16 Nisan 2021 - 4 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
92 ( س ج د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 34
اسْجُدُوا
: -scudû
secde edin
Prostrate
Fiil + Zamir
Bakara / 34
فَسَجَدُٓوا
: fe-secedû
hemen secde ettiler
[so] they prostrated
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Bakara / 58
سُجَّدًا
: succeden
secde ederek
prostrating
İsim
Bakara / 114
مَسَاجِدَ
: mesâcide
mescidlerinde
(the) masajid
İsim
Bakara / 125
السُّجُودِ
: ssucûd(i)
secde edenler
and those who prostrate
Sıfat
Bakara / 144
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
(of) Al-Masjid
İsim
Bakara / 149
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
(of) Al-Masjid
İsim
Bakara / 150
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
(of) Al-Masjid
İsim
Bakara / 187
الْمَسَاجِدِۜ
: l-mesâcid(i)
mescidlerde
the masajid
İsim
Bakara / 191
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
Al-Masjid
İsim
Bakara / 196
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
(near) Al-Masjid
İsim
Bakara / 217
وَالْمَسْجِدِ
: vel-mescidi
ve Mescid-i
and (preventing access to) Al-Masjid
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 43
وَاسْجُد۪ي
: vescudî
ve secde et
and prostrate
Bağlaç + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 113
يَسْجُدُونَ۠
: yescudûn(e)
secdeye kapanırlar
prostrate
Fiil + Zamir
Nisâ / 102
سَجَدُوا
: secedû
secde edince
they have prostrated
Fiil + Zamir
Nisâ / 154
سُجَّدًا
: succeden
secde ederek
prostrating
İsim
Mâide / 2
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
Al-Masjid
İsim
A’râf / 11
اسْجُدُوا
: scudû
secde edin
Prostrate
Fiil + Zamir
A’râf / 11
فَسَجَدُٓوا
: fe-secedû
hepsi secde ettiler
So they prostrated
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
A’râf / 11
السَّاجِد۪ينَ
: ssâcidîn(e)
secde edenlerden
those who prostrated
İsim
A’râf / 12
تَسْجُدَ
: tescude
secde etmekten
you prostrate
Fiil
A’râf / 29
مَسْجِدٍ
: mescidin
mescidde
masjid
İsim
A’râf / 31
مَسْجِدٍ
: mescidin
mesci(de gidişiniz)de
masjid
İsim
A’râf / 120
سَاجِد۪ينَۚ
: sâcidîn(e)
secdeye
prostrate
İsim
A’râf / 161
سُجَّدًا
: succeden
secde ederek
prostrating
İsim
A’râf / 206
يَسْجُدُونَ ۩
: yescudûn(e)
secde ederler
they prostrate
Fiil + Zamir
Enfâl / 34
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
Al-Masjid
İsim
Tevbe / 7
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
Al-Masjid
İsim
Tevbe / 17
مَسَاجِدَ
: mesâcida
mescidlerini
(the) masajid of Allah
İsim
Tevbe / 18
مَسَاجِدَ
: mesâcida
mescidlerini
(the) masajid of Allah
İsim
Tevbe / 19
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
(of) Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Tevbe / 28
الْمَسْجِدَ
: l-mescide
Mescid-i
Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Tevbe / 107
مَسْجِدًا
: mesciden
bir mescid
a masjid
İsim
Tevbe / 108
لَمَسْجِدٌ
: le-mescidun
mescid (ise)
A masjid
Lâm-ı Te'kid + İsim
Tevbe / 112
السَّاجِدُونَ
: ssâcidûne
secde edenler
those who prostrate
İsim
Yûsuf / 4
سَاجِد۪ينَ
: sâcidîn(e)
secde ediyorlardı
prostrating
İsim
Yûsuf / 100
سُجَّدًاۚ
: succedâ(en)
secdeye
prostrate
İsim
Ra’d / 15
يَسْجُدُ
: yescudu
secde ederler
prostrates
Fiil
Hicr / 29
سَاجِد۪ينَ
: sâcidîn(e)
secdeye
prostrating
İsim
Hicr / 30
فَسَجَدَ
: fe-secede
secde ettiler
So prostrated
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Hicr / 31
السَّاجِد۪ينَ
: ssâcidîn(e)
secde edenlerle
those who prostrated
İsim
Hicr / 32
السَّاجِد۪ينَ
: ssâcidîn(e)
secde edenlerle
those who prostrated
İsim
Hicr / 33
لِاَسْجُدَ
: li-escude
secde
(one) to prostrate
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Hicr / 98
السَّاجِد۪ينَۙ
: ssâcidîn(e)
secde edenler-
those who prostrate
İsim
Nahl / 48
سُجَّدًا
: succeden
secde ederek
prostrating
Sıfat
Nahl / 49
يَسْجُدُ
: yescudu
secde ederler
prostrate
Fiil
İsrâ / 1
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
Al-Masjid Al-Haraam
İsim
İsrâ / 1
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
Al-Masjid Al-Aqsa
İsim
İsrâ / 7
الْمَسْجِدَ
: l-mescide
Mescid\e (Kudüs\e)
the Masjid
İsim
İsrâ / 61
اسْجُدُوا
: scudû
secde edin
Prostrate
Fiil + Zamir
İsrâ / 61
فَسَجَدُٓوا
: fesecedû
secde ettiler
So they prostrated
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
İsrâ / 61
ءَاَسْجُدُ
: e-escudu
ben mi secde edeceğim?
Shall I prostrate
Soru Eki + Fiil
İsrâ / 107
سُجَّدًاۙ
: succedâ(n)
secdeye
(in) prostration
Sıfat
Kehf / 21
مَسْجِدًا
: mescidâ(n)
bir mescid
a place of worship
İsim
Kehf / 50
اسْجُدُوا
: scudû
secde edin
Prostrate
Fiil + Zamir
Kehf / 50
فَسَجَدُٓوا
: fe-secedû
secde ettiler
so they prostrated
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Meryem / 58
سُجَّدًا
: succeden
secdeye
prostrating
İsim
Tâ-Hâ / 70
سُجَّدًا
: succeden
secdeye
prostrating
Sıfat
Tâ-Hâ / 116
اسْجُدُوا
: -scudû
secede edin
Prostrate
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 116
فَسَجَدُٓوا
: fesecedû
secde ettiler
then they prostrated
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Hac / 18
يَسْجُدُ
: yescudu
secde ediyorlar
prostrates
Fiil
Hac / 25
وَالْمَسْجِدِ
: vel-mescidi
ve Mescid-i (Haram\dan)
and Al-Masjid Al-Haraam
Bağlaç + İsim
Hac / 26
السُّجُودِ
: ssucûd(i)
secde edenler için
(and) those who prostrate
Sıfat
Hac / 40
وَمَسَاجِدُ
: ve mesâcidu
ve mescidler
and masajid
Bağlaç + İsim
Hac / 77
وَاسْجُدُوا
: ve-scudû
ve secde edin
and prostrate
Bağlaç + Fiil + Zamir
Furkân / 60
اسْجُدُوا
: scudû
secde edin
Prostrate
Fiil + Zamir
Furkân / 60
اَنَسْجُدُ
: enescudu
secde eder miyiz hiç?
Should we prostrate
Soru Eki + Fiil
Furkân / 64
سُجَّدًا
: succeden
secde ederek
prostrating
Sıfat
Şu’arâ / 46
سَاجِد۪ينَۙ
: sâcidîn(e)
secdeye
prostrate
İsim
Şu’arâ / 219
السَّاجِد۪ينَ
: ssâcidîn(e)
secde edenler
those who prostrate
İsim
Neml / 24
يَسْجُدُونَ
: yescudûne
secde aderlerken
prostrating
Fiil + Zamir
Neml / 25
يَسْجُدُوا
: yescudû
secde etmezler mi?
they prostrate
Fiil + Zamir
Secde / 15
سُجَّدًا
: succeden
secdeye
prostrating
İsim
Sâd / 72
سَاجِد۪ينَ
: sâcidîn(e)
secdeye
prostrating
İsim
Sâd / 73
فَسَجَدَ
: fe-secede
secde ettiler
So prostrated
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Sâd / 75
تَسْجُدَ
: tescude
secde etmekten
you (should) prostrate
Fiil
Zümer / 9
سَاجِدًا
: sâciden
secde ederek
prostrating
İsim
Fussilet / 37
تَسْجُدُوا
: tescudû
secde etmeyin
prostrate
Fiil + Zamir
Fussilet / 37
وَاسْجُدُوا
: ve-scudû
fakat secde edin
but prostrate
Bağlaç + Fiil + Zamir
Fetih / 25
الْمَسْجِدِ
: l-mescidi
Mescid-i
Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Fetih / 27
الْمَسْجِدَ
: l-mescide
Mescid-i
Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Fetih / 29
سُجَّدًا
: succeden
secde ederek
and prostrating
Sıfat
Fetih / 29
السُّجُودِۜ
: ssucûd(i)
secde
(of) the prostration
İsim
Kâf / 40
السُّجُودِ
: ssucûd(i)
secde
the prostration
İsim
Necm / 62
فَاسْجُدُوا
: fe-scudû
haydi secde edin
So prostrate
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Rahmân / 6
يَسْجُدَانِ
: yescudân(i)
secde etmektedirler
both prostrate
Fiil + Zamir
Kalem / 42
السُّجُودِ
: ssucûdi
secdeye
prostrate
İsim
Kalem / 43
السُّجُودِ
: ssucûdi
secdeye
prostrate
İsim
Cin / 18
الْمَسَاجِدَ
: l-mesâcide
mescidler
the masjids
İsim
İnsan / 26
فَاسْجُدْ
: fescud
secde et
prostrate
İsti'nafiye Edatı + Fiil
İnşikâk / 21
يَسْجُدُونَۜ ۩
: yescudûn(e)
secde etmiyorlar
they prostrate
Fiil + Zamir
Alak / 19
وَاسْجُدْ
: ve-scud
secde et
But prostrate
Bağlaç + FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.