18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
102 ( أ ذ ن ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 19
اٰذَانِهِمْ
: âżânihim
kulakları
their ears
İsim + Zamir
Bakara / 97
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 102
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izninden
by permission
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 213
بِاِذْنِه۪ۜ
: bi-iżnih(i)
kendi izniyle
with His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 221
بِاِذْنِه۪ۚ
: bi-iżnih(i)
izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 249
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 251
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 255
بِاِذْنِه۪ۜ
: bi-iżnih(i)
O\nun izni
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Bakara / 279
فَأْذَنُوا
: fe/żenû
bilin
then be informed
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 49
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 49
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 145
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izni
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 152
بِاِذْنِه۪ۚ
: bi-iżnih(i)
kendi izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 166
فَبِاِذْنِ
: febi-iżni
ancak izniyledir
(was) by (the) permission
Zâid Harf + Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 25
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
with (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 64
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 119
اٰذَانَ
: âżâne
kulaklarını
(the) ears
İsim
Mâide / 16
بِاِذْنِه۪
: bi-iżnihi
kendi izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mâide / 45
وَالْاُذُنَ
: vel-użune
ve kulağa
and the ear
Bağlaç + İsim
Mâide / 45
بِالْاُذُنِ
: bil-użuni
kulak
for the ear
Harf-i Cer + İsim
Mâide / 110
بِاِذْن۪ي
: bi-iżnî
benim iznimle
by My permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mâide / 110
بِاِذْن۪ي
: bi-iżnî
benim iznimle
by My permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mâide / 110
بِاِذْن۪يۚ
: bi-iżnî
benim iznimle
by My permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mâide / 110
بِاِذْن۪يۚ
: bi-iżnî
benim iznimle
by My permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
En’âm / 25
اٰذَانِهِمْ
: âżânihim
kulaklarının
their ears
İsim + Zamir
A’râf / 44
فَاَذَّنَ
: fe-eżżene
ve seslendi
Then will announce
İsti'nafiye Edatı + Fiil
A’râf / 44
مُؤَذِّنٌ
: mueżżinun
bir ünleyici
an announcer
İsim
A’râf / 58
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
A’râf / 123
اٰذَنَ
: âżene
ben izin vermeden
I give permission
Fiil
A’râf / 167
تَاَذَّنَ
: te-eżżene
ilan etmişti
declared
Fiil
A’râf / 179
اٰذَانٌ
: âżânun
kulakları
(are) ears
İsim
A’râf / 195
اٰذَانٌ
: âżânun
kulakları
ears
İsim
Enfâl / 66
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
with (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Tevbe / 3
وَاَذَانٌ
: ve eżânun
ve duyurudur
And an announcement
Bağlaç + İsim
Tevbe / 43
اَذِنْتَ
: eżinte
izin verdin
you grant leave
Fiil + Zamir
Tevbe / 44
يَسْتَأْذِنُكَ
: yeste/żinuke
senden izin istemezler
(Would) not ask your permission
Fiil + Zamir
Tevbe / 45
يَسْتَأْذِنُكَ
: yeste/żinuke
senden izin isterler
ask your leave
Fiil + Zamir
Tevbe / 49
ائْذَنْ
: /żen
izin ver
Grant me leave
Fiil
Tevbe / 61
اُذُنٌۜ
: użun(un)
bir kulaktır
(all) ear
İsim
Tevbe / 61
اُذُنُ
: użunu
kulağıdır
An ear
İsim
Tevbe / 83
فَاسْتَأْذَنُوكَ
: fe-ste/żenûke
senden izin isterlerse
and they ask you permission
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 86
اسْتَأْذَنَكَ
: ste/żeneke
senden izin istediler
ask your permission
Fiil + Zamir
Tevbe / 90
لِيُؤْذَنَ
: li-yu/żene
izin verilmesi için
that permission be granted
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Tevbe / 93
يَسْتَأْذِنُونَكَ
: yeste/żinûneke
senden izin isteyen
ask your permission
Fiil + Zamir + Zamir
Yûnus / 3
اِذْنِه۪ۜ
: iżnih(i)
O\nun izni
His permission
İsim + Zamir
Yûnus / 59
اَذِنَ
: eżine
izin verdi
permitted
Fiil
Yûnus / 100
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izni
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Hûd / 105
بِاِذْنِه۪ۚ
: bi-iżnih(i)
O\nun izni
by His leave
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Yûsuf / 70
اَذَّنَ
: eżżene
seslendi
called out
Fiil
Yûsuf / 70
مُؤَذِّنٌ
: mueżżinun
bir tellal
an announcer
İsim
Yûsuf / 80
يَأْذَنَ
: ye/żene
izin verinceye
permits
Fiil
Ra’d / 38
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izni
by the leave
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 1
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by the permission
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 7
تَاَذَّنَ
: te-eżżene
size bildirmişti
proclaimed
Fiil
İbrahim / 11
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izni
by the permission of Allah
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 23
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by the permission
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 25
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by the permission
Harf-i Cer + İsim
Nahl / 84
يُؤْذَنُ
: yu/żenu
izin verilmez
will be permitted
Fiil
İsrâ / 46
اٰذَانِهِمْ
: âżânihim
kulaklarına
their ears
İsim + Zamir
Kehf / 11
اٰذَانِهِمْ
: âżânihim
kulaklarına
their ears
İsim + Zamir
Kehf / 57
اٰذَانِهِمْ
: âżânihim
kulaklarının
their ears
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 71
اٰذَنَ
: âżene
ben izin vermeden
I gave permission
Fiil
Tâ-Hâ / 109
اَذِنَ
: eżine
izin verdiği
has given permission
Fiil
Enbiyâ / 109
اٰذَنْتُكُمْ
: âżentukum
ben size açıkladım
I (have) announced to you
Fiil + Zamir + Zamir
Hac / 27
وَاَذِّنْ
: ve eżżin
ve ilan et
And proclaim
Bağlaç + Fiil
Hac / 39
اُذِنَ
: użine
izin verildi
Permission is given
Fiil
Hac / 46
اٰذَانٌ
: âżânun
kulakları
ears
İsim
Hac / 65
بِاِذْنِه۪ۜ
: bi-iżnih(i)
O\nun izni
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Nûr / 28
يُؤْذَنَ
: yu/żene
izin verilinceye
permission has been given
Fiil
Nûr / 36
اَذِنَ
: eżina
izin verdiği
(which) Allah ordered
Fiil
Nûr / 58
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ
: li-yeste/żinkumu
izin istesinler
Let ask your permission
Emir Lâmı + Fiil + Zamir
Nûr / 59
فَلْيَسْتَأْذِنُوا
: felyeste/żinû
izin istesinler
then let them ask permission
İsti'nafiye Edatı + Emir Lâmı + Fiil + Zamir
Nûr / 59
اسْتَأْذَنَ
: ste/żene
izin istedikleri
asked permission
Fiil
Nûr / 62
يَسْتَأْذِنُوهُۜ
: yeste/żinûh(u)
ondan izin alıncaya
they (have) asked his permission
Fiil + Zamir + Zamir
Nûr / 62
يَسْتَأْذِنُونَكَ
: yeste/żinûneke
senden izin alanlar
ask your permission
Fiil + Zamir + Zamir
Nûr / 62
اسْتَأْذَنُوكَ
: -ste/żenûke
senden izin istedikleri
they ask your permission
Fiil + Zamir + Zamir
Nûr / 62
فَأْذَنْ
: fe/żen
izin ver
then give permission
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Şu’arâ / 49
اٰذَنَ
: âżene
ben izin vermeden
I gave permission
Fiil
Lokman / 7
اُذُنَيْهِ
: użuneyhi
kulaklarında
his ears
İsim + Zamir
Ahzâb / 13
وَيَسْتَأْذِنُ
: ve yeste/żinu
ve izin istiyordu
And asked permission
Bağlaç + Fiil
Ahzâb / 46
بِاِذْنِه۪
: bi-iżnihi
izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Ahzâb / 53
يُؤْذَنَ
: yu/żene
izin verilmesi
permission is given
Fiil
Sebe’ / 12
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by the permission
Harf-i Cer + İsim
Sebe’ / 23
اَذِنَ
: eżine
izin verdiği
He permits
Fiil
Fâtır / 32
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by permission
Harf-i Cer + İsim
Mü’min / 78
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izni
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Fussilet / 5
اٰذَانِنَا
: âżâninâ
kulaklarımızda
our ears
İsim + Zamir
Fussilet / 44
اٰذَانِهِمْ
: âżânihim
onların kulaklarında
their ears
İsim + Zamir
Fussilet / 47
اٰذَنَّاكَۙ
: âżennâke
sana arz ederiz ki
We announce (to) You
Fiil + Zamir + Zamir
Şûrâ / 21
يَأْذَنْ
: ye/żen
izin vermediği
Allah has given permission of it
Fiil
Şûrâ / 51
بِاِذْنِه۪
: bi-iżnihi
izniyle
by His permission
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Necm / 26
يَأْذَنَ
: ye/żena
izin vermesinden
Allah has given permission
Fiil
Mücâdele / 10
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izni
by Allah-s permission
Harf-i Cer + İsim
Haşr / 5
فَبِاِذْنِ
: febi-iżni
hep izniyledir
it (was) by the permission
Sonuç Edatı + Harf-i Cer + İsim
Teğâbun / 11
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izni
by (the) permission
Harf-i Cer + İsim
Hâkka / 12
اُذُنٌ
: użunun
kulak(lar)
an ear
İsim
Nûh / 7
اٰذَانِهِمْ
: âżânihim
kulaklarına
their ears
İsim + Zamir
Mürselât / 36
يُؤْذَنُ
: yu/żenu
izin verilmez
will it be permitted
Fiil
Nebe’ / 38
اَذِنَ
: eżine
izin verdiği
permits
Fiil
İnşikâk / 2
وَاَذِنَتْ
: ve eżinet
ve dinlediği (zaman)
And has listened
Bağlaç + Fiil
İnşikâk / 5
وَاَذِنَتْ
: ve eżinet
ve dinlediği (zaman)
And has listened
Bağlaç + Fiil
Kadr / 4
بِاِذْنِ
: bi-iżni
izniyle
by (the) permission
Harf-i Cer + İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.