9 Aralık 2021 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
48 ( ق د م ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 95
قَدَّمَتْ
: kaddemet
yapıp sunduğu işlerden
(of what) sent ahead
Fiil
Bakara / 110
تُقَدِّمُوا
: tukaddimû
ne gönderirsiniz
you send forth
Fiil + Zamir
Bakara / 223
وَقَدِّمُوا
: vekaddimû
ve hazırlık yapın
and send forth (good deeds)
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 250
اَقْدَامَنَا
: akdâmenâ
ayaklarımızı
our feet
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 147
اَقْدَامَنَا
: akdâmenâ
ayaklarımızı
our feet
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 182
قَدَّمَتْ
: kaddemet
yapıp öne sürdürdüğünün
(of what) sent forth
Fiil
Nisâ / 62
قَدَّمَتْ
: kaddemet
yaptıkları (kötülükler)
sent forth
Fiil
Mâide / 80
قَدَّمَتْ
: kaddemet
(yapıp) gönderdiği
sent forth
Fiil
A’râf / 34
يَسْتَقْدِمُونَ
: yestakdimûn(e)
öne geçemezler
seek to advance (it)
Fiil + Zamir
Enfâl / 11
الْاَقْدَامَۜ
: l-akdâm(e)
ayakları(nızı)
your feet
İsim
Enfâl / 51
قَدَّمَتْ
: kaddemet
yapıp öne sürdüğü işler
sent forth
Fiil
Yûnus / 2
قَدَمَ
: kademe
makamı
(will be) a respectable position
İsim
Yûnus / 49
يَسْتَقْدِمُونَ
: yestakdimûn(e)
öne alınırlar
they can precede (it)
Fiil + Zamir
Hûd / 98
يَقْدُمُ
: yakdumu
öncülük ederek
He will precede
Fiil
Yûsuf / 48
قَدَّمْتُمْ
: kaddemtum
önceden (biriktirdiklerinizi)
you advanced
Fiil + Zamir
Yûsuf / 95
الْقَد۪يمِ
: l-kadîm(i)
eski
old
Sıfat
Hicr / 24
الْمُسْتَقْدِم۪ينَ
: l-mustakdimîne
önce geçenleri
the preceding ones
İsim
Nahl / 61
يَسْتَقْدِمُونَ
: yestakdimûn(e)
ileri geçerler
they can advance (it)
Fiil + Zamir
Nahl / 94
قَدَمٌ
: kademun
ayak
a foot
İsim
Kehf / 57
قَدَّمَتْ
: kaddemet
öne sürdüğü
have sent forth
Fiil
Hac / 10
قَدَّمَتْ
: kaddemet
önceden yaptıkları
have sent forth
Fiil
Furkân / 23
وَقَدِمْنَٓا
: ve kadimnâ
önüne geçiririz
And We will proceed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Şu’arâ / 76
الْاَقْدَمُونَ
: l-akdemûn(e)
eski
and your forefathers
İsim
Kasas / 47
قَدَّمَتْ
: kaddemet
yaptıkları (günahları)
had sent forth
Fiil
Rûm / 36
قَدَّمَتْ
: kaddemet
öne sürdüklerinden
have sent forth
Fiil
Sebe’ / 30
تَسْتَقْدِمُونَ۟
: testakdimûn(e)
ileri geçemezsiniz
(can) you precede (it)
Fiil + Zamir
Yâsîn / 12
قَدَّمُوا
: kaddemû
öne sürdükleri
they have sent before
Fiil + Zamir
Yâsîn / 39
الْقَد۪يمِ
: l-kadîm(i)
eski, kuru
the old
Sıfat
Sâd / 60
قَدَّمْتُمُوهُ
: kaddemtumûhu
bunu önümüze getirdiniz
brought this
Fiil + Zamir + Zamir
Sâd / 61
قَدَّمَ
: kaddeme
önümüze getirdiyse
brought
Fiil
Fussilet / 29
اَقْدَامِنَا
: akdâminâ
ayaklarımızın
our feet
İsim + Zamir
Şûrâ / 48
قَدَّمَتْ
: kaddemet
öne sürdüğü işlerden
have sent forth
Fiil
Ahkâf / 11
قَد۪يمٌ
: kadîm(un)
eski
ancient
Sıfat
Muhammed / 7
اَقْدَامَكُمْ
: akdâmekum
ayaklarınızı
your feet
İsim + Zamir
Fetih / 2
تَقَدَّمَ
: tekaddeme
geçmiş
preceded
Fiil
Hucurât / 1
تُقَدِّمُوا
: tukaddimû
geçmeyin
put (yourselves) forward
Fiil + Zamir
Kâf / 28
قَدَّمْتُ
: kaddemtu
önceden yaptım
I sent forth
Fiil + Zamir
Rahmân / 41
وَالْاَقْدَامِۚ
: vel-akdâm(i)
ve ayaklar(ın)dan
and the feet
Bağlaç + İsim
Mücâdele / 12
فَقَدِّمُوا
: fekaddimû
verin
then offer
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Mücâdele / 13
تُقَدِّمُوا
: tukaddimû
vermenizden
offer
Fiil + Zamir
Haşr / 18
قَدَّمَتْ
: kaddemet
gönderdiğine
it has sent forth
Fiil
Cum’a / 7
قَدَّمَتْ
: kaddemet
öne sürdükleri
(have) sent forth
Fiil
Müzzemmil / 20
تُقَدِّمُوا
: tukaddimû
verdiklerinizi
you send forth
Fiil + Zamir
Müddessir / 37
يَتَقَدَّمَ
: yetekaddeme
ileri gitmek
proceed
Fiil
Kıyâme / 13
قَدَّمَ
: kaddeme
yapıp öne sürdüğü
he sent forth
Fiil
Nebe’ / 40
قَدَّمَتْ
: kaddemet
öne sürdüğü
have sent forth
Fiil
İnfitâr / 5
قَدَّمَتْ
: kaddemet
öne sürmüştür
it has sent forth
Fiil
Fecr / 24
قَدَّمْتُ
: kaddemtu
(iyi işler) gönderseydim
I had sent forth
Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.