17 Haziran 2021 - 7 Zi'l-ka'de 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
123 ( ب ش ر ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 25
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
And give good news
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Bakara / 97
وَبُشْرٰى
: ve buşrâ
ve müjdeci
and glad tiding(s)
Bağlaç + İsim
Bakara / 119
بَش۪يرًا
: beşîran
müjdeleyici
(as) a bearer of good news
İsim
Bakara / 155
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
but give good news
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Bakara / 187
بَاشِرُوهُنَّ
: bâşirûhunne
onlara yaklaşın
have relations with them
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 187
تُبَاشِرُوهُنَّ
: tubâşirûhunne
(kadınlara) yaklaşmayın
have relations with them
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 213
مُبَشِّر۪ينَ
: mubeşşirîne
müjdeciler
(as) bearers of glad tidings
İsim
Bakara / 223
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
And give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Âl-i İmrân / 21
فَبَشِّرْهُمْ
: febeşşirhum
onlara müjdele
then give them tidings
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 39
يُبَشِّرُكَ
: yubeşşiruke
sana müjdeler
gives you glad tidings
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 45
يُبَشِّرُكِ
: yubeşşiruki
seni müjdeliyor
gives you glad tidings
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 47
بَشَرٌۜ
: beşer(un)
bir beşer
any man
İsim
Âl-i İmrân / 79
لِبَشَرٍ
: li-beşerin
hiçbir insanın
for a human
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 126
بُشْرٰى
: buşrâ
müjde olsun diye
(as) good news
İsim
Âl-i İmrân / 170
وَيَسْتَبْشِرُونَ
: ve yestebşirûne
ve müjdelemek isterler
and they receive good tidings
Hâliye Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 171
يَسْتَبْشِرُونَ
: yestebşirûne
müjdelerler (sevinirler)
They receive good tidings
Fiil + Zamir
Nisâ / 138
بَشِّرِ
: beşşiri
müjdele
Give tidings
Fiil
Nisâ / 165
مُبَشِّر۪ينَ
: mubeşşirîne
müjdeleyici
bearers of glad tidings
İsim
Mâide / 18
بَشَرٌ
: beşerun
birer insansınız
human beings
İsim
Mâide / 19
بَش۪يرٍ
: beşîrin
bir müjdeleyici
bearer of glad tidings
İsim
Mâide / 19
بَش۪يرٌ
: beşîrun
müjdeleyici
a bearer of glad tidings
İsim
En’âm / 48
مُبَشِّر۪ينَ
: mubeşşirîne
müjdeciler olmak
(as) bearer of glad tidings
İsim
En’âm / 91
بَشَرٍ
: beşerin
insan
a human being
İsim
A’râf / 57
بُشْرًا
: buşran
müjdeci
(as) glad tidings
İsim
A’râf / 188
وَبَش۪يرٌ
: ve beşîrun
ve müjdeleyiciyim
and a bearer of good tidings
Bağlaç + İsim
Enfâl / 10
بُشْرٰى
: buşrâ
müjde olsun diye
good tidings
İsim
Tevbe / 3
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
And give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Tevbe / 21
يُبَشِّرُهُمْ
: yubeşşiruhum
onları müjdeler
Their Lord gives them glad tidings
Fiil + Zamir
Tevbe / 34
فَبَشِّرْهُمْ
: fe-beşşirhum
işte onlara müjdele
[so] give them tidings
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Tevbe / 111
فَاسْتَبْشِرُوا
: fe-stebşirû
o halde sevinin
So rejoice
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Tevbe / 112
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
And give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Tevbe / 124
يَسْتَبْشِرُونَ
: yestebşirûn(e)
sevinirler
rejoice
Fiil + Zamir
Yûnus / 2
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdelesin
and give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Yûnus / 64
الْبُشْرٰى
: l-buşrâ
müjdeler
(are) the glad tidings
İsim
Yûnus / 87
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
And give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Hûd / 2
وَبَش۪يرٌۙ
: ve beşîr(un)
ve müjdeleyiciyim
and a bearer of glad tidings
Bağlaç + İsim
Hûd / 27
بَشَرًا
: beşeran
bir insandan
a man
İsim
Hûd / 69
بِالْبُشْرٰى
: bil-buşrâ
müjdeyle
with glad tidings
Harf-i Cer + İsim
Hûd / 71
فَبَشَّرْنَاهَا
: fe-beşşernâhâ
biz de ona müjdeledik
Then We gave her glad tidings
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Hûd / 74
الْبُشْرٰى
: l-buşrâ
müjde
the glad tidings
İsim
Yûsuf / 19
بُشْرٰى
: buşrâ
müjde!
O good news
İsim
Yûsuf / 31
بَشَرًاۜ
: beşeran
insan
a man
İsim
Yûsuf / 96
الْبَش۪يرُ
: l-beşîru
müjdeci
the bearer of glad tidings
İsim
İbrahim / 10
بَشَرٌ
: beşerun
bir insandan
a human
İsim
İbrahim / 11
بَشَرٌ
: beşerun
insandan
a human
İsim
Hicr / 28
بَشَرًا
: beşeran
bir insan
a human being
İsim
Hicr / 33
لِبَشَرٍ
: li-beşerin
insana
to a human
Harf-i Cer + İsim
Hicr / 53
نُبَشِّرُكَ
: nubeşşiruke
sana müjdeleriz
[we] bring glad tidings to you
Fiil + Zamir
Hicr / 54
اَبَشَّرْتُمُون۪ي
: e-beşşertumûnî
beni mi müjdelediniz?
Do you give me glad tidings
Soru Eki + Fiil + Zamir + Zamir
Hicr / 54
تُبَشِّرُونَ
: tubeşşirûn(i)
müjdeliyorsunuz
you give glad tidings
Fiil + Zamir
Hicr / 55
بَشَّرْنَاكَ
: beşşernâke
sana müjdeledik
We give you glad tidings
Fiil + Zamir + Zamir
Hicr / 67
يَسْتَبْشِرُونَ
: yestebşirûn(e)
sevinerek
rejoicing
Fiil + Zamir
Nahl / 58
بُشِّرَ
: buşşira
müjdelendiği
is given good news
Fiil
Nahl / 59
بُشِّرَ
: buşşira
verilen müjdenin
he has been given good news
Fiil
Nahl / 89
وَبُشْرٰى
: ve buşrâ
ve müjde olarak
and glad tidings
Bağlaç + İsim
Nahl / 102
وَبُشْرٰى
: ve buşrâ
ve müjde olarak
and glad tidings
Bağlaç + İsim
Nahl / 103
بَشَرٌۜ
: beşer(un)
bir insan
a human being
İsim
İsrâ / 9
وَيُبَشِّرُ
: ve yubeşşiru
ve müjdeler
and gives glad tidings
Bağlaç + Fiil
İsrâ / 93
بَشَرًا
: beşeran
bir insan(dan)
a human
İsim
İsrâ / 94
بَشَرًا
: beşeran
bir insanı
a human
İsim
İsrâ / 105
مُبَشِّرًا
: mubeşşiran
müjdeleyici olmak
(as) a bearer of glad tidings
İsim
Kehf / 2
وَيُبَشِّرَ
: ve yubeşşira
ve müjdelemesi için
and give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Kehf / 56
مُبَشِّر۪ينَ
: mubeşşirîne
müjdeleyiciler
(as) bearers of glad tidings
İsim
Kehf / 110
بَشَرٌ
: beşerun
bir insanım
(am) a man
İsim
Meryem / 7
نُبَشِّرُكَ
: nubeşşiruke
sana müjdeleriz
[We] give you glad tidings
Fiil + Zamir
Meryem / 17
بَشَرًا
: beşeran
bir insan şeklinde
(of) a man
İsim
Meryem / 20
بَشَرٌ
: beşerun
bir insan
a man
İsim
Meryem / 26
الْبَشَرِ
: l-beşeri
insanlar-
human being
İsim
Meryem / 97
لِتُبَشِّرَ
: li-tubeşşira
müjdelemen için
that you may give glad tidings
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Enbiyâ / 3
بَشَرٌ
: beşerun
bir insandır
a human being
İsim
Enbiyâ / 34
لِبَشَرٍ
: li-beşerin
hiçbir insana
for any man
Harf-i Cer + İsim
Hac / 34
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
And give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Hac / 37
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
And give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Mü’minûn / 24
بَشَرٌ
: beşerun
bir insandan
a man
İsim
Mü’minûn / 33
بَشَرٌ
: beşerun
bir insandan
a man
İsim
Mü’minûn / 34
بَشَرًا
: beşeran
bir insana
a man
İsim
Mü’minûn / 47
لِبَشَرَيْنِ
: li-beşerayni
şu iki insana
(in) two men
Harf-i Cer + İsim
Furkân / 22
بُشْرٰى
: buşrâ
müjde
glad tidings
İsim
Furkân / 48
بُشْرًا
: buşran
müjdeci
(as) glad tidings
İsim
Furkân / 54
بَشَرًا
: beşeran
bir insan
human being
İsim
Furkân / 56
مُبَشِّرًا
: mubeşşiran
müjdeleyici olmak
(as) a bearer of glad tidings
İsim
Şu’arâ / 154
بَشَرٌ
: beşerun
bir insandan
a man
İsim
Şu’arâ / 186
بَشَرٌ
: beşerun
bir insandan
a man
İsim
Neml / 2
وَبُشْرٰى
: ve buşrâ
ve müjdedir
and glad tidings
Bağlaç + İsim
Neml / 63
بُشْرًا
: buşran
müjdeci
(as) glad tidings
İsim
Ankebût / 31
بِالْبُشْرٰىۙ
: bil-buşrâ
bir müjde ile
with the glad tidings
Harf-i Cer + İsim
Rûm / 20
بَشَرٌ
: beşerun
insan(lar)
(are) human beings
İsim
Rûm / 46
مُبَشِّرَاتٍ
: mubeşşirâtin
müjdeler olarak
(as) bearers of glad tidings
İsim
Rûm / 48
يَسْتَبْشِرُونَ
: yestebşirûn(e)
sevinirler
rejoice
Fiil + Zamir
Lokman / 7
فَبَشِّرْهُ
: fe-beşşirhu
ona müjdele
So give him tidings
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Ahzâb / 45
وَمُبَشِّرًا
: ve mubeşşiran
ve müjdeci
and a bearer of glad tidings
Bağlaç + İsim
Ahzâb / 47
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
And give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Sebe’ / 28
بَش۪يرًا
: beşîran
müjdeleyici olman
(as) a giver of glad tidings
Sıfat
Fâtır / 24
بَش۪يرًا
: beşîran
müjdeleyici
(as) a bearer of glad tidings
Sıfat
Yâsîn / 11
فَبَشِّرْهُ
: fe-beşşirhu
işte öylesini müjdele
So give him glad tidings
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Yâsîn / 15
بَشَرٌ
: beşerun
insandan
human beings
İsim
Sâffât / 101
فَبَشَّرْنَاهُ
: fe-beşşernâhu
ona müjdeledik
So We gave him the glad tidings
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Sâffât / 112
وَبَشَّرْنَاهُ
: ve beşşernâhu
ve ona müjdeledik
And We gave him glad tidings
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Sâd / 71
بَشَرًا
: beşeran
bir insan
a human being
İsim
Zümer / 17
الْبُشْرٰىۚ
: l-buşrâ
müjde
(are) glad tidings
İsim
Zümer / 17
فَبَشِّرْ
: fe-beşşir
müjdele
So give glad tidings
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Zümer / 45
يَسْتَبْشِرُونَ
: yestebşirûn(e)
sevinirler
rejoice
Fiil + Zamir
Fussilet / 4
بَش۪يرًا
: beşîran
müjdeleyici olarak
A giver of glad tidings
İsim
Fussilet / 6
بَشَرٌ
: beşerun
bir insanım
a man
İsim
Fussilet / 30
وَاَبْشِرُوا
: ve ebşirû
fakat sevinin
but receive the glad tidings
Bağlaç + Fiil + Zamir
Şûrâ / 23
يُبَشِّرُ
: yubeşşiru
müjdelediğidir
Allah gives glad tidings
Fiil
Şûrâ / 51
لِبَشَرٍ
: li-beşerin
bir insanla
for any human
Harf-i Cer + İsim
Zuhruf / 17
بُشِّرَ
: buşşira
müjdelense
is given good news
Fiil
Câsiye / 8
فَبَشِّرْهُ
: fe-beşşirhu
onu müjdele
So give him tidings
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Ahkâf / 12
وَبُشْرٰى
: ve buşrâ
ve müjde (olan)
and (as) glad tidings
Bağlaç + İsim
Fetih / 8
وَمُبَشِّرًا
: ve mubeşşiran
ve müjdeleyici
and (as) a bearer of glad tidings
Bağlaç + İsim
Zâriyât / 28
وَبَشَّرُوهُ
: ve beşşerûhu
ve ona müjdelediler
and they gave him glad tidings
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Kamer / 24
اَبَشَرًا
: ebeşeran
insana mı?
Is (it) a human being
Soru Eki + İsim
Hadîd / 12
بُشْرٰيكُمُ
: buşrâkumu
müjdeniz
Glad tidings for you
İsim + Zamir
Saff / 6
وَمُبَشِّرًا
: ve mubeşşiran
ve müjdeleyiciyim
and bringing glad tidings
Bağlaç + İsim
Saff / 13
وَبَشِّرِ
: ve beşşiri
ve müjdele
and give glad tidings
Bağlaç + Fiil
Teğâbun / 6
اَبَشَرٌ
: e-beşerun
bir insan mı?
Shall human beings
Soru Eki + İsim
Müddessir / 25
الْبَشَرِۜ
: l-beşer(i)
bir insan
(of) a human being
İsim
Müddessir / 29
لِلْبَشَرِۚ
: lil-beşer(i)
insanı
the human (skin)
Harf-i Cer + İsim
Müddessir / 31
لِلْبَشَرِ۟
: lil-beşer(i)
insanlara
to (the) human beings
Harf-i Cer + İsim
Müddessir / 36
لِلْبَشَرِۙ
: lil-beşer(i)
insanlar için
to (the) human being
Harf-i Cer + İsim
Abese / 39
مُسْتَبْشِرَةٌۚ
: mustebşira(tun)
sevinçlidir
rejoicing at good news
İsim
İnşikâk / 24
فَبَشِّرْهُمْ
: fe-beşşirhum
onlara müjdele
so give them tidings
Sebep Eki + Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.