allah həddi aşanları sevməz!

O ye who believe! Forbid not the good things which Allah hath made lawful for you, and transgress not. Lo! Allah loveth not transgressors.

O ye who believe! make not unlawful the good things which Allah hath made lawful for you, but commit no excess:(791) for Allah loveth not those given to excess.

791 In pleasures that are good and lawful the crime is excess. There is no merit merely in abstention or asceticism, though the humility or unselfishn... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.