1 Mart 2021 - 17 Receb 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Keżżebet kablehum kavmu nûhin ve ashâbu-rrassi ve śemûd(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de (Elçilerini) yalanlamışlardı.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlardan önce Nuh kavmi ve Ashabı Ress ve Semud kavmi de yalanlamışlardı.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi de yalanlamıştı.

Ahmet Tekin Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı (kuyuların bulunduğu bölge halkı), ve Semûd da, öldükten sonra diriltilmeyi ve peygamberliği yalanladılar.

Ahmet Varol Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanlamıştı.

Ali Bulaç Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Rasûlüm, senin) kavminden önce de Nuh'un kavmi, Ress'liler (Şuayb'ın kavmi) ve Semûd (Salih'in kavmi) hep tekzib ettiler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud kavmi de…

Bayraktar Bayraklı Meali

12,13,14. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. ‘Âd ve Firavun ile Lût'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba‘ kavmi de. Hepsi peygamberleri yalanladılar da, onları uyardığım şey başlarına geldi.

Besim Atalay Meali

Onlardan önce Nuh'un ulusu, Res yâranları, Semud ile

Cemal Külünkoğlu Meali

12-13. Onlardan önce de Nuh'un kavmi, (Şuayb'ın kavmi) Ress'liler, (Salih'in kavmi) Semûd, Âd ve Firavun (kavmi) ile Lût'un yakınları da (resulleri) yalanlamıştı.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

12,13,14. Onlardan önce Nuh milleti, Ressliler, Semud, Ad, Firavun milletleri, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tubba milleti de yalanlamışlardı; evet bunların hepsi peygamberleri yalanlamışlardı da tehdidim gerçekleşmişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

12,13,14. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın[502] kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.*

Diyanet Vakfı Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semûd da yalanlamıştı.

Edip Yüksel Meali

Onlardan önce Nuh'un halkı, Res'liler ve Semud da yalanlamıştı.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlardan önce Nuh'un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Tekzib etti onlardan evvel Nuhun kavmı ve ashabı ress ve Semûd

Erhan Aktaş Meali

Onlardan önce Nûh halkı, Ress'liler ve Semud yalanlamıştı.

Hasan Basri Çantay Meali

Onlardan evvel Nuuh kavmi, Ress yârânı, Semud (kavmi) de tekzîb etdi (ler).

Hayrat Neşriyat Meali

Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd (kavmi) de yalanlamıştı.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Ressi halkı ve Semud kavmi de yalanlamıştı.

İsmail Hakkı İzmirli

12, 13. Onlardan evvel Nuh kavmi Ressililer, Semud ve Âd kavimleri, Fir/avun, Lût/un kardeşleri

Kadri Çelik Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı.

Mahmut Kısa Meali

Nitekim, onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semud kavmi de ayetlerimi yalanlamıştı.

Mehmet Türk Meali

12,13,14. Onlardan önce Nûh toplumu, Ress,1 Semud, Âd ve Firavun halkı, Lût’un kardeşleri,2 Eyke’liler3 ve Tübba’4 toplumu da yalanladılar. Hattâ bunların tamamı (kendilerine gönderilen) Peygamberleri de yalanladılar ve (sonunda) Benim cezâmı5 hak ettiler.*

Muhammed Esed Meali

Bu [şimdi yeniden dirilmeyi inkar ede]nlerden önce Nûh'un kavmi de bu hakikati yalanladı ve Ress 6 ve Semûd halkı da,

Mustafa Çavdar Meali

Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı ve Semûd halkı da yalanlamıştı. 7/59-60, 7/73...79

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlardan önce Nûh kavmi, Ress sakinleri[4669] ve Semud da yalanladı;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onlardan (Kureyş müşriklerinden) evvel Nûh kavmi, Re's ashâbı ve Semûd (kavmi de peygamberlerini) tekzîp ettiler.

Suat Yıldırım Meali

12, 13, 14. Onlardan önce Nûh halkı, Ashab-ı Ress, Semûd, Âd, Firavun halkları. Lût'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve Tübba' halkı da hakkı yalanladılar. Evet onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. *

Süleyman Ateş Meali

Onlardan önce Nuh kavmi, Resliler ve Semud (kavmi) de yalanlamıştı.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunlardan önce Nuh halkı, Ress[*]’liler ve Semud da yalana sarıldı

Şaban Piriş Meali

Onlardan önce Nuh'un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı.

Ümit Şimşek Meali

Onlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı, Ress halkı da, Semud da.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı, Semûd kavmi yalanlamıştı.

Eski Anadolu Türkçesi

12-14. yalan duttı anlardan ilerü nūḥ ķavmı daħı ķuyu isleri [276b] daħı ŝemūd daħı 'ād daħı fir'avn daħı lūŧ ķarındaşları daħı bįşe isleri daħı tübbe ķavmı. dükeli yalan duttı yalavaçları pes vācib oldı 'aźābum.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlardan (Məkkə müşriklərindən) əvvəl Nuh tayfası, Rəss əhli, Səmud (qövmü peyğəmbərləri) təkzib etmişdi.

M. Pickthall (English)

The folk of Noah denied (the truth) before them, and (so did) the dwellers at Ar Kass and (the tribe of) Thamud,

Yusuf Ali (English)

Before them was denied (the Hereafter) by the People(4950) of Noah, the Companions of the Rass, the Thamud,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.