9 Aralık 2021 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
61 ( ز ي د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 10
فَزَادَهُمُ
: fezâdehumu
artırmıştır
so has increased them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Bakara / 58
وَسَنَز۪يدُ
: ve senezîdu
ve daha fazlasını vereceğiz
And We will increase
İsti'nafiye Edatı + Gelecek Zaman Eki + Fiil
Bakara / 247
وَزَادَهُ
: vezâdehu
ve onun artırdı
and increased him
Bağlaç + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 90
ازْدَادُوا
: zdâdû
arttı
they increased
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 173
فَزَادَهُمْ
: fezâdehum
(bu söz) onların artırdı
But it increased them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 178
لِيَزْدَادُٓوا
: li-yezdâdû
artırsınlar diye
so that they may increase
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Nisâ / 137
ازْدَادُوا
: -zdâdû
arttı
increased
Fiil + Zamir
Nisâ / 173
وَيَز۪يدُهُمْ
: ve yezîduhum
ve daha fazlasını da verecektir
and give them more
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 64
وَلَيَز۪يدَنَّ
: ve leyezîdenne
ve andolsun artıracaktır
And surely increase
İsti'nafiye Edatı + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
Mâide / 68
وَلَيَز۪يدَنَّ
: ve leyezîdenne
ve artıracaktır
And surely increase
İsti'nafiye Edatı + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
A’râf / 69
وَزَادَكُمْ
: ve zâdekum
ve size verdi
and increased you
Bağlaç + Fiil + Zamir
A’râf / 161
سَنَز۪يدُ
: senezîdu
biz daha fazlasını da vereceğiz
We will increase (reward)
Gelecek Zaman Eki + Fiil
Enfâl / 2
زَادَتْهُمْ
: zâdethum
artırır
they increase them
Fiil + Zamir
Tevbe / 37
زِيَادَةٌ
: ziyâdetun
daha ileri gitmektir
(is) an increase
İsim
Tevbe / 47
زَادُوكُمْ
: zâdûkum
size bir katkıları olmazdı
they (would) have increased you
Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 124
زَادَتْهُ
: zâdethu
artırdı
(has) increased [it]
Fiil + Zamir
Tevbe / 124
فَزَادَتْهُمْ
: fe-zâdethum
artırır
then it has increased them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Tevbe / 125
فَزَادَتْهُمْ
: fe-zâdethum
katmıştır onların
(it) increases them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Yûnus / 26
وَزِيَادَةٌۜ
: ve ziyâde(tun)
ve fazlası
and more
Bağlaç + İsim
Hûd / 52
وَيَزِدْكُمْ
: ve yezidkum
ve katsın
and increase you
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hûd / 63
تَز۪يدُونَن۪ي
: tezîdûnenî
bana bir katkınız
you would increase me
Fiil + Zamir + Zamir
Hûd / 101
زَادُوهُمْ
: zâdûhum
artırmaktan
they increased them
Fiil + Zamir + Zamir
Yûsuf / 65
وَنَزْدَادُ
: ve nezdâdu
ve fazla alırız
and get an increase
Bağlaç + Fiil
Ra’d / 8
تَزْدَادُۜ
: tezdâd(u)
artırdığını
they exceed
Fiil
İbrahim / 7
لَاَز۪يدَنَّكُمْ
: le-ezîdennekum
elbette size daha fazla veririm
surely I will increase you
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Nahl / 88
زِدْنَاهُمْ
: zidnâhum
artırırız onlara
We will increase them
Fiil + Zamir + Zamir
İsrâ / 41
يَز۪يدُهُمْ
: yezîduhum
artırmıyor
it increases them
Fiil + Zamir
İsrâ / 60
يَز۪يدُهُمْ
: yezîduhum
artırmıyor
it increases them
Fiil + Zamir
İsrâ / 82
يَز۪يدُ
: yezîdu
artırmaz
it increases
Fiil
İsrâ / 97
زِدْنَاهُمْ
: zidnâhum
onlara artırırız
We (will) increase (for) them
Fiil + Zamir + Zamir
İsrâ / 109
وَيَز۪يدُهُمْ
: ve yezîduhum
ve onların (Kur\an) artırır
and it increases them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kehf / 13
وَزِدْنَاهُمْ
: vezidnâhum
biz de onların artırmıştık
and We increased them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Kehf / 25
وَازْدَادُوا
: vezdâdû
ve ilave ettiler
and add
Bağlaç + Fiil + Zamir
Meryem / 76
وَيَز۪يدُ
: ve yezîdu
ve artırır
And Allah increases
Bağlaç + Fiil
Tâ-Hâ / 114
زِدْن۪ي
: zidnî
artır bana
Increase me
Fiil + Zamir
Nûr / 38
وَيَز۪يدَهُمْ
: ve yezîdehum
ve daha fazlası için
and increase them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Furkân / 60
وَزَادَهُمْ
: ve zâdehum
ve onların artırır
And it increases them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Ahzâb / 22
زَادَهُمْ
: zâdehum
artırmadı
it increased them
Fiil + Zamir
Fâtır / 1
يَز۪يدُ
: yezîdu
artırır
He increases
Fiil
Fâtır / 30
وَيَز۪يدَهُمْ
: ve yezîdehum
ve fazlasını vermesi için
and increase for them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Fâtır / 39
يَز۪يدُ
: yezîdu
artırmaz
increase
Fiil
Fâtır / 39
يَز۪يدُ
: yezîdu
artırmaz
increase
Fiil
Fâtır / 42
زَادَهُمْ
: zâdehum
onların arttırmadı
it increased them
Fiil + Zamir
Sâffât / 147
يَز۪يدُونَۚ
: yezîdûn(e)
daha fazlasına
more
Fiil + Zamir
Sâd / 61
فَزِدْهُ
: fe-zidhu
onun artır
increase for him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Şûrâ / 20
نَزِدْ
: nezid
artırırız
We increase
Fiil
Şûrâ / 23
نَزِدْ
: nezid
artırırız
We increase
Fiil
Şûrâ / 26
وَيَز۪يدُهُمْ
: ve yezîduhum
ve onlara daha fazlasını verir
and increases (for) them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Muhammed / 17
زَادَهُمْ
: zâdehum
onların artırmıştır
He increases them
Fiil + Zamir
Fetih / 4
لِيَزْدَادُٓوا
: li-yezdâdû
artırmak için
that they may increase
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Kâf / 30
مَز۪يدٍ
: mezîd(in)
daha
more
İsim
Kâf / 35
مَز۪يدٌ
: mezîd(un)
daha fazlası
(is) more
İsim
Nûh / 6
يَزِدْهُمْ
: yezidhum
onların artırmadı
increased them
Fiil + Zamir
Nûh / 21
يَزِدْهُ
: yezidhu
artırmayan
increase him
Fiil + Zamir
Nûh / 24
تَزِدِ
: tezidi
sen (de) artırma
increase
Fiil
Nûh / 28
تَزِدِ
: tezidi
artırma
increase
Fiil
Cin / 6
فَزَادُوهُمْ
: fezâdûhum
ve onların artırırlardı
so they increased them
Sebep Eki + Fiil + Zamir + Zamir
Müzzemmil / 4
زِدْ
: zid
artır
add
Fiil
Müddessir / 15
اَز۪يدَۙ
: ezîd(e)
daha da artırmamı
I (should) add more
Fiil
Müddessir / 31
وَيَزْدَادَ
: ve yezdâde
ve artsın diye
and may increase
Bağlaç + Fiil
Nebe’ / 30
نَز۪يدَكُمْ
: nezîdekum
size artırmayacağız
We will increase you
Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.