6 Mayıs 2021 - 24 Ramazan 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
130 ( ن ذ ر ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 6
ءَاَنْذَرْتَهُمْ
: e-enżertehum
onları uyarman
whether you warn them
Tesviye (Eşitlik) Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 6
تُنْذِرْهُمْ
: tunżirhum
uyarmasan da
you warn them
Fiil + Zamir
Bakara / 119
وَنَذ۪يرًاۙ
: veneżîrâ(an)
ve uyarıcı olarak
and (as) a warner
Bağlaç + İsim
Bakara / 213
وَمُنْذِر۪ينَۖ
: ve munżirîne
ve uyarıcılar olarak
and (as) warners
Bağlaç + İsim
Bakara / 270
نَذَرْتُمْ
: neżertum
(ne) adarsanız
you vow
Fiil + Zamir
Bakara / 270
نَذْرٍ
: neżrin
adak olarak
vow(s)
İsim
Âl-i İmrân / 35
نَذَرْتُ
: neżertu
adadım
[I] vowed
Fiil + Zamir
Nisâ / 165
وَمُنْذِر۪ينَ
: ve munżirîne
ve uyarıcı
and warners
Bağlaç + İsim
Mâide / 19
نَذ۪يرٍۘ
: neżîr(in)
bir uyarıcı
a warner
İsim
Mâide / 19
وَنَذ۪يرٌۜ
: veneżîr(un)
ve uyarıcı
and a warner
Bağlaç + İsim
En’âm / 19
لِاُنْذِرَكُمْ
: li-unżirakum
sizi uyarayım
that I may warn you
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
En’âm / 48
وَمُنْذِر۪ينَۚ
: ve munżirîn(e)
ve uyarıcılar olmak
and (as) warners
Bağlaç + İsim
En’âm / 51
وَاَنْذِرْ
: ve enżir
ve uyar
And warn
Bağlaç + Fiil
En’âm / 92
وَلِتُنْذِرَ
: ve litunżira
ve uyarman için
so that you may warn
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
En’âm / 130
وَيُنْذِرُونَكُمْ
: ve yunżirûnekum
ve sizi uyaran
and warning you
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 2
لِتُنْذِرَ
: li-tunżira
uyarman
that you warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
A’râf / 63
لِيُنْذِرَكُمْ
: li-yunżirakum
sizi uyarmak için
that he may warn you
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
A’râf / 69
لِيُنْذِرَكُمْۜ
: li-yunżirakum
sizi uyarması için
that he may warn you
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
A’râf / 184
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıdır
a warner
İsim
A’râf / 188
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcı
a warner
İsim
Tevbe / 122
وَلِيُنْذِرُوا
: ve liyunżirû
ve uyarmaları için
and that they may warn
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Yûnus / 2
اَنْذِرِ
: enżiri
uyarsın
Warn
Fiil
Yûnus / 73
الْمُنْذَر۪ينَ
: l-munżerîn(e)
uyarılanların
(of) those who were warned
İsim
Yûnus / 101
وَالنُّذُرُ
: ve-nnużuru
ve uyarılar
and the warners
Bağlaç + İsim
Hûd / 2
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Hûd / 12
نَذ۪يرٌۜ
: neżîr(un)
bir uyarıcısın
(are) a warner
İsim
Hûd / 25
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Ra’d / 7
مُنْذِرٌ
: munżir(un)
bir uyarıcısın
(are) a warner
İsim
İbrahim / 44
وَاَنْذِرِ
: ve enżiri
ve uyar
And warn
Bağlaç + Fiil
İbrahim / 52
وَلِيُنْذَرُوا
: ve li-yunżerû
uyarılsınlar diye
that they may be warned
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Hicr / 89
النَّذ۪يرُ
: nneżîru
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Nahl / 2
اَنْذِرُٓوا
: enżirû
uyarsın
Warn
Fiil + Zamir
İsrâ / 105
وَنَذ۪يرًاۢ
: ve neżîrâ(n)
ve uyarıcı olmak
and a warner
Bağlaç + İsim
Kehf / 2
لِيُنْذِرَ
: li-yunżira
uyarması için
to warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Kehf / 4
وَيُنْذِرَ
: ve yunżira
ve uyarması için
And to warn
Bağlaç + Fiil
Kehf / 56
وَمُنْذِر۪ينَۚ
: ve munżirîn(e)
ve uyarıcılar
and (as) warners
Bağlaç + İsim
Kehf / 56
اُنْذِرُوا
: unżirû
uyarıldıkları
they are warned
Fiil + Zamir
Meryem / 26
نَذَرْتُ
: neżertu
adadım
[I] have vowed
Fiil + Zamir
Meryem / 39
وَاَنْذِرْهُمْ
: ve enżirhum
onları uyar
And warn them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Meryem / 97
وَتُنْذِرَ
: ve tunżira
ve uyarman için
and warn
Bağlaç + Fiil
Enbiyâ / 45
اُنْذِرُكُمْ
: unżirukum
sizi uyarıyorum
I warn you
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 45
يُنْذَرُونَ
: yunżerûn(e)
uyarıldıkları
they are warned
Fiil + Zamir
Hac / 29
نُذُورَهُمْ
: nużûrahum
adaklarını
their vows
İsim + Zamir
Hac / 49
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Furkân / 1
نَذ۪يرًاۙ
: neżîrâ(n)
uyarıcı
a warner
İsim
Furkân / 7
نَذ۪يرًاۙ
: neżîrâ(n)
uyarıcı
a warner
İsim
Furkân / 51
نَذ۪يرًاۘ
: neżîrâ(n)
bir uyarıcı
a warner
İsim
Furkân / 56
وَنَذ۪يرًا
: ve neżîrâ(n)
ve uyarıcı
and a warner
Bağlaç + İsim
Şu’arâ / 115
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcı(dan)
a warner
İsim
Şu’arâ / 173
الْمُنْذَر۪ينَ
: l-munżerîn(e)
uyarılanların
(on) those who were warned
İsim
Şu’arâ / 194
الْمُنْذِر۪ينَۙ
: l-munżirîn(e)
uyarıcılar-
the warners
İsim
Şu’arâ / 208
مُنْذِرُونَۗۛ
: munżirûn(e)
uyarıcıları
warners
İsim
Şu’arâ / 214
وَاَنْذِرْ
: ve enżir
ve uyar
And warn
Bağlaç + Fiil
Neml / 58
الْمُنْذَر۪ينَ۟
: l-munżerîn(e)
uyarılanlara
(on) those who were warned
İsim
Neml / 92
الْمُنْذِر۪ينَ
: l-munżirîn(e)
ancak uyarıcılardanım
the warners
İsim
Kasas / 46
لِتُنْذِرَ
: li-tunżira
uyarasın diye
so that you warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Kasas / 46
نَذ۪يرٍ
: neżîrin
bir uyarıcı
warner
İsim
Ankebût / 50
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Secde / 3
لِتُنْذِرَ
: li-tunżira
uyarman için
that you may warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Secde / 3
نَذ۪يرٍ
: neżîrin
uyarıcı
warner
İsim
Ahzâb / 45
وَنَذ۪يرًاۙ
: ve neżîrâ(n)
ve uyarıcı
and (as) a warner
Bağlaç + İsim
Sebe’ / 28
وَنَذ۪يرًا
: ve neżîran
ve uyarıcı olman
and (as) a warner
Bağlaç + İsim
Sebe’ / 34
نَذ۪يرٍ
: neżîrin
uyarıcı
warner
İsim
Sebe’ / 44
نَذ۪يرٍۜ
: neżîr(in)
uyarıcı
warner
İsim
Sebe’ / 46
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıdır
a warner
İsim
Fâtır / 18
تُنْذِرُ
: tunżiru
uyarırsın
you can warn
Fiil
Fâtır / 23
نَذ۪يرٌ
: neżîr(un)
uyarıcı(dan)
a warner
İsim
Fâtır / 24
وَنَذ۪يرًاۜ
: ve neżîrâ(an)
ve uyarıcı
and (as) a warner
Bağlaç + İsim
Fâtır / 24
نَذ۪يرٌ
: neżîr(un)
bir uyarıcı
a warner
İsim
Fâtır / 37
النَّذ۪يرُۜ
: nneżîr(u)
uyarıcı
the warner
İsim
Fâtır / 42
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcı (peygamber)
a warner
İsim
Fâtır / 42
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
uyarıcı
a warner
İsim
Yâsîn / 6
لِتُنْذِرَ
: li-tunżira
uyarman için
That you may warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Yâsîn / 6
اُنْذِرَ
: unżira
uyarılmamış
were warned
Fiil
Yâsîn / 10
ءَاَنْذَرْتَهُمْ
: e-enżertehum
uyarsan (da)
whether you warn them
Tesviye (Eşitlik) Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Yâsîn / 10
تُنْذِرْهُمْ
: tunżirhum
uyarmasan (da)
warn them
Fiil + Zamir
Yâsîn / 11
تُنْذِرُ
: tunżiru
sen uyarabilirsin
you (can) warn
Fiil
Yâsîn / 70
لِيُنْذِرَ
: li-yunżira
uyarman için
To warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Sâffât / 72
مُنْذِر۪ينَ
: munżirîn(e)
uyarıcılar
warners
İsim
Sâffât / 73
الْمُنْذَر۪ينَۙ
: l-munżerîn(e)
uyarılanların
(of) those who were warned
İsim
Sâffât / 177
الْمُنْذَر۪ينَ
: l-munżerîn(e)
uyarılmış olanların
(for) those who were warned
İsim
Sâd / 4
مُنْذِرٌ
: munżirun
bir uyarıcı (peygamber)
a warner
İsim
Sâd / 65
مُنْذِرٌۗ
: munżir(un)
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Sâd / 70
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcı
a warner
İsim
Zümer / 71
وَيُنْذِرُونَكُمْ
: ve yunżirûnekum
ve sizi uyaran
and warning you
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Mü’min / 15
لِيُنْذِرَ
: li-yunżira
uyarmak için
to warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Mü’min / 18
وَاَنْذِرْهُمْ
: ve enżirhum
ve onları uyar
And warn them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Fussilet / 4
وَنَذ۪يرًاۚ
: ve neżîran
ve uyarıcı olarak
and a warner
Bağlaç + İsim
Fussilet / 13
اَنْذَرْتُكُمْ
: enżertukum
ben sizi uyardım
I have warned you
Fiil + Zamir + Zamir
Şûrâ / 7
لِتُنْذِرَ
: li-tunżira
uyarman için
that you may warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Şûrâ / 7
وَتُنْذِرَ
: ve tunżira
ve uyarman için
and warn
Bağlaç + Fiil
Zuhruf / 23
نَذ۪يرٍ
: neżîrin
uyarıcı
warner
İsim
Duhân / 3
مُنْذِر۪ينَ
: munżirîn(e)
uyarıcıyız
(ever) warning
İsim
Ahkâf / 3
اُنْذِرُوا
: unżirû
uyarıldıkları
they are warned
Fiil + Zamir
Ahkâf / 9
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıdan
a warner
İsim
Ahkâf / 12
لِيُنْذِرَ
: li-yunżira
uyarmak için
to warn
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Ahkâf / 21
اَنْذَرَ
: enżera
uyarmıştı
he warned
Fiil
Ahkâf / 21
النُّذُرُ
: nnużuru
nice uyarıcılar
[the] warners
İsim
Ahkâf / 29
مُنْذِر۪ينَ
: munżirîn(e)
uyarıcılar olarak
(as) warners
İsim
Fetih / 8
وَنَذ۪يرًاۙ
: ve neżîrâ(n)
ve uyarıcı
and (as) a warner
Bağlaç + İsim
Kâf / 2
مُنْذِرٌ
: munżirun
bir uyarıcı
a warner
İsim
Zâriyât / 50
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Zâriyât / 51
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Necm / 56
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıdır
(is) a warner
İsim
Necm / 56
النُّذُرِ
: nnużuri
uyarıcılar-
the warners
İsim
Kamer / 5
النُّذُرُۙ
: nnużur(u)
uyarılar
the warnings
İsim
Kamer / 16
وَنُذُرِ
: ve nużur(i)
ve uyarılarım
and My warnings
Bağlaç + İsim
Kamer / 18
وَنُذُرِ
: ve nużur(i)
ve uyarılarım
and My warnings
Bağlaç + İsim
Kamer / 21
وَنُذُرِ
: ve nużur(i)
ve uyarılarım
and My warnings
Bağlaç + İsim
Kamer / 23
بِالنُّذُرِ
: bi-nnużur(i)
uyarıları
the warnings
Harf-i Cer + İsim
Kamer / 30
وَنُذُرِ
: ve nużur(i)
ve uyarılarım
and My warnings
Bağlaç + İsim
Kamer / 33
بِالنُّذُرِ
: bi-nnużur(i)
uyarıları
the warnings
Harf-i Cer + İsim
Kamer / 36
اَنْذَرَهُمْ
: enżerahum
onları uyarmıştı
he warned them
Fiil + Zamir
Kamer / 36
بِالنُّذُرِ
: bi-nnużur(i)
uyarılara karşı
the warnings
Harf-i Cer + İsim
Kamer / 37
وَنُذُرِ
: ve nużur(i)
ve uyarılarımı
and My warnings
Bağlaç + İsim
Kamer / 39
وَنُذُرِ
: ve nużur(i)
ve uyarılarımı
and My warnings
Bağlaç + İsim
Kamer / 41
النُّذُرُۚ
: nnużur(u)
uyarılar
warnings
İsim
Mülk / 8
نَذ۪يرٌ
: neżîr(un)
bir uyarıcı
a warner
İsim
Mülk / 9
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
uyarıcı
a warner
İsim
Mülk / 17
نَذ۪يرِ
: neżîr(i)
tehdidim
(was) My warning
İsim + Zamir
Mülk / 26
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Nûh / 1
اَنْذِرْ
: enżir
uyar
Warn
Fiil
Nûh / 2
نَذ۪يرٌ
: neżîrun
bir uyarıcıyım
a warner
İsim
Müddessir / 2
فَاَنْذِرْۙ
: fe-enżir
ve uyar
and warn
Bağlaç + Fiil
Müddessir / 36
نَذ۪يرًا
: neżîran
uyarıcıdır
A warning
İsim
İnsan / 7
بِالنَّذْرِ
: bi-nneżri
adaklarını
the vows
Harf-i Cer + İsim
Mürselât / 6
نُذْرًاۙ
: nużra(n)
uyarı
warning
İsim
Nebe’ / 40
اَنْذَرْنَاكُمْ
: enżernâkum
siz uyardık
[We] have warned you
Fiil + Zamir + Zamir
Nâzi’ât / 45
مُنْذِرُ
: munżiru
uyarıcısın
(are) a warner
İsim
Leyl / 14
فَاَنْذَرْتُكُمْ
: fe-enżertukum
ben sizi uyardım
So I warn you
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.