18 Nisan 2024 - 9 Şevval 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
97 ( أ ن س )speaker_notesMealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 60
اُنَاسٍ
: unâsin
insanlar
(the) people
İsim
Nisâ / 6
اٰنَسْتُمْ
: ânestum
görürseniz
you perceive
Fiil + Zamir
Nisâ / 28
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
the mankind
İsim
En’âm / 112
الْاِنْسِ
: l-insi
insan
(from) the mankind
İsim
En’âm / 128
الْاِنْسِۚ
: l-ins(i)
insanlarla
the mankind
İsim
En’âm / 128
الْاِنْسِ
: l-insi
insanlar-
the men
İsim
En’âm / 130
وَالْاِنْسِ
: vel-insi
ve insan
and [the] men
Bağlaç + İsim
A’râf / 38
وَالْاِنْسِ
: vel-insi
ve insan
and the men
Bağlaç + İsim
A’râf / 82
اُنَاسٌ
: unâsun
insanlarmış
(are) people
İsim
A’râf / 160
اُنَاسٍ
: unâsin
kabile
people
İsim
A’râf / 179
وَالْاِنْسِۘ
: vel-ins(i)
ve insan
and men
Bağlaç + İsim
Yûnus / 12
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
the man
İsim
Hûd / 9
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
We give man a taste
İsim
Yûsuf / 5
لِلْاِنْسَانِ
: lil-insâni
insan için
(is) to man
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 34
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insan
the mankind
İsim
Hicr / 26
الْاِنْسَانَ
: insâne
insanı
humankind
İsim
Nahl / 4
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insanı
the human kind
İsim
İsrâ / 11
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
the man
İsim
İsrâ / 11
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
the man
İsim
İsrâ / 13
اِنْسَانٍ
: insânin
insanın
man
İsim
İsrâ / 53
لِلْاِنْسَانِ
: lil-insâni
insanın
to the man
Harf-i Cer + İsim
İsrâ / 67
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
İsrâ / 71
اُنَاسٍ
: unâsin
milleti
human beings
İsim
İsrâ / 83
الْاِنْسَانِ
: l-insâni
insana
man
İsim
İsrâ / 88
الْاِنْسُ
: l-insu
insan(lar)
the mankind
İsim
İsrâ / 100
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
Kehf / 54
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
the man
İsim
Meryem / 26
اِنْسِيًّاۚ
: insiyyâ(n)
hiçbir insanla
(to any) human being
İsim
Meryem / 66
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
[the] man
İsim
Meryem / 67
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
[the] man
İsim
Tâ-Hâ / 10
اٰنَسْتُ
: ânestu
gördüm
[I] perceived
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 37
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
the man
İsim
Hac / 66
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insan
man
İsim
Mü’minûn / 12
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insanı
the humankind
İsim
Nûr / 27
تَسْتَأْنِسُوا
: teste/nisû
izin almadan
you have asked permission
Fiil + Zamir
Furkân / 29
لِلْاِنْسَانِ
: lil-insâni
insan için
to the man
Harf-i Cer + İsim
Furkân / 49
وَاَنَاسِيَّ
: ve enâsiyye
ve insanlardan
and men
Bağlaç + İsim
Neml / 7
اٰنَسْتُ
: ânestu
gördüm
perceive
Fiil + Zamir
Neml / 17
وَالْاِنْسِ
: vel-insi
ve insanlar(dan)
and the men
Bağlaç + İsim
Neml / 56
اُنَاسٌ
: unâsun
kimselermiş
(are) people
İsim
Kasas / 29
اٰنَسَ
: ânese
gördü
he saw
Fiil
Kasas / 29
اٰنَسْتُ
: ânestu
gördüm
[I] perceive
Fiil + Zamir
Ankebût / 8
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
(on) man
İsim
Lokman / 14
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
(upon) man
İsim
Secde / 7
الْاِنْسَانِ
: l-insâni
insanı
(of) man
İsim
Ahzâb / 53
مُسْتَأْنِس۪ينَ
: muste/nisîne
dalmayın
seeking to remain
İsim
Ahzâb / 72
الْاِنْسَانُۜ
: l-insân(u)
insan
the man
İsim
Yâsîn / 77
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
[the] man
İsim
Zümer / 8
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
[the] man
İsim
Zümer / 49
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
[the] man
İsim
Fussilet / 25
وَالْاِنْسِۚ
: vel-ins(i)
ve insan(lardan)
and the men
Bağlaç + İsim
Fussilet / 29
وَالْاِنْسِ
: vel-insi
ve insanları
and the men
Bağlaç + İsim
Fussilet / 49
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
Fussilet / 51
الْاِنْسَانِ
: l-insâni
insana
man
İsim
Şûrâ / 48
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
[the] man
İsim
Şûrâ / 48
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insan
[the] man
İsim
Zuhruf / 15
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insan
man
İsim
Ahkâf / 15
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
(on) man
İsim
Ahkâf / 18
وَالْاِنْسِۜ
: vel-ins(i)
ve insan(lardan)
and the men
Bağlaç + İsim
Kâf / 16
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insanı
man
İsim
Zâriyât / 56
وَالْاِنْسَ
: vel-inse
ve insanları
and the mankind
Bağlaç + İsim
Necm / 24
لِلْاِنْسَانِ
: lil-insâni
insan için midir?
(is) for man
Harf-i Cer + İsim
Necm / 39
لِلْاِنْسَانِ
: lil-insâni
insana
for man
Harf-i Cer + İsim
Rahmân / 3
الْاِنْسَانَۙ
: l-insân(e)
insanı
[the] man
İsim
Rahmân / 14
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insanı
the man
İsim
Rahmân / 33
وَالْاِنْسِ
: vel-insi
ve insanlar
and the men
Bağlaç + İsim
Rahmân / 39
اِنْسٌ
: insun
insana
any man
İsim
Rahmân / 56
اِنْسٌ
: insun
insan
any man
İsim
Rahmân / 74
اِنْسٌ
: insun
insan
any man
İsim
Haşr / 16
لِلْاِنْسَانِ
: lil-insâni
insana
to man
Harf-i Cer + İsim
Me’âric / 19
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insan
the man
İsim
Cin / 5
الْاِنْسُ
: l-insu
insanların
the men
İsim
Cin / 6
الْاِنْسِ
: l-insi
insanlar-
mankind
İsim
Kıyâme / 3
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
[the] man
İsim
Kıyâme / 5
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
[the] man
İsim
Kıyâme / 10
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
[the] man
İsim
Kıyâme / 13
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insanın
[the] man
İsim
Kıyâme / 14
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
[The] man
İsim
Kıyâme / 36
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
İnsan / 1
الْاِنْسَانِ
: l-insâni
insanın
man
İsim
İnsan / 2
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insanı
man
İsim
Nâzi’ât / 35
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
Abese / 17
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
[the] man
İsim
Abese / 24
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
the man
İsim
İnfitâr / 6
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
İnşikâk / 6
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
mankind
İsim
Târık / 5
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
Fecr / 15
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
Fecr / 23
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
Beled / 4
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insanı
man
İsim
Tîn / 4
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insanı
man
İsim
Alak / 2
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insanı
man
İsim
Alak / 5
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insana
man
İsim
Alak / 6
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insan
man
İsim
Zilzâl / 3
الْاِنْسَانُ
: l-insânu
insan
man
İsim
Âdiyât / 6
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insan
mankind
İsim
Asr / 2
الْاِنْسَانَ
: l-insâne
insan
mankind
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.