25 Kasım 2020 - 9 Rebiü'l-Ahir 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
47 ( ع ج ل ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 51
الْعِجْلَ
: l-’icle
buzağıyı
the calf
İsim
Bakara / 54
الْعِجْلَ
: l’icle
buzağıyı
the calf
İsim
Bakara / 92
الْعِجْلَ
: l-’icle
buzağıyı
the calf
İsim
Bakara / 93
الْعِجْلَ
: l-’icle
buzağı (sevgisi)
(love of) the calf
İsim
Bakara / 203
تَعَجَّلَ
: te’accele
acele ederse
hurries
Fiil
Nisâ / 153
الْعِجْلَ
: l-’icle
buzağıyı (tanrı)
the calf (for worship)
İsim
En’âm / 57
تَسْتَعْجِلُونَ
: testa’cilûne
acele istediğiniz
you seek to hasten
Fiil + Zamir
En’âm / 58
تَسْتَعْجِلُونَ
: testa’cilûne
acele istediğiniz
you seek to hasten
Fiil + Zamir
A’râf / 148
عِجْلًا
: ‘iclen
bir buzağı
a calf
İsim
A’râf / 150
اَعَجِلْتُمْ
: e’aciltum
acele mi ettiniz?
Were you impatient
Soru Eki + Fiil + Zamir
A’râf / 152
الْعِجْلَ
: l-’icle
buzağıyı
the calf
İsim
Yûnus / 11
يُعَجِّلُ
: yu’accilu
acele verseydi
hastens
Fiil
Yûnus / 11
اسْتِعْجَالَهُمْ
: -sti’câlehum
acele istemeleri gibi
(as) He hastens for them
İsim + Zamir
Yûnus / 50
يَسْتَعْجِلُ
: yesta’cilu
acele ediyorlar
of it would (wish to) hasten
Fiil
Yûnus / 51
تَسْتَعْجِلُونَ
: testa’cilûn(e)
acele istiyordunuz
seeking to hasten it
Fiil + Zamir
Hûd / 69
بِعِجْلٍ
: bi’iclin
bir buzağı
a calf
Harf-i Cer + İsim
Ra’d / 6
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
: ve yesta’cilûneke
ve senden acele istiyorlar
And they ask you to hasten
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 1
تَسْتَعْجِلُوهُۜ
: testa’cilûh(u)
onu acele istemeyin
(be) impatient for it
Fiil + Zamir + Zamir
İsrâ / 11
عَجُولًا
: ‘acûlâ(n)
pek acelecidir
ever hasty
Sıfat
İsrâ / 18
الْعَاجِلَةَ
: l-’âcilete
acele olanı
the immediate
İsim
İsrâ / 18
عَجَّلْنَا
: ‘accelnâ
çabucak veririz
We hasten
Fiil + Zamir
Kehf / 58
لَعَجَّلَ
: le’accele
çabuklaştırırdı
surely, He (would) have hastened
Lâm-ı Te'kid + Fiil
Meryem / 84
تَعْجَلْ
: ta’cel
acele etme
make haste
Fiil
Tâ-Hâ / 83
اَعْجَلَكَ
: a’celeke
seni aceleyle sevk eden
made you hasten
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 84
وَعَجِلْتُ
: ve ’aciltu
ve ben acele ettim
and I hastened
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 88
عِجْلًا
: ‘iclen
bir buzağı
a calf-s
İsim
Tâ-Hâ / 114
تَعْجَلْ
: ta’cel
acele etme
hasten
Fiil
Enbiyâ / 37
عَجَلٍۜ
: ‘acel(in)
aceleden
haste
İsim
Enbiyâ / 37
تَسْتَعْجِلُونِ
: testa’cilûn(e)
benden acele istemeyin
ask Me to hasten
Fiil + Zamir + Zamir
Hac / 47
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
: ve yesta’cilûneke
ve senden çabucak istiyorlar
And they ask you to hasten
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Şu’arâ / 204
يَسْتَعْجِلُونَ
: yesta’cilûn(e)
acele istiyorlar
they wish to hasten
Fiil + Zamir
Neml / 46
تَسْتَعْجِلُونَ
: testa’cilûne
koşuyorsunuz
(do) you seek to hasten
Fiil + Zamir
Neml / 72
تَسْتَعْجِلُونَ
: testa’cilûn(e)
acele ettiğiniz(azab)ın
you seek to hasten
Fiil + Zamir
Ankebût / 53
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
: ve yesta’cilûneke
senden çabuk istiyorlar
And they ask you to hasten
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Ankebût / 54
يَسْتَعْجِلُونَكَ
: yesta’cilûneke
senden çabucak istiyorlar
They ask you to hasten
Fiil + Zamir + Zamir
Sâffât / 176
يَسْتَعْجِلُونَ
: yesta’cilûn(e)
acele istiyorlar
they hasten
Fiil + Zamir
Sâd / 16
عَجِّلْ
: ‘accil
hemen ver
Hasten
Fiil
Şûrâ / 18
يَسْتَعْجِلُ
: yesta’cilu
çabuk gelmesini isterler
Seek to hasten
Fiil
Ahkâf / 24
اسْتَعْجَلْتُمْ
: -sta’celtum
sizin acele gelmesini istediğinizdir
you were asking it to be hastened
Fiil + Zamir
Ahkâf / 35
تَسْتَعْجِلْ
: testa’cil
acele etme
seek to hasten
Fiil
Fetih / 20
فَعَجَّلَ
: fe’accele
şimdilik verdi
and He has hastened
Bağlaç + Fiil
Zâriyât / 14
تَسْتَعْجِلُونَ
: testa’cilûn(e)
acele istiyor(lar)
seeking to hasten
Fiil + Zamir
Zâriyât / 26
بِعِجْلٍ
: bi-’iclin
bir buzağı
with a calf
Harf-i Cer + İsim
Zâriyât / 59
يَسْتَعْجِلُونِ
: yesta’cilûn(e)
acele etmesinler
so let them not ask Me to hasten
Fiil + Zamir + Zamir
Kıyâme / 16
لِتَعْجَلَ
: li-ta’cele
okumak için
to hasten
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Kıyâme / 20
الْعَاجِلَةَۙ
: l-’âcile(te)
çarçabuk geçeni
the immediate
İsim
İnsan / 27
الْعَاجِلَةَ
: l-’âcilete
çabuk geçeni (dünyayı)
the immediate
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.