5 Ağustos 2021 - 26 Zi'l-Hicce 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
102 ( و ل د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 83
وَبِالْوَالِدَيْنِ
: ve bil-vâlideyni
ve anaya-babaya
and with [the] parents
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
Bakara / 116
وَلَدًاۙ
: veledâ(en)
çocuk
a son
İsim
Bakara / 180
لِلْوَالِدَيْنِ
: lil-vâlideyni
anaya babaya
for the parents
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 215
فَلِلْوَالِدَيْنِ
: fe-lilvâlideyni
ana-baba içindir
(is) for parents
Sonuç Edatı + Harf-i Cer + İsim
Bakara / 233
وَالْوَالِدَاتُ
: vel-vâlidâtu
ve anneler
And the mothers
İsti'nafiye Edatı + İsim
Bakara / 233
اَوْلَادَهُنَّ
: evlâdehunne
çocuklarını
their children
İsim + Zamir
Bakara / 233
الْمَوْلُودِ
: l-mevlûdi
babanın
the father
İsim
Bakara / 233
وَالِدَةٌ
: vâlidetun
(ne) anne
(the) mother
İsim
Bakara / 233
بِوَلَدِهَا
: bi-veledihâ
çocuğu yüzünden
because of her child
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 233
مَوْلُودٌ
: mevlûdun
baba
(the) father
İsim
Bakara / 233
بِوَلَدِه۪
: bi-veledih(i)
çocuğu yüzünden
because of his child
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 233
اَوْلَادَكُمْ
: evlâdekum
çocuklarınızı
your child
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 10
اَوْلَادُهُمْ
: evlâduhum
çocukları
their children
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 47
وَلَدٌ
: veledun
çocuğum
a boy
İsim
Âl-i İmrân / 116
اَوْلَادُهُمْ
: evlâduhum
evladları
their children
İsim + Zamir
Nisâ / 7
الْوَالِدَانِ
: l-vâlidâni
ana babanın
(by) the parents
İsim
Nisâ / 7
الْوَالِدَانِ
: l-vâlidâni
ana babanın
(by) parents
İsim
Nisâ / 11
اَوْلَادِكُمْ
: evlâdikum
çocuklarınız(ın alacağı miras)
your children
İsim + Zamir
Nisâ / 11
وَلَدٌۚ
: veled(un)
çocuğu
a child
İsim
Nisâ / 11
وَلَدٌ
: veledun
çocuğu
any child
İsim
Nisâ / 12
وَلَدٌۚ
: veled(un)
çocukları
a child
İsim
Nisâ / 12
وَلَدٌ
: veledun
çocukları
a child
İsim
Nisâ / 12
وَلَدٌۚ
: veled(un)
çocuğunuz
a child
İsim
Nisâ / 12
وَلَدٌ
: veledun
çocuğunuz
a child
İsim
Nisâ / 33
الْوَالِدَانِ
: l-vâlidâni
ana babanın
(by) the parents
İsim
Nisâ / 36
وَبِالْوَالِدَيْنِ
: ve bilvâlideyni
ve ana babaya
and to the parents
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 75
وَالْوِلْدَانِ
: vel-vildâni
ve çocuklar
and the children
Bağlaç + İsim
Nisâ / 98
وَالْوِلْدَانِ
: vel-vildâni
ve çocuklar
and the children
Bağlaç + İsim
Nisâ / 127
الْوِلْدَانِۙ
: l-vildâni
çocuklar
the children
İsim
Nisâ / 135
الْوَالِدَيْنِ
: l-vâlideyni
ana babanızın
the parents
İsim
Nisâ / 171
وَلَدٌۢ
: veledun
çocuk sahibi
a son
İsim
Nisâ / 176
وَلَدٌ
: veledun
çocuğu
a child
İsim
Nisâ / 176
وَلَدٌۜ
: veledun
çocuğu
a child
İsim
Mâide / 110
وَالِدَتِكَۢ
: vâlidetike
annene
your mother
İsim + Zamir
En’âm / 101
وَلَدٌ
: veledun
çocuğu
a son
İsim
En’âm / 137
اَوْلَادِهِمْ
: evlâdihim
evladlarını
(of) their children
İsim + Zamir
En’âm / 140
اَوْلَادَهُمْ
: evlâdehum
çocuklarını
their children
İsim + Zamir
En’âm / 151
وَبِالْوَالِدَيْنِ
: ve bil-vâlideyni
ve ana babaya
and with the parents
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
En’âm / 151
اَوْلَادَكُمْ
: evlâdekum
çocuklarınızı
your children
İsim + Zamir
Enfâl / 28
وَاَوْلَادُكُمْ
: ve evlâdukum
ve çocuklarınız
and your children
Bağlaç + İsim + Zamir
Tevbe / 55
اَوْلَادُهُمْۜ
: evlâduhum
evladları
their children
İsim + Zamir
Tevbe / 69
وَاَوْلَادًاۜ
: ve evlâden
ve evladça
and children
Bağlaç + İsim
Tevbe / 85
وَاَوْلَادُهُمْۜ
: ve evlâduhum
ve evladları
and their children
Bağlaç + İsim + Zamir
Yûnus / 68
وَلَدًا
: veledâ(en)
çocuk
a son
İsim
Hûd / 72
ءَاَلِدُ
: e-elidu
ben doğuracak mıyım?
Shall I bear a child
Soru Eki + Fiil
Yûsuf / 21
وَلَدًاۜ
: veledâ(en)
evlad
(as) a son
İsim
İbrahim / 41
وَلِوَالِدَيَّ
: ve li-vâlideyye
anamı-babamı
and my parents
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim + Zamir
İsrâ / 23
وَبِالْوَالِدَيْنِ
: ve bil-vâlideyni
ve anaya babaya
and to the parents
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
İsrâ / 31
اَوْلَادَكُمْ
: evlâdekum
çocuklarınızı
your children
İsim + Zamir
İsrâ / 64
وَالْاَوْلَادِ
: vel-evlâdi
ve evladlarda
and the children
Bağlaç + İsim
İsrâ / 111
وَلَدًا
: veleden
çocuk
a son
İsim
Kehf / 4
وَلَدًاۗ
: veledâ(n)
çocuk
a son
İsim
Kehf / 39
وَوَلَدًاۚ
: ve veledâ(n)
ve evlatça
and children
Bağlaç + İsim
Meryem / 14
بِوَالِدَيْهِ
: bi-vâlideyhi
ana babasına
to his parents
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Meryem / 15
وُلِدَ
: vulide
doğduğu
he was born
Fiil
Meryem / 32
بِوَالِدَت۪يۘ
: bi-vâlidetî
anneme
to my mother
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Meryem / 33
وُلِدْتُ
: vulidtu
doğduğum
I was born
Fiil + Zamir
Meryem / 35
وَلَدٍۙ
: veled(in)
çocuk
any son
İsim
Meryem / 77
وَوَلَدًاۜ
: ve veledâ(n)
ve evlad
and children
Bağlaç + İsim
Meryem / 88
وَلَدًاۜ
: veledâ(n)
çocuk
a son
İsim
Meryem / 91
وَلَدًاۚ
: veledâ(n)
çocuk
a son
İsim
Meryem / 92
وَلَدًاۜ
: veledâ(n)
çocuk
a son
İsim
Enbiyâ / 26
وَلَدًا
: veledâ(en)
çocuk
a son
İsim
Mü’minûn / 91
وَلَدٍ
: veledin
çocuk
son
İsim
Furkân / 2
وَلَدًا
: veleden
bir çocuk
a son
İsim
Şu’arâ / 18
وَل۪يدًا
: velîden
bir çocuk olarak
(as) a child
İsim
Neml / 19
وَالِدَيَّ
: vâlideyye
anama babama
my parents
İsim + Zamir
Kasas / 9
وَلَدًا
: veleden
evlad
(as) a son
İsim
Ankebût / 8
بِوَالِدَيْهِ
: bi-vâlideyhi
ana babasına
goodness to his parents
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Lokman / 14
بِوَالِدَيْهِۚ
: bi-vâlideyhi
ana babasını
for his parents
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Lokman / 14
وَلِوَالِدَيْكَۜ
: ve li-vâlideyke
ve anana-babana
and to your parents
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim + Zamir
Lokman / 33
وَالِدٌ
: vâlidun
baba
a father
İsim
Lokman / 33
وَلَدِه۪ۘ
: veledihi
çocuğunun
his son
İsim + Zamir
Lokman / 33
مَوْلُودٌ
: mevlûdun
çocuk da
a son
İsim
Lokman / 33
وَالِدِه۪
: vâlidihi
babası
his father
İsim + Zamir
Sebe’ / 35
وَاَوْلَادًاۙ
: ve evlâden
ve evladça
and children
Bağlaç + İsim
Sebe’ / 37
اَوْلَادُكُمْ
: evlâdukum
evladlarınız
your children
İsim + Zamir
Sâffât / 152
وَلَدَ
: velede
doğurdu
Allah has begotten
Fiil
Zümer / 4
وَلَدًا
: veleden
çocuk
a son
İsim
Zuhruf / 81
وَلَدٌۗ
: veledun
çocuğu
a son
İsim
Ahkâf / 15
بِوَالِدَيْهِ
: bi-vâlideyhi
ana babasına
to his parents
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Ahkâf / 15
وَالِدَيَّ
: vâlideyye
anama babama
my parents
İsim + Zamir
Ahkâf / 17
لِوَالِدَيْهِ
: li-vâlideyhi
anasına babasına
to his parents
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Vâkı’a / 17
وِلْدَانٌ
: vildânun
gençler
boys
İsim
Hadîd / 20
وَالْاَوْلَادِۜ
: vel-evlâd(i)
ve evladda
and the children
Bağlaç + İsim
Mücâdele / 2
وَلَدْنَهُمْۜ
: velednehum
onları doğuranlar
gave them birth
Fiil + Zamir + Zamir
Mücâdele / 17
اَوْلَادُهُمْ
: evlâduhum
çocukları
their children
İsim + Zamir
Mümtehine / 3
اَوْلَادُكُمْۚۛ
: evlâdukum
çocuklarınız
your children
İsim + Zamir
Mümtehine / 12
اَوْلَادَهُنَّ
: evlâdehunne
çocuklarını
their children
İsim + Zamir
Münâfikûn / 9
اَوْلَادُكُمْ
: evlâdukum
çocuklarınız
your children
İsim + Zamir
Teğâbun / 14
وَاَوْلَادِكُمْ
: ve evlâdikum
ve çocuklarınızdan
and your children
Bağlaç + İsim + Zamir
Teğâbun / 15
وَاَوْلَادُكُمْ
: ve evlâdukum
ve evladlarınız
and your children
Bağlaç + İsim + Zamir
Nûh / 21
وَوَلَدُهُٓ
: ve veleduhu
ve çocuğu
and his children
Bağlaç + İsim + Zamir
Nûh / 27
يَلِدُٓوا
: yelidû
doğurmazlar
they will beget
Fiil + Zamir
Nûh / 28
وَلِوَالِدَيَّ
: ve li-vâlideyye
ve babamı-anamı
and my parents
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim + Zamir
Cin / 3
وَلَدًاۙ
: veledâ(n)
çocuk
a son
İsim
Müzzemmil / 17
الْوِلْدَانَ
: l-vildâne
çocukları
the children
İsim
İnsan / 19
وِلْدَانٌ
: vildânun
gençler
young boys
İsim
Beled / 3
وَوَالِدٍ
: ve vâlidin
ve doğurana (andolsun)
And the begetter
Bağlaç + İsim
Beled / 3
وَلَدَۙ
: veled(e)
doğurduğuna
he begot
Fiil
İhlâs / 3
يَلِدْ
: yelid
doğurmamıştır
He begets
Fiil
İhlâs / 3
يُولَدْۙ
: yûled(u)
doğurulmamıştır
He is begotten
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.