17 Haziran 2021 - 7 Zi'l-ka'de 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
67 ( ك س ب ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 79
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazandıklarından
they earn
Fiil + Zamir
Bakara / 81
كَسَبَ
: kesebe
kazanır
earned
Fiil
Bakara / 134
كَسَبَتْ
: kesebet
onların kazandıkları
it earned
Fiil
Bakara / 134
كَسَبْتُمْۚ
: kesebtum
sizin kazandıklarınız
you have earned
Fiil + Zamir
Bakara / 141
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandıkları
it earned
Fiil
Bakara / 141
كَسَبْتُمْۚ
: kesebtum
sizin kazandıklarınız
you have earned
Fiil + Zamir
Bakara / 202
كَسَبُواۜ
: kesebû
kazandıklarından
they earned
Fiil + Zamir
Bakara / 225
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandığından
(have) earned
Fiil
Bakara / 264
كَسَبُواۜ
: kesebû
kazandıkları
they (have) earned
Fiil + Zamir
Bakara / 267
كَسَبْتُمْ
: kesebtum
kazandıklarınız
you have earned
Fiil + Zamir
Bakara / 281
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandıysa
it earned
Fiil
Bakara / 286
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandığı
it earned
Fiil
Bakara / 286
اكْتَسَبَتْۜ
: -ktesebet
işlediği
it earned
Fiil
Âl-i İmrân / 25
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandığı
it earned
Fiil
Âl-i İmrân / 155
كَسَبُواۚ
: kesebû
yaptıkları işlerden
they (had) earned
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 161
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandı
it earned
Fiil
Nisâ / 32
اكْتَسَبُوا
: ktesebû
kazandıkları
they earned
Fiil + Zamir
Nisâ / 32
اكْتَسَبْنَۜ
: ktesebn(e)
kazandıkları
they earned
Fiil + Zamir
Nisâ / 88
كَسَبُواۜ
: kesebû
yaptıkları
they earned
Fiil + Zamir
Nisâ / 111
يَكْسِبْ
: yeksib
işlerse
earns
Fiil
Nisâ / 111
يَكْسِبُهُ
: yeksibuhu
onu kazanır
he earns it
Fiil + Zamir
Nisâ / 112
يَكْسِبْ
: yeksib
işlerse
earns
Fiil
Mâide / 38
كَسَبَا
: kesebâ
yaptıklarına
they earned
Fiil + Zamir
En’âm / 3
تَكْسِبُونَ
: teksibûn(e)
kazandığınızı
you earn
Fiil + Zamir
En’âm / 70
كَسَبَتْۗ
: kesebet
kazandığından
it (has) earned
Fiil
En’âm / 70
كَسَبُواۚ
: kesebû
kazandıklarından
they earned
Fiil + Zamir
En’âm / 120
يَكْسِبُونَ
: yeksibûne
kazananlar
earn
Fiil + Zamir
En’âm / 129
يَكْسِبُونَ۟
: yeksibûn(e)
kazanıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
En’âm / 158
كَسَبَتْ
: kesebet
kazanmamış olan
earned
Fiil
En’âm / 164
تَكْسِبُ
: teksibu
kazanmaz
earns
Fiil
A’râf / 39
تَكْسِبُونَ۟
: teksibûn(e)
kazanıyor
earn
Fiil + Zamir
A’râf / 96
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazanıyor
earn
Fiil + Zamir
Tevbe / 82
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazanıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
Tevbe / 95
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazandıkları
earn
Fiil + Zamir
Yûnus / 8
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazanıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
Yûnus / 27
كَسَبُوا
: kesebû
kazanan(lara)
earned
Fiil + Zamir
Yûnus / 52
تَكْسِبُونَ
: teksibûn(e)
kazanıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
Ra’d / 33
كَسَبَتْۚ
: kesebet
yaptığı işin
it has earned
Fiil
Ra’d / 42
تَكْسِبُ
: teksibu
kazandığını
earns
Fiil
İbrahim / 18
كَسَبُوا
: kesebû
kazandıkları
they have earned
Fiil + Zamir
İbrahim / 51
كَسَبَتْۜ
: kesebet
kazandığı
it earned
Fiil
Hicr / 84
يَكْسِبُونَۜ
: yeksibûn(e)
kazanıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
Kehf / 58
كَسَبُوا
: kesebû
yaptıklariyle
they have earned
Fiil + Zamir
Nûr / 11
اكْتَسَبَ
: -ktesebe
işledi (ise)
he earned
Fiil
Rûm / 41
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandıkları
have earned
Fiil
Lokman / 34
تَكْسِبُ
: teksibu
kazanacağını
it will earn
Fiil
Ahzâb / 58
اكْتَسَبُوا
: -ktesebû
yaptıklarının
they have earned
Fiil + Zamir
Fâtır / 45
كَسَبُوا
: kesebû
yaptıkları işler
they have earned
Fiil + Zamir
Yâsîn / 65
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazanıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
Zümer / 24
تَكْسِبُونَ
: teksibûn(e)
kazanıyor
earn
Fiil + Zamir
Zümer / 48
كَسَبُوا
: kesebû
yaptıkları işlerin
they earned
Fiil + Zamir
Zümer / 50
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazandıkları
earn
Fiil + Zamir
Zümer / 51
كَسَبُواۜ
: kesebû
kazandıklarının
they earned
Fiil + Zamir
Zümer / 51
كَسَبُواۙ
: kesebû
yaptıklarının
they earned
Fiil + Zamir
Mü’min / 17
كَسَبَتْۜ
: kesebet
kazandığıyle
it earned
Fiil
Mü’min / 82
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazanıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
Fussilet / 17
يَكْسِبُونَۚ
: yeksibûn(e)
yapıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
Şûrâ / 22
كَسَبُوا
: kesebû
yaptıkları işler
they earned
Fiil + Zamir
Şûrâ / 30
كَسَبَتْ
: kesebet
yaptığı (işler)
have earned
Fiil
Şûrâ / 34
كَسَبُوا
: kesebû
yaptıkları (işler)
they have earned
Fiil + Zamir
Câsiye / 10
كَسَبُوا
: kesebû
kazandıkları
they had earned
Fiil + Zamir
Câsiye / 14
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
yapıyorlar
earn
Fiil + Zamir
Câsiye / 22
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandığı
it has earned
Fiil
Tûr / 21
كَسَبَ
: kesebe
kendi kazandığı
he earned
Fiil
Müddessir / 38
كَسَبَتْ
: kesebet
kazandığıyle
it has earned
Fiil
Mutaffifîn / 14
يَكْسِبُونَ
: yeksibûn(e)
kazanıyor(lar)
earn
Fiil + Zamir
Tebbet / 2
كَسَبَۜ
: keseb(e)
kazandığı
he earned
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.