19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOLTÜRKÇE MEALLER
(Bu bilgiler Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın Aziz Kur’an İsimli Mealinden alınmıştır.)


1. Hasan Basri Çantay (1897-1964) Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim çeviri ve notlar. 3 cilt, 1256 sayfa, İstanbul, 1953, 1957-58, 1959, 1969, 11. baskı 1980.

2. İsmail Hakkı İzmirli, (1868-1946) Kur’an-ı Kerim Çevirisi, İstanbul, 1926, 1932. (Türkçe Bibliyografya tarafından anılmıştır, 1977).

3. Süleyman Tevfik Zorluoğlu, Kur’an-ı Kerim Çevirisi, 1926. (NUC’e göre, bu eser 1925’te basılan ve Arap harfleriyle yazılmış olan ilk baskının Latinize edilmiş şeklidir.)

4. Muhammed Hamdi Yazır (Elmalı’lı), (1877-1942), Hak Dini Kur’an Dili, Yeni Mealli Tefsir, Arapça metin, çeviri ve tefsir, 9 cilt, 1935-1939 İstanbul, 6442 sayfa + indeks, 1960-62, 1970.

5. Ömer Rıza Doğrul, (1893-1952), Kur’an-ı Kerim Çeviri ve Tefsir-iŞerifi, Tanrı Buyruğu, 2 cilt, Arapça metin, çeviri ve dipnotlar, CCVIII+1000 sayfa, İstanbul, 1934, 1947, 3. baskı, (?) 1980.

6. Besim Atalay, Kur’an, İstanbul, 1962, lüks baskı.

7. Ömer Fevzi Mardin, Kur’an-ı Kerim Mevzularına göre Tasnifli-Şerhli Türkçe, (Konularına göre yeniden düzenlenmiş) İstanbul, 1950.

8. Hacı Murad, İslam’ın Mukaddes Kitabı Kur’an-ı Kerim Türkçe çeviri ve Tefsiri, Arapça metinle beraber, 624 sayfa, İstanbul, 1955.

9. Osman Nebioğlu, Türkçe Kur’an-ı Kerim, İstanbul, tarihsiz, 346 sayfa.

10. İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, (1886-1978), Kur’an, Ankara, 1957.

11. Abdülbaki Gölpınarlı, (1900-1982), Kur’an-ı Kerim, 2 cilt, Arapça metinle birlikte, İstanbul, 1955, 1968.

12. Ayıntabi Mehmet Efendi, Kur’an-ı Kerim Meali ve Tefsiri (Bu zatın son eseri olan Tibyan Tefsiri Süleyman Fahir tarafından latin harflerine çevrilmiş ve dili yenileştirilmiş olarak yeniden basılmıştır.) 4 cilt, İstanbul, 1956-7, 1980-1.

13. İsmail Ferruh, Kur’an-ı Kerim, 692 sayfa, Arapça metinle birlikte yeni baskı. (Süleyman Fahir tarafından eski Mevakib Tefsiri latin harflerine çevrilmiş ve dili yenileştşrilmiştir.)

14. Murat Sertoğlu, Bir İstanbul Gazetesinde tefrika olarak yayınlanmıştır.

15. Diyanet İşleri, (Directorat des Affaires Religieuses, Ankara) Kur’an-ı Kerim, 3 cilt, Arapça metinle beraber (meşhur Hafız Osman hattı), Ankara, 1961-1973. (Osman Keskioğlu tarafından kaleme alınan girişte belirtildiğine göre, eserbir ilim kurulunun çalışmasıdır. Kurulda başlangıçta Şehid Oral, Yusuf Ziya Ersal, Mustafa Runyun, Ali Sami Yücesoy, Asım Güven, M. Asım, Kemal Edip Kürkçüoğlu ve M.Şevki Özmen yer alıyordu. Daha sonra Kurulda yalnızca Şehid Oral, Yusuf Ziya Ersal, Asım Köksal ve M.Şevki Özmen kalıp bu zatlar sadece 3. surenin sonuna kadar olan kısmı bitirmişler, daha sonra Dr. Hüseyin Atay ve Dr. Yaşar Kutluay eseri sonuna kadar tamamlamışlardır. Daha sonra da Fahir İz başkanlığındaki Osman Keskioğlu, M. Z. Bilgin ve M. Öğütçü’den oluşan bir başka kurul bütün metni baştan sona yeniden gözden geçirmiştir.)

16. Ömer Nasuhi Bilmen, (1884-1971), (Eski Diyanet İşleri Başkanlarından, Ankara) Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, 5 cilt, İstanbul, 1962-1964.

17. Fikri Yavuz (İstanbul Müftüsü), Kur’an-ı Kerim ve Meal-i Alisi, İstanbul, 1967, 1970-72-74-76.

18. Muhammed b. Hamza (15. Asır), Kur’an Çevirisi, İstanbul, 1976, c. I, Ahmet Topaloğlu’nun Latin harfleriyle yaptığı edisyon. (2. ciltte yeni Türkçeyle bu eserin bir çevirisi olacak)

19. Atıf Tüzüner, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İstanbul, 1970, 1973.

20. Süleyman Ateş, Kur’an-ı Kerim Meali, Yüksel Matbaası, 1974, 1975, Ankara, 1980.

21. Süleyman Ateş, Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Ankara 1980.

22. Ziya Kazıcı-Necip Taylan, Kur’an-ı Kerim Meali, Çığır yayınevi, İstanbul, 1977.

23. Ziya Kazıcı-Necip Taylan, Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Anlamı) Çığır yayınevi, İstanbul, 1982.

24. Abdullah AYDIN, Aydın yayınevi, İstanbul 1979.

25. Hakkı Şengüler-Emin Saraç-Bekir Karlığa, Fi Zılali’l Kur’an (Kur’an’ın gölgesinde) Seyyid Kutub’un eserinin Türkçe’ye çevirisi, 16 cilt, Hikmet yayınları, 1979.

26. Süleyman Fahir, Tıbyan Tefsiri çevirisinin dilinin yenilenmesi. Yeni baskısı Ahmed Davudoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.. 3 cilt, Sağlam Kitabevi, İstanbul, 1980.

27. Ali Rıza Sağman, Lafzen ve Mealen Kur’an-ı Kerimin Çevirisi, Üçdal neşriyat, 1980.

28. Kadir Kabakçı-Hasan Karakaya-Mehmet Süslü-Kenan Seyithanoğlu, Kerim Aytekin, Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali, Çağ Yayınevi, 1981.

29. Hadimli Mehmet Vehbi Çelik, Hulasatu’l Beyan Fi Tefsiri’l Kur’an, 16 cilt 4. baskı, 6909 sayfa, İstanbul, 1966-71. (WB, 1619-20, 1730-3)

30. Ahmet Okutan, Kur’an-ı Kerim’in Konularına göre ayrılmış Türkçe anlamı, 729 sayfa, İstanbul, 1967. (WB, 1663)

31. M. Kazım Öztürk, Kur’an’ın 20. Asra göre Anlamı, 3 cilt, 381+392+220 sayfa, Arapça metin ile birlikte, Ankara, 1974-80.

32. Süleyman Tevfik Özzorluoğlu, Kur’an-ı Kerim, 2. baskı, 719+4 sayfa, İstanbul, 1932.

33. Ali Bulaç, Kur’an- Kerim’in Meal Tercümesi, İstanbul, 1982.

34. Talat Koçyiğit-İsmail Cerrahoğlu, Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri, 1 cilt, Ankara, 1984. (Tamamlanamamıştır. ÖFK)

35. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları, İstanbul, 1 cilt, 1987 (muhtemelen altı cilt olacaktır.)

36. Ebu’l Ala Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, Urduca’dan Mehmet Han Kayani ve diğer dört kişi tarafından çevrilmiştir. 1. cilt 1987, İstanbul.

37. Enver Baytan, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meal-i Alisi, 608 sayfa, İstanbul, Baytan Yayınları, 1987.

 


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.