2 Mart 2021 - 18 Receb 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
72 ( ف ر ق ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 50
فَرَقْنَا
: ferak
yarmıştık
We parted
Fiil + Zamir
Bakara / 53
وَالْفُرْقَانَ
: vel-furkâne
ve furkan
and the Criterion
Bağlaç + İsim
Bakara / 75
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir gurup
a party
İsim
Bakara / 85
فَر۪يقًا
: ferîkan
bir grubu
a party
İsim
Bakara / 87
فَفَر۪يقًا
: feferîkan
kimini
So a party
İsti'nafiye Edatı + İsim
Bakara / 87
وَفَر۪يقًا
: ve ferîkan
kimini de
and a party
Bağlaç + İsim
Bakara / 100
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir gurup
a party
İsim
Bakara / 101
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir gurup
a party
İsim
Bakara / 102
يُفَرِّقُونَ
: yuferrikûne
ayıran
[they] causes separation
Fiil + Zamir
Bakara / 136
نُفَرِّقُ
: nuferriku
ayırım yapmayız
we make distinction
Fiil
Bakara / 146
فَر۪يقًا
: ferîkan
bir gurup
a group
İsim
Bakara / 185
وَالْفُرْقَانِۚ
: vel-furkân(i)
doğruyu ve yanlışı ayırdetmeyi
and the Criterion
Bağlaç + İsim
Bakara / 188
فَر۪يقًا
: ferîkan
bir kısmını
a portion
İsim
Bakara / 285
نُفَرِّقُ
: nuferriku
ayırdetmeyiz (dediler)
we make distinction
Fiil
Âl-i İmrân / 4
الْفُرْقَانَۜ
: l-furkân(e)
Furkan\ı da
the Criterion
İsim
Âl-i İmrân / 23
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir topluluk
a party
İsim
Âl-i İmrân / 78
لَفَر۪يقًا
: le-ferîkan
bir gurup (var ki)
surely (is) a group
Lâm-ı Te'kid + İsim
Âl-i İmrân / 84
نُفَرِّقُ
: nuferriku
ayırım yapmayız
we make distinction
Fiil
Âl-i İmrân / 100
فَر۪يقًا
: ferîkan
gruba
a group
İsim
Âl-i İmrân / 103
تَفَرَّقُواۖ
: teferrakû
ayrılmayın
be divided
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 105
تَفَرَّقُوا
: teferrakû
bölünüp
became divided
Fiil + Zamir
Nisâ / 77
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir gurup
a group
İsim
Nisâ / 130
يَتَفَرَّقَا
: yeteferrakâ
(eşler) ayrılırlarsa
they separate
Fiil + Zamir
Nisâ / 150
يُفَرِّقُوا
: yuferrikû
ayırmak
they differentiate
Fiil + Zamir
Nisâ / 152
يُفَرِّقُوا
: yuferrikû
ayırım yapmadılar
they differentiate
Fiil + Zamir
Mâide / 25
فَافْرُقْ
: fefruk
ayır
so (make a) separation
Zâid Harf + Fiil
Mâide / 70
فَر۪يقًا
: ferîkan
bir kısmını
a group
İsim
Mâide / 70
وَفَر۪يقًا
: ve ferîkan
ve bir kısmını da
and a group
Bağlaç + İsim
En’âm / 81
الْفَر۪يقَيْنِ
: l-ferîkayni
iki topluluktan
(of) the two parties
İsim
En’âm / 153
فَتَفَرَّقَ
: fe-teferraka
ayırmasın
then they will separate
Sebep Eki + Fiil
En’âm / 159
فَرَّقُوا
: ferrakû
parça parça eden
divide
Fiil + Zamir
A’râf / 30
فَر۪يقًا
: ferîkan
bir topluluğu
A group
İsim
A’râf / 30
وَفَر۪يقًا
: ve ferîkan
ve bir topluluğa da
and a group
Bağlaç + İsim
Enfâl / 5
فَر۪يقًا
: ferîkan
bir kısmı
a party
İsim
Enfâl / 29
فُرْقَانًا
: furkânen
iyi ile kötüyü ayırdedici bir anlayış
a criterion
İsim
Enfâl / 41
الْفُرْقَانِ
: l-furkâni
ayrılma
(of) the criterion
İsim
Tevbe / 56
يَفْرَقُونَ
: yefrakûn(e)
korkak
(who) are afraid
Fiil + Zamir
Tevbe / 107
وَتَفْر۪يقًا
: ve tefrîkan
ve ayrılık sokmak (için)
and (for) division
Bağlaç + İsim
Tevbe / 117
فَر۪يقٍ
: ferîkin
bir kısmının
(of) a party
İsim
Tevbe / 122
فِرْقَةٍ
: firkatin
kabileden
group
İsim
Hûd / 24
الْفَر۪يقَيْنِ
: l-ferîkayni
iki topluluğun
(of) the two parties
İsim
Yûsuf / 39
مُتَفَرِّقُونَ
: muteferrikûne
çeşitli
separate
İsim
Yûsuf / 67
مُتَفَرِّقَةٍۜ
: muteferrika(tin)
ayrı ayrı
different
İsim
Nahl / 54
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir gurup
A group
İsim
İsrâ / 106
فَرَقْنَاهُ
: feraknâhu
parçalara ayırdık
We have divided
Fiil + Zamir + Zamir
Kehf / 78
فِرَاقُ
: firâku
ayrılmasıdır
(is) parting
İsim
Meryem / 73
الْفَر۪يقَيْنِ
: l-ferîkayni
iki topluluktan
(of) the two groups
İsim
Tâ-Hâ / 94
فَرَّقْتَ
: ferrakte
ayrılık çıkardın
You caused division
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 48
الْفُرْقَانَ
: l-furkâne
Furkan\ı
the Criterion
İsim
Mü’minûn / 109
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir zümre
a party
İsim
Nûr / 47
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir gurup
a party
İsim
Nûr / 48
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir gurup
a party
İsim
Furkân / 1
الْفُرْقَانَ
: l-furkâne
Furkanı
the Criterion
İsim
Şu’arâ / 63
فِرْقٍ
: firkin
bölüm
part
İsim
Neml / 45
فَر۪يقَانِ
: ferîkâni
iki bölük olmuşlardı
(became) two parties
İsim
Rûm / 14
يَتَفَرَّقُونَ
: yeteferrakûn(e)
ayrılırlar
they will become separated
Fiil + Zamir
Rûm / 32
فَرَّقُوا
: ferrakû
parçaladılar
divide
Fiil + Zamir
Rûm / 33
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir gurup
A party
İsim
Ahzâb / 13
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir topluluk
a group
İsim
Ahzâb / 26
فَر۪يقًا
: ferîkan
bir kısmını
a group
İsim
Ahzâb / 26
فَر۪يقًاۚ
: ferîkâ(n)
bir kısmını da
a group
İsim
Sebe’ / 20
فَر۪يقًا
: ferîkan
bir bölümü
a group
İsim
Şûrâ / 7
فَر۪يقٌ
: ferîkun
bir bölük
A party
İsim
Şûrâ / 7
وَفَر۪يقٌ
: ve ferîkun
ve bir bölük
and a party
Bağlaç + İsim
Şûrâ / 13
تَتَفَرَّقُوا
: teteferrakû
ayrılığa düşmeyin
be divided
Fiil + Zamir
Şûrâ / 14
تَفَرَّقُٓوا
: teferrakû
onlar ayrılığa düşmediler
they became divided
Fiil + Zamir
Duhân / 4
يُفْرَقُ
: yufraku
ayırdedilir
is made distinct
Fiil
Talâk / 2
فَارِقُوهُنَّ
: fârikûhunne
onlardan ayrılın
part with them
Fiil + Zamir + Zamir
Kıyâme / 28
الْفِرَاقُۙ
: l-firâk(u)
ayrılık zamanı olduğunu
(is) the parting
İsim
Mürselât / 4
فَالْفَارِقَاتِ
: fel-fârikâti
ve ayıranlara
And those who separate
Bağlaç + İsim
Mürselât / 4
فَرْقًاۙ
: ferkâ(n)
ayırdıkça
(by the) Criterion
İsim
Beyyine / 4
تَفَرَّقَ
: teferraka
ayrılığa düşmediler
became divided
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.