23 Temmuz 2021 - 13 Zi'l-Hicce 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
37 ( ن ك ر ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Âl-i İmrân / 104
الْمُنْكَرِۜ
: l-munkeri
kötülükten
the wrong
İsim
Âl-i İmrân / 110
الْمُنْكَرِ
: l-munkeri
kötülük-
the wrong
İsim
Âl-i İmrân / 114
الْمُنْكَرِ
: l-munkeri
kötülük-
the wrong
İsim
Mâide / 79
مُنْكَرٍ
: munkerin
kötülük-
wrongdoing
İsim
A’râf / 157
الْمُنْكَرِ
: l-munkeri
kötülük-
the wrong
İsim
Tevbe / 67
بِالْمُنْكَرِ
: bil-munkeri
kötülüğü
the wrong
Harf-i Cer + İsim
Tevbe / 71
الْمُنْكَرِ
: l-munkeri
kötülük-
the wrong
İsim
Tevbe / 112
الْمُنْكَرِ
: l-munkeri
kötülük-
the wrong
İsim
Hûd / 70
نَكِرَهُمْ
: nekirahum
onlardan hoşlanmadı
he felt unfamiliar of them
Fiil + Zamir
Yûsuf / 58
مُنْكِرُونَ
: munkirûn(e)
tanımıyorlardı
knew him not
İsim
Ra’d / 36
يُنْكِرُ
: yunkiru
inkar eden(ler)
deny
Fiil
Hicr / 62
مُنْكَرُونَ
: munkerûn(e)
hiç tanınmamış
unknown
İsim
Nahl / 22
مُنْكِرَةٌ
: munkiratun
inkarcıdır
refuse
İsim
Nahl / 83
يُنْكِرُونَهَا
: yunkirûnehâ
bunu inkar ederler
they deny it
Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 90
وَالْمُنْكَرِ
: vel-munkeri
ve fenalıktan
and the bad
Bağlaç + İsim
Kehf / 74
نُكْرًا
: nukrâ(n)
çirkin
evil
Sıfat
Kehf / 87
نُكْرًا
: nukrâ(n)
görülmemiş
terrible
Sıfat
Enbiyâ / 50
مُنْكِرُونَ۟
: munkirûn(e)
inkar
rejecters
İsim
Hac / 41
الْمُنْكَرِۜ
: l-munker(i)
kötülük-
the wrong
İsim
Hac / 44
نَك۪يرِ
: nekîr(i)
benim inkarım
My punishment
İsim + Zamir
Hac / 72
الْمُنْكَرَۜ
: l-munker(a)
hoşnutsuzluk
the denial
İsim
Mü’minûn / 69
مُنْكِرُونَۘ
: munkirûn(e)
inkar ediyorlar
(are) rejecting him
İsim
Nûr / 21
وَالْمُنْكَرِۜ
: vel munker(i)
ve kötülüğü
and the evil
Bağlaç + İsim
Neml / 41
نَكِّرُوا
: nekkirû
tanınmaz hale getirin
Disguise
Fiil + Zamir
Ankebût / 29
الْمُنْكَرَۜ
: l-munker(a)
edepsizce şeyler
evil
İsim
Ankebût / 45
وَالْمُنْكَرِۜ
: vel-munker(i)
ve kötülükler(den)
and evil deeds
Bağlaç + İsim
Lokman / 17
الْمُنْكَرِ
: l-munkeri
kötülük-
the wrong
İsim
Lokman / 19
اَنْكَرَ
: enkera
en çirkini
(the) harshest
İsim
Sebe’ / 45
نَك۪يرِ۟
: nekîr(i)
benim inkarım
My rejection
İsim + Zamir
Fâtır / 26
نَك۪يرِ۟
: nekîr(i)
benim inkarım
My rejection
İsim + Zamir
Mü’min / 81
تُنْكِرُونَ
: tunkirûn(e)
inkar ediyorsunuz
will you deny
Fiil + Zamir
Şûrâ / 47
نَك۪يرٍ
: nekîr(in)
inkar
denial
İsim
Zâriyât / 25
مُنْكَرُونَ
: munkerûn(e)
tanınmamış
unknown
İsim
Kamer / 6
نُكُرٍۙ
: nukur(in)
görülmemiş tanınmamış
terrible
Sıfat
Mücâdele / 2
مُنْكَرًا
: munkeran
çirkin (olanı)
an evil
İsim
Talâk / 8
نُكْرًا
: nukrâ(n)
korkunç
terrible
Sıfat
Mülk / 18
نَك۪يرِ
: nekîr(i)
benim inkarım
My rejection
İsim + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.