20 Nisan 2021 - 8 Ramazan 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
92 ( س ب ح ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 30
نُسَبِّحُ
: nusebbihu
tesbih ediyor
[we] glorify (You)
Fiil
Bakara / 32
سُبْحَانَكَ
: subhâneke
Seni tesbih ederiz
Glory be to You
İsim + Zamir
Bakara / 116
سُبْحَانَهُۜ
: subhâneh(u)
O yücedir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 41
وَسَبِّحْ
: vesebbih
ve (O\nu) tesbih et
and glorify (Him)
Bağlaç + Fiil
Âl-i İmrân / 191
سُبْحَانَكَ
: subhâneke
sen yücesin
Glory be to You
İsim + Zamir
Nisâ / 171
سُبْحَانَهُٓ
: subhânehu
O yücedir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Mâide / 116
سُبْحَانَكَ
: subhâneke
sen yücesin
Glory be to You
İsim + Zamir
En’âm / 100
سُبْحَانَهُ
: subhânehu
O münezzehtir
Glorified is He
İsim + Zamir
A’râf / 143
سُبْحَانَكَ
: subhâneke
Sen yücesin
Glory be to You
İsim + Zamir
A’râf / 206
وَيُسَبِّحُونَهُ
: ve yusebbihûnehu
ve O\nu tesbih ederler
And they glorify Him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 31
سُبْحَانَهُ
: subhânehu
O münezzehtir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Yûnus / 10
سُبْحَانَكَ
: subhâneke
senin şanın pek yücedir
(will be), "Glory be to You
İsim + Zamir
Yûnus / 18
سُبْحَانَهُ
: subhânehu
O münezzehtir
Glorified is He
İsim + Zamir
Yûnus / 68
سُبْحَانَهُۜ
: subhâneh(u)
O bundan münezzehtir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Yûsuf / 108
وَسُبْحَانَ
: ve subhâna
ve şanı yücedir
And Glory be
Bağlaç + İsim
Ra’d / 13
وَيُسَبِّحُ
: ve yusebbihu
ve tesbih ederler
And glorifies
Bağlaç + Fiil
Hicr / 98
فَسَبِّحْ
: fe-sebbih
(o halde) tesbih et
So glorify
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Nahl / 1
سُبْحَانَهُ
: subhânehu
(Allah) uzaktır
Glorified is He
İsim + Zamir
Nahl / 57
سُبْحَانَهُۙ
: subhânehu
şanı yüce olan
Glory be to Him
İsim + Zamir
İsrâ / 1
سُبْحَانَ
: subhâne
eksiklikten uzaktır
Exalted
İsim
İsrâ / 43
سُبْحَانَهُ
: subhânehu
(haşa) münezzehtir O
Glorified is He
İsim + Zamir
İsrâ / 44
تُسَبِّحُ
: tusebbihu
tesbih ederler
Glorify
Fiil
İsrâ / 44
يُسَبِّحُ
: yusebbihu
tesbih etmeyen
glorifies
Fiil
İsrâ / 44
تَسْب۪يحَهُمْۜ
: tesbîhahum
onların tesbihlerini
their glorification
İsim + Zamir
İsrâ / 93
سُبْحَانَ
: subhâne
şanı yücedir
Glorified (is)
İsim
İsrâ / 108
سُبْحَانَ
: subhâne
şanı yücedir
Glory be to
İsim
Meryem / 11
سَبِّحُوا
: sebbihû
tesbih edin
glorify (Allah)
Fiil + Zamir
Meryem / 35
سُبْحَانَهُۜ
: subhâneh(u)
O\nun şanı yücedir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 33
نُسَبِّحَكَ
: nusebbihake
seni tesbih edelim
we may glorify You
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 130
وَسَبِّحْ
: ve sebbih
ve tesbih et
and glorify
Bağlaç + Fiil
Tâ-Hâ / 130
فَسَبِّحْ
: fe-sebbih
tesbih et
and glorify
Bağlaç + Fiil
Enbiyâ / 20
يُسَبِّحُونَ
: yusebbihûne
tesbih ederler
They glorify (Him)
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 22
فَسُبْحَانَ
: fe-subhâna
yüce(münezzeh)dir
So glorified
İsti'nafiye Edatı + İsim
Enbiyâ / 26
سُبْحَانَهُۜ
: subhâneh(u)
O münezzehtir
Glorified is He
İsim + Zamir
Enbiyâ / 33
يَسْبَحُونَ
: yesbehûn(e)
yüzmektedir
floating
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 79
يُسَبِّحْنَ
: yusebbihne
tesbih eden
(to) glorify Our praises
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 87
سُبْحَانَكَۗ
: subhâneke
senin şanın yücedir
Glory be to You
İsim + Zamir
Mü’minûn / 91
سُبْحَانَ
: subhâna
münezehtir (uzaktır)
Glory be
İsim
Nûr / 16
سُبْحَانَكَ
: subhâneke
Seni tenzih ederiz
Glory be to You
İsim + Zamir
Nûr / 36
يُسَبِّحُ
: yusebbihu
tesbih ederler
Glorify
Fiil
Nûr / 41
يُسَبِّحُ
: yusebbihu
tesbih ederler
glorify
Fiil
Nûr / 41
وَتَسْب۪يحَهُۜ
: ve tesbîhah(u)
ve tesbihini
and its glorification
Bağlaç + İsim + Zamir
Furkân / 18
سُبْحَانَكَ
: subhâneke
senin şanın yücedir
Glory be to You
İsim + Zamir
Furkân / 58
وَسَبِّحْ
: ve sebbih
ve tesbih et
and glorify
Bağlaç + Fiil
Neml / 8
وَسُبْحَانَ
: ve subhâna
eksikliklerden münezzehtir
And glory be
Bağlaç + İsim
Kasas / 68
سُبْحَانَ
: subhâna
münezzehtir
Glory be
İsim
Rûm / 17
فَسُبْحَانَ
: fe-subhâna
öyle ise tesbih edin
So glory be to
İsti'nafiye Edatı + İsim
Rûm / 40
سُبْحَانَهُ
: subhânehu
O münezzehtir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Secde / 15
وَسَبَّحُوا
: ve sebbehû
ve tesbih ederler
and glorify
Bağlaç + Fiil + Zamir
Ahzâb / 42
وَسَبِّحُوهُ
: ve sebbihûhu
ve O\nu tesbih edin
And glorify Him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Sebe’ / 41
سُبْحَانَكَ
: subhâneke
sen yücesin
Glory be to You
İsim + Zamir
Yâsîn / 36
سُبْحَانَ
: subhâne
ne yücedir
Glory be
İsim
Yâsîn / 40
يَسْبَحُونَ
: yesbehûn(e)
yüzmektedirler
they are floating
Fiil + Zamir
Yâsîn / 83
فَسُبْحَانَ
: fe-subhâne
yücedir
So glory be
İsti'nafiye Edatı + İsim
Sâffât / 143
الْمُسَبِّح۪ينَۙ
: l-musebbihîn(e)
tesbih edenlerden
those who glorify
İsim
Sâffât / 159
سُبْحَانَ
: subhâna
(münezzehtir) yücedir
Glory be
İsim
Sâffât / 166
الْمُسَبِّحُونَ
: l-musebbihûn(e)
o tesbih edenler
glorify (Allah)
İsim
Sâffât / 180
سُبْحَانَ
: subhâne
yücedir
Glory
İsim
Sâd / 18
يُسَبِّحْنَ
: yusebbihne
tesbih ederlerdi
glorifying
Fiil + Zamir
Zümer / 4
سُبْحَانَهُۜ
: subhâneh(u)
O (bundan münezzehtir) yücedir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Zümer / 67
سُبْحَانَهُ
: subhânehu
O münezzehtir
Glory be to Him
İsim + Zamir
Zümer / 75
يُسَبِّحُونَ
: yusebbihûne
tesbih ettiklerini
glorifying
Fiil + Zamir
Mü’min / 7
يُسَبِّحُونَ
: yusebbihûne
tesbih ederler
glorify
Fiil + Zamir
Mü’min / 55
وَسَبِّحْ
: ve sebbih
ve an
and glorify
Bağlaç + Fiil
Fussilet / 38
يُسَبِّحُونَ
: yusebbihûne
tesbih ederler
glorify
Fiil + Zamir
Şûrâ / 5
يُسَبِّحُونَ
: yusebbihûne
tesbih ederler
glorify
Fiil + Zamir
Zuhruf / 13
سُبْحَانَ
: subhâne
şanı yücedir
Glory be (to)
İsim
Zuhruf / 82
سُبْحَانَ
: subhâne
münezzehtir
Glory be
İsim
Fetih / 9
وَتُسَبِّحُوهُ
: ve tusebbihûhu
ve O\nu tesbih edesiniz
and glorify Him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Kâf / 39
وَسَبِّحْ
: ve sebbih
ve tesbih et
and glorify
Bağlaç + Fiil
Kâf / 40
فَسَبِّحْهُ
: fe-sebbihhu
O\nu tesbih et
glorify Him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Tûr / 43
سُبْحَانَ
: subhâna
şanı yücedir
Glory be
İsim
Tûr / 48
وَسَبِّحْ
: ve sebbih
ve tesbih et
And glorify
Bağlaç + Fiil
Tûr / 49
فَسَبِّحْهُ
: fe-sebbihhu
O\nu tesbih et
glorify Him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Vâkı’a / 74
فَسَبِّحْ
: fe-sebbih
öyleyse yücelt
So glorify
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Vâkı’a / 96
فَسَبِّحْ
: fe-sebbih
öyleyse tesbih et
So glorify
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Hadîd / 1
سَبَّحَ
: sebbeha
tesbih etmiştir
Glorifies
Fiil
Haşr / 1
سَبَّحَ
: sebbeha
tesbih eder
Glorifies
Fiil
Haşr / 23
سُبْحَانَ
: subhâne
yücedir
Glory (be to)
İsim
Haşr / 24
يُسَبِّحُ
: yusebbihu
tesbih ederler
Glorifies
Fiil
Saff / 1
سَبَّحَ
: sebbeha
tesbih etmektedir
Glorifies
Fiil
Cum’a / 1
يُسَبِّحُ
: yusebbihu
tesbih etmektedir
Glorifies
Fiil
Teğâbun / 1
يُسَبِّحُ
: yusebbihu
tesbih etmektedir
Glorifies
Fiil
Kalem / 28
تُسَبِّحُونَ
: tusebbihûn(e)
tesbih etmeniz
you glorify (Allah)?-
Fiil + Zamir
Kalem / 29
سُبْحَانَ
: subhâne
tesbih ederiz
Glory be
İsim
Hâkka / 52
فَسَبِّحْ
: fe-sebbih
öyleyse tesbih et
So glorify
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Müzzemmil / 7
سَبْحًا
: sebhan
uğraşacağın şeyler
(is) occupation
İsim
İnsan / 26
وَسَبِّحْهُ
: ve sebbihhu
ve O\nu tesbih eyle
and glorify Him
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nâzi’ât / 3
وَالسَّابِحَاتِ
: ve ssâbihâti
yüzüp gidenlere
And those who glide
Bağlaç + İsim
Nâzi’ât / 3
سَبْحًاۙ
: sebhâ(n)
yüzerek
swimming
İsim
A’lâ / 1
سَبِّحِ
: sebbihi
tesbih et
Glorify
Fiil
Nasr / 3
فَسَبِّحْ
: fesebbih
o halde tesbih et
Then glorify
Sonuç Edatı + FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.