16 Nisan 2021 - 4 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
83 ( ح ر م ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 85
مُحَرَّمٌ
: muharramun
yasaklanmış iken
(was) forbidden
İsim
Bakara / 144
الْحَرَامِۜ
: l-harâm(i)
Haram\a
Al-Haraam
Sıfat
Bakara / 149
الْحَرَامِۜ
: l-harâm(i)
Haram
Al-Haraam
Sıfat
Bakara / 150
الْحَرَامِۜ
: l-harâm(i)
Haram\a
Al-Haraam
Sıfat
Bakara / 173
حَرَّمَ
: harrame
haram kıldı
He has forbidden
Fiil
Bakara / 191
الْحَرَامِ
: l-harâmi
Haram
Al-Haraam
Sıfat
Bakara / 194
الْحَرَامُ
: l-harâmu
haram
[the] sacred
Sıfat
Bakara / 194
الْحَرَامِ
: l-harâmi
haram
[the] sacred
Sıfat
Bakara / 194
وَالْحُرُمَاتُ
: vel-hurumâtu
ve hürmetler
and for all the violations
Bağlaç + İsim
Bakara / 196
الْحَرَامِۜ
: l-harâm(i)
Haram\da
Al-Haraam
Sıfat
Bakara / 198
الْحَرَامِۖ
: l-harâm(i)
Haram
[the] Sacred
Sıfat
Bakara / 217
الْحَرَامِ
: l-harâmi
haram
[the] sacred
Sıfat
Bakara / 217
الْحَرَامِ
: l-harâmi
Haram(dan)
Al-Haraam
Sıfat
Bakara / 275
وَحَرَّمَ
: ve harrame
ve haram kılmıştır
but (has) forbidden
Bağlaç + Fiil
Âl-i İmrân / 50
حُرِّمَ
: hurrime
haram kılınan
was forbidden
Fiil
Âl-i İmrân / 93
حَرَّمَ
: harrame
haram kıldığı
made unlawful
Fiil
Nisâ / 23
حُرِّمَتْ
: hurrimet
haram kılındı
Forbidden
Fiil
Nisâ / 160
حَرَّمْنَا
: harramnâ
yasakladık
We made unlawful
Fiil + Zamir
Mâide / 1
حُرُمٌۜ
: hurum(un)
ihramda iken
(are in) Ihram
İsim
Mâide / 2
الْحَرَامَ
: l-harâme
haram
the sacred
Sıfat
Mâide / 2
الْحَرَامَ
: l-harâme
Haram\a
the Sacred
Sıfat
Mâide / 2
الْحَرَامِ
: l-harâmi
Haram\dan
Al-Haraam
Sıfat
Mâide / 3
حُرِّمَتْ
: hurrimet
haram kılındı
Are made unlawful
Fiil
Mâide / 26
مُحَرَّمَةٌ
: muharrametun
yasaklandı
(will be) forbidden
İsim
Mâide / 72
حَرَّمَ
: harrama
haram etmiştir
(has) forbidden
Fiil
Mâide / 87
تُحَرِّمُوا
: tuharrimû
haram etmeyin
make unlawful
Fiil + Zamir
Mâide / 95
حُرُمٌۜ
: hurum(un)
ihramlı (iken)
(are in) Ihram
İsim
Mâide / 96
وَحُرِّمَ
: ve hurrime
ve yasaklandı
and is made unlawful
Bağlaç + Fiil
Mâide / 96
حُرُمًاۜ
: hurumâ(en)
ihramlı
(are in) Ihram
İsim
Mâide / 97
الْحَرَامَ
: l-harâme
Haram\ı
the Sacred
Sıfat
Mâide / 97
الْحَرَامَ
: l-harâme
haram
[the] sacred
Sıfat
En’âm / 119
حَرَّمَ
: harrame
haram kıldığı
He (has) forbidden
Fiil
En’âm / 138
حُرِّمَتْ
: hurrimet
yasaklanmış
forbidden
Fiil
En’âm / 139
وَمُحَرَّمٌ
: ve muharramun
ve haramdır
and forbidden
Bağlaç + İsim
En’âm / 140
وَحَرَّمُوا
: ve harramû
ve haram kılanlar
and forbid
Bağlaç + Fiil + Zamir
En’âm / 143
حَرَّمَ
: harrame
haram etti
He has forbidden
Fiil
En’âm / 144
حَرَّمَ
: harrame
haram etti
He (has) forbidden
Fiil
En’âm / 145
مُحَرَّمًا
: muharramen
bir haramlık
(anything) forbidden
İsim
En’âm / 146
حَرَّمْنَا
: harramnâ
haram ettik
We forbade
Fiil + Zamir
En’âm / 146
حَرَّمْنَا
: harramnâ
haram kıldık
We forbade
Fiil + Zamir
En’âm / 148
حَرَّمْنَا
: harramnâ
haram yapmazdık
we (would) have forbidden
Fiil + Zamir
En’âm / 150
حَرَّمَ
: harrame
yasakladığına
prohibited
Fiil
En’âm / 151
حَرَّمَ
: harrame
haram kıldığı
has prohibited
Fiil
En’âm / 151
حَرَّمَ
: harrama
yasakladığı
has (been) forbidden
Fiil
A’râf / 32
حَرَّمَ
: harrame
haram etti
has forbidden
Fiil
A’râf / 33
حَرَّمَ
: harrame
haram etmiştir
(had) forbidden
Fiil
A’râf / 50
حَرَّمَهُمَا
: harramehumâ
bu ikisini haram etmiştir
has forbidden both
Fiil + Zamir
A’râf / 157
وَيُحَرِّمُ
: ve yuharrimu
ve haram kılan
and makes unlawful
Bağlaç + Fiil
Enfâl / 34
الْحَرَامِ
: l-harâmi
haramdan
Al-Haraam
İsim
Tevbe / 5
الْحُرُمُ
: l-hurumu
haram
the sacred months
Sıfat
Tevbe / 7
الْحَرَامِۚ
: l-harâm(i)
Haram
Al-Haraam
İsim
Tevbe / 19
الْحَرَامِ
: l-harâmi
Haram\ı
(of) Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Tevbe / 28
الْحَرَامَ
: l-harâme
Haram\a
Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Tevbe / 29
يُحَرِّمُونَ
: yuharrimûne
haram saymayanlarla
they make unlawful
Fiil + Zamir
Tevbe / 29
حَرَّمَ
: harrama
haram kıldı
Allah has made unlawful
Fiil
Tevbe / 36
حُرُمٌۜ
: hurum(un)
haram(ay)lardır
(are) sacred
Sıfat
Tevbe / 37
وَيُحَرِّمُونَهُ
: ve yuharrimûnehu
ve haram sayarlar
and make it unlawful
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 37
حَرَّمَ
: harrama
haram kıldığının
Allah has made unlawful
Fiil
Tevbe / 37
حَرَّمَ
: harrama
haram kıldığını
Allah has made unlawful
Fiil
Yûnus / 59
حَرَامًا
: harâmen
(bir kısmını) haram
unlawful
İsim
İbrahim / 37
الْمُحَرَّمِۙ
: l-muharrami
mukaddes
Your Sacred House
İsim
Nahl / 35
حَرَّمْنَا
: harramnâ
ve haram kılmazdık
we (would) have forbidden
Fiil + Zamir
Nahl / 115
حَرَّمَ
: harrame
haram kıldı
He has forbidden
Fiil
Nahl / 116
حَرَامٌ
: harâmun
haramdır
(is) forbidden
İsim
Nahl / 118
حَرَّمْنَا
: harramnâ
haram kılmıştık
We have forbidden
Fiil + Zamir
İsrâ / 1
الْحَرَامِ
: l-harâmi
Haram\dan
Al-Masjid Al-Haraam
İsim
İsrâ / 33
حَرَّمَ
: harrama
haram kıldığı
Allah has forbidden
Fiil
Enbiyâ / 95
وَحَرَامٌ
: ve harâmun
ve (yaşamak) haramdır
And (there is) prohibition
Bağlaç + İsim
Hac / 25
الْحَرَامِ
: l-harâmi
(ve Mescid-i) Haram\dan
and Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Hac / 30
حُرُمَاتِ
: hurumâti
yasaklarına
(the) sacred rites
İsim
Nûr / 3
وَحُرِّمَ
: ve hurrime
haram kılınmıştır
And is forbidden
Bağlaç + Fiil
Furkân / 68
حَرَّمَ
: harrama
haram ettiği
Allah has forbidden
Fiil
Neml / 91
حَرَّمَهَا
: harramehâ
burayı saygıdeğer kıldı
made it sacred
Fiil + Zamir
Kasas / 12
وَحَرَّمْنَا
: ve harramnâ
ve haram etmiştik
And We had forbidden
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kasas / 57
حَرَمًا
: haramen
dokunulmaz
a sanctuary
İsim
Ankebût / 67
حَرَمًا
: haramen
dokunulmaz
a Sanctuary
İsim
Fetih / 25
الْحَرَامِ
: l-harâmi
Haram-
Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Fetih / 27
الْحَرَامَ
: l-harâme
Haram\a
Al-Masjid Al-Haraam
İsim
Zâriyât / 19
وَالْمَحْرُومِ
: vel-mahrûm(i)
ve yoksul için
and the deprived
Bağlaç + İsim
Vâkı’a / 67
مَحْرُومُونَ
: mahrûmûn(e)
yoksun bırakıldık
(are) deprived
İsim
Tahrîm / 1
تُحَرِّمُ
: tuharrimu
haram kılıyorsun
you prohibit
Fiil
Kalem / 27
مَحْرُومُونَ
: mahrûmûn(e)
mahrum bırakıldık
(are) deprived
İsim
Me’âric / 25
وَالْمَحْرُومِۖ
: vel-mahrûm(i)
ve mahrumlar için
and the deprived
Bağlaç + İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.