9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beyyine Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Cezâuhum ‘inde rabbihim cennâtu ‘adnin tecrî min tahtihâ-l-enhâru ḣâlidîne fîhâ ebedâ(n)(s) radiya(A)llâhu ‘anhum ve radû ‘anh(u)(c) żâlike limen ḣaşiye rabbeh(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleri olacaktır. Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O'ndan razı (hoşnut ve memnun) kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden 'içi titreyerek korku duyan (haşyet ve hürmet ehli) kimse' için (hazırlanmış kutlu bir karşılıktır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rablerinin katındaki mükafatları, kıyılarından ırmaklar akan ebedi Adn cennetleridir, ebedidir onlar orada, Allah razı olmuştur onlardan ve onlar da razı olmuşlardır ondan; ve bu mükafat, Rabbinden korkanadır.

Abdullah Parlıyan Meali

Rableri katında onların mükafatı altlarından ırmaklar akan adn cennetleridir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'ın verdiği sevap ve cennet nimetlerinden razı olmuşlardır. Bu mükafat ve cennet mertebesi, Rabbinden saygı ile korkup kulluk yapan kimseye verilecektir.

Ahmet Tekin Meali

Rableri katındaki mükâfatları, altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerinin konaklarıdır. Orada ebedî yaşarlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut oldular. Bu mükâfatlar, Rabbine saygı göstererek korkanlar içindir.

Ahmet Varol Meali

Onların Rableri katındaki mükafatları içinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rabbinden korkan içindir.

Ali Bulaç Meali

Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O'ndan razı (hoşnut, memnun) kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden 'içi titreyerek korkan kimse' içindir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onların mükafatı, Rableri katında (ağaçları) altından ırmaklar akar Adn cennetleridir; içlerinde ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan hoşnud... İşte bu (mükâfatlar ve Allah'ın rızası), Rabbinden korkanlara mahsustur...

Bahaeddin Sağlam Meali

Rableri katındaki mükâfatları, içlerinde ebedî olarak kalacakları, altlarında nehirler akan ikamet Cennetleridir. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah’tan razıdırlar. İşte bu mükâfat, Rabbinin büyüklüğüne karşı ürperenler içindir

Bayraktar Bayraklı Meali

Onların, Rableri katında ödülü, içinden ırmaklar akan, içinde süreli kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan memnun olmuşlardır. Bu, Rabbine saygı gösterene aittir.[789]*

Besim Atalay Meali (1962)

Allahın yanında, onların ödülleri, altından ırmaklar akan, eğleşilen cennetlerdir, orda tüm sonsuz kalırlar; Allah onlardan hoşnut, onlar Allahtan hoşnut, işte bu Tanrısından korkanlara armağan

Cemal Külünkoğlu Meali

Onların, Rableri katındaki ödülleri, içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan hoşnuttur. Bu mükâfat, Rabbinin azabından sakınan ve O'na karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan kimseyedir. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onların Rableri katındaki mükafatı, içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Bu, Rabbinden korkan kimseyedir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.

Diyanet Vakfı Meali

Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı gösterenler) içindir.

Edip Yüksel Meali

Rableri katındaki ödülleri, içinden ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. ALLAH onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Rabbine saygı gösterenin ödülü işte böyledir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Onların mükâfatı rableri ındinde altından ırmaklar akar Cennetlerdir, onlar içinde ebediyyen muhalled olacaklar, Allah onlardan hoşnud, onlar da ondan hoşnud, bu işte rabbına haşyet duyanlara

Erhan Aktaş Meali

Onların, Rabb'leri yanındaki ödülleri; içinde kesintisiz olarak sürekli kalacakları, altlarından nehirler akan Adn Cennetleridir. Allah, onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. İşte bu, Rabb'ine huşu¹ duyan kimseler içindir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Onların Rableri nezdinde mükâfatı altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. (Hepsi de) içlerinde ebedî, daimî kalıcıdırlar. Allah bunlardan raazî olmuşdur, bunlar da Ondan hoşnuud olmuşlardır, işte bu (seâdet), Rabbin (in ikaabın) dan korkan (lar) a mahsusdur.

Hayrat Neşriyat Meali

Onların Rableri katındaki mükâfâtı, altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleridir; orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. Allah onlardan râzı olmuştur ve (onlar da) O'ndan râzı olmuşlardır. İşte bu (karşılık), Rabbisinden korkan kimseler içindir.

İlyas Yorulmaz Meali

Onların Rableri katındaki karşılıkları, altlarından ırmakların aktığı ve içlerinde sürekli kalacakları cennetlerdir. Allah onlardan razı olmuş, onlarda Allahdan razı olmuşlardır. İşte bu güzel karşılıklar, Rablerinden korkup saygı duyanlar içindir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onların, Rabbileri nezdinde mükâfatları, altında ırmaklar akar ikamet olunacak uçmakları vardır. Orada ebedî olarak baki kalacaklar. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da Allah/tan hoşnuttur, İşte hoşnutluk Rabbinden korkan kimseye mahsustur.

Kadri Çelik Meali

Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur, kendileri de O'ndan hoşnut kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir.*

Mahmut Kısa Meali

Onların Rableri katındaki ödülleri, ağaçlarının altından ırmaklar çağıldayan ve sonsuza dek içinde yaşayacaklarıebedî huzur ve mutluluk diyarı olan Adn cennetleridir. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. İşte, Rabb’lerine saygı gösterenlerin mükâfâtı budur!

Mehmet Okuyan Meali

Rableri katındaki karşılıkları (ödülleri), altlarından ırmaklar akan, içinde [ebedî] kalacakları durmaya değer cennetlerdir. Allah kendilerinden razı, onlar da O
dan memnun olmuşlardır. Bu (müjdeler), Rabbine saygı duyan(lar) içindir.

Mehmet Türk Meali

Rableri katında onların mükâfatı, zemîninden ırmaklar akan, ebedî kalacakları, Adn cennetleridir. Artık Allah, onlardan râzı olmuş, onlar da Ondan râzı olmuşlardır. İşte bu (mükâfat da) Rabbine severek saygı gösterenlere aittir.

Muhammed Esed Meali

Onların ödülleri Allah katında [kendilerini bekler:] içinden ırmaklar akan, sonsuza kadar kalacakları sınırsız nimet bahçeleri; Allah onlardan hoşnuttur ve onlar da Allah'tan: bütün bunlar Rablerini ürpertiyle hissedenler içindir!

Mustafa Çavdar Meali

Onların Rabbleri katında ödülü, tabanından ırmakların çağladığı ve içinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine derinden saygı duyanlarındır. 39/73-74, 43/67...73, 58/22, 77/41...44

Mustafa İslamoğlu Meali

Rableri katında onların ödülleri, zemininden ırmakların aktığı ölümsüz güzelliğin üretildiği tarifsiz cennetlerdir; orada sonsuza kadar kalacaklardır: Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan memnun olmuştur.[5847] İşte bütün bunlar, Rablerinin sevgisini yitirmekten korkanlar içindir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onların Rabblerinin nezdinde mükâfaatı, altlarından ırmaklar akan cennetlerdir, oralarda ebedîyyen daimi kalıcılardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbinden korkan kimse içindir.

Suat Yıldırım Meali

Bunların Rab'leri nezdindeki ödülleri içinden ırmaklar akan, hem de devamlı kalmak üzere girecekleri, Adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan râzı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır.

Süleyman Ateş Meali

Rableri katında onların mükafatı altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları, Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Bu, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Rableri katında onlara verilecek karşılık, içinden ırmaklar akan kalıcı cennetlerdir (bahçelerdir). Sürekli kalmak üzere oraya gireceklerdir. Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan razıdır. İşte bu, Rabbinden çekinerek kendini koruyan kimseler içindir.

Şaban Piriş Meali

Onların ödülü, Rab'leri katında, altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbinden korkanındır.

Ümit Şimşek Meali

Onların Rableri katındaki ödülleri, ebediyen kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleridir. Allah onlardan hoşnuttur, onlar Allah'tan. Bu ödül, Rabbinden korkan kimse içindir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onların, Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri/temiz-bereketli bahçelerdir. Sürekli kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir.

Eski Anadolu Türkçesi

yanudı anlaruñ çalabı’ları ķatında 'adn uçmaķlarıdur aķar altından ırmaķlar ebed ķalıcılarken anuñ içinde hemįşe. ħoşnūd oldı Tañrı anlardan daħı ħoşnūd oldılar andan. şol ķorķdı çalabı’sından.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlardan öz Rəbbi yanındakı mükafatı (ağacları) altından çaylar axan Ədn cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Bu (ne’mətlər) Rəbbindən qorxanlar üçündür!

M. Pickthall (English)

Their reward is with their Lord: Gardens of Eden underneath which rivers flow, wherein they dwell forever. Allah hath pleasure in them and they have pleasure in Him. This is (in store) for him who feareth his Lord.

Yusuf Ali (English)

Their reward is with Allah. Gardens of Eternity, beneath which rivers flow; they will dwell therein for ever; Allah well pleased with them, and they with Him:(6233) all this for such as fear their Lord and Cherisher.(6234)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.