6 Aralık 2021 - 1 Cemaziye'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
123 ( ر ز ق ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 3
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
kendilerini rızıklandırdığımız
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 22
رِزْقًا
: rizkan
rızık olarak
(as) provision
İsim
Bakara / 25
رُزِقُوا
: ruzikû
rızıklandırıldıklarında
they are provided
Fiil + Zamir
Bakara / 25
رِزْقًاۙ
: rizkan
rızk olarak
(as) provision
İsim
Bakara / 25
رُزِقْنَا
: ruzik
rızıklandığımız
we were provided
Fiil + Zamir
Bakara / 57
رَزَقْنَاكُمْۜ
: razeknâkum
rızık olarak verdiğimiz
We have provided you
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 60
رِزْقِ
: rizki
rızk-
(the) provision (of)
İsim
Bakara / 126
وَارْزُقْ
: verzuk
ve rızıklandır
and provide
Bağlaç + Fiil
Bakara / 172
رَزَقْنَاكُمْ
: razeknâkum
size rızık olarak verdik
We have provided you
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 212
يَرْزُقُ
: yerzuku
rızık verir
provides
Fiil
Bakara / 233
رِزْقُهُنَّ
: rizkuhunne
onların yiyecekleri
(is) their provision
İsim + Zamir
Bakara / 254
رَزَقْنَاكُمْ
: razaknâkum
size verdiğimiz rızıktan
We (have) provided you
Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 27
وَتَرْزُقُ
: ve terzuku
ve rızıklandırırsın
and You give provision
Bağlaç + Fiil
Âl-i İmrân / 37
رِزْقًاۚ
: rizkâ(an)
bir rızık
provision
İsim
Âl-i İmrân / 37
يَرْزُقُ
: yerzuku
rızık verir
gives provision
Fiil
Âl-i İmrân / 169
يُرْزَقُونَۙ
: yurzekûn(e)
rızıklanmaktadırlar
they are given provision
Fiil + Zamir
Nisâ / 5
وَارْزُقُوهُمْ
: ve-rzukûhum
ve onları besleyin
(but) provide (for) them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 8
فَارْزُقُوهُمْ
: ferzukûhum
onları rızıklandırın
then provide them
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 39
رَزَقَهُمُ
: razekahumu
kendilerine verdiği rızık-
(has) provided them
Fiil + Zamir
Mâide / 88
رَزَقَكُمُ
: razekakumu
size verdiği rızıklardan
has provided you
Fiil + Zamir
Mâide / 114
وَارْزُقْنَا
: verzuk
bizi rızıklandır
And provide us
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 114
الرَّازِق۪ينَ
: rrâzikîn(e)
rızık verenlerin
(of) the providers
İsim
En’âm / 140
رَزَقَهُمُ
: razekahumu
kendilerine verdiği rızkı
(bas been) provided (to) them
Fiil + Zamir
En’âm / 142
رَزَقَكُمُ
: razekakumu
size verdiği rızıktan
(has been) provided (to) you
Fiil + Zamir
En’âm / 151
نَرْزُقُكُمْ
: nerzukukum
sizi besliyoruz
provide for you
Fiil + Zamir
A’râf / 32
الرِّزْقِۜ
: rrizk(i)
rızıkları
sustenance
İsim
A’râf / 50
رَزَقَكُمُ
: razekakumu
size verdiği rızıktan
(has been) provided (to) you
Fiil + Zamir
A’râf / 160
رَزَقْنَاكُمْۜ
: razeknâkum
sizi rızıklandırdığımız
We have provided you
Fiil + Zamir + Zamir
Enfâl / 3
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
ve verdiğimiz rızıktan
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Enfâl / 4
وَرِزْقٌ
: ve rizkun
ve rızık
and a provision
Bağlaç + İsim
Enfâl / 26
وَرَزَقَكُمْ
: ve razekakum
ve sizi besledi
and provided you
Bağlaç + Fiil + Zamir
Enfâl / 74
وَرِزْقٌ
: ve rizkun
ve rızık
and a provision
Bağlaç + İsim
Yûnus / 31
يَرْزُقُكُمْ
: yerzukukum
sizi rızıklandıran
provides for you
Fiil + Zamir
Yûnus / 59
رِزْقٍ
: rizkin
rızık-
(the) provision
İsim
Yûnus / 93
وَرَزَقْنَاهُمْ
: ve razeknâhum
ve onları rızıklandırdık
and We provided them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Hûd / 6
رِزْقُهَا
: rizkuhâ
rızkı
(is) its provision
İsim + Zamir
Hûd / 88
وَرَزَقَن۪ي
: ve razekanî
ve beni rızıklandırmışsa
and He has provided me
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hûd / 88
رِزْقًا
: rizkan
bir rızıkla
a good provision
İsim
Yûsuf / 37
تُرْزَقَانِه۪ٓ
: turzekânihi
rızık olarak verilen
you are provided with
Fiil + Zamir + Zamir
Ra’d / 22
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
rızıklandırdığımız
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Ra’d / 26
الرِّزْقَ
: -rrizka
rızkı
the provision
İsim
İbrahim / 31
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
verdiğimiz rızıktan
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
İbrahim / 32
رِزْقًا
: rizkan
rızık olarak
(as) a provision
İsim
İbrahim / 37
وَارْزُقْهُمْ
: verzukhum
ve onları rızıklandır
and provide them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hicr / 20
بِرَازِق۪ينَ
: bi-râzikîn(e)
rızıklandırıcı
providers
Harf-i Cer + İsim
Nahl / 56
رَزَقْنَاهُمْۜ
: razeknâhum
verdiğimiz rızıktan
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 67
وَرِزْقًا
: ve rizkan
ve bir rızık
and a provision
Bağlaç + İsim
Nahl / 71
الرِّزْقِۚ
: -rrizk(i)
rızıkta
[the] provision
İsim
Nahl / 71
رِزْقِهِمْ
: rizkihim
kendi rızıklarını
their provision
İsim + Zamir
Nahl / 72
وَرَزَقَكُمْ
: ve razekakum
ve sizi besledi
and has provided for you
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nahl / 73
رِزْقًا
: rizkan
rızık
any provision
İsim
Nahl / 75
رَزَقْنَاهُ
: razeknâhu
rızıklandırdığımız
We provided him
Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 75
رِزْقًا
: rizkan
rızık ile
a provision
İsim
Nahl / 112
رِزْقُهَا
: rizkuhâ
rızkı
its provision
İsim + Zamir
Nahl / 114
رَزَقَكُمُ
: razekakumu
size verdiği rızıktan
Allah has provided you
Fiil + Zamir
İsrâ / 30
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
İsrâ / 31
نَرْزُقُهُمْ
: nerzukuhum
onları da besliyoruz
(We) provide for them
Fiil + Zamir
İsrâ / 70
وَرَزَقْنَاهُمْ
: ve razaknâhum
ve onları besledik
and We have provided them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Kehf / 19
بِرِزْقٍ
: birizkin
bir azık
provision
Harf-i Cer + İsim
Meryem / 62
رِزْقُهُمْ
: rizkuhum
rızıkları da
(is) their provision
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 81
رَزَقْنَاكُمْ
: razaknâkum
sizi rızıklandırdığımız
We have provided you
Fiil + Zamir + Zamir
Tâ-Hâ / 131
وَرِزْقُ
: ve rizku
ve rızkı
And (the) provision
Bağlaç + İsim
Tâ-Hâ / 132
رِزْقًاۜ
: rizkâ(an)
rızık
(for) provision
İsim
Tâ-Hâ / 132
نَرْزُقُكَۜ
: nerzukuk(e)
seni besliyoruz
provide (for) you
Fiil + Zamir
Hac / 28
رَزَقَهُمْ
: razekahum
onlara rızık olarak verilen
He has provided them
Fiil + Zamir
Hac / 34
رَزَقَهُمْ
: razekahum
rızık olarak verilen
He (has) provided them
Fiil + Zamir
Hac / 35
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
kendilerini rızıkandırdığımız
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Hac / 50
وَرِزْقٌ
: ve rizkun
ve rızık
and a provision
Bağlaç + İsim
Hac / 58
لَيَرْزُقَنَّهُمُ
: leyerzukannehumu
onları rızıklandıracaktır
surely, Allah will provide them
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Hac / 58
رِزْقًا
: rizkan
bir rızıkla
a provision
İsim
Hac / 58
الرَّازِق۪ينَ
: rrâzikîn(e)
rızık verenlerin
(of) the Providers
İsim
Mü’minûn / 72
الرَّازِق۪ينَ
: rrâzikîn(e)
rızık verenlerin
(of) the Providers
İsim
Nûr / 26
وَرِزْقٌ
: ve rizkun
ve bir rızık
and a provision
Bağlaç + İsim
Nûr / 38
يَرْزُقُ
: yerzuku
rızıklandırır
provides
Fiil
Neml / 64
يَرْزُقُكُمْ
: yerzukukum
sizi rızıklandıran
provides you
Fiil + Zamir
Kasas / 54
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
onları rızıklandırdığımız
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Kasas / 57
رِزْقًا
: rizkan
bir rızık olarak
a provision
İsim
Kasas / 82
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Ankebût / 17
رِزْقًا
: rizkan
rızık vermeye
any provision
İsim
Ankebût / 17
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Ankebût / 60
رِزْقَهَاۗ
: rizkaha
rızkını
its provision
İsim + Zamir
Ankebût / 60
يَرْزُقُهَا
: yerzukuhâ
onları da besler
provides (for) it
Fiil + Zamir
Ankebût / 62
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Rûm / 28
رَزَقْنَاكُمْ
: razeknâkum
sizi rızıklandırdığımız
We have provided you
Fiil + Zamir + Zamir
Rûm / 37
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Rûm / 40
رَزَقَكُمْ
: razekakum
besledi
He provided (for) you
Fiil + Zamir
Secde / 16
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
rızıklandırdığımız
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Ahzâb / 31
رِزْقًا
: rizkan
bir rızık
a provision
İsim
Sebe’ / 4
وَرِزْقٌ
: ve rizkun
ve rızık
and a provision
Bağlaç + İsim
Sebe’ / 15
رِزْقِ
: rizki
rızkı-
(the) provision
İsim
Sebe’ / 24
يَرْزُقُكُمْ
: yerzukukum
size rızık veriyor
provides (for) you
Fiil + Zamir
Sebe’ / 36
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Sebe’ / 39
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Sebe’ / 39
الرَّازِق۪ينَ
: rrâzikîn(e)
rızık verenlerin
(of) the Providers
İsim
Fâtır / 3
يَرْزُقُكُمْ
: yerzukukum
size rızık verecek
who provides for you
Fiil + Zamir
Fâtır / 29
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
verdiğimiz rızıktan
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Yâsîn / 47
رَزَقَكُمُ
: razekakumu
size verdiği rızıktan
(has) provided you
Fiil + Zamir
Sâffât / 41
رِزْقٌ
: rizkun
bir rızık
(will be) a provision
İsim
Sâd / 54
لَرِزْقُنَا
: le-rizkunâ
bizim rızkımızın
(is) surely Our provision
Lâm-ı Te'kid + İsim + Zamir
Zümer / 52
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Mü’min / 13
رِزْقًاۜ
: rizkâ(an)
rızık
provision
İsim
Mü’min / 40
يُرْزَقُونَ
: yurzekûne
kendilerine rızık verilir
they will be given provision
Fiil + Zamir
Mü’min / 64
وَرَزَقَكُمْ
: ve razekakum
ve sizi besledi
and provided you
Bağlaç + Fiil + Zamir
Şûrâ / 12
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Şûrâ / 19
يَرْزُقُ
: yerzuku
rızıklandırır
He gives provision
Fiil
Şûrâ / 27
الرِّزْقَ
: rrizka
rızkı
the provision
İsim
Şûrâ / 38
رَزَقْنَاهُمْ
: razeknâhum
kendilerini rızıklandırdığımız
We have provided them
Fiil + Zamir + Zamir
Câsiye / 5
رِزْقٍ
: rizkin
rızık
(the) provision
İsim
Câsiye / 16
وَرَزَقْنَاهُمْ
: ve razeknâhum
ve onları besledik
and We provided them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Kâf / 11
رِزْقًا
: rizkan
rızıktır
A provision
İsim
Zâriyât / 22
رِزْقُكُمْ
: rizkukum
rızkınız
(is) your provision
İsim + Zamir
Zâriyât / 57
رِزْقٍ
: rizkin
rızık
provision
İsim
Zâriyât / 58
الرَّزَّاقُ
: rrazzâku
rızık veren
(is) the All-Provider
İsim
Vâkı’a / 82
رِزْقَكُمْ
: rizkakum
rızkınızı
your provision
İsim + Zamir
Cum’a / 11
الرَّازِق۪ينَ
: rrâzikîn(e)
rızık verenlerin
(of) the Providers
İsim
Münâfikûn / 10
رَزَقْنَاكُمْ
: razeknâkum
size verdiğimiz rızıktan
We have provided you
Fiil + Zamir + Zamir
Talâk / 3
وَيَرْزُقْهُ
: ve yerzukhu
ve onu rızıklandırır
And He will provide for him
Bağlaç + Fiil + Zamir
Talâk / 7
رِزْقُهُ
: rizkuhu
rızkı
his provision
İsim + Zamir
Talâk / 11
رِزْقًا
: rizkâ(n)
rızık olarak
provision
İsim
Mülk / 15
رِزْقِه۪ۜ
: rizkih(i)
O\nun rızkı-
His provision
İsim + Zamir
Mülk / 21
يَرْزُقُكُمْ
: yerzukukum
size rızık verecek
to provide you
Fiil + Zamir
Mülk / 21
رِزْقَهُۚ
: rizkah(u)
O rızkını
His provision
İsim + Zamir
Fecr / 16
رِزْقَهُ
: rizkahu
rızkını
his provision
İsim + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.