20 Nisan 2021 - 8 Ramazan 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
61 ( م س س ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 80
تَمَسَّنَا
: temessene
bize dokunmayacaktır
will touch us
Fiil + Zamir
Bakara / 214
مَسَّتْهُمُ
: messethumu
onlara dokunmuştu
Touched them
Fiil + Zamir
Bakara / 236
تَمَسُّوهُنَّ
: temessûhunne
henüz dokunmadan
you have touched
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 237
تَمَسُّوهُنَّ
: temessûhunne
henüz dokunmadan
you (have) touched them
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 275
الْمَسِّۜ
: l-mess(i)
dokunup
(his) touch
İsim
Âl-i İmrân / 24
تَمَسَّنَا
: temessenâ
bize dokunmayacak
will touch us
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 47
يَمْسَسْن۪ي
: yemsesnî
bana dokunmamışken
touch(ed) me
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 120
تَمْسَسْكُمْ
: temseskum
size dokunsa
touches you
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 140
يَمْسَسْكُمْ
: yemseskum
size dokunduysa
touched you
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 140
مَسَّ
: messe
dokunmuştu
(has) touched
Fiil
Âl-i İmrân / 174
يَمْسَسْهُمْ
: yemseshum
kendilerine dokunmadı
touched them
Fiil + Zamir
Mâide / 73
لَيَمَسَّنَّ
: leyemessenne
elbette dokunacaktır
surely will afflict
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
En’âm / 17
يَمْسَسْكَ
: yemseske
sana dokundursa
touches you
Fiil + Zamir
En’âm / 17
يَمْسَسْكَ
: yemseske
sana dokundursa
He touches you
Fiil + Zamir
En’âm / 49
يَمَسُّهُمُ
: yemessuhumu
dokunacaktır
will touch them
Fiil + Zamir
A’râf / 73
تَمَسُّوهَا
: temessûhâ
ona dokundurmayın
touch her
Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 95
مَسَّ
: messe
dokunmuştu
(had) touched
Fiil
A’râf / 188
مَسَّنِيَ
: messeniye
bana dokunmamıştır
(could) have touched me
Fiil + Zamir
A’râf / 201
مَسَّهُمْ
: messehum
kendilerine dokunduğu
touches them
Fiil + Zamir
Enfâl / 68
لَمَسَّكُمْ
: lemessekum
size mutlaka dokunurdu
surely (would) have touched you
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
Yûnus / 12
مَسَّ
: messe
dokunduğunda
touches
Fiil
Yûnus / 12
مَسَّهُۜ
: messeh(u)
kendisine dokunmuş olan
(that) touched him
Fiil + Zamir
Yûnus / 21
مَسَّتْهُمْ
: messethum
kendilerine dokunan
has touched them
Fiil + Zamir
Yûnus / 107
يَمْسَسْكَ
: yemseske
sana verirse
Allah touches you
Fiil + Zamir
Hûd / 10
مَسَّتْهُ
: messethu
kendisine dokunan
(has) touched him
Fiil + Zamir
Hûd / 48
يَمَسُّهُمْ
: yemessuhum
onlara dokunacaktır
will touch them
Fiil + Zamir
Hûd / 64
تَمَسُّوهَا
: temessûhâ
ona dokundurmayın
touch her
Fiil + Zamir + Zamir
Hûd / 113
فَتَمَسَّكُمُ
: fe-temessekumu
yoksa size dokunur
lest touches you
Sebep Eki + Fiil + Zamir
Yûsuf / 88
مَسَّنَا
: messenâ
bize dokundu
Has touched us
Fiil + Zamir
Hicr / 48
يَمَسُّهُمْ
: yemessuhum
onlara dokunmaz
will touch them
Fiil + Zamir
Hicr / 54
مَسَّنِيَ
: messeniye
bana dokunmasına
has overtaken me
Fiil + Zamir
Nahl / 53
مَسَّكُمُ
: messekumu
size dokunduğu
touches you
Fiil + Zamir
İsrâ / 67
مَسَّكُمُ
: messekumu
size dokunduğu
touches you
Fiil + Zamir
İsrâ / 83
مَسَّهُ
: messehu
ona dokunsa
touches him
Fiil + Zamir
Meryem / 20
يَمْسَسْن۪ي
: yemsesnî
bana dokunmadı
has touched me
Fiil + Zamir
Meryem / 45
يَمَسَّكَ
: yemesseke
sana dokunacak
will touch you
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 97
مِسَاسَۖ
: misâs(e)
bana dokunmayın!
touch
Emir
Enbiyâ / 46
مَسَّتْهُمْ
: messethum
onlara dokunsa
touches them
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 83
مَسَّنِيَ
: messeniye
bana dokundu
has touched me
Fiil + Zamir
Nûr / 14
لَمَسَّكُمْ
: lemessekum
size mutlaka dokunurdu
surely would have touched you
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
Nûr / 35
تَمْسَسْهُ
: temseshu
değmese (bile)
touched it
Fiil + Zamir
Şu’arâ / 156
تَمَسُّوهَا
: temessûhâ
ona dokundurmayın
touch her
Fiil + Zamir + Zamir
Rûm / 33
مَسَّ
: messe
dokunduğu
touches
Fiil
Ahzâb / 49
تَمَسُّوهُنَّ
: temessûhunne
onlara dokunmadan
you have touched them
Fiil + Zamir + Zamir
Fâtır / 35
يَمَسُّنَا
: yemessunâ
bize dokunmaz
touches us
Fiil + Zamir
Fâtır / 35
يَمَسُّنَا
: yemessunâ
bize dokunmaz
touches
Fiil + Zamir
Yâsîn / 18
وَلَيَمَسَّنَّكُمْ
: ve leyemessennekum
ve size dokunur
and surely will touch you
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Sâd / 41
مَسَّنِيَ
: messeniye
dokundurdu
(has) touched me
Fiil + Zamir
Zümer / 8
مَسَّ
: messe
dokunduğu
touches
Fiil
Zümer / 49
مَسَّ
: messe
dokunduğu
touches
Fiil
Zümer / 61
يَمَسُّهُمُ
: yemessuhumu
onlara dokunmaz
will touch them
Fiil + Zamir
Fussilet / 49
مَسَّهُ
: messehu
kendisine dokunursa
touches him
Fiil + Zamir
Fussilet / 50
مَسَّتْهُ
: messethu
ona dokunan
(has) touched him
Fiil + Zamir
Fussilet / 51
مَسَّهُ
: messehu
ona dokunduğunda
touches him
Fiil + Zamir
Kâf / 38
مَسَّنَا
: messenâ
bize dokunmadı
touch Us
Fiil + Zamir
Kamer / 48
مَسَّ
: messe
dokunuşunu
(the) touch
İsim
Vâkı’a / 79
يَمَسُّهُٓ
: yemessuhu
ona dokunmaz
touch it
Fiil + Zamir
Mücâdele / 3
يَتَمَٓاسَّاۜ
: yetemâssâ
temaslarından
they touch each other
Fiil + Zamir
Mücâdele / 4
يَتَمَٓاسَّاۚ
: yetemâssâ
temaslarından
they both touch each other
Fiil + Zamir
Me’âric / 20
مَسَّهُ
: messehu
kendisine dokunduğu
touches him
Fiil + Zamir
Me’âric / 21
مَسَّهُ
: messehu
dokunduğu
touches him
Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.