10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
70 ( ع ل و ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 255
الْعَلِيُّ
: l-’aliyyu
yücedir
(is) the Most High
İsim
Âl-i İmrân / 61
تَعَالَوْا
: te’âlev
gelin
Come
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 64
تَعَالَوْا
: te’âlev
gelin
Come
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 139
الْاَعْلَوْنَ
: l-a’levne
üstün geleceksiniz
[the] superior
İsim
Âl-i İmrân / 167
تَعَالَوْا
: te’âlev
gelin
Come
Fiil + Zamir
Nisâ / 34
عَلِيًّا
: ‘aliyyen
yücedir
Most High
İsim
Nisâ / 61
تَعَالَوْا
: te’âlev
gelin
Come
Fiil + Zamir
Mâide / 104
تَعَالَوْا
: te’âlev
gelin
Come
Fiil + Zamir
En’âm / 100
وَتَعَالٰى
: ve te’âlâ
ve yücedir
and Exalted
Bağlaç + Fiil
En’âm / 151
تَعَالَوْا
: te’âlev
gelin
Come
Fiil + Zamir
A’râf / 190
فَتَعَالَى
: fe-te’âla
oysa yücedir
But exalted
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Tevbe / 40
الْعُلْيَاۜ
: l-’ulyâ
yüce olandır
the highest
İsim
Yûnus / 18
وَتَعَالٰى
: ve te’âlâ
ve yücedir
and Exalted
Bağlaç + Fiil
Yûnus / 83
لَعَالٍ
: le’âlin
iyice büyüklenmişti
(was) a tyrant
Lâm-ı Te'kid + İsim
Hûd / 82
عَالِيَهَا
: ‘âliyehâ
üstünü
its upside
İsim + Zamir
Ra’d / 9
الْمُتَعَالِ
: l-mute’âl(i)
yücedir
the Most High
İsim
Hicr / 74
عَالِيَهَا
: ‘âliyehâ
üstünü
its highest (part)
İsim + Zamir
Nahl / 1
وَتَعَالٰى
: ve te’âlâ
ve yücedir
and Exalted (is) He
Bağlaç + Fiil
Nahl / 3
تَعَالٰى
: te’âlâ
yücedir
Exalted is He
Fiil
Nahl / 60
الْاَعْلٰىۜ
: l-a’lâ
en yüce
the Highest
İsim
İsrâ / 4
وَلَتَعْلُنَّ
: ve leta’lunne
ve çok böbürleneceksiniz
and surely you will reach
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
İsrâ / 4
عُلُوًّا
: ‘uluvven
büyüklenme ile
haughtiness
İsim
İsrâ / 7
عَلَوْا
: ‘alev
ele geçirdikleri
they had conquered
Fiil + Zamir
İsrâ / 43
وَتَعَالٰى
: ve te’âlâ
ve uludur
and Exalted is He
Bağlaç + Fiil
İsrâ / 43
عُلُوًّا
: ‘uluvven
yücedir
(by) height
İsim
Meryem / 50
عَلِيًّا۟
: ‘aliyyâ(n)
yüce
high
Sıfat
Meryem / 57
عَلِيًّا
: ‘aliyyâ(n)
yüce
high
Sıfat
Tâ-Hâ / 4
الْعُلٰىۜ
: l’ulâ
yüce
[the] high
Sıfat
Tâ-Hâ / 64
اسْتَعْلٰى
: -sta’lâ
üstün gelen
overcomes
Fiil
Tâ-Hâ / 68
الْاَعْلٰى
: l-a’lâ
üstün gelecek
(will be) superior
İsim
Tâ-Hâ / 75
الْعُلٰىۙ
: l’ulâ
yüksek
[the] high
Sıfat
Tâ-Hâ / 114
فَتَعَالَى
: fe-te’âla
yücedir
So high (above all)
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Hac / 62
الْعَلِيُّ
: l-’aliyyu
çok yücedir
(is) the Most High
İsim
Mü’minûn / 46
عَال۪ينَۚ
: ‘âlîn(e)
böbürlenen
haughty
Sıfat
Mü’minûn / 91
وَلَعَلَا
: ve le’alâ
ve üstün gelmeğe çalışırdı
and surely would have overpowered
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil
Mü’minûn / 92
فَتَعَالٰى
: fe-te’âlâ
ve yücedir
exalted is He
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Mü’minûn / 116
فَتَعَالَى
: fe-te’âla
pek yücedir
So exalted is
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Neml / 14
وَعُلُوًّاۜ
: ve ’uluvvâ(en)
ve böbürlenmeleri yüzünden
and haughtiness
Bağlaç + İsim
Neml / 31
تَعْلُوا
: ta’lû
büyüklük taslamayın
exalt yourselves
Fiil + Zamir
Neml / 63
تَعَالَى
: te’âla
yücedir
High is
Fiil
Kasas / 4
عَلَا
: ‘alâ
ululandı (zorbalığa kalktı)
exalted himself
Fiil
Kasas / 68
وَتَعَالٰى
: ve te’âlâ
ve yücedir
and High is He
Bağlaç + Fiil
Kasas / 83
عُلُوًّا
: ‘uluvven
böbürlenmeyi
exaltedness
İsim
Rûm / 27
الْاَعْلٰى
: l-a’lâ
en yüce
the highest
İsim
Rûm / 40
وَتَعَالٰى
: ve te’âlâ
ve yücedir
and exalted is He
Bağlaç + Fiil
Lokman / 30
الْعَلِيُّ
: l-’aliyyu
ulu
(is) the Most High
İsim
Ahzâb / 28
فَتَعَالَيْنَ
: fete’âleyne
gelin
then come
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Sebe’ / 23
الْعَلِيُّ
: l-’aliyyu
yücedir
(is) the Most High
İsim
Sâffât / 8
الْاَعْلٰى
: l-a’lâ
yüce
[the] exalted
İsim
Sâd / 69
الْاَعْلٰٓى
: l-a’lâ
yüce
the exalted
İsim
Sâd / 75
الْعَال۪ينَ
: l-’âlîn(e)
yüceler-
the exalted ones
İsim
Zümer / 67
وَتَعَالٰى
: ve te’âlâ
ve yücedir
And High is He
Bağlaç + Fiil
Mü’min / 12
الْعَلِيِّ
: l-’aliyyi
yüce
the Most High
Sıfat
Şûrâ / 4
الْعَلِيُّ
: l-’aliyyu
yücedir
(is) the Most High
İsim
Şûrâ / 51
عَلِيٌّ
: ‘aliyyun
yücedir
(is) Most High
İsim
Zuhruf / 4
لَعَلِيٌّ
: le-’aliyyun
elbette yücedir
surely exalted
Lâm-ı Te'kid + İsim
Duhân / 19
تَعْلُوا
: ta’lû
ululanmayın
exalt yourselves
Fiil + Zamir
Duhân / 31
عَالِيًا
: ‘âliyen
ululanan
arrogant
İsim
Muhammed / 35
الْاَعْلَوْنَۗ
: l-a’levne
galip durumda
(are) superior
İsim
Necm / 7
الْاَعْلٰىۜ
: l-a’lâ
yüksek
the highest
İsim
Münâfikûn / 5
تَعَالَوْا
: te’âlev
gelin
Come
Fiil + Zamir
Hâkka / 22
عَالِيَةٍۙ
: ‘âliye(tin)
yüksek
elevated
Sıfat
Cin / 3
تَعَالٰى
: te’âlâ
yücedir
Exalted is
Fiil
İnsan / 21
عَالِيَهُمْ
: ‘âliyehum
üstlerinde vardır
Upon them
İsim + Zamir
Nâzi’ât / 24
الْاَعْلٰىۘ
: l-a’lâ
en yüce
the Most High
Sıfat
Mutaffifîn / 18
عِلِّيّ۪ينَۜ
: ‘illiyyîn(e)
İlliyyindedir
Illiyin
İsim
Mutaffifîn / 19
عِلِّيُّونَۜ
: ‘illiyyûn(e)
İlliyyin(\in)
(is) Illiyun
İsim
A’lâ / 1
الْاَعْلٰىۙ
: l-a’lâ
yüce
the Most High
Sıfat
Gâşiye / 10
عَالِيَةٍۙ
: ‘âliye(tin)
yüksek
elevated
Sıfat
Leyl / 20
الْاَعْلٰىۚ
: l-a’lâ
yüce
the Most High
SıfatDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.