2 Ağustos 2021 - 23 Zi'l-Hicce 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
108 ( أ ج ر ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 62
اَجْرُهُمْ
: ecruhum
mükafatları
their reward
İsim + Zamir
Bakara / 112
اَجْرُهُ
: ecruhu
mükafatı
(is) his reward
İsim + Zamir
Bakara / 262
اَجْرُهُمْ
: ecruhum
ödülleri
their reward
İsim + Zamir
Bakara / 274
اَجْرُهُمْ
: ecruhum
ödülü
(is) their reward
İsim + Zamir
Bakara / 277
اَجْرُهُمْ
: ecruhum
ödülleri
their reward
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 57
اُجُورَهُمْۜ
: ucûrahum
mükafatlarını
their reward
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 136
اَجْرُ
: ecru
ücreti
reward
İsim
Âl-i İmrân / 171
اَجْرَ
: ecra
ecrini
(the) reward
İsim
Âl-i İmrân / 172
اَجْرٌ
: ecrun
bir ecir
(is) a reward
İsim
Âl-i İmrân / 179
اَجْرٌ
: ecrun
bir mükafat
(is a) reward
İsim
Âl-i İmrân / 185
اُجُورَكُمْ
: ucûrakum
ecirleriniz
your reward
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 199
اَجْرُهُمْ
: ecruhum
ödülleri
their reward
İsim + Zamir
Nisâ / 24
اُجُورَهُنَّ
: ucûrahunne
kesilen ücretlerini
their bridal due
İsim + Zamir
Nisâ / 25
اُجُورَهُنَّ
: ucûrahunne
ücretlerini (mehirlerini)
their bridal due
İsim + Zamir
Nisâ / 40
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Nisâ / 67
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Nisâ / 74
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Nisâ / 95
اَجْرًا
: ecran
ecirle
(with) a reward
İsim
Nisâ / 100
اَجْرُهُ
: ecruhu
onun mükafatı
his reward
İsim + Zamir
Nisâ / 114
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Nisâ / 146
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Nisâ / 152
اُجُورَهُمْۜ
: ucûrahum
onların da mükafatlarını
their reward
İsim + Zamir
Nisâ / 162
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Nisâ / 173
اُجُورَهُمْ
: ucûrahum
mükafatlarını
their reward
İsim + Zamir
Mâide / 5
اُجُورَهُنَّ
: ucûrahunne
mehirlerini
their bridal due
İsim + Zamir
Mâide / 9
وَاَجْرٌ
: ve ecrun
ve mükafat
and a reward
Bağlaç + İsim
En’âm / 90
اَجْرًاۜ
: ecrâ(an)
bir ücret
any reward
İsim
A’râf / 113
لَاَجْرًا
: le-ecran
bir mükafat var (değil mi?)
surely (will be) a reward
Lâm-ı Te'kid + İsim
A’râf / 170
اَجْرَ
: ecra
ecrini
(the) reward
İsim
Enfâl / 28
اَجْرٌ
: ecrun
mükafat
(is) a reward
İsim
Tevbe / 22
اَجْرٌ
: ecrun
mükafat
(is) a reward
İsim
Tevbe / 120
اَجْرَ
: ecra
iyilik edenlerin
the reward
İsim
Yûnus / 72
اَجْرٍۜ
: ecr(in)
ücret
reward
İsim
Yûnus / 72
اَجْرِيَ
: ecriye
benim ecrim
(is) my reward
İsim + Zamir
Hûd / 11
وَاَجْرٌ
: ve ecrun
ve ecir
and a reward
Bağlaç + İsim
Hûd / 29
اَجْرِيَ
: ecriye
benim ecrim
(is) my reward
İsim + Zamir
Hûd / 51
اَجْرًاۜ
: ecrâ(an)
bir ücret
any reward
İsim
Hûd / 51
اَجْرِيَ
: ecriye
benim ücretim
(is) my reward
İsim + Zamir
Hûd / 115
اَجْرَ
: ecra
ecirlerini
(the) reward
İsim
Yûsuf / 56
اَجْرَ
: ecra
ecrini
(the) reward
İsim
Yûsuf / 57
وَلَاَجْرُ
: ve le-ecru
elbette ödülü
And surely (the) reward
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + İsim
Yûsuf / 90
اَجْرَ
: ecra
ecrini
(the) reward
İsim
Yûsuf / 104
اَجْرٍۜ
: ecr(in)
ücret
reward
İsim
Nahl / 41
وَلَاَجْرُ
: vele-ecru
ve mükafatı ise
but surely the reward
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + İsim
Nahl / 96
اَجْرَهُمْ
: ecrahum
karşılığını
their reward
İsim + Zamir
Nahl / 97
اَجْرَهُمْ
: ecrahum
onların ücretini
their reward
İsim + Zamir
İsrâ / 9
اَجْرًا
: ecran
bir ecir
(is) a reward
İsim
Kehf / 2
اَجْرًا
: ecran
mükafat
(is) a good reward
İsim
Kehf / 30
اَجْرَ
: ecra
ecrini
(the) reward
İsim
Kehf / 77
اَجْرًا
: ecrâ(n)
bir ücret
a payment
İsim
Furkân / 57
اَجْرٍ
: ecrin
ücret
payment
İsim
Şu’arâ / 41
لَاَجْرًا
: le-ecran
bir ücret
a reward
Lâm-ı Te'kid + İsim
Şu’arâ / 109
اَجْرٍۚ
: ecr(in)
bir ücret
payment
İsim
Şu’arâ / 109
اَجْرِيَ
: ecriye
bana bir ücret
(is) my payment
İsim + Zamir
Şu’arâ / 127
اَجْرٍۚ
: ecr(in)
bir ücret
payment
İsim
Şu’arâ / 127
اَجْرِيَ
: ecriye
benim ücretim
(is) my payment
İsim + Zamir
Şu’arâ / 145
اَجْرٍۚ
: ecr(in)
bir ücret
payment
İsim
Şu’arâ / 145
اَجْرِيَ
: ecriye
benim ücretim
(is) my payment
İsim + Zamir
Şu’arâ / 164
اَجْرٍۚ
: ecr(in)
bir ücret
payment
İsim
Şu’arâ / 164
اَجْرِيَ
: ecriye
benim ücretim
(is) my payment
İsim + Zamir
Şu’arâ / 180
اَجْرٍۚ
: ecr(in)
bir ücret
payment
İsim
Şu’arâ / 180
اَجْرِيَ
: ecriye
benim ücretim
(is) my payment
İsim + Zamir
Kasas / 25
اَجْرَ
: ecra
ücretini
(the) reward
İsim
Kasas / 26
اسْتَأْجِرْهُۘ
: -ste/cirh(u)
bunu (çoban) tut
Hire him
Fiil + Zamir
Kasas / 26
اسْتَأْجَرْتَ
: -ste/certe
ücretle tuttuklarının
you (can) hire
Fiil + Zamir
Kasas / 27
تَأْجُرَن۪ي
: te/curanî
bana hizmet etmen
you serve me
Fiil + Zamir
Kasas / 54
اَجْرَهُمْ
: ecrahum
mükafatları
their reward
İsim + Zamir
Ankebût / 27
اَجْرَهُ
: ecrahu
karşılığını
his reward
İsim + Zamir
Ankebût / 58
اَجْرُ
: ecru
ücreti
(the) reward
İsim
Ahzâb / 29
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Ahzâb / 31
اَجْرَهَا
: ecrahâ
mükafatını
her reward
İsim + Zamir
Ahzâb / 35
وَاَجْرًا
: ve ecran
ve bir mükafat
and a reward
Bağlaç + İsim
Ahzâb / 44
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Ahzâb / 50
اُجُورَهُنَّ
: ucûrahunne
ücretlerini (mehirlerini)
their bridal money
İsim + Zamir
Sebe’ / 47
اَجْرٍ
: ecrin
ücret
any payment
İsim
Sebe’ / 47
اَجْرِيَ
: ecriye
benim ücretim
(is) my payment
İsim + Zamir
Fâtır / 7
وَاَجْرٌ
: ve ecrun
ve bir mükafat
and a reward
Bağlaç + İsim
Fâtır / 30
اُجُورَهُمْ
: ucûrahum
ücretlerini
their rewards
İsim + Zamir
Yâsîn / 11
وَاَجْرٍ
: ve ecrin
ve bir mükafatla
and a reward
Bağlaç + İsim
Yâsîn / 21
اَجْرًا
: ecran
bir ücret
any payment
İsim
Sâd / 86
اَجْرٍ
: ecrin
ücret
payment
İsim
Zümer / 10
اَجْرَهُمْ
: ecrahum
ödülleri
their reward
İsim + Zamir
Zümer / 35
اَجْرَهُمْ
: ecrahum
ecirlerini
their due
İsim + Zamir
Zümer / 74
اَجْرُ
: ecru
ücreti
(is the) reward
İsim
Fussilet / 8
اَجْرٌ
: ecrun
bir mükafat
(is) a reward
İsim
Şûrâ / 23
اَجْرًا
: ecran
bir ücret
any payment
İsim
Şûrâ / 40
فَاَجْرُهُ
: fe-ecruhu
onun mükafatı
then his reward
İsti'nafiye Edatı + İsim + Zamir
Muhammed / 36
اُجُورَكُمْ
: ucûrakum
mükafatlarınızı
your rewards
İsim + Zamir
Fetih / 10
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Fetih / 16
اَجْرًا
: ecran
bir mükafat
a reward
İsim
Fetih / 29
وَاَجْرًا
: ve ecran
ve mükafat
and a reward
Bağlaç + İsim
Hucurât / 3
وَاَجْرٌ
: ve ecrun
ve bir mükafat
and a reward
Bağlaç + İsim
Tûr / 40
اَجْرًا
: ecran
bir ücret
a payment
İsim
Hadîd / 7
اَجْرٌ
: ecrun
mükafat
(is) a reward
İsim
Hadîd / 11
اَجْرٌ
: ecrun
bir mükafat
(is) a reward
İsim
Hadîd / 18
اَجْرٌ
: ecrun
bir mükafat
(is) a reward
İsim
Hadîd / 19
اَجْرُهُمْ
: ecruhum
mükafatları
(is) their reward
İsim + Zamir
Hadîd / 27
اَجْرَهُمْۚ
: ecrahum
mükafatlarını
their reward
İsim + Zamir
Mümtehine / 10
اُجُورَهُنَّۜ
: ucûrahun(ne)
ücretlerini
their (bridal) dues
İsim + Zamir
Teğâbun / 15
اَجْرٌ
: ecrun
ödül
(is) a reward
İsim
Talâk / 5
اَجْرًا
: ecrâ(n)
mükafatını
(his) reward
İsim
Talâk / 6
اُجُورَهُنَّۚ
: ucûrahun(ne)
ücretlerini
their payment
İsim + Zamir
Mülk / 12
وَاَجْرٌ
: ve ecrun
ve mükafat
and a reward
Bağlaç + İsim
Kalem / 3
لَاَجْرًا
: le-ecran
bir mükafat
surely (is) a reward
Lâm-ı Te'kid + İsim
Kalem / 46
اَجْرًا
: ecran
bir ücret (mi?)
a payment
İsim
Müzzemmil / 20
اَجْرًاۜ
: ecrâ(n)
mükafatça
(in) reward
İsim
İnşikâk / 25
اَجْرٌ
: ecrun
bir mükafat
(is) a reward
İsim
Tîn / 6
اَجْرٌ
: ecrun
bir mükafat
(is a) reward
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.