20 Nisan 2021 - 8 Ramazan 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
67 ( ب ع ث ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 56
بَعَثْنَاكُمْ
: be’aśnâkum
sizi tekrar diriltmiştik
We revived you
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 129
وَابْعَثْ
: veb’aś
gönder
[And] raise up
Bağlaç + Fiil
Bakara / 213
فَبَعَثَ
: febe’aśe
sonra gönderdi
then raised up
Bağlaç + Fiil
Bakara / 246
ابْعَثْ
: -b’aś
gönder
Appoint
Fiil
Bakara / 247
بَعَثَ
: be’aśe
gönderdi
raised
Fiil
Bakara / 259
بَعَثَهُۜ
: be’aśeh(u)
diriltti
He raised him
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 164
بَعَثَ
: be’aśe
göndermekle
He raised
Fiil
Nisâ / 35
فَابْعَثُوا
: feb’aśû
gönderin
then send
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Mâide / 12
وَبَعَثْنَا
: ve be’aśnâ
ve göndermiştik
and We appointed
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 31
فَبَعَثَ
: fe-be’aśa
derken gönderdi
Then (was) sent
Bağlaç + Fiil
En’âm / 29
بِمَبْعُوث۪ينَ
: bi-meb’ûśîn(e)
diriltilecek
(will be) resurrected
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 36
يَبْعَثُهُمُ
: yeb’aśuhumu
onları diriltir
will resurrect them
Fiil + Zamir
En’âm / 60
يَبْعَثُكُمْ
: yeb’aśukum
sizi diriltir
He raises you up
Fiil + Zamir
En’âm / 65
يَبْعَثَ
: yeb’aśe
göndermeğe
send
Fiil
A’râf / 14
يُبْعَثُونَ
: yub’aśûn(e)
tekrar dirilecekleri
they are raised up
Fiil + Zamir
A’râf / 103
بَعَثْنَا
: be’aśnâ
gönderdik
We sent
Fiil + Zamir
A’râf / 167
لَيَبْعَثَنَّ
: le-yeb’aśenne
elbette göndereceğini
that He would surely send
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
Tevbe / 46
انْبِعَاثَهُمْ
: -nbi’âśehum
davranışlarından
their being sent
İsim + Zamir
Yûnus / 74
بَعَثْنَا
: be’aśnâ
gönderdik
We sent
Fiil + Zamir
Yûnus / 75
بَعَثْنَا
: be’aśnâ
gönderdik
We sent
Fiil + Zamir
Hûd / 7
مَبْعُوثُونَ
: meb’ûśûne
diriltileceksiniz
(will be) resurrected
İsim
Hicr / 36
يُبْعَثُونَ
: yub’aśûn(e)
tekrar dirilecekleri
they are raised
Fiil + Zamir
Nahl / 21
يُبْعَثُونَ۟
: yub’aśûn(e)
dirileceklerini
they will be resurrected
Fiil + Zamir
Nahl / 36
بَعَثْنَا
: be’aśnâ
biz gönderdik
We sent
Fiil + Zamir
Nahl / 38
يَبْعَثُ
: yeb’aśu
diriltmez (diye)
Allah will not resurrect
Fiil
Nahl / 84
نَبْعَثُ
: neb’aśu
getirdiğimiz
We will resurrect
Fiil
Nahl / 89
نَبْعَثُ
: neb’aśu
getireceğimiz
We will resurrect
Fiil
İsrâ / 5
بَعَثْنَا
: be’aśnâ
gönderdik
We raised
Fiil + Zamir
İsrâ / 15
نَبْعَثَ
: neb’aśe
göndermedikçe
We have sent
Fiil
İsrâ / 49
لَمَبْعُوثُونَ
: le-meb’ûśûne
diriltilecek
surely (be) resurrected
Lâm-ı Te'kid + İsim
İsrâ / 79
يَبْعَثَكَ
: yeb’aśeke
seni ulaştırır
will raise you
Fiil + Zamir
İsrâ / 94
اَبَعَثَ
: ebe’aśa
mı gönderdi?
Has Allah sent
Soru Eki + Fiil
İsrâ / 98
لَمَبْعُوثُونَ
: le-meb’ûśûne
diriltileceğiz
surely (be) resurrected
Lâm-ı Te'kid + İsim
Kehf / 12
بَعَثْنَاهُمْ
: be’aśnâhum
onları uyandırdık
We raised them up
Fiil + Zamir + Zamir
Kehf / 19
بَعَثْنَاهُمْ
: be’aśnâhum
onları dirilttik
We raised them
Fiil + Zamir + Zamir
Kehf / 19
فَابْعَثُٓوا
: feb’aśû
gönderin
So send
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Meryem / 15
يُبْعَثُ
: yub’aśu
kaldırılacağı
he will be raised
Fiil
Meryem / 33
اُبْعَثُ
: ub’aśu
kaldırılacağım
I will be raised
Fiil
Hac / 5
الْبَعْثِ
: l-ba’śi
yeniden dirilmek-
the Resurrection
İsim
Hac / 7
يَبْعَثُ
: yeb’aśu
diriltecektir
will resurrect
Fiil
Mü’minûn / 16
تُبْعَثُونَ
: tub’aśûn(e)
diriltileceksiniz
will be resurrected
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 37
بِمَبْعُوث۪ينَۖ
: bi-meb’ûśîn(e)
tekrar diriltilecek
(will be) resurrected
Harf-i Cer + İsim
Mü’minûn / 82
لَمَبْعُوثُونَ
: le-meb’ûśûn(e)
diriltileceğiz
surely be resurrected
Lâm-ı Te'kid + İsim
Mü’minûn / 100
يُبْعَثُونَ
: yub’aśûn(e)
diriltilecekleri
they are resurrected
Fiil + Zamir
Furkân / 41
بَعَثَ
: be’aśa
göndermiş
Allah has sent
Fiil
Furkân / 51
لَبَعَثْنَا
: le-be’aśnâ
gönderirdik
surely, We (would) have raised
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
Şu’arâ / 36
وَابْعَثْ
: veb’aś
ve gönder
and send
Bağlaç + Fiil
Şu’arâ / 87
يُبْعَثُونَۙ
: yub’aśûn(e)
diriltilecekleri
they are resurrected
Fiil + Zamir
Neml / 65
يُبْعَثُونَ
: yub’aśûn(e)
dirileceklerini
they will be resurrected
Fiil + Zamir
Kasas / 59
يَبْعَثَ
: yeb’aśe
gönderinceye
He (had) sent
Fiil
Rûm / 56
الْبَعْثِۘ
: l-ba’ś(i)
yeniden dirilme
(of) Resurrection
İsim
Rûm / 56
الْبَعْثِ
: l-ba’śi
dirilme
(of) the Resurrection
İsim
Lokman / 28
بَعْثُكُمْ
: ba’śukum
diriltilmeniz
your resurrection
İsim + Zamir
Yâsîn / 52
بَعَثَنَا
: be’aśenâ
bizi kaldırdı
has raised us
Fiil + Zamir
Sâffât / 16
لَمَبْعُوثُونَۙ
: le-meb’ûśûn(e)
diriltileceğiz
be certainly resurrected
Lâm-ı Te'kid + İsim
Sâffât / 144
يُبْعَثُونَ
: yub’aśûn(e)
yeniden diriltilecekleri
they are resurrected
Fiil + Zamir
Sâd / 79
يُبْعَثُونَ
: yub’aśûn(e)
yeniden dirilecekleri
they are resurrected
Fiil + Zamir
Mü’min / 34
يَبْعَثَ
: yeb’aśa
göndermez
will Allah raise
Fiil
Vâkı’a / 47
لَمَبْعُوثُونَۙ
: le-meb’ûśûn(e)
bir daha diriltileceğiz
surely be resurrected
Lâm-ı Te'kid + İsim
Mücâdele / 6
يَبْعَثُهُمُ
: yeb’aśuhumu
tekrar dirilteceği
(when) Allah will raise them
Fiil + Zamir
Mücâdele / 18
يَبْعَثُهُمُ
: yeb’aśuhumu
tekrar diriltir
Allah will raise them
Fiil + Zamir
Cum’a / 2
بَعَثَ
: be’aśe
gönderendir
sent
Fiil
Teğâbun / 7
يُبْعَثُواۜ
: yub’aśû
diriltilmeyeceklerini
will they be raised
Fiil + Zamir
Teğâbun / 7
لَتُبْعَثُنَّ
: le-tub’aśunne
mutlaka diriltileceksiniz
surely you will be raised
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
Cin / 7
يَبْعَثَ
: yeb’aśa
diriltmeyeceğini
will raise
Fiil
Mutaffifîn / 4
مَبْعُوثُونَۙ
: meb’ûśûn(e)
tekrar diriltileceklerini
(will be) resurrected
İsim
Şems / 12
انْبَعَثَ
: -nbe’aśe
ayaklandığı
(was) sent forth
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.