6 Aralık 2021 - 1 Cemaziye'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

 

 Arapça Metin

Arapça metin,
Diyanet İşleri Başkanlığı metnidir.
Font olarak Marmara Üniversitesi Dekan yardımcısı Yard. Doç. Dr. Muhammed ABAY tarafından hazırlanan font kullanılmaktadır. Kendisine müsadesi için teşekkür ediyoruz.

http://tanzil.info/download/  adresinden temin ettiğimiz Metin ise halen sitemizde görüntülenmemektedir. Çalışmamız tamamlandığında kullanıcılarımız bu fontlar arasında seçme yapabileceklerdir. Bu metin ile ilgili olarak ticari olmayan kullanımlara müsade edilmiştir.


 Türkçe Transcript
Türkçe transcript, arapça harflerin karşılıkları birebir verilerek www.kuranmeali.com için özel olarak hazırlanmıştır. Türk alfabesinde karşılığı olayan harflere özel karakterler kullanılmış, uzatmalı harfler (â î û) kullanılmış ve ayet sonlarında durulmadan devam edildiğinde harekeler belli edilmiştir.


 Abdulbaki Gölpınarlı Meali

"Asıl adı Mustafa İzzet Baki´dir. 12 Ocak 1900 tarihinde İstanbul´da doğdu. Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ahmed Agâh Efendi´nin oğludur. Babasının ölümü üzerine Gelenbevi İdadisi´nin son sınıfından ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre kitapçılık ve ilkokul öğretmenliği yaptı. 1927´de Erkek Muallim Mektebi´ni, 1930´da İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi´ni bitirdi. Konya, Kayseri, Balıkesir ve Kastamonu liseleri ile İstanbul Haydarpaşa Lisesi´nde edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´nde metinler şerhi okuttu. Ankara´da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi´nde İslam-Türk tasavvuf tarihi ve edebiyatı okuturken (1945) Türk Ceza Kanunu´nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı. 10 ay hapis yattıktan sonra aklandı. 1949´da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ve Şarkiyat Mecmuası gibi yayın organlarında edebiyat tarihi ve fütüvvetle ilgili çok sayıda makale yayınladı. Türk Ansiklopedisi ile İslam Ansiklopedisi´ne çeşitli maddeler yazdı. 25 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul´da öldü.

Bu meali www.ehli-beyt.net adresinden temin ettik. Kendi sitemizin formatına uygun hale getirdik. Dipnotlarda mevcut kaymaları gidererek yayına hazır hale getirdik. Meali kullanmamıza izin veren site yönetimine müteşekkiriz."Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Rabbani Yaklaşım ve Anlayışımızla YÜCE KUR’AN’IN MANASI VE MESAJI

Hazırlayan: Abdullah Akgül
Yorumlayan: Ahmet Akgül
Abdullah Akgül 1978 Elazığ doğumlu. El-Ezher Üniversitesi, Usulü’d-Din Fakültesi Tefsir bölümü mezunu olup Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de tamamlamıştır. Milli Çözüm Dergisi yazarlarından olup ülkemizin sayılı fabrikalarından birinde yöneticilik yapmaktadır.
Babası, Ahmet Akgül ise 1949 Elazığ doğumlu olup özel dini tahsil almıştır. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Ahmet Akgül, 75 kitap yazmıştır ve bunların birçoğu İngilizce, Rusça, Arapça ve Japoncaya çevrilmiş bulunmaktadır. Milli Çözüm Dergisi başyazarı olan Ahmet Akgül, Rahmetli Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın özel talebelerinden olup; Laiklik, Demokrasi, Milliyetçilik ve Atatürkçülük konularında olumlu ve orijinal yaklaşımları, toplumu kaynaştırıcı tavırları ve Adil Düzen konusundaki uzmanlığıyla tanınmıştır.

Bu Türkçe Meal-i Kerim; Kur’an’ın Arapça orijinal mesajına, Türkçe algılama ve anlatım mantığına, çağımızdaki sorunların çözüm yollarına, bilimsel ve teknolojik bulguların sonuçlarına, İslam’ın barış ve bereket amaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Kur’an Meali, İngilizce, Rusça, Farsça ve Kırgızca gibi dillere de çevrilmiş durumdadır.
Son Güncelleme: Temmuz 2021


Özgeçmiş için Tıklayın 
 Abdullah Parlıyan Meali

1951 yılında Konya´da doğdu. ilkokulu, İmam Hatib Lisesini ve Yüksek İslam Enstitüsünü Konya’da okudu ve 1974 yılında mezun oldu. 1970 li yıllarda “İslamın ilk emri oku” dergisinde dergicilik yaptı. Daha sonraları “Hayra Hizmet vakfı”nda çalıştı halen “Konya Kitapçılık” sahibi olarak kitap neşretmektedir.

Yazar, Özlü Tefsir hakkında sorulan bir soruya şu cevabı vemiştir; "Kur’an meali, Kur’an-ı anlamak için okunur, bugün toplum öyle bir kültür tahribatıyla; dedesinin ve babasının dilini anlamaz hale gelmiş olup meallerimizi okurken sözlüğe bakma ihtiyacı duymaktadır. İslam bu kültüründen uzaklaşma ve dolayısıyla Arapça-Farsça = Osmanlıca denilen sözcük ve ifadelerden de bu günün insanı bir şey anlamamaktadır. Mesela, fazilet ve infak sözcüklerini bugün 7 den 70’e pek çok kimse ne anlama geldiğini bilmemektedir. Bu sebeble sözlüğe bakmaksızın dipnot ve parantez sıkıntısı çekmeksizin ve değişik karakterlerdeki yazılarla dikkatleri dağıtmaksızın, tahsil ve kültür seviyesi ne olursa olsun her kesim ve her yaşta kimsenin anlayabileceği bir meal meydana getirilmiştir. İçersinde diğer meallerimizde olmayan, sadece bizim “Özlü tefsir” de bulunan haritalar, çizelgeler, cetveller sayesinde Kur’an hakkında teknik bilgiler verilmekte ve okuyucunun Kur’an coğrafyasında gezinti yapması da hedeflenmiş olmaktadır."

Abdullah Parlıyan Mealini yayınlamak için oğlu Muhammed Parlıyan ile irtibata geçtik. Mealin sitemizde yayınlanmasında bir sakınca görmediklerini ifade ettiler. Allah onlardan razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Ahmet Tekin Meali

Ahmet Tekin Hocamızın Mealini yayınlamak üzere iznini talep ettiğimizde tereddütsüz izin verdi. Kendi sitesinde http://www.ahmettekinhoca.com/ yeralan ilgili tanıtım yazısını aşağıya aynen alıyoruz;
"Üç büyük lügat (Lisanü´l-Arab,Tacü´l-Arus, Kamus) ve hadis lügatları; 70´den fazla tefsir taranarak, nüzul sebepleri, nüzul seneleri ve nüzul sıraları, Kur´an´ın mu´cezliği, dil kuralları ve Kur´an´daki edebi sanatlar, deyimler, farklı kıraatler dikkate alınarak, Kur´an´ın Kur´an ile tefsirine ve Kur´an´ı tefsir eden hadislere öncelik verilerek, ayetler arası irtibatlar ve Kur´an´ın bütünlüğü göz önünde bulundurularak, teşbihlerdeki benzerlik yönleri ve "kezalike"ler açılarak, içeriklerinde gerekçeleri de olan kelimeler gerekçeli manalandırılarak; Kur´an´daki hükümlerin ferdi hukuku ve kamu hukukunu ilgilendiren yönlerine dikkat çekilerek, cümleye ilave mana kazandıran öğeleri (hal cümlesi gibi) yerinde kullanılarak, 100 den fazla ilmi adamıyla istişare edilerek, Kur´an üzerinde yazılmış 500´den fazla makale görülerek, 1000´den fazla kelimede farklı mana tercih edilerek, bir ayete, bir cümleye, bir kelimeye birbirini teyit eden birden fazla mana verilerek, meale 22.000 den fazla mana kazandırılarak, Arap dilinin bütün imkanlarından faydalanılarak, İslam ıstılahları korunarak, Kur´an üzerindeki çalışmalara devam edilerek Türkçe´nin şiiriyyeti içinde, 300 sayfalık indeks ilavesiyle hazırlanan özgün bir mealdir."

Ahmet Tekin Kelime Mealini İndirin


Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Ahmet Varol Meali

Ahmet Varol Meali´nin sitemizde yayınlanması için müsadesini istediğimizde "Kendisi açısından hiçbir problemin olmadığını, yayınevi açısından bir problem teşkil etmeyecekse yayınlamamızın sakıncası olmadığını, kendi sitesinde http://www.vahdet.com.tr mealin yayınlandığını" söyledi. Biz de Mealin yayınlandığı "Madve Yayınevine"bir mektupla sitemizde yayınlayabilmek için izinlerini istedik. Ancak olumlu yada olumsuz bir cevap alamadık. İnternet üzerinden kullanıcıların zaten ulaşabiliyor olmalarından hareketle biz de sitemizde yayınlıyoruz. Ticari bir beklenti içinde olmadığımız için de bir sakınca görmedik. Yine de Yayınevi mealin yayınlanmasında izinleri olmadığını bildirirlerse sitemizden kaldırabiliriz.

Meali Satınalmak için Tıklayın
 Ali Bulaç MealiÖzgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Ali Fikri Yavuz Meali

Ali Fikri Yavuz Mealini internet ortamından temin ettik. Sitemiz ziyaretçilerinin çokça talep ettikleri bir mealdir. Telif hakkı elinde olan varsa ve bu şekilde yayınlanmasını arzu etmiyorlarsa  bildirilmesi halinde derhal kaldırırız.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Bahaeddin Sağlam Meali

1960’ta Siirt’in Werkanıs köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde bitirdikten sonra, klasik Osmanlı metoduyla üç sene medrese eğitimini görüp icazet aldı. Dört sene Arapça tedrisatla meşgul oldu. Suriye’de lise eğitimini bitirdikten sonra sekiz sene lise ve üniversite öğrencileriyle ilmî ve dinî sohbet ve muhadaralarda bulundu. 1985’ten beri yazarlık mesleği yanında, yayıncılıkla da meşguldür.

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Osmanlıca bilmektedir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Özgeçmiş için Tıklayın 
 Bayraktar Bayraklı Meali

1947’de Rize’nin Güneyce Nahiyesi’nde doğdu. İlkokulu ve hafızlığı köyünde tamamladı. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1969’da İstanbul Eyüp Lisesini, 1972’de Istanbul Yüksek Islam Enstitüsünü, 1977’de Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi.

1982’de "Farabi’de Devlet Felsefesi" adlı teziyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doktora payesini aldı. 1983’de Yardımcı Doçent, 1986’da Doçent ve 1993’de Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Mealini sitemizde yayınlamamıza müsaade eden Bayraktar Bayraklı hocamıza, onun izniyle meali bize ulaştıran Mahmut Soylu Bey’e ve bütün bunlara vesile olan ve irtibatımızı sağlayan Ayhan Söz Bey’e çok teşekkürler ederiz.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Besim Atalay Meali (1965)

Besim Atalay 1882′de Uşak’da doğmuş, Türk dilbilimci, yazar ve politikacıdır. Özellikle dilbilimi alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır. Maraş, İçel ve Niğde’de Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı.

1920’de Kütahya bağımsız milletvekili olarak TBMM’ne girdi ve milletvekilliğini yedi dönem sürdürdü.Türk Dil Kurumu’nda 19 yıl yönetici olarak çalıştı (1932-1951).

Türk dilinin tarihsel dönemleriyle ilgili bazı dil yapıtlarını günümüz Türkçesine çevirerek bilimsel yayınlarını yaptı: Divani lügat it-türk (5 cilt, 1939-1943), Et-Tuhfet üz-zekiyye fi’l lügat it-Türkiyye (1946), Müyessiret ül-ulum (1946). Destan ve öyküler de yazmıştır: Tan Destanı (1925), Onuncu Yıl Destanı (1933), Suna ile Çoban (1938). Ayrıca Baş belaları adlı 3 perdelik bir tiyatro oyunu vardır.

7 Kasım 1965’te Ankara’da vefat etmiştir.

Sitemizde yer alan meal 1965 yılı basımıdır. Meal sonunda şu ibareler bulunmaktadır;
İşbu Kur'an-ı Kerim, sayın üstad Besim Atalay tarafından, X. asırdan beri çeşitli Türk lehçelerine tercüme edilmiş olan Kur'an-ı Kerim metinleri gözönünde tutularak, 15 sene emek sarfiyle Arapçadan dilimize çevrilmiş olup ikinci defa ve tashihli olarak Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A. Ş. matbaasında basılmıştır. 1965

Metin bize bir ziyaretçimiz (f*******09@hotmail.com) tarafından eposta yoluyla ulaştırılmıştır. Mealin telifi ile ilgili bir bilgiye ulaşamadık. Bu konuda hak sahibi olan varsa müsaadesini talep ederiz.


Özgeçmiş için Tıklayın 
 Cemal Külünkoğlu Meali

Cemal Külünkoğlu 1962 yılında Rize’de doğdu. Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan Beyrut Arap Üniversitesi’nde başladığı hukuk tahsilini San Marino Üniversitesi’nde tamamladı. Amerika’da Şikago North Park Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplumsal Kalkınma ve Uluslararası Ticaret dallarında uzmanlaştı. Öğrenci yurtlarında bir müddet idarecilik yapan Külünkoğlu değişik gazete ve elektronik haber sitelerinde yorum yazıları yazdı. Çay Tv’de “Kur’an Eksenli Hayat” adlı bir program yapan Cemal Külünkoğlu evli ve 3 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Kendisinden mealini yayınlamak üzere iznini istediğimizde hiç tereddütsüz müsaade etti. Allah ondan razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın 
 Cemil Said (1924)

Cemil Said'in kendi elyazısı ile kaleme aldığı ve Dücane Cündioğlu tarafından latinize edilip DERGAH Dergisinin 100. sayısında yayınlanan hayat hikayesinde, hazırladığı meal ile ilgili kısım şöyledir;
"Birkaç sene evvel Fransa'da Traduction des livres saints gayesiyle bir cemiyet teşkil edilmiş ve eski Tevrat, İncil bugünkü Fransızca'ya çevrildiği gibi, Kur'an'ın tercümesi dahi Kazimiriski nâmında Suriyeli Katolik bir Arab'a havale ve bunun yaptığı tercüme bir-iki tashihe uğradıktan sonra en doğru olarak kabul olunmuş idi. Ben bunu bir fırsat ittihaz eyledim. Kur'an'ın bugünkü Türkçemize nakli için muhtelif tercümeleri bir araya getirerek dört senelik bir gayret neticesinde Kur'an'ı bugünkü Türkçemize çevirmeye muvaffak oldum.

Yaptığım tercüme birçok müşkilâta uğradıktan sonra, ancak 1924 senesi sonbaharında tab' olunabildi. Hemen bir nüshasını Reis-i Cumhûr, Ebedî Şef Atatürk'e takdim eyledim. Atatürk'ün benim tercümeyi fevkalade beğenmiş ve gece-gündüz okumaya başlamış olduğunu maiyetindeki zevattan haber aldım. Filhakika bir müddet sonra Atatürk, benim Kur'an tercümesinden yüzlerce nüsha getirterek belli başlı camilere hediye ettiği gibi, nezdine birçok hafızlar toplayarak kendilerine bu tercümeyi ezberlemelerini tenbih eylemiş ve birçok camilerde, hatta Kadir Gecesi Ayasofya'da(13) benim Kur'an tercümesini makam ile okutmuş ve radyo ile cümleye dinletmiş idi.

Bir-iki sene sonra Kur'an'ın sırf Türkçe olarak okunması bile mevzû-i bahs olurken, Latin hurûfunun kabulü meselesi ortaya çıktı(15). Bir aralık Türkçe Kur'an'ın dahî Latin hurûfuna çevrilerek camilere tevzî edilmesi düşünülmüş ise de Laik bir Hükümetin din işlerine olan müdâhalesini bu mertebe ileri götürmesi muvafık görülmediğinden, bu işten sarfınazar edildi ve mesele de bu vechile kapandı."


Sitemizdeki nüsha tashihli ikinci baskıya aittir. Transkripsiyonu sitemiz için, Ömer Faruk Köseoğlu tarafından, ilk baskı nüsha ile karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. İkinci baskının ilk sayfalarında şu ifâde yeralmaktadır:
"İki sene evvel ilk defa olarak neşrine muvaffak oldığım Kur'ân-ı Kerîm tercümesi birkaç mürettib hatâsını bahâne ittihâz iden ba'zı garazkâr münekkidlerin i'tirâzâtına rağmen felkal'âde mazhar-ı rağbet oldığından bu kere mürettib hatâları dahî tashîh idilmek sûretiyle ikinci tab'ına tevessül iyledim."

Cemil Said'in hazırlamış olduğu meal neşredildiği dönemde oldukça ciddi tenkidlere maruz kalmıştır. Ömer Rıza Doğrul, Ahmed Hamdi Akseki, Reşid Rıza gibi isimler tenkid etmişler dönemin Diyanet İşleri Reisi bir fetva yayınlayarak "serâpâ muharref olduğu anlaşılan bu esere itimad etmemeleri ve aldanmamaları" tavsiyesinden bulunulmuştur. "Türklerde Kur'an Çalışmaları" başlıklı makalesinde Yard. Doç. Dr. Hidayet AYDAR mealle ilgili olarak şöyle söylemektedir;
"Cemil Said, Cihan Kütüphanesi sahibi Ermeni asıllı Mihran Efendi (V1936)'nin siparişi üzerine Kasımirski'nin [Albin de Biberstein Kazimirski] Fransızca tercümesini Türkçeye nakleder. Mihran Efendi bu tercümeyi Türkçe Kur'an adıyla Eylül 1924 (Safer 1343)te neşreder. Sebilurreşad dergisi bu tercümenin zuhurunu şöyle haber verir: "Cihan Kütüphanesi sahibi Mihran Efendi, müsta'cilen diğer bir tercümenin tab'ına başladı ve az zamanda ikmal ederek "Türkçe Kur'an" namıyla bu hafta neşretti" Haberde de belirtildiği gibi tercüme az zamanda tamamlanmıştı, çünkü üzerinde hiç bir emek sarfetmeden, hatta Kur'an'ın Arapça aslı ile karşılaştırılmadan, sadece Fransızca tercüme Türkçe'ye aktarılmak suretiyle hazırlanıp basılmıştı. Esasen mütercimin kendisi de tercüme konusunda hassas davranılmadığını ihsas ettirmektedir. Ona göre, Kur'an'ı tercüme için öyle her dalda mütehassıs olmak, ilimler konusunda geniş bilgiye vakıf olmak gibi bir özellik taşımaya gerek yoktur. Bu iş için müteşebbis ve azim sahibi olmak yeterlidir. Mütercim her ne kadar mukaddimede "Kur'an-ı Âzimüşşan'ı gerek Arapçasından ve gerek müteaddit Türkçe tefsirlerden tetebbu ederek terceme" ettiğini söyliyorsa da, daha soma onun bu konuda doğru söylemediği, yaptığı tercümenin A.B. Kasimirski'nin Le Coran, (Paris, 1832) adlı Fransızca çevirisinin Türkçeye naklinden başka bir şey olmadığı anlaşılmıştır."

Siteye Ekleme Tarihi : 03.10.2021Özgeçmiş için Tıklayın 
 Diyanet İşleri Meali (Eski)

DIYANET ISLERI BASKANLIGI TURKCE KUR´ANI KERIM MEALI ´nin elektronik versiyonu ad451@freenet.hsc.colorado.edu den alınmış ve saptanabilen hatalar orijinal mealle karsılaştırılarak düzeltilmiştir. Tıklayın.

Bu meal 1961 tarihli birinci baskıda, Diyanet İsleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem ve müşavere ve dini eserler inceleme kurulundan Yusuf Ziyaeddin Ersal´ın nezareti altında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. Hüseyin Atay ve Dr. Yasar Kutluay tarafından hazırlanmış; ayrıca İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü öğretim üyelerinden Mahir İz başkanlığı altında, müşavere ve dini eserler inceleme kurul üyesi Osman Keskioğlu, dersiamdan Ödemiş Müftüsü M. Ziya Bilgin ve Ankara Müftüsü Mahmut Öğütçü´den kurulan redaksiyon komitesinin tetkikinden geçmiştir.


 Diyanet İşleri Meali (Yeni)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MEALİ (Yeni)

Halen Diyanet işleri Başkanlığının sitesinde de bulunan bu meal, Başkanlığın resmi mealidir. Meali Doç Dr. Halil ALTUNTAŞ ve Dr. Muzaffer ŞAHİN hazırlamışlardır. Eski Diyanet Meali dediğimiz meal ise 1990 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığınca kullanılan mealdir. Bu konuda 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının bastırdığı "Kur’an-ı Kerim Meali"nin Takdim bölümünde verilen bilgi şu şekildedir;

...1961 Yılında (Diyanet İşleri Başkanlığı için) yaptırılan "Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meal)" adlı Kur’an Mealini neşretmiştir. Birçok Baskısı yapılan bu meal 1990’lara kadar Başkanlığın Meali olarak hizmet görmüştür. Başkanlıkça bu mealin basımını sürdürme imkanı kalmayınca; Diyanet İşleri Başkanlığı, halktan gelen yoğun talebi göz önüne alarak, yeni bir meal hazırlamaya karar vermiştir. İşte, Din İşleri Yüksek Kurulunca hazırlanan bu meal, Başkanlığın yerine getirmesi gereken bu önemli görevi ifa etmek ve halkın bu konudaki yoğun talebine cevap verebilmek ümidi ve düşüncesiyle meydana getirilmiştir..." 


 Diyanet Vakfı Meali

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI
KUR’AN-I KERİM VE AÇIKLAMALI MEALİ

Sitemizde bulacağınız Diyanet Meali İnternette birçok sitede (bu arada Diyanet İşleri Vakfının resmi
Web sitesinde) bulunan mealdir. Birçok kişinin zaten elinde bulunduğuna inandığım mealin ‘Önsöz’ kısmındaki açıklamanın yeterli olacağını düşünüyorum.

Başlangıçta Dünya İslam Birliği’nin talebi üzerine hazırlanan ve ilk baskısı 1982 yılında gerçekleştirilmiş olan bu meal, işbölümü esasına göre yapılan bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Bu çalışma çerçevesinde eyet üyelerinden Ali Özek 1-48, 581-604; Hayrettin Karaman 76-126; Mustafa Çağrıcı 49-62, 281-358; İbrahim Kafi Dönmez 63-75, 358-420, 561-580; Sadrettin Gümüş 127-280; Ali Turgut 421-560. Sayfaları tercüme etmiş ve açıklayıcı notlar koymuşlardı.

Daha sonra, gerek heyetin bilgisi dışında yapılan ilavelerin çıkarılması ve baskı hatalarının düzeltilmesi, gerekse mealin ve açıklamaların heyet halinde gözden geçirilmesi için üçerli guruplar halinde ve tam heyet olarak birkaç müşterek çalışma yapılmıştır.

Bu meal, açıklamalardan anlaşılacağı üzere bir kişinin değil, bir heyetin eseridir. Bir ayeti, asıl manası ve hükmü değişmeksizin birkaç türlü ifade etmenin mümkün olduğu yerlerde heyet üyelerinin üsluplarına dokunulmamış, böylece erişilmez güzelliklere, meal çerçevesinde ifade edilemez mana ve sırlara sahip İlahi Kitabın zenginliği, küçük bir ölçekle de olsa meale yansıtılmıştır.

Cenab-ı Mevla’dan niyazımız, cümlemizi dünyada imandan ve Kur’an’dan mahrum bırakmaması, hitabını anlama ve bütünüyle hayatımıza yansıtma cehdimizde inayetini lütfeylemesidir.

HEYET


Meali Satınalmak için Tıklayın
 Edip Yüksel Meali

Bitlisli bir Kürt olan Edip Yüksel, 1957’de önemli bir dini şahsiyet olan Molla Sadrettin’in oğlu olarak doğdu. Sekiz yaşındayken ailesiyle beraber İstanbul’a göçen Yüksel, İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Akıncılar Teşkilatında çalıştı. ‘Laiklik karşıtı’ faaliyetleri nedeniyle dört yılını cezaevinde geçiren Yüksel, Reşad Halife’nin bulduğunu iddia ettiği Kuran’daki 19 Mucizesi’yle 1980’de tanıştı. Bu tezde Kur’an’ın 19 rakamı temelinde bir sistemle yazılmış olduğu öne sürülüyordu. Mısır doğumlu Amerika’da yaşayan bir biyokimyacı olan Reşad Halife’yle sürdürdüğü mektuplaşmaların sonucunda Yüksel “dini yalnızca Allah’a özgülemeye” karar verdi. Yıl 1986’ydı. Hadis ve sünneti reddetti. Bu arada babası tarafından mürted (dinden dönen) ilan edilen Yüksel ölümle tehdit edildi. 1989 yılında ABD’ye kendi ifadesiyle “hicret etti Reşad Halife’nin yanına gitti. Amerika’da önce felsefe okuyup, sonra hukuk doktorası yapan Yüksel halen orada yaşıyor.
(Ağustos 2011 de TARAF Gazetesinde kendisi ile yapılan söyleşiden alıntıdır)

Edip Yüksel Meali halen kendi sitesinde (www.19.org)yayınlanmakta, ayrıca basılmış halde piyasada satılmaktadır. Sitemizde bulunan meal, kendi web sitesinden alınmış, sitemizin formatına göre yeniden dizayn edilmiştir. Edip Yüksel, mealinin sitemizde yayınlanması talebimize yapılan düzeltmelerin güncellenmesi şartıyla izin vermiştir.

Meali Satınalmak için Tıklayın
 Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminin yanı sıra hafızlığını Elmalı’­da tamamlayan Muhammed Hamdi, tah­siline devam etmek üzere dayısı Mus­tafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşti (1895). Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet aldı. Bundan sonra ho­cası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı; yazıla­rında da bu imzayı kullandı. Soyadı ka­nunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha çok doğum yerine nisbetle Elmalılı diye meş­hur oldu.

Ülkeyi çağdaş ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırma­ya vesile olabileceği ümidiyle meşruti­yet idaresini hararetle savunmaya baş­ladı ve bu görüşü temsil eden İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin ilmiye şubesine üye oldu. Avrupaî tarzda bir meşrutiyet ye­rine şeriata uygun bir meşrutiyet mo­deli geliştirmek için çalışmalar yaptı.

II. Meşrutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak gir­di. II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine rızâ göstermeyen fetva emini Nuri Efendi’yi ikna edip fetva müsveddesini yazmak suretiyle bu konuda etkili bir rol oynadı.

1918′de şeyhülislâmlık bünyesinde kurulan Dârü’l hikmeti’l İslâmiyye âzalığına, bir müddet sonra da bu müessesenin reis­liğine tayin edildi. Israrlı teklifler üzeri­ne Damad Ferid Paşa’nın birinci ve ikin­ci hükümetlerinde Evkaf nâzırı olarak görev yaptı. Bu görevde iken ikinci rüt­beden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi ka­bul ederek tefsiri yazmaya başladı; Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mayıs 1942′de, uzun müddet müp­telâ olduğu kalp yetmezliğinden Eren­köy’de damadının evinde vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi.
(Diyanet İslam Ansiklopedisinden alıntıdır)

Bu meal internet ortamında en fazla bulunabilen mealdir. İslami içerikli sitelerin neredeyse tamamında bulunabilen bir mealdir. Kendi adıma kimden ve nereden izin istenebileceğini bilemediğimi, bunun gerçekten de gerekli olup olmadığını bilemediğimi söylemeliyim.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Elmalılı Meali (Orijinal)

Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminin yanı sıra hafızlığını Elmalı’­da tamamlayan Muhammed Hamdi, tah­siline devam etmek üzere dayısı Mus­tafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşti (1895). Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet aldı. Bundan sonra ho­cası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı; yazıla­rında da bu imzayı kullandı. Soyadı ka­nunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha çok doğum yerine nisbetle Elmalılı diye meş­hur oldu.

Ülkeyi çağdaş ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırma­ya vesile olabileceği ümidiyle meşruti­yet idaresini hararetle savunmaya baş­ladı ve bu görüşü temsil eden İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin ilmiye şubesine üye oldu. Avrupaî tarzda bir meşrutiyet ye­rine şeriata uygun bir meşrutiyet mo­deli geliştirmek için çalışmalar yaptı.

II. Meşrutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak gir­di. II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine rızâ göstermeyen fetva emini Nuri Efendi’yi ikna edip fetva müsveddesini yazmak suretiyle bu konuda etkili bir rol oynadı.

1918′de şeyhülislâmlık bünyesinde kurulan Dârü’l hikmeti’l İslâmiyye âzalığına, bir müddet sonra da bu müessesenin reis­liğine tayin edildi. Israrlı teklifler üzeri­ne Damad Ferid Paşa’nın birinci ve ikin­ci hükümetlerinde Evkaf nâzırı olarak görev yaptı. Bu görevde iken ikinci rüt­beden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi ka­bul ederek tefsiri yazmaya başladı; Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mayıs 1942′de, uzun müddet müp­telâ olduğu kalp yetmezliğinden Eren­köy’de damadının evinde vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi.
(Diyanet İslam Ansiklopedisinden alıntıdır)

Bu meal internet ortamında en fazla bulunabilen mealdir. İslami içerikli sitelerin neredeyse tamamında bulunabilen bir mealdir. Telif haklarını elinde bulunduran var ise bildirmeleri halinde sitemizden derhal kaldırırız.

Özgeçmiş için Tıklayın 
 Erhan Aktaş Meali

Erhan Aktaş meali, bizzat Erhan Aktaş tarafından sitemize gönderilmiştir.


 Hasan Basri Çantay Meali

Hasan Basri Çantay Mealini internet ortamından temin ettik. Sitemiz ziyaretçilerinin çokça talep ettikleri bir mealdir. Telif hakkı elinde olan varsa ve bu şekilde yayınlanmasını arzu etmiyorlarsa  bildirilmesi halinde derhal kaldırırız.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Hayrat Neşriyat Meali

Hayrat Neşriyat tarafından hazırlanan meal,www.kuranharfleri.com adresinden yayınlanıyor. Mealin sitemizde de yayınlanmasını talep ettiğimizde -Allah (cc) onlardan razı olsun- bunu kabul ettiler. Biz de titiz bir çalışma ile sitemizin formatına uygun hale getirerek yayına sunuyoruz. Cenab-ı Mevla müstefid eylesin.

Meali Satınalmak için Tıklayın
 İlyas Yorulmaz Meali

İlyas Yorulmaz, hazırladığı meali sitemizde yayınlamak üzere bizzat göndermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa özgeçmişi bize gönderdiği şekliyle aşağıdaki gibidir;

"1948 Kırıkkale doğumluyum.
Arapça Hocam Malatya Melek Baba cami imamı Topal Sait ERTÜRK ve Sait hocanın talebesi Hikmet ZEYVELİ'dir."


Son Güncelleme: 04.10.2021 İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu

28 Şubat 1886’da İstanbul Cihangir’de doğdu. Babası Mucurlu Baltacıoğlu İbrâhim Edhem, annesi Düzceli Hamdûne Hanım’dır. II. Meşrutiyet’in ilânından önce bir süre fahrî hat hocalığı yaptıktan sonra mezuniyetinin ardından Dârülmuallimîn-i İbtidâiyye’ye hat hocası oldu (1908). Orta Öğretim Genel Müdürlüğü (1918), kısa bir süre Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu genel başkanlığı (1919) gibi maarifin üst kademelerinde idarî görevlerde bulundu.

Çok değişik konularda kitap ve makaleler yazan ve konferanslar veren Baltacıoğlu, içinde bulunduğu şartlara göre farklı ve zaman zaman çelişkili görüşler de ileri sürmüştür. 1 Nisan 1978’de Ankara’da öldü.

NOT: Bilgiler islamansiklopedisi.org.tr adresinden alınmış olup daha detaylı bilgiye oradan ulaşılabilir.

(Eylül 2021)

Özgeçmiş için Tıklayın 
 İsmail Hakkı İzmirli

Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlimdir.

"Kur'an-ın hiç bir dile tam olarak tercüme edilemeyeceğini bildiğini, bu sebeple yaptığı tercümeye "Meani-i Kur'an" adını verdiğini" belirtmektedir.Özgeçmiş için Tıklayın 
 Kadri Çelik Meali

1965 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamlayan Çelik henüz 17 yaşında iken 12 Eylül'de siyasi çalışmalarından dolayı tutuklandı ve 2 yıl Diyarbakır Askeri Cezaevinde, 2 yıl da Malatya E Tipi Cezaevi’nde yattıktan sonra 1984 yılında özgürlüğüne kavuştu.

Diyarbakır cezaevinde İslam ile tanışan Çelik cezaevinden çıktıktan sonra kendi ifadesi ile Medrese-i Yusufiye eğitimini tamamlamak üzere İran'a hicret etti ve ilahiyat dalında lisans aldı.
2007 yılında İran İlmi Havzası'nda binlerce öğrenci arasında yılın araştırmacısı seçilen Çelik şimdiye kadar 10'a yakın eser yazmış, 200'den fazla kitap ve binlerce ilmi makale tercüme etmiştir.

İleri düzeyde Farsça, Arapça, Kürtçe ve Türkçe bilen Çelik 4 çocuk sahibidir. Şu anda Tefsir-i Kur'an, Şerh-i Mesnevi ve Şerh-i Hafız olmak üzere üç ayrı dalda çalışma ve araştırmalarını sürdürmektedir.


 Mahmut Kısa Meali Mahmut Özdemir Meali

Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR
1958 Yılında Niğde-Karatlı'da doğdu. 1969-1976 Yıllarında Niğde İmam Hatip Lisesi'nde okudu. 1980'de Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1980-1981 Yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. 1985'de İşletme Doktoru oldu. 1988-1991 yılları arasında TOBB'nde çalışmaya başladı. Her yıl yayınlanan TOBB-İktisadi Raporları'nın hazırlanmasında çalıştı; Dış Müteahhitlik, Sanayi ve Enerji bölümlerini hazırladı. TOBB bünyesinde yeni kurulan Yabancı Sermaye Kurulu (YSK), Turizm İşletmeleri Kurulu (TUTİK), Orta ve Küçük İşletmeler Kurulu (OKİK) raportörlüklerini yaptı.
1991 Yılında Niğde'de BİRKO (KOYUNLU HALI) genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl doçent oldu.
1995 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde profesörlük kadrosuna atandı. Dekan yardımcısı, dekan vekili, bölüm başkanı ve dekan olarak idari görevler üstlendi.
Erzurum'da İşletme fakültesi'nde okurken ve çalışırken, Kur'ân üzerine çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. Özel dersler aldı. Maddi ve manevi kalkınmanın birlikte olması gereğine içten inandığı için akademik çalışmalarla birlikte Kur'an çalışmasını da ihmal etmedi. Niğde İmam Hatip Lisesi'nde başlattığı Arapça ve Kur'ân çalışmalarını sürdürdü. 1997-2011 yılları arasında Üniversite'deki mesleki görevleri ve dersleri yürütürken evinde Kur'ân çalışmalarına da ağırlık verdi.
Gerektiği zaman sadece kendisi kullanmak üzere özel bir meâl dosyası hazırlamaya başladı, uzun yıllar süren titiz bir çalışma sonucu 2010'da tamamladı. Meâl dosyasını, uzmanların teşvikiyle bir kitap olarak yayınladı. Bugün 7.baskısı yapıldı.


Meal'i sitemizde yayınlanmak üzere bizzat gönderen Mahmut Özdemir hocamıza müteşekkiriz. (31.05.2021)
Son güncelleme : 3.11.2021 Mehmet Okuyan Meali

Okuyan 1965 yılında Çaykara'da doğdu. İlköğrenimini Çaykara’da orta öğrenimini ise Hayrat'ta bitirdi. 1983-1987 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. 1988 yılında aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1990 yılında Yüksek Lisansını, 1994 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında Doçent, Şubat 2008’de ise Profesör unvanını aldı. Halen 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir.

NOT: Bilgiler wikipedia'dan alınmıştır.
NOT 2: Meali yayınlamak üzere sitemize gönderen A.Selim Okuyan'a çok teşekkür ederiz. (20.05.2021)

Meali Satınalmak için Tıklayın
 Mehmet Türk Meali

1954 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk tahsilini Sedirler İlkokulunda, Orta tahsilini ise 1973 yılında Konya İmam-Hatip Okulunda tamamladı. 1977 yılında Konya Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi. Sırasıyla Antalya-Korkuteli Lisesi Din Dersi öğretmenliği, Isparta-Yalvaç İmam-Hatip Lisesi, Şarkîkaraağaç İmam-Hatip Lisesi ve Kırşehir-Mucur İmam-Hatip lisesi Müdürlüğü yaptı. Konya Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden emekli oldu. Halen Konya’da “Eğitim Dayanışma ve Araştırma Vakfında” (EDAV) Arapça, Fıkıh ve Tefsir dersleri Hocalığı yapmaktadır. Yazarın “Allah’ın Kelâmı” isimli “Meâl-Tefsiri”, “Riyaz’üs-Salihîn Tercümesi” ve “Arapça Sarf ve Nahiv” adlı basılmış eserleri vardır. Yazarla iletişim için,

E Mail: mehemmetturk@msn.com


 Muhammed Esed MealiÖzgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Mustafa Çavdar Meali
 Mustafa İslamoğlu Meali

İlk ve orta eğitimini doğduğu ilçede yaptı. Kendisi ilk hocasının babası olduğunu, ilk Arapça ve temel İslami ilimlerini ondan aldığını söyler. Yükseköğrenimine, ilk önce Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde başlamış, akabinde İlahiyat Fakültesi’nde, daha sonra da Kahire, El-Ezher Üniversitesi’nde İslam Hukuku Fakültesi’nde sürdürmüştür. Yazın hayatına edebiyatla başlamış, ilk makalelerini 1980’de Milli Gazete’de, daha sonra 1982-83 yılları arasında Yeni Devir gazetesinde yayınlamıştır.

1992 yılının Ekim ayından beri başlattığı tefsir dersleri, 15 yıldır devam etmekte ve bu dersler Tefsir Dersi adlı siteden canlı olarak izlenebilmektedir. Yine 1998’de başlayan Tefsiru-l-Kur’an Te’vilu’l-furkan adlı görüntülü ve sesli tefsir projesinde bugüne kadar 170’den fazla ders yayımlamıştır. Proje, Kur’an’ın tamamının görüntülü olarak tefsirini hedeflemiş ve 2008 yılında tamamlanmıştır. Görüntülü tefsir ile birlikte başlayan “Gerekçeli Meal” adı verilen Kuran’ın Türkçe tercüme çalışması da yukarıdaki projeyle eş zamanlı olarak yürütülmüş ve aynı tarihte tamamlanmıştır.
"Bilgiler kendi sitesinden alınmıştır."

NOT: Mealin sitemizde yayınlanmasına izin veren Mustafa İslamoğlu ve Düşün Yayıncılık’a ayrıca buna vesile olan Fatih Sağlam bey’e teşekkür ederiz.


Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Ömer Nasuhi Bilmen Meali

1883´te Erzurum´un Salasar köyünde doğdu Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım´dır Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi´nin himayesine girdi.

1908´de İstanbul´a giderek derslerine devam ettiği Fatih dersiamlarından Tokatlı Şakir Efendi´den icazet aldı. 1912 yılının eylül ayında Bayezid Medresesi dersiâmı olarak göreve başladı. 1913´te Fetvahane-i Ali müsevvid mülazımlığına tayin edildi Bir yıl sonra başmülazımlığa terfi edildi.

1943´te İstanbul müftülüğüne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti´nin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı ve daha bir yılını bile doldurmadan emekliye ayrıldı. On ay gibi kısa bir sürede görevinden ayrılmasının nedeni, dönemin yöneticilerinin Türkçe ezan ve daha birçok konuda Diyanet İşleri Başkanlığı´nı politik amaçlarına alet etmek istemesiydi.

İstanbul İmam Hatip Okulu´nda ve Yüksek İslam Enstitüsü´nde usul-i fıkıh ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdürdü ve sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazdı. 12 Ekim 1971´de İstanbul´da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğine defnedildi.
(biyografi.net´ten alıntıdır.)

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Suat Yıldırım Meali Süleyman Ateş Meali

Bu meali Rize İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet İshak Demir Beyden aldık. Kendisinin izniyle sitede kullanıyorum. Kendisi meali bizzat müelliften aldığını, paylaşılmasında bir sakınca görmediğini söyleyerek bilgisayar ortamında verdiğini, müellifin bilgisayar nüshasında piyasada bulunan baskılardan farklı olarak birtakım düzeltmelerde bulunduğunu ifade etti.
Allah Onlardan razı olsun.

Web Sitesi: https://www.suleyman-ates.com/


Özgeçmiş için Tıklayın 
 Süleymaniye Vakfı Meali

Süleymaniye Vakfı Meali, Abdulaziz BAYINDIR öncülüğünde ilmi heyetin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Meal vakfın ilmi heyeti tarafından sürekli güncellemektedir.

Meal https://www.suleymaniyevakfimeali.com/ adresinde yayınlanmakta, bizim sitemizde de onların izni ile yeralmaktadır. Güncel metne bu adresten sürekli ulaşabilirsiniz.


 Şaban Piriş Meali

Bu meal www.sabanpiris.com sitesinde yer alıyor. Şaban Piriş Beyefendinin izniyle sitemizin formatına uygun hale getirerek yayınlıyoruz. Allah Razı olsun

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Ümit Şimşek Meali

Ümit Şimşek Beyin Mealini yayınlamak için kendisinden iznini talep ettik. Yayınlamamıza müsaade ederek meal metnini gönderdiler. Allah ondan razı olsun.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yaşar Nuri Öztürk Mealini halen kendi resmi sitesinde www.yeniboyut.com ve daha başka sitelerde bulabilmek mümkündür. İnternet ortamından indirdiğim bu meali yayınlamak üzere kendisinden iznini talep ettim. Düzeltilmiş metni gönderdiler. İzinleri üzerine yayınlıyorum. Müteşekkirim.

Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Eski Anadolu Türkçesi
Bu meal Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016 yılında Cem Tuna tarafından Yüksek lisans tezi olarak sunulmuş ve kabul edilmiş metinden alınmıştır.

Cem Tuna mealle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir;
"Bizim çalıştığımız eser, Berlin El Yazmaları Kütüphanesi’nde kayıtlı Satır-arası Kur’an Tercümesi’nin transkripsiyonun yapılmasıdır. İncelediğimiz eser, Berlin Kütüphanesi A. Fot 45. numarada kayıtlı olup 320 varaktır. Eser, harekeli, okunaklı ve eksiksizdir

Üzerinde çalıştığımız eser daha çok “Satır-arası tercüme” üzerine yapılmıştır. Eserde kısa açıklamalara da yer verilmiştir. Arapça kelimelerin Türkçe karşılığının verilmesinin yanı sıra Arapça kelimeler bazen aynen olarak alınmıştır. Eser, Topaloğlu’nun çalışmış olduğu TİEM 40’ın (Türk-İslâm Eserleri Müzesi) farklı bir nüshasıdır"


Mealin yayınlanması için Cem Tuna ve tez danışmanı ile irtibata geçilmeye çalışılmış ancak muvaffak olunamamıştır. Yayınlanmasında bir mahzur görürler ise bizimle irtibata geçmeleri kafidir.


 Satır Altı Meal (1534)
Bu meal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa TOKER tarafından hazırlanan "ANONİM SATIR ALTI KUR’AN TERCÜMESİ (İnceleme‐Metin‐Tıpkıbasım Örnekleri)" isimli eserden alınmıştır.

Meal ile ilgili olarak sözkonusu eserde şu bilgilere yer verilmektedir:
"Üzerinde çalıştığımız eserin, her ne kadar Anadolu Türkçesi ile kaleme alınmış olsa da içerisinde barındırdığı Kıpçakça unsurlar sebebiyle, Kıpçak sahasına ait eserler arasında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

mtoker@selcuk.edu.tr


 Bunyadov-Memmedeliyev
Ziya Bunyadov- Vasim Memmedeliyev birlikte hazırladıkları Meal
"http://al-quran.info/qurantexts/az-mammadaliyev-bunyadov.txt" adresinden temin edilmiştir. Halen link çalışmıyor. Meale Quran.az adresinden ulaşılabilmektedir.

Meal ile ilgili Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilimdalı Öğretim Görevlisi Mansur Teyfur tarafından hazırlanan makaleye bakılabilir. Tıklayın

Özgeçmişler için
Ziya Bunyadov | Vasim Memmedeliyev
 M. Pickthall (English)

Marmaduke Pickthall’a ait "Meanings of the Holy Quran" isimli Meal

www.islamicbulletin.org/ services/all_ebooks_p1.aspx
adresinden temin edilmiştir. Sitemizin formatına uygun hale getirilerek yayınlanmaktadır.


Özgeçmiş için Tıklayın  Meali Satınalmak için Tıklayın
 Yusuf Ali (English)

Daha evvel www.quranexplorer.com adresinden temin edilerek sitemizde yayınladığımız Abdullah Yusuf Ali İngilizce Mealini açıklamalı metin ile değiştirdik.  Bu metin  "The Islamic Bulletin"  adresinden alınmıştır.

quranyusufali.com


Özgeçmiş için Tıklayın 
 

Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.