×

Hoşgeldiniz.

Kullanıcı

Şifre
Şifremi UnuttumKAYDOL
Ayarlar

Arapça Metin
Arapça metin, Marmara Üniversitesi Dekan yardımcısı Yard. Doç. Dr. Muhammed ABAY tarafından hazırlanan Kur'ân metni ve yine kendisi tarafından hazırlanan "Shaikh Hamdullah Mushaf" fontu kullanılmıştır. Kendisine müsaadesi için teşekkür ediyoruz.

Türkçe Transcript
Türkçe transcript, arapça harflerin karşılıkları birebir verilerek www.kuranmeali.com için özel olarak hazırlanmıştır. Türk alfabesinde karşılığı olayan harflere özel karakterler kullanılmış, uzatmalı harfler (â î û) kullanılmış ve ayet sonlarında durulmadan devam edildiğinde harekeler belli edilmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali
"Asıl adı Mustafa İzzet Baki´dir. 12 Ocak 1900 tarihinde İstanbul´da doğdu. Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ahmed Agâh Efendi´nin oğludur. Babasının ölümü üzerine Gelenbevi İdadisi´nin son sınıfından ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre kitapçılık ve ilkokul öğretmenliği yaptı. 1927´de Erkek Muallim Mektebi´ni, 1930´da İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi´ni bitirdi. Konya, Kayseri, Balıkesir ve Kastamonu liseleri ile İstanbul Haydarpaşa Lisesi´nde edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´nde metinler şerhi okuttu. Ankara´da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi´nde İslam-Türk tasavvuf tarihi ve edebiyatı okuturken (1945) Türk Ceza Kanunu´nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı. 10 ay hapis yattıktan sonra aklandı. 1949´da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ve Şarkiyat Mecmuası gibi yayın organlarında edebiyat tarihi ve fütüvvetle ilgili çok sayıda makale yayınladı. Türk Ansiklopedisi ile İslam Ansiklopedisi´ne çeşitli maddeler yazdı. 25 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul´da öldü. Bu meali www.ehli-beyt.net adresinden temin ettik. Kendi sitemizin formatına uygun hale getirdik. Dipnotlarda mevcut kaymaları gidererek yayına hazır hale getirdik. Meali kullanmamıza izin veren site yönetimine müteşekkiriz."

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Rabbani Yaklaşım ve Anlayışımızla YÜCE KUR’AN’IN MANASI VE MESAJI Hazırlayan: Abdullah Akgül Yorumlayan: Ahmet Akgül Abdullah Akgül 1978 Elazığ doğumlu. El-Ezher Üniversitesi, Usulü’d-Din Fakültesi Tefsir bölümü mezunu olup Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de tamamlamıştır. Milli Çözüm Dergisi yazarlarından olup ülkemizin sayılı fabrikalarından birinde yöneticilik yapmaktadır. Babası, Ahmet Akgül ise 1949 Elazığ doğumlu olup özel dini tahsil almıştır. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Ahmet Akgül, 75 kitap yazmıştır ve bunların birçoğu İngilizce, Rusça, Arapça ve Japoncaya çevrilmiş bulunmaktadır. Milli Çözüm Dergisi başyazarı olan Ahmet Akgül, Rahmetli Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın özel talebelerinden olup; Laiklik, Demokrasi, Milliyetçilik ve Atatürkçülük konularında olumlu ve orijinal yaklaşımları, toplumu kaynaştırıcı tavırları ve Adil Düzen konusundaki uzmanlığıyla tanınmıştır. Bu Türkçe Meal-i Kerim; Kur’an’ın Arapça orijinal mesajına, Türkçe algılama ve anlatım mantığına, çağımızdaki sorunların çözüm yollarına, bilimsel ve teknolojik bulguların sonuçlarına, İslam’ın barış ve bereket amaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Kur’an Meali, İngilizce, Rusça, Farsça ve Kırgızca gibi dillere de çevrilmiş durumdadır. Son Güncelleme: 7 Temmuz 2023

Özgeçmiş için Tıklayın 
Abdullah Parlıyan Meali
1951 yılında Konya´da doğdu. ilkokulu, İmam Hatib Lisesini ve Yüksek İslam Enstitüsünü Konya’da okudu ve 1974 yılında mezun oldu. 1970 li yıllarda “İslamın ilk emri oku” dergisinde dergicilik yaptı. Daha sonraları “Hayra Hizmet vakfı”nda çalıştı halen “Konya Kitapçılık” sahibi olarak kitap neşretmektedir. Yazar, Özlü Tefsir hakkında sorulan bir soruya şu cevabı vemiştir; "Kur’an meali, Kur’an-ı anlamak için okunur, bugün toplum öyle bir kültür tahribatıyla; dedesinin ve babasının dilini anlamaz hale gelmiş olup meallerimizi okurken sözlüğe bakma ihtiyacı duymaktadır. İslam bu kültüründen uzaklaşma ve dolayısıyla Arapça-Farsça = Osmanlıca denilen sözcük ve ifadelerden de bu günün insanı bir şey anlamamaktadır. Mesela, fazilet ve infak sözcüklerini bugün 7 den 70’e pek çok kimse ne anlama geldiğini bilmemektedir. Bu sebeble sözlüğe bakmaksızın dipnot ve parantez sıkıntısı çekmeksizin ve değişik karakterlerdeki yazılarla dikkatleri dağıtmaksızın, tahsil ve kültür seviyesi ne olursa olsun her kesim ve her yaşta kimsenin anlayabileceği bir meal meydana getirilmiştir. İçersinde diğer meallerimizde olmayan, sadece bizim “Özlü tefsir” de bulunan haritalar, çizelgeler, cetveller sayesinde Kur’an hakkında teknik bilgiler verilmekte ve okuyucunun Kur’an coğrafyasında gezinti yapması da hedeflenmiş olmaktadır." Abdullah Parlıyan Mealini yayınlamak için oğlu Muhammed Parlıyan ile irtibata geçtik. Mealin sitemizde yayınlanmasında bir sakınca görmediklerini ifade ettiler. Allah onlardan razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Tekin Hocamızın Mealini yayınlamak üzere iznini talep ettiğimizde tereddütsüz izin verdi. Kendi sitesinde http://www.ahmettekinhoca.com/ yeralan ilgili tanıtım yazısını aşağıya aynen alıyoruz; "Üç büyük lügat (Lisanü´l-Arab,Tacü´l-Arus, Kamus) ve hadis lügatları; 70´den fazla tefsir taranarak, nüzul sebepleri, nüzul seneleri ve nüzul sıraları, Kur´an´ın mu´cezliği, dil kuralları ve Kur´an´daki edebi sanatlar, deyimler, farklı kıraatler dikkate alınarak, Kur´an´ın Kur´an ile tefsirine ve Kur´an´ı tefsir eden hadislere öncelik verilerek, ayetler arası irtibatlar ve Kur´an´ın bütünlüğü göz önünde bulundurularak, teşbihlerdeki benzerlik yönleri ve "kezalike"ler açılarak, içeriklerinde gerekçeleri de olan kelimeler gerekçeli manalandırılarak; Kur´an´daki hükümlerin ferdi hukuku ve kamu hukukunu ilgilendiren yönlerine dikkat çekilerek, cümleye ilave mana kazandıran öğeleri (hal cümlesi gibi) yerinde kullanılarak, 100 den fazla ilmi adamıyla istişare edilerek, Kur´an üzerinde yazılmış 500´den fazla makale görülerek, 1000´den fazla kelimede farklı mana tercih edilerek, bir ayete, bir cümleye, bir kelimeye birbirini teyit eden birden fazla mana verilerek, meale 22.000 den fazla mana kazandırılarak, Arap dilinin bütün imkanlarından faydalanılarak, İslam ıstılahları korunarak, Kur´an üzerindeki çalışmalara devam edilerek Türkçe´nin şiiriyyeti içinde, 300 sayfalık indeks ilavesiyle hazırlanan özgün bir mealdir." Son Güncelleme: 31.03.2022 Ahmet Tekin Kelime Mealini İndirin

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Ahmet Varol Meali
Ahmet Varol, 1962 senesinde Artvin’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Artvin’de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okumaya başladı. Buradan mezun olan Varol, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis dalında yüksek lisans yaptı. 1984 senesinden bu yana basın alanında faaliyet gösteren Varol, ilk olarak İslam Mecmuası’nın Dış Haberler sorumlusu olarak göreve başladı. Sonraları “Altınoluk” derigisine geçti ve burada “İslam Dünyası” bölümünü hazırladı. Bu dergide çalıştığı zamanlarda, Erkam Yayınları’nın editörlüğünü yapan Ahmet Varol, aynı zamanda haftalık “Vahdet” gazetesinin de Dış Haberler bölümünü hazırlıyor ve bu gazeteye İslam dünyasıyla ilgili yazılar yazıyordu. 1996-2000 yılları arasında dört yıl süreyle aylık Vahdet dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Genelde dış politikayla, özelde İslam dünyası ve Filistin davasıyla ilgili yazılar yayınlayan Ahmet Varol, Yeni Akit gazetesinde İslam dünyasındaki gelişmeler ile ilgili yazmaya devam etmektedir. (Yukarıdaki Bilgiler Yeni Akit Gazetesi web sitesinden alınmıştır) Ahmet Varol Meali´nin sitemizde yayınlanması için müsadesini istediğimizde "Kendisi açısından hiçbir problemin olmadığını, yayınevi açısından bir problem teşkil etmeyecekse yayınlamamızın sakıncası olmadığını, kendi sitesinde http://www.vahdet.com.tr mealin yayınlandığını" söyledi. Biz de Mealin yayınlandığı "Madve Yayınevine"bir mektupla sitemizde yayınlayabilmek için izinlerini istedik. Ancak olumlu yada olumsuz bir cevap alamadık. İnternet üzerinden kullanıcıların zaten ulaşabiliyor olmalarından hareketle biz de sitemizde yayınlıyoruz. Ticari bir beklenti içinde olmadığımız için de bir sakınca görmedik. Yine de Yayınevi mealin yayınlanmasında izinleri olmadığını bildirirlerse sitemizden kaldırabiliriz.

Meali Satınalmak için Tıklayın
Ali Bulaç Meali


Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Ali Fikri Yavuz Meali
Ali Fikri Yavuz Mealini internet ortamından temin ettik. Sitemiz ziyaretçilerinin çokça talep ettikleri bir mealdir. Telif hakkı elinde olan varsa ve bu şekilde yayınlanmasını arzu etmiyorlarsa  bildirilmesi halinde derhal kaldırırız.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Bahaeddin Sağlam Meali
1960’ta Siirt’in Werkanıs köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde bitirdikten sonra, klasik Osmanlı metoduyla üç sene medrese eğitimini görüp icazet aldı. Dört sene Arapça tedrisatla meşgul oldu. Suriye’de lise eğitimini bitirdikten sonra sekiz sene lise ve üniversite öğrencileriyle ilmî ve dinî sohbet ve muhadaralarda bulundu. 1985’ten beri yazarlık mesleği yanında, yayıncılıkla da meşguldür. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Osmanlıca bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Özgeçmiş için Tıklayın 
Bayraktar Bayraklı Meali
1947’de Rize’nin Güneyce Nahiyesi’nde doğdu. İlkokulu ve hafızlığı köyünde tamamladı. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1969’da İstanbul Eyüp Lisesini, 1972’de Istanbul Yüksek Islam Enstitüsünü, 1977’de Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1982’de "Farabi’de Devlet Felsefesi" adlı teziyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doktora payesini aldı. 1983’de Yardımcı Doçent, 1986’da Doçent ve 1993’de Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Mealini sitemizde yayınlamamıza müsaade eden Bayraktar Bayraklı hocamıza, onun izniyle meali bize ulaştıran Mahmut Soylu Bey’e ve bütün bunlara vesile olan ve irtibatımızı sağlayan Ayhan Söz Bey’e çok teşekkürler ederiz.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Besim Atalay Meali (1965)
Besim Atalay 1882′de Uşak’da doğmuş, Türk dilbilimci, yazar ve politikacıdır. Özellikle dilbilimi alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır. Maraş, İçel ve Niğde’de Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. 1920’de Kütahya bağımsız milletvekili olarak TBMM’ne girdi ve milletvekilliğini yedi dönem sürdürdü.Türk Dil Kurumu’nda 19 yıl yönetici olarak çalıştı (1932-1951). Türk dilinin tarihsel dönemleriyle ilgili bazı dil yapıtlarını günümüz Türkçesine çevirerek bilimsel yayınlarını yaptı: Divani lügat it-türk (5 cilt, 1939-1943), Et-Tuhfet üz-zekiyye fi’l lügat it-Türkiyye (1946), Müyessiret ül-ulum (1946). Destan ve öyküler de yazmıştır: Tan Destanı (1925), Onuncu Yıl Destanı (1933), Suna ile Çoban (1938). Ayrıca Baş belaları adlı 3 perdelik bir tiyatro oyunu vardır. 7 Kasım 1965’te Ankara’da vefat etmiştir. Sitemizde yer alan meal 1965 yılı basımıdır. Meal sonunda şu ibareler bulunmaktadır; İşbu Kur'an-ı Kerim, sayın üstad Besim Atalay tarafından, X. asırdan beri çeşitli Türk lehçelerine tercüme edilmiş olan Kur'an-ı Kerim metinleri gözönünde tutularak, 15 sene emek sarfiyle Arapçadan dilimize çevrilmiş olup ikinci defa ve tashihli olarak Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A. Ş. matbaasında basılmıştır. 1965 Metin bize bir ziyaretçimiz (f*******09@hotmail.com) tarafından eposta yoluyla ulaştırılmıştır. Mealin telifi ile ilgili bir bilgiye ulaşamadık. Bu konuda hak sahibi olan varsa müsaadesini talep ederiz.

Özgeçmiş için Tıklayın 
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemal Külünkoğlu 1962 yılında Rize’de doğdu. Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan Beyrut Arap Üniversitesi’nde başladığı hukuk tahsilini San Marino Üniversitesi’nde tamamladı. Amerika’da Şikago North Park Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplumsal Kalkınma ve Uluslararası Ticaret dallarında uzmanlaştı. Öğrenci yurtlarında bir müddet idarecilik yapan Külünkoğlu değişik gazete ve elektronik haber sitelerinde yorum yazıları yazdı. Çay Tv’de “Kur’an Eksenli Hayat” adlı bir program yapan Cemal Külünkoğlu evli ve 3 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Kendisinden mealini yayınlamak üzere iznini istediğimizde hiç tereddütsüz müsaade etti. Allah ondan razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın 
Cemil Said (1924)
Cemil Said'in kendi elyazısı ile kaleme aldığı ve Dücane Cündioğlu tarafından latinize edilip DERGAH Dergisinin 100. sayısında yayınlanan hayat hikayesinde, hazırladığı meal ile ilgili kısım şöyledir; "Birkaç sene evvel Fransa'da Traduction des livres saints gayesiyle bir cemiyet teşkil edilmiş ve eski Tevrat, İncil bugünkü Fransızca'ya çevrildiği gibi, Kur'an'ın tercümesi dahi Kazimiriski nâmında Suriyeli Katolik bir Arab'a havale ve bunun yaptığı tercüme bir-iki tashihe uğradıktan sonra en doğru olarak kabul olunmuş idi. Ben bunu bir fırsat ittihaz eyledim. Kur'an'ın bugünkü Türkçemize nakli için muhtelif tercümeleri bir araya getirerek dört senelik bir gayret neticesinde Kur'an'ı bugünkü Türkçemize çevirmeye muvaffak oldum. Yaptığım tercüme birçok müşkilâta uğradıktan sonra, ancak 1924 senesi sonbaharında tab' olunabildi. Hemen bir nüshasını Reis-i Cumhûr, Ebedî Şef Atatürk'e takdim eyledim. Atatürk'ün benim tercümeyi fevkalade beğenmiş ve gece-gündüz okumaya başlamış olduğunu maiyetindeki zevattan haber aldım. Filhakika bir müddet sonra Atatürk, benim Kur'an tercümesinden yüzlerce nüsha getirterek belli başlı camilere hediye ettiği gibi, nezdine birçok hafızlar toplayarak kendilerine bu tercümeyi ezberlemelerini tenbih eylemiş ve birçok camilerde, hatta Kadir Gecesi Ayasofya'da(13) benim Kur'an tercümesini makam ile okutmuş ve radyo ile cümleye dinletmiş idi. Bir-iki sene sonra Kur'an'ın sırf Türkçe olarak okunması bile mevzû-i bahs olurken, Latin hurûfunun kabulü meselesi ortaya çıktı(15). Bir aralık Türkçe Kur'an'ın dahî Latin hurûfuna çevrilerek camilere tevzî edilmesi düşünülmüş ise de Laik bir Hükümetin din işlerine olan müdâhalesini bu mertebe ileri götürmesi muvafık görülmediğinden, bu işten sarfınazar edildi ve mesele de bu vechile kapandı." Sitemizdeki nüsha tashihli ikinci baskıya aittir. Transkripsiyonu sitemiz için, Ömer Faruk Köseoğlu tarafından, ilk baskı nüsha ile karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. İkinci baskının ilk sayfalarında şu ifâde yeralmaktadır: "İki sene evvel ilk defa olarak neşrine muvaffak oldığım Kur'ân-ı Kerîm tercümesi birkaç mürettib hatâsını bahâne ittihâz iden ba'zı garazkâr münekkidlerin i'tirâzâtına rağmen felkal'âde mazhar-ı rağbet oldığından bu kere mürettib hatâları dahî tashîh idilmek sûretiyle ikinci tab'ına tevessül iyledim." Cemil Said'in hazırlamış olduğu meal neşredildiği dönemde oldukça ciddi tenkidlere maruz kalmıştır. Ömer Rıza Doğrul, Ahmed Hamdi Akseki, Reşid Rıza gibi isimler tenkid etmişler dönemin Diyanet İşleri Reisi bir fetva yayınlayarak "serâpâ muharref olduğu anlaşılan bu esere itimad etmemeleri ve aldanmamaları" tavsiyesinden bulunulmuştur. "Türklerde Kur'an Çalışmaları" başlıklı makalesinde Yard. Doç. Dr. Hidayet AYDAR mealle ilgili olarak şöyle söylemektedir; "Cemil Said, Cihan Kütüphanesi sahibi Ermeni asıllı Mihran Efendi (V1936)'nin siparişi üzerine Kasımirski'nin [Albin de Biberstein Kazimirski] Fransızca tercümesini Türkçeye nakleder. Mihran Efendi bu tercümeyi Türkçe Kur'an adıyla Eylül 1924 (Safer 1343)te neşreder. Sebilurreşad dergisi bu tercümenin zuhurunu şöyle haber verir: "Cihan Kütüphanesi sahibi Mihran Efendi, müsta'cilen diğer bir tercümenin tab'ına başladı ve az zamanda ikmal ederek "Türkçe Kur'an" namıyla bu hafta neşretti" Haberde de belirtildiği gibi tercüme az zamanda tamamlanmıştı, çünkü üzerinde hiç bir emek sarfetmeden, hatta Kur'an'ın Arapça aslı ile karşılaştırılmadan, sadece Fransızca tercüme Türkçe'ye aktarılmak suretiyle hazırlanıp basılmıştı. Esasen mütercimin kendisi de tercüme konusunda hassas davranılmadığını ihsas ettirmektedir. Ona göre, Kur'an'ı tercüme için öyle her dalda mütehassıs olmak, ilimler konusunda geniş bilgiye vakıf olmak gibi bir özellik taşımaya gerek yoktur. Bu iş için müteşebbis ve azim sahibi olmak yeterlidir. Mütercim her ne kadar mukaddimede "Kur'an-ı Âzimüşşan'ı gerek Arapçasından ve gerek müteaddit Türkçe tefsirlerden tetebbu ederek terceme" ettiğini söyliyorsa da, daha soma onun bu konuda doğru söylemediği, yaptığı tercümenin A.B. Kasimirski'nin Le Coran, (Paris, 1832) adlı Fransızca çevirisinin Türkçeye naklinden başka bir şey olmadığı anlaşılmıştır." Siteye Ekleme Tarihi : 03.10.2021

Özgeçmiş için Tıklayın 
Diyanet İşleri Meali (Eski)
DIYANET ISLERI BASKANLIGI TURKCE KUR´ANI KERIM MEALI ´nin elektronik versiyonu ad451@freenet.hsc.colorado.edu den alınmış ve saptanabilen hatalar orijinal mealle karsılaştırılarak düzeltilmiştir. Bu meal 1961 tarihli birinci baskıda, Diyanet İsleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem ve müşavere ve dini eserler inceleme kurulundan Yusuf Ziyaeddin Ersal´ın nezareti altında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Hüseyin Atay ve Dr. Yasar Kutluay tarafından hazırlanmış; ayrıca İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü öğretim üyelerinden Mahir İz başkanlığı altında, müşavere ve dini eserler inceleme kurul üyesi Osman Keskioğlu, dersiamdan Ödemiş Müftüsü M. Ziya Bilgin ve Ankara Müftüsü Mahmut Öğütçü´den kurulan redaksiyon komitesinin tetkikinden geçmiştir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MEALİ (Yeni) Halen Diyanet işleri Başkanlığının sitesinde de bulunan bu meal, Başkanlığın resmi mealidir. Meali Doç Dr. Halil ALTUNTAŞ ve Dr. Muzaffer ŞAHİN hazırlamışlardır. Eski Diyanet Meali dediğimiz meal ise 1990 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığınca kullanılan mealdir. Bu konuda 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının bastırdığı "Kur’an-ı Kerim Meali"nin Takdim bölümünde verilen bilgi şu şekildedir; ...1961 Yılında (Diyanet İşleri Başkanlığı için) yaptırılan "Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meal)" adlı Kur’an Mealini neşretmiştir. Birçok Baskısı yapılan bu meal 1990’lara kadar Başkanlığın Meali olarak hizmet görmüştür. Başkanlıkça bu mealin basımını sürdürme imkanı kalmayınca; Diyanet İşleri Başkanlığı, halktan gelen yoğun talebi göz önüne alarak, yeni bir meal hazırlamaya karar vermiştir. İşte, Din İşleri Yüksek Kurulunca hazırlanan bu meal, Başkanlığın yerine getirmesi gereken bu önemli görevi ifa etmek ve halkın bu konudaki yoğun talebine cevap verebilmek ümidi ve düşüncesiyle meydana getirilmiştir..." 

Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Hazırlayanlar : Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş

Diyanet Vakfı Meali
TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ Sitemizde bulacağınız Diyanet Meali İnternette birçok sitede (bu arada Diyanet İşleri Vakfının resmi Web sitesinde) bulunan mealdir. Birçok kişinin zaten elinde bulunduğuna inandığım mealin ‘Önsöz’ kısmındaki açıklamanın yeterli olacağını düşünüyorum. Başlangıçta Dünya İslam Birliği’nin talebi üzerine hazırlanan ve ilk baskısı 1982 yılında gerçekleştirilmiş olan bu meal, işbölümü esasına göre yapılan bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Bu çalışma çerçevesinde eyet üyelerinden Ali Özek 1-48, 581-604; Hayrettin Karaman 76-126; Mustafa Çağrıcı 49-62, 281-358; İbrahim Kafi Dönmez 63-75, 358-420, 561-580; Sadrettin Gümüş 127-280; Ali Turgut 421-560. Sayfaları tercüme etmiş ve açıklayıcı notlar koymuşlardı. Daha sonra, gerek heyetin bilgisi dışında yapılan ilavelerin çıkarılması ve baskı hatalarının düzeltilmesi, gerekse mealin ve açıklamaların heyet halinde gözden geçirilmesi için üçerli guruplar halinde ve tam heyet olarak birkaç müşterek çalışma yapılmıştır. Bu meal, açıklamalardan anlaşılacağı üzere bir kişinin değil, bir heyetin eseridir. Bir ayeti, asıl manası ve hükmü değişmeksizin birkaç türlü ifade etmenin mümkün olduğu yerlerde heyet üyelerinin üsluplarına dokunulmamış, böylece erişilmez güzelliklere, meal çerçevesinde ifade edilemez mana ve sırlara sahip İlahi Kitabın zenginliği, küçük bir ölçekle de olsa meale yansıtılmıştır. Cenab-ı Mevla’dan niyazımız, cümlemizi dünyada imandan ve Kur’an’dan mahrum bırakmaması, hitabını anlama ve bütünüyle hayatımıza yansıtma cehdimizde inayetini lütfeylemesidir.
HEYET


Meali Satınalmak için Tıklayın
Edip Yüksel Meali
Bitlisli bir Kürt olan Edip Yüksel, 1957’de önemli bir dini şahsiyet olan Molla Sadrettin’in oğlu olarak doğdu. Sekiz yaşındayken ailesiyle beraber İstanbul’a göçen Yüksel, İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Akıncılar Teşkilatında çalıştı. ‘Laiklik karşıtı’ faaliyetleri nedeniyle dört yılını cezaevinde geçiren Yüksel, Reşad Halife’nin bulduğunu iddia ettiği Kuran’daki 19 Mucizesi’yle 1980’de tanıştı. Bu tezde Kur’an’ın 19 rakamı temelinde bir sistemle yazılmış olduğu öne sürülüyordu. Mısır doğumlu Amerika’da yaşayan bir biyokimyacı olan Reşad Halife’yle sürdürdüğü mektuplaşmaların sonucunda Yüksel “dini yalnızca Allah’a özgülemeye” karar verdi. Yıl 1986’ydı. Hadis ve sünneti reddetti. Bu arada babası tarafından mürted (dinden dönen) ilan edilen Yüksel ölümle tehdit edildi. 1989 yılında ABD’ye kendi ifadesiyle “hicret etti Reşad Halife’nin yanına gitti. Amerika’da önce felsefe okuyup, sonra hukuk doktorası yapan Yüksel halen orada yaşıyor. (Ağustos 2011 de TARAF Gazetesinde kendisi ile yapılan söyleşiden alıntıdır) Edip Yüksel Meali halen kendi sitesinde (www.19.org)yayınlanmakta, ayrıca basılmış halde piyasada satılmaktadır. Sitemizde bulunan meal, kendi web sitesinden alınmış, sitemizin formatına göre yeniden dizayn edilmiştir. Edip Yüksel, mealinin sitemizde yayınlanması talebimize yapılan düzeltmelerin güncellenmesi şartıyla izin vermiştir.

Meali Satınalmak için Tıklayın
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminin yanı sıra hafızlığını Elmalı’­da tamamlayan Muhammed Hamdi, tah­siline devam etmek üzere dayısı Mus­tafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşti (1895). Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet aldı. Bundan sonra ho­cası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı; yazıla­rında da bu imzayı kullandı. Soyadı ka­nunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha çok doğum yerine nisbetle Elmalılı diye meş­hur oldu. Ülkeyi çağdaş ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırma­ya vesile olabileceği ümidiyle meşruti­yet idaresini hararetle savunmaya baş­ladı ve bu görüşü temsil eden İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin ilmiye şubesine üye oldu. Avrupaî tarzda bir meşrutiyet ye­rine şeriata uygun bir meşrutiyet mo­deli geliştirmek için çalışmalar yaptı. II. Meşrutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak gir­di. II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine rızâ göstermeyen fetva emini Nuri Efendi’yi ikna edip fetva müsveddesini yazmak suretiyle bu konuda etkili bir rol oynadı. 1918′de şeyhülislâmlık bünyesinde kurulan Dârü’l hikmeti’l İslâmiyye âzalığına, bir müddet sonra da bu müessesenin reis­liğine tayin edildi. Israrlı teklifler üzeri­ne Damad Ferid Paşa’nın birinci ve ikin­ci hükümetlerinde Evkaf nâzırı olarak görev yaptı. Bu görevde iken ikinci rüt­beden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi ka­bul ederek tefsiri yazmaya başladı; Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mayıs 1942′de, uzun müddet müp­telâ olduğu kalp yetmezliğinden Eren­köy’de damadının evinde vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi. (Diyanet İslam Ansiklopedisinden alıntıdır) Bu meal internet ortamında en fazla bulunabilen mealdir. İslami içerikli sitelerin neredeyse tamamında bulunabilen bir mealdir. Kendi adıma kimden ve nereden izin istenebileceğini bilemediğimi, bunun gerçekten de gerekli olup olmadığını bilemediğimi söylemeliyim.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Elmalılı Meali (Orijinal)
Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminin yanı sıra hafızlığını Elmalı’­da tamamlayan Muhammed Hamdi, tah­siline devam etmek üzere dayısı Mus­tafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşti (1895). Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet aldı. Bundan sonra ho­cası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı; yazıla­rında da bu imzayı kullandı. Soyadı ka­nunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha çok doğum yerine nisbetle Elmalılı diye meş­hur oldu. Ülkeyi çağdaş ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırma­ya vesile olabileceği ümidiyle meşruti­yet idaresini hararetle savunmaya baş­ladı ve bu görüşü temsil eden İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin ilmiye şubesine üye oldu. Avrupaî tarzda bir meşrutiyet ye­rine şeriata uygun bir meşrutiyet mo­deli geliştirmek için çalışmalar yaptı. II. Meşrutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak gir­di. II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine rızâ göstermeyen fetva emini Nuri Efendi’yi ikna edip fetva müsveddesini yazmak suretiyle bu konuda etkili bir rol oynadı. 1918′de şeyhülislâmlık bünyesinde kurulan Dârü’l hikmeti’l İslâmiyye âzalığına, bir müddet sonra da bu müessesenin reis­liğine tayin edildi. Israrlı teklifler üzeri­ne Damad Ferid Paşa’nın birinci ve ikin­ci hükümetlerinde Evkaf nâzırı olarak görev yaptı. Bu görevde iken ikinci rüt­beden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi ka­bul ederek tefsiri yazmaya başladı; Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mayıs 1942′de, uzun müddet müp­telâ olduğu kalp yetmezliğinden Eren­köy’de damadının evinde vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi. (Diyanet İslam Ansiklopedisinden alıntıdır) Bu meal internet ortamında en fazla bulunabilen mealdir. İslami içerikli sitelerin neredeyse tamamında bulunabilen bir mealdir. Telif haklarını elinde bulunduran var ise bildirmeleri halinde sitemizden derhal kaldırırız.

Özgeçmiş için Tıklayın 
Emrah Demiryent Meali
1990 yılında Hakkâri’de doğdu. İlk ve orta öğretim tahsilini Hakkâri’de tamamladı. 2008 yılında liseden mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 2010 yılında İlahiyat ön lisansını tamamladı. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 2015 yılında lisansını İlitam bölümünden tamamladı. 2009-2012 yılları arasında Ürdün’de Arapça ve muhtelif İslâmî ilimlerde eğitim gördü. Allâme eş-Şeyh Ali Hânî’den Ulûmu’l-Kur’ân; Allame eş-Şeyh Said Abdullatif Fûde’den Kelâm, Mantık ve Usûlu’l-Fıkıh derslerini aldı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi dalında yüksek lisansına başladı. 2020’de Ehl-i Sünnet Akademisi’ni kurdu. Ehl-i Sünnet Araştırmaları İlim Eğitim ve Kültür Derneği’ni kurarak ilmî faaliyetlere başladı. 2022’de Esamer Yayınevi’ni kurdu. İmam Gazâlî’nin [rahimehullah] “Faysalu’t-Tefrika Beyne’l-İslâmi ve’z-Zendeka” adlı eserini, “İman ve Küfür Çizgisi” adıyla tercüme etti. Yazar, şu an İstanbul Üniversitesi’nde aynı alanda doktora yapmaktadır. Evli, Abdullah ve Muhammed Eymen adında iki çocuk babasıdır.

Meali Satınalmak için Tıklayın
Erhan Aktaş Meali
Erhan Aktaş meali, bizzat Erhan Aktaş tarafından sitemize gönderilmiştir. İlk Baskı 2015

Hasan Basri Çantay Meali
Balıkesir’de doğdu. Babası Balıkesir tüccarlarından ve ulemâdan Çantayoğlu Halil Cenâbî Efendi, annesi Sincanoğulları’ndan Kepsutlu Hatice Hanım’dır. Ailenin tek erkek evlâdı olan Hasan Basri, ilk tahsilini İbtidâ-i Kebîr Mektebi’nde gördükten sonra Balıkesir İdâdîsi’ne girdi. İdâdînin dördüncü sınıfında iken babasının ölümü üzerine (1903) ailenin geçimini tek başına sağlayabilmek için mektebi bırakmak zorunda kaldı. Kendisine Nâfia Dairesi’nde bir memuriyet verildi. Bu arada müftü Osman Nûri Efendi ile Müstecâbîzâde Âdil Efendi’den Farsça öğrendi; Balıkesir Mevlevîhânesi’nde Râgıbzâde Ahmed Nâci Dede’den Arapça okudu. Babasının yakın dostu olan bu zat ona hem hocalık hem de mânevî babalık yaptı. Bir taraftan Arapça ve Farsça’sını ilerletmeye çalışırken diğer taraftan edebiyat, hukuk ve felsefe ile meşgul oldu. Hasan Basri Çantay Mealini internet ortamından temin ettik. Sitemiz ziyaretçilerinin çokça talep ettikleri bir mealdir. Telif hakkı elinde olan varsa ve bu şekilde yayınlanmasını arzu etmiyorlarsa  bildirilmesi halinde derhal kaldırırız.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Hayrat Neşriyat Meali
Hayrat Neşriyat tarafından hazırlanan meal,www.kuranharfleri.com adresinden yayınlanıyor. Mealin sitemizde de yayınlanmasını talep ettiğimizde -Allah (cc) onlardan razı olsun- bunu kabul ettiler. Biz de titiz bir çalışma ile sitemizin formatına uygun hale getirerek yayına sunuyoruz. Cenab-ı Mevla müstefid eylesin. Meali Kim Hazırladı? Neşriyâtımızın bünyesinde bulunan İlmî Araştırma Merkezi nezâretinde on yıla yakın süren bu çalışma, gerek yurt içindeki muhtelif İlâhiyât Fakültelerinden ve şark medreselerinden, gerekse yurt dışındaki Câmi‘ü’l-Ezher gibi dînî eğitim veren üniversitelerden ve medreselerden me’zun olan on kişilik bir hey’et tarafından yapıldı. İstişâre esas tutularak, hey’et hâlinde hazırlanan bu nihâî metin, son olarak ilâhiyât, edebiyat, târih, psikoloji, pedagoji, eğitim, mühendislik, teknik eğitim, tıb, iktisad, hukuk, siyasal, güzel san‘atlar gibi çok farklı meslek ve ihtisaslara sâhib, ricâlen nisâen oldukça kalabalık bir hey’etin baştan sona ciddî tedkik ve iştirâkiyle, görüşlerinden istifâde edilerek bir yıla yakın bir süre içinde redakte edildi.

Meali Satınalmak için Tıklayın
İhsan Aktaş Meali
1963 yılında Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yemişli köyünde doğdu. Çocukluk yaşlarından itibaren, yörede bulunan medreselerde Arapça eğitimime başladı. Diyarbakır imam- hatip lisesinden sonra askerlik çağına kadar medreselerdeki Arapça eğitimini tamamladı. 1988 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca, Batman ilinin Beşiri ilçesine imam-hatip olarak atandı. Sosyal Bilimler ve İlahiyat ön lisans bölümünden mezun oldu. Ayrıca değişik tarihlerde, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda hem din görevlisi hem de tercüman olarak görev aldı. 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya’da gönderildi. Ülkeye dönüş yaptıktan bir süre sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Ekleme Tarihi : 12.07.2024

İlyas Yorulmaz Meali
İlyas Yorulmaz, hazırladığı meali sitemizde yayınlamak üzere bizzat göndermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa özgeçmişi bize gönderdiği şekliyle aşağıdaki gibidir; "1948 Kırıkkale doğumluyum. Arapça Hocam Malatya Melek Baba cami imamı Topal Sait ERTÜRK ve Sait hocanın talebesi Hikmet ZEYVELİ'dir." Son Güncelleme: 19.04.2022

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
28 Şubat 1886’da İstanbul Cihangir’de doğdu. Babası Mucurlu Baltacıoğlu İbrâhim Edhem, annesi Düzceli Hamdûne Hanım’dır. II. Meşrutiyet’in ilânından önce bir süre fahrî hat hocalığı yaptıktan sonra mezuniyetinin ardından Dârülmuallimîn-i İbtidâiyye’ye hat hocası oldu (1908). Orta Öğretim Genel Müdürlüğü (1918), kısa bir süre Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu genel başkanlığı (1919) gibi maarifin üst kademelerinde idarî görevlerde bulundu. Çok değişik konularda kitap ve makaleler yazan ve konferanslar veren Baltacıoğlu, içinde bulunduğu şartlara göre farklı ve zaman zaman çelişkili görüşler de ileri sürmüştür. 1 Nisan 1978’de Ankara’da öldü. NOT: Bilgiler islamansiklopedisi.org.tr adresinden alınmış olup daha detaylı bilgiye oradan ulaşılabilir. (Eylül 2021)

Özgeçmiş için Tıklayın 
İsmail Hakkı İzmirli
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlimdir. "Kur'an-ın hiç bir dile tam olarak tercüme edilemeyeceğini bildiğini, bu sebeple yaptığı tercümeye "Meani-i Kur'an" adını verdiğini" belirtmektedir. Bir ziyaretçimiz tarafından (ak******7@gmail.com) tarafından gönderilmiştir.

Özgeçmiş için Tıklayın 
İsmail Yakıt
Prof. Dr. İsmail YAKIT, 1950’de Denizli’nin Tavas İlçesi Kızılcabölük Bucağı’nda dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde, liseyi Denizli’de bitirdi. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (1970-1974) tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burslu olarak Fransa’ya gönderildi. “Paris-IV Sorbonne Üniversitesi’nde” doktora yaptı (1974-1979). Doktora tez çalışmaları esnasında, Sorbonne Üniversitesi’nde Mukayeseli Felsefeler Dalı’nda İhtisas Diploması aldı (1976). Kahire (Mısır) Üniversitelerinde araştırmalarda bulundu (1976-1977). Paris Tıp Fakültesi’nin Juvisy Dokümantasyon Merkezinde araştırmalar yaparak “Anthropologie biologique” sertifikası aldı (1978). 1979’da İslam Felsefesi ve Mukayeseli Felsefeler dalında Paris-IV Sorbonne Üniversitesi’nde hazırladığı evrim teorileri üzerindeki doktora tezini “Pekiyi” dereceyle savunarak yurda döndü. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (İlahiyat) Fakültesi’ne Dr. Asistan olarak girdi (1980). KKTC’nde Yedek Subay olarak askerlik yaptı (1980-1981). Yardımcı Doçent oldu (1982). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı’na naklen tayin oldu(1984). Doçent oldu(1986). İslam Felsefesi Profesörlüğü’ne yükseltildi ve akabinde SDÜ İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı’na tayin edildi (1993). Üç dönem arka arkaya dekanlık yaptı (1993-2003). Bu arada Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü görevini de yürüttü (1993-1999). Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığına atandı (2010). Burada bir dönem Felsefe Bölüm Başkanlığı da yaptı. (2014-2017). 2017 yılı Temmuz ayında yaş haddinden emekli oldu. Fransızca ve Arapça bilen Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın birçok yayını bulunmaktadır. Çalışmalarının bir kısmı İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Almanca, Özbekçe, Uygurca ve Japoncaya çevrilmiştir. 140’ın üstünde ulusal ve uluslar arası kongre, panel ve sempozyumlarda yayımlanmış bildirisi ve ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 70’in üstünde makalesi vardır.

Meali Satınalmak için Tıklayın
Kadri Çelik Meali
1965 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamlayan Çelik henüz 17 yaşında iken 12 Eylül'de siyasi çalışmalarından dolayı tutuklandı ve 2 yıl Diyarbakır Askeri Cezaevinde, 2 yıl da Malatya E Tipi Cezaevi’nde yattıktan sonra 1984 yılında özgürlüğüne kavuştu. Diyarbakır cezaevinde İslam ile tanışan Çelik cezaevinden çıktıktan sonra kendi ifadesi ile Medrese-i Yusufiye eğitimini tamamlamak üzere İran'a hicret etti ve ilahiyat dalında lisans aldı. 2007 yılında İran İlmi Havzası'nda binlerce öğrenci arasında yılın araştırmacısı seçilen Çelik şimdiye kadar 10'a yakın eser yazmış, 200'den fazla kitap ve binlerce ilmi makale tercüme etmiştir. İleri düzeyde Farsça, Arapça, Kürtçe ve Türkçe bilen Çelik 4 çocuk sahibidir. Şu anda Tefsir-i Kur'an, Şerh-i Mesnevi ve Şerh-i Hafız olmak üzere üç ayrı dalda çalışma ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Mahmut Kısa Meali
Mahmut Kısa, 1961 yılında, Adana’da doğdu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Halen emeklidir.

Mahmut Özdemir Meali
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR 1958 Yılında Niğde-Karatlı'da doğdu. 1969-1976 Yıllarında Niğde İmam Hatip Lisesi'nde okudu. 1980'de Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1980-1981 Yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. 1985'de İşletme Doktoru oldu. 1988-1991 yılları arasında TOBB'nde çalışmaya başladı. Her yıl yayınlanan TOBB-İktisadi Raporları'nın hazırlanmasında çalıştı; Dış Müteahhitlik, Sanayi ve Enerji bölümlerini hazırladı. TOBB bünyesinde yeni kurulan Yabancı Sermaye Kurulu (YSK), Turizm İşletmeleri Kurulu (TUTİK), Orta ve Küçük İşletmeler Kurulu (OKİK) raportörlüklerini yaptı. 1991 Yılında Niğde'de BİRKO (KOYUNLU HALI) genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl doçent oldu. 1995 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde profesörlük kadrosuna atandı. Dekan yardımcısı, dekan vekili, bölüm başkanı ve dekan olarak idari görevler üstlendi. Erzurum'da İşletme fakültesi'nde okurken ve çalışırken, Kur'ân üzerine çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. Özel dersler aldı. Maddi ve manevi kalkınmanın birlikte olması gereğine içten inandığı için akademik çalışmalarla birlikte Kur'an çalışmasını da ihmal etmedi. Niğde İmam Hatip Lisesi'nde başlattığı Arapça ve Kur'ân çalışmalarını sürdürdü. 1997-2011 yılları arasında Üniversite'deki mesleki görevleri ve dersleri yürütürken evinde Kur'ân çalışmalarına da ağırlık verdi. Gerektiği zaman sadece kendisi kullanmak üzere özel bir meâl dosyası hazırlamaya başladı, uzun yıllar süren titiz bir çalışma sonucu 2010'da tamamladı. Meâl dosyasını, uzmanların teşvikiyle bir kitap olarak yayınladı. Bugün 7.baskısı yapıldı. Meal'i sitemizde yayınlanmak üzere bizzat gönderen Mahmut Özdemir hocamıza müteşekkiriz. (31.05.2021) Güncelleme : 3.11.2021 Güncelleme : 15.07. 2024

Mehmet Çakır Meali
Prof. Dr. Mehmet Çakır 1939'da Muğla İli Dalaman İlçesi, Kapıkargın Köyü'nde doğdu. 1960'ta Isparta İmam -Hatip Lisesini; 1964'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü ( YİE.) bitirdi. 1964-67 arası Çorum İHL.'de öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Akademik hayatı, 1968'de İzmir YIE'de Arap Dili ve Edebiyatı Asistanı olmasıyla başladı. 1970 Haziranında savunmasını yapıp öğr. üyesi oldu. 1972 Mayısında, Konya YİE'ne. atandı. 1974 Martında İzmir YİE'ne geçiş yaptı. Burada 21 yıl aralıksız çalıştı. 1986'da Arapça'da Dolaylı Cümle adlı çalışmasıyla Doktor oldu. 1994'de Sibeveyh, Öğretim Yöntemi ve Koyduğu Bazı Nahiv Kuralları adlı çalışmasıyla Doçent oldu. 1995-97 Arası Gazi Ü. Çorum İlh. Fakültesinde, Doçent Kadrosu ile üç yıl çalıştı. 01.01.1998'de OMÜ. İlahiyat Fakültesine kendi isteği ile geçiş yaptı. 2000 Şubatında, Arapça'da Matamatiksel Cümle Yapısı adlı takdim tezi ile Profesör oldu. 31 Mart 2000 tarihinde TİB. Arap Dili ve Belağati Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atandı. e-mail: mcakir12@hotmail.com

Özgeçmiş için Tıklayın 
Mehmet Çoban Meali
"Kur'an Anlam Çalışması" Mealini sitemize bizzat müellifi gönderdi. Kedisinin kaleme aldığı biyografisi şöyledir; 15.10.1951 Isparta doğumluyum. İlkokul, Ortaokul ve Lise dönemlerimi Isparta’da geçirdim. Üniversite hayatını dışarıdan okuyarak Eskişehir İktisadi Ticari İlimler akademisinden mezun oldum. Geçim ihtiyaçlarımı, muhasebe, muhasebe müdürlüğü, şirket yöneticiliği ve yönetim danışmanlığı yaparak tamamladım. Şu an emeklilik hayatımı yazarak geçiriyorum. 20 yıldır İzmir’de yaşıyorum. 1969 yılında İslam’la, 1976 yılında Kur’an’la tanıştım. Kur’an ile tanıştıktan sonra bütün dünyam değişti. O günden bu yana Kur’an hayatımın merkezini teşkil etti. Kur’an’ı anlayarak okumayı, okutmayı esas aldığım için çevremde mealci, sapık, mezhepsiz damgalarıyla bir ömür geçirdim. 70’li ve 80’li yıllarda değişik dergi ve gazetelerde makaleler yayınladım. 1985 yılında yayınlanan makalemden dolayı 163. Maddeye muhalefetten dolayı 2,5 yıl cezaevinde kaldım. Asıl mesleğim muhasebe ve işletmecilik olsa da, ömrüm Kur’an ile ve İslam kültürünün edinimiyle, tanıtımıyla ve yaşantısıyla geçti. Edebiyat yönümle 4 bine yakın şiir çalışmam var, bu şiirlerden bazılarını Yollardaki ben, Ufuklardaki ben adıyla yayınladım. Cezaevinde yazmaya başladığı geleneksel dinden, tahkiki dine geçişi ele alan OTOKRİTİK kitabına yayınladım. Cezaevinden çıktıktan sonra cezaevi anılarımı ele alan, anı, sosyal, kültürel, eleştirel bir çalışma olan İKİBUÇUK SAYFA kitabını yayınladım. Sonraki dönemlerde İslam kültürüne metodik açıdan bakışı ele alan, geçmiş kültürü değişik açılardan inceleyen USULÜ FİKİR kitabını yayınladım. 1976 yılından beri okuduğum Kur’an Mealleri, tefsirler, hadisler, usul kitapları sonucunda Kur’an ayetleri bana ne verdi, bana nasıl hitap ediyor bağlamında yaptığım çalışmayı KUR’AN’DAN İZDÜŞÜMLER adıyla yayınladım. Hazırlama Tarihi: 13.10.2021 Siteye Ekleme: 12.01.2022

Meali Satınalmak için Tıklayın
Mehmet Okuyan Meali
Okuyan 1965 yılında Çaykara'da doğdu. İlköğrenimini Çaykara’da orta öğrenimini ise Hayrat'ta bitirdi. 1983-1987 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. 1988 yılında aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1990 yılında Yüksek Lisansını, 1994 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında Doçent, Şubat 2008’de ise Profesör unvanını aldı. Halen 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. NOT: Bilgiler wikipedia'dan alınmıştır. NOT 2: Meali yayınlamak üzere sitemize gönderen A.Selim Okuyan'a çok teşekkür ederiz. (20.05.2021)

Meali Satınalmak için Tıklayın
Mehmet Türk Meali
1954 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk tahsilini Sedirler İlkokulunda, Orta tahsilini ise 1973 yılında Konya İmam-Hatip Okulunda tamamladı. 1977 yılında Konya Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi. Sırasıyla Antalya-Korkuteli Lisesi Din Dersi öğretmenliği, Isparta-Yalvaç İmam-Hatip Lisesi, Şarkîkaraağaç İmam-Hatip Lisesi ve Kırşehir-Mucur İmam-Hatip lisesi Müdürlüğü yaptı. Konya Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden emekli oldu. Halen Konya’da “Eğitim Dayanışma ve Araştırma Vakfında” (EDAV) Arapça, Fıkıh ve Tefsir dersleri Hocalığı yapmaktadır. Yazarın “Allah’ın Kelâmı” isimli “Meâl-Tefsiri”, “Riyaz’üs-Salihîn Tercümesi” ve “Arapça Sarf ve Nahiv” adlı basılmış eserleri vardır. Yazarla iletişim için, E Mail: mehemmetturk@msn.com

Muhammed Esed Meali
2 Temmuz 1900’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Lvow şehrinde (bugün Ukrayna’da) yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi; babası avukat, dedesi hahamdı. Aile geleneğine göre özel öğretmenlerden İbrânî dili ve kültürü üzerine eğitim gördü. 1918-1920 yıllarında Viyana Üniversitesi’nde sanat tarihi ve felsefe okudu. Kahire’de Muhammed Abduh’un öğrencilerinden Ezher şeyhi Muhammed Mustafa el-Merâgī ile tanıştı ve Ezher’de Arapça öğrendi. 1926 yılında eşiyle birlikte İslâmiyet’i kabul etti ve Muhammed Esed adını aldı; ertesi yıl da beraberce hacca gittiler. Yaklaşık altı yıl Arabistan’da yaşadı; Suudi Kralı Abdülazîz ile dost oldu. Hindistan’a giderek Muhammed Ali Cinnah ve Muhammed İkbal ile yakın ilişki kurdu. Islamic Culture adlı derginin editörlüğünü yaptı (1936-1938). 1947’de Pakistan’ın doğuşunun ardından devlet ve toplum düzeninin dinî temellerini araştırma işlevi görecek İslâmî Tecdid Kurumu adlı bir müessese oluşturmakla görevlendirildi. 1949’da Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi başkanlığına, 1952’de Pakistan’ın Birleşmiş Milletler dâimî temsilciliğine tayin edildi. Böylece yirmi beş yıl Batı’dan uzak kaldıktan sonra New York’a gitti ve büyük ilgi gördü. 1955’te Pakistan’a döndü. Devlet Başkanı Eyyûb Han’ın kalması yönündeki talebine rağmen 1959’da siyasî karışıklıklar yüzünden Pakistan’dan ayrılarak ömrünün kalan kısmını İsviçre, Fas, Portekiz ve İspanya’da ilmî çalışmalarla geçirdi. 20 Şubat 1992’de Granada’da öldü. https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed-esed-leopold-weiss Türkçe çevirisi : 1996

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Mustafa Çavdar Meali


Mustafa İslamoğlu Meali
İlk ve orta eğitimini doğduğu ilçede yaptı. Kendisi ilk hocasının babası olduğunu, ilk Arapça ve temel İslami ilimlerini ondan aldığını söyler. Yükseköğrenimine, ilk önce Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde başlamış, akabinde İlahiyat Fakültesi’nde, daha sonra da Kahire, El-Ezher Üniversitesi’nde İslam Hukuku Fakültesi’nde sürdürmüştür. Yazın hayatına edebiyatla başlamış, ilk makalelerini 1980’de Milli Gazete’de, daha sonra 1982-83 yılları arasında Yeni Devir gazetesinde yayınlamıştır. 1992 yılının Ekim ayından beri başlattığı tefsir dersleri, 15 yıldır devam etmekte ve bu dersler Tefsir Dersi adlı siteden canlı olarak izlenebilmektedir. Yine 1998’de başlayan Tefsiru-l-Kur’an Te’vilu’l-furkan adlı görüntülü ve sesli tefsir projesinde bugüne kadar 170’den fazla ders yayımlamıştır. Proje, Kur’an’ın tamamının görüntülü olarak tefsirini hedeflemiş ve 2008 yılında tamamlanmıştır. Görüntülü tefsir ile birlikte başlayan “Gerekçeli Meal” adı verilen Kuran’ın Türkçe tercüme çalışması da yukarıdaki projeyle eş zamanlı olarak yürütülmüş ve aynı tarihte tamamlanmıştır. "Bilgiler kendi sitesinden alınmıştır." NOT: Mealin sitemizde yayınlanmasına izin veren Mustafa İslamoğlu ve Düşün Yayıncılık’a ayrıca buna vesile olan Fatih Sağlam bey’e teşekkür ederiz.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Orhan Kuntman Meali
1922 yılında Kayseri’nin Talas ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum, Ordu, Kars illerinde; Lise eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı.1944 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi ve aynı fakültede uzmanlık eğitimine başlayarak 1949 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. Bir süre aynı anabilim dalında araştırmalar yaptıktan sonra ailevî nedenlerle akademisyenliğe veda etti ve çalışma hayatını, 1950-1986 yılları arasında, Ordu ilinde açtığı muayenehanesinde sürdürdü. Babası Osmanlı’nın son asker tabiplerinden Dr. Kilisli Mehmet Derviş Kuntman’dır (1886-1973). Kuntman, 1970’li yıllardan itibaren yani yaklaşık 48 yaşlarında başladığı Mesnevî üzerine araştırmalarını ‘O Mevlevî’ mahlasıyla yayınlamıştır. Yazar önsöz yerine kaleme aldığı şiirinde] ve eserindeki ön sözünde mahlasının “O Mevlevî” olduğunu belirtmekte ve bazı kitaplarında bu mahlası kullanmaktadır. Kuntman’ın öne çıkan özelliği, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin büyük eseri Mesnevî’nin beyitlerini manzum olarak Türkçeye çevirmesidir. Mesnevî’den seçtiği beyitleri manzum olarak çevirerek, diğer manzum çevirilerle karşılaştırmakta, yeri geldikçe diğer çevirilerde yapılan yanlışlara değinmekte ve izahlar getirmektedir. Araştırmacı, Mesnevî üzerinde, bazısının değişik baskıları da olan toplam sekiz kitap ve bir bildiri hazırlamıştır. Mesnevî üzerine hazırladığı emek mahsulü eserlerinden başka İbn Kesir, Fahreddin-i Râzî, Elmalı’nın meal ve tefsirlerinin ışığında bir Kur’an-ı Kerim meali hazırlamış, Kur’an, İslam ve diğer dinlerle ilgili gündemi oluşturan konular hakkında düşüncelerini etkili bir şekilde ortaya koymuştur. Özellikle bir süre önce Dr. Reşad Halife tarafından ortaya atılan ve Ahmed Deedat tarafından desteklenen Kur’an’da 19 Nazariyesi adlı teoriye karşı çıkmış, ilmî ve dinî temelinin bulunmadığının ispatlanmasında ve iddianın çürütülmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Yazarın Kur’an-ı Kerim’deki matematiksel tertip özellikleri konusunda kaleme aldığı eserine sunuş yazısı yazan Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Salih Akdemir, teşekkür etmekte ve “Cumhuriyet Dönemi Kur’ân Tercümeleri (eleştirel bir yaklaşım), Akid Yayınları, Ankara 1989” başlıklı kendi profesörlük takdim tezinde, Kuntman’ın Târık Sûresindeki Sulb ve Terâib problemini konu alan değerli araştırmasından yararlandığını belirtmektedir. Kocaeli Aydınlar Ocağı’nda konferans, panel ve sohbet toplantılarında da Dr. hekim olarak tebliğ sunanlar arasında görülen Orhan Kuntman, özellikle 1986’dan sonra Kur’an-ı Kerim üzerinde yoğunlaştırdığı çalışmalarını dünya hayatının son gününe (23 Temmuz 2007) dek büyük bir şevkle sürdürmüş ve ardında yirmi bir kitap ve bir makale bırakmıştır.

Özgeçmiş için Tıklayın 
Osman Fırat Meali
1948 Adıyaman Kahta doğumlu. İlk ve Orta tahsilini Kahta'da Mühendislik ve ilahiyat tahsilini İstanbul'da tamamladı. Çeşitli şehirlerde Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde çalıştı. En son Kadastro Fen Amiriğinden ayrılarak serbest Harita-Kadastro Mühendisi olarak çalıştı. Şimdi ise bir taraftan İnşaat Müteahhitliği yaparak bir taraftan da kitap yazmaya devam etmektedir. "Din Akıl ve Saplantılar", "İslam'a Mal Edilen Kafa Karıştırıcı Meseleler" aynı eserin genişletilmiş yeni baskısı "İslam'a İsnad Edilen Kafa Karıştırıcı Meseleler" adlı yayınlanmış kitapları vardır. osman160@gmail.com

Ömer Nasuhi Bilmen Meali
1883´te Erzurum´un Salasar köyünde doğdu Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım´dır Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi´nin himayesine girdi. 1908´de İstanbul´a giderek derslerine devam ettiği Fatih dersiamlarından Tokatlı Şakir Efendi´den icazet aldı. 1912 yılının eylül ayında Bayezid Medresesi dersiâmı olarak göreve başladı. 1913´te Fetvahane-i Ali müsevvid mülazımlığına tayin edildi Bir yıl sonra başmülazımlığa terfi edildi. 1943´te İstanbul müftülüğüne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti´nin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı ve daha bir yılını bile doldurmadan emekliye ayrıldı. On ay gibi kısa bir sürede görevinden ayrılmasının nedeni, dönemin yöneticilerinin Türkçe ezan ve daha birçok konuda Diyanet İşleri Başkanlığı´nı politik amaçlarına alet etmek istemesiydi. İstanbul İmam Hatip Okulu´nda ve Yüksek İslam Enstitüsü´nde usul-i fıkıh ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdürdü ve sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazdı. 12 Ekim 1971´de İstanbul´da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğine defnedildi. (biyografi.net´ten alıntıdır.)

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Suat Yıldırım Meali


Süleyman Ateş Meali
Bu meali Rize İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet İshak Demir Beyden aldık. (http://www.ahmetishak.com) Kendisinin izniyle sitede kullanıyorum. Kendisi meali bizzat müelliften aldığını, paylaşılmasında bir sakınca görmediğini söyleyerek bilgisayar ortamında verdiğini, müellifin bilgisayar nüshasında piyasada bulunan baskılardan farklı olarak birtakım düzeltmelerde bulunduğunu ifade etti. Allah Onlardan razı olsun. Web Sitesi: https://www.suleyman-ates.com/

Özgeçmiş için Tıklayın 
Süleyman Tevfik (1927)
İstanbul’da doğdu, 1939'da aynı şehirde hayata gözlerini yumdu. Süleyman Tevfik, mabeyn kâtiplerinden Zorluzade Hacı Aziz Hüsnü Bey’in oğlu, Avnullah Kazımî’nin ağabeyi, Halide Nusret Zorlutuna ve İsmet Kür’ün amcasıdır. İyi bir tahsil alarak Arapça, Farsça, Fransızca ve İtalyancayı çok iyi seviyede öğrendi (Kolektif 1986: 340). 1881’de Antep’te Fransızca öğretmenliği, Halep ve Selanik’te de çeşitli memuriyetlik görevlerinde bulundu. 1897'deki Osmanlı-Yunan Savaşı’na Sabah gazetesi muhabiri olarak katıldı. 1906'da Meclis-i Kebîr-i Maârif üyesi olan Süleyman Tevfik, Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından çeşitli gazete ve dergilerin yönetiminde yer aldı.

Özgeçmiş için Tıklayın 
Süleymaniye Vakfı Meali
Süleymaniye Vakfı Meali, Abdulaziz BAYINDIR öncülüğünde ilmi heyetin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Meal vakfın ilmi heyeti tarafından sürekli güncellemektedir. Meal https://www.suleymaniyevakfimeali.com/ adresinde yayınlanmakta, bizim sitemizde de onların izni ile yeralmaktadır. Güncel metne bu adresten sürekli ulaşabilirsiniz.

Şaban Piriş Meali
Bu meal www.sabanpiris.com sitesinde yer alıyor. Şaban Piriş Beyefendinin izniyle sitemizin formatına uygun hale getirerek yayınlıyoruz. Allah Razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Ümit Şimşek Meali
Ümit Şimşek Beyin Mealini yayınlamak için kendisinden iznini talep ettik. Yayınlamamıza müsaade ederek meal metnini gönderdiler. Allah ondan razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Yaşar Nuri Öztürk Mealini halen kendi resmi sitesinde www.yeniboyut.com ve daha başka sitelerde bulabilmek mümkündür. İnternet ortamından indirdiğim bu meali yayınlamak üzere kendisinden iznini talep ettim. Düzeltilmiş metni gönderdiler. İzinleri üzerine yayınlıyorum. Müteşekkirim.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Eski Anadolu Türkçesi
Bu meal Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016 yılında Cem Tuna tarafından Yüksek lisans tezi olarak sunulmuş ve kabul edilmiş metinden alınmıştır. Cem Tuna mealle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir; "Bizim çalıştığımız eser, Berlin El Yazmaları Kütüphanesi’nde kayıtlı Satır-arası Kur’an Tercümesi’nin transkripsiyonun yapılmasıdır. İncelediğimiz eser, Berlin Kütüphanesi A. Fot 45. numarada kayıtlı olup 320 varaktır. Eser, harekeli, okunaklı ve eksiksizdir Üzerinde çalıştığımız eser daha çok “Satır-arası tercüme” üzerine yapılmıştır. Eserde kısa açıklamalara da yer verilmiştir. Arapça kelimelerin Türkçe karşılığının verilmesinin yanı sıra Arapça kelimeler bazen aynen olarak alınmıştır. Eser, Topaloğlu’nun çalışmış olduğu TİEM 40’ın (Türk-İslâm Eserleri Müzesi) farklı bir nüshasıdır" Mealin yayınlanması için Cem Tuna ve tez danışmanı ile irtibata geçilmeye çalışılmış ancak muvaffak olunamamıştır. Yayınlanmasında bir mahzur görürler ise bizimle irtibata geçmeleri kafidir.

Satıraltı Meal (1534)
Bu meal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TOKER tarafından hazırlanan "ANONİM SATIR ALTI KUR’AN TERCÜMESİ (İnceleme‐Metin‐Tıpkıbasım Örnekleri)" isimli eserden alınmıştır. Meal ile ilgili olarak sözkonusu eserde şu bilgilere yer verilmektedir: "Üzerinde çalıştığımız eserin, her ne kadar Anadolu Türkçesi ile kaleme alınmış olsa da içerisinde barındırdığı Kıpçakça unsurlar sebebiyle, Kıpçak sahasına ait eserler arasında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." mtoker@selcuk.edu.tr

Bunyadov-Memmedeliyev
Ziya Bunyadov- Vasim Memmedeliyev birlikte hazırladıkları Meal "http://al-quran.info/qurantexts/az-mammadaliyev-bunyadov.txt" adresinden temin edilmiştir. Halen link çalışmıyor. Meale Quran.az adresinden ulaşılabilmektedir. Meal ile ilgili Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilimdalı Öğretim Görevlisi Mansur Teyfur tarafından hazırlanan makaleye bakılabilir. Tıklayın Özgeçmişler için Ziya Bunyadov | Vasim Memmedeliyev

M. Pickthall (English)
Marmaduke Pickthall’a ait "Meanings of the Holy Quran" isimli Meal www.islamicbulletin.org/ services/all_ebooks_p1.aspx adresinden temin edilmiştir. Sitemizin formatına uygun hale getirilerek yayınlanmaktadır.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
Yusuf Ali (English)
Daha evvel www.quranexplorer.com adresinden temin edilerek sitemizde yayınladığımız Abdullah Yusuf Ali İngilizce Mealini açıklamalı metin ile değiştirdik.  Bu metin  "The Islamic Bulletin"  adresinden alınmıştır. A revised English-only translation of the Qur’an, featuring Yusuf Ali’s famous translation. This version is widely used because it is a clear, modern and eloquent translation by a well-respected Muslim scholar. quranyusufali.com

Özgeçmiş için Tıklayın 

Designed by ÖFK