8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
78 ( و ح ي ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Âl-i İmrân / 44
نُوح۪يهِ
: nûhîhi
vahyettiğimiz
We reveal it
Fiil + Zamir
Nisâ / 163
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettik
have revealed
Fiil + Zamir
Nisâ / 163
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettiğimiz
We revealed
Fiil + Zamir
Nisâ / 163
وَاَوْحَيْنَٓا
: ve evhaynâ
nitekim vahyetmiştik
and We revealed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 111
اَوْحَيْتُ
: evhaytu
vahyetmiştim
I inspired
Fiil + Zamir
En’âm / 19
وَاُو۫حِيَ
: ve ûhiye
ve vahyolundu
and has been revealed
İsti'nafiye Edatı + Fiil
En’âm / 50
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyolunan
is revealed
Fiil
En’âm / 93
اُو۫حِيَ
: ûhiye
vahyolundu
It has been inspired
Fiil
En’âm / 93
يُوحَ
: yûha
vahyedilmemiş iken
it was inspired
Fiil
En’âm / 106
اُو۫حِيَ
: ûhiye
vahyolunan
has been inspired
Fiil
En’âm / 112
يُوح۪ي
: yûhî
fısıldarlar
inspiring
Fiil
En’âm / 121
لَيُوحُونَ
: le-yûhûne
fısıldarlar
inspire
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
En’âm / 145
اُو۫حِيَ
: ûhiye
vahyolunan
has been revealed
Fiil
A’râf / 117
وَاَوْحَيْنَٓا
: ve evhaynâ
ve biz de vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 160
وَاَوْحَيْنَٓا
: ve evhaynâ
vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 203
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyolunana
is revealed
Fiil
Enfâl / 12
يُوح۪ي
: yûhî
vahyediyordu
inspired
Fiil
Yûnus / 2
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyetmemiz
We revealed
Fiil + Zamir
Yûnus / 15
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyedilene
is revealed
Fiil
Yûnus / 87
وَاَوْحَيْنَٓا
: ve evhaynâ
ve vahyettik
And We inspired
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Yûnus / 109
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyedilen
is revealed
Fiil
Hûd / 12
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyedilenin
is revealed
Fiil
Hûd / 36
وَاُو۫حِيَ
: ve ûhiye
vahyolundu
And it was revealed
Bağlaç + Fiil
Hûd / 37
وَوَحْيِنَا
: ve vahyinâ
ve vahyimizle
and Our inspiration
Bağlaç + İsim + Zamir
Hûd / 49
نُوح۪يهَٓا
: nûhîhâ
vahyettiğimiz
(which) We reveal
Fiil + Zamir
Yûsuf / 3
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyetmekle
We have revealed
Fiil + Zamir
Yûsuf / 15
وَاَوْحَيْنَٓا
: ve evhaynâ
ve biz vahyettik
But We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
Yûsuf / 102
نُوح۪يهِ
: nûhîhi
vahyettiğimiz
which We reveal
Fiil + Zamir
Yûsuf / 109
نُوح۪ٓي
: nûhî
vahyettiğimiz
We revealed
Fiil
Ra’d / 30
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettiğimiz
We revealed
Fiil + Zamir
İbrahim / 13
فَاَوْحٰٓى
: fe-evhâ
şöyle vahyetti
So inspired
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Nahl / 43
نُوح۪ٓي
: nûhî
vahyettiğimiz
We revealed
Fiil
Nahl / 68
وَاَوْحٰى
: ve evhâ
şöyle vahyetti
And inspired
Bağlaç + Fiil
Nahl / 123
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettik
We revealed
Fiil + Zamir
İsrâ / 39
اَوْحٰٓى
: evhâ
vahyettiği
(was) revealed
Fiil
İsrâ / 73
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettiğimizden
We revealed
Fiil + Zamir
İsrâ / 86
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettiğimizi
We have revealed
Fiil + Zamir
Kehf / 27
اُو۫حِيَ
: ûhiye
vahyedilen
has been revealed
Fiil
Kehf / 110
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyolunuyor
Has been revealed
Fiil
Meryem / 11
فَاَوْحٰٓى
: fe-evhâ
işaret etti
and he signaled
Bağlaç + Fiil
Tâ-Hâ / 13
يُوحٰى
: yûhâ
vahyolunanı
is revealed
Fiil
Tâ-Hâ / 38
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyetmiştik
We inspired
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 38
يُوحٰىۙ
: yûhâ
vahyedilen
is inspired
Fiil
Tâ-Hâ / 48
اُوحِيَ
: ûhiye
vahyolundu
it has been revealed
Fiil
Tâ-Hâ / 77
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
biz vahyetmiştik
We inspired
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 114
وَحْيُهُۘ
: vahyuh(u)
vahyedilmesi
its revelation
İsim + Zamir
Enbiyâ / 7
نُوح۪ٓي
: nûhî
vahyedilen
We revealed
Fiil
Enbiyâ / 25
نُوح۪ٓي
: nûhî
diye vahyetmediğimiz
We reveal(ed)
Fiil
Enbiyâ / 45
بِالْوَحْيِۘ
: bil-vahy(i)
vahiyle
by the revelation
Harf-i Cer + İsim
Enbiyâ / 73
وَاَوْحَيْنَٓا
: ve evhaynâ
ve vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
Enbiyâ / 108
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyolunur
it is revealed
Fiil
Mü’minûn / 27
فَاَوْحَيْنَٓا
: fe-evhaynâ
biz de vahyettik
So We inspired
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Mü’minûn / 27
وَوَحْيِنَا
: ve vahyinâ
ve vahyimizle
and Our inspiration
Bağlaç + İsim + Zamir
Şu’arâ / 52
وَاَوْحَيْنَٓا
: ve evhaynâ
ve vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
Şu’arâ / 63
فَاَوْحَيْنَٓا
: fe-evhaynâ
diye vahyettik
Then We inspired
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Kasas / 7
وَاَوْحَيْنَٓا
: ve evhaynâ
ve vahyettik
And We inspired
Bağlaç + Fiil + Zamir
Ankebût / 45
اُو۫حِيَ
: ûhiye
vahyedileni
has been revealed
Fiil
Ahzâb / 2
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyedilen
is inspired
Fiil
Sebe’ / 50
يُوح۪ٓي
: yûhî
vahyettiği
reveals
Fiil
Fâtır / 31
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettiğimiz
We have revealed
Fiil + Zamir
Sâd / 70
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyedilmiyor
has been revealed
Fiil
Zümer / 65
اُو۫حِيَ
: ûhiye
şöyle vahyedildi
it has been revealed
Fiil
Fussilet / 6
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyediliyor
it is revealed
Fiil
Fussilet / 12
وَاَوْحٰى
: ve evhâ
ve vahyetti
and He revealed
Bağlaç + Fiil
Şûrâ / 3
يُوح۪ٓي
: yûhî
vahyeder
reveals
Fiil
Şûrâ / 7
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
biz vahyettik ki
We have revealed
Fiil + Zamir
Şûrâ / 13
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettiğimizi
We have revealed
Fiil + Zamir
Şûrâ / 51
وَحْيًا
: vahyen
vahiy
(by) revelation
İsim
Şûrâ / 51
فَيُوحِيَ
: fe-yûhiye
vahyedecek
then he reveals
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Şûrâ / 52
اَوْحَيْنَٓا
: evhaynâ
vahyettik
We have revealed
Fiil + Zamir
Zuhruf / 43
اُو۫حِيَ
: ûhiye
vahyedilene
is revealed
Fiil
Ahkâf / 9
يُوحٰٓى
: yûhâ
vahyedilen
is revealed
Fiil
Necm / 4
وَحْيٌ
: vahyun
vahiy(den)
a revelation
İsim
Necm / 4
يُوحٰىۙ
: yûhâ
kendisine vahyedilen
revealed
Fiil
Necm / 10
فَاَوْحٰٓى
: fe-evhâ
sonra vahyetti
So he revealed
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Necm / 10
اَوْحٰىۜ
: evhâ
vahyettiğini
he revealed
Fiil
Cin / 1
اُو۫حِيَ
: ûhiye
vahyolundu
It has been revealed
Fiil
Zilzâl / 5
اَوْحٰى
: evhâ
vahyetmiştir
inspired
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.