21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beyyine Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Rasûlun mina(A)llâhi yetlû suhufen mutahhera(ten)

Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz sahifeleri okumadıkça.

(O delil ise) Allah’tan gönderilmiş bir Elçi(dir ki, kendilerine) tertemiz (kalan ve asla bozulmayan İlahi hikmet ve hakikat olan Kur’an-ı Kerim’deki) sahifeleri okumaktadır;

İşte o delil, Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyan bir elçidir.

Sonunda, Allah tarafından görevlendirilen, içinde şirk bulunmayan tertemiz sayfaları, Kur'ân sayfalarını okuyan Allah'ın Rasulü Muhammed geldi.

(Bu delil) Allah tarafından (gönderilen) tertemiz sahifeler okuyan bir elçi(dir).

(O delil de) Allah'tan gönderilmiş-bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır;

Bu hüccet, (bâtıl karışmamış) tertemiz sahifeleri okuyan Allah'dan bir peygamberdir. (Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm'dır).

1, 2, 3. Ehl-i kitaptan ve Allah’a ortak koşanlardan olan o kâfirler, haktan ayrı sayılmazlar Allah’tan onlara bir peygamber: beyine (açık delil) gelmedikçe.. Onlara doğru yasalar ve bilgiler olan tertemiz sahifeler (vahiy mesajlarını) okuyan Allah’tan gelen bir Peygamber...

O apaçık delil, Allah katından gönderilmiş, tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir.

1,2,3. Kitaplı olan kâfirler ile Tanrıya eş koşanlar —Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber onlara, doğru yazılmış kitaplardan, arı, duru sayfalar okuyan bir tanık gelene dek — dinlerinden ayrılmış değillerdir

(O delil de) Allah'tan gönderilmiş bir elçidir ki, o şaibelerden arındırılmış sahifeleri okumaktadır. 

Bkz. 3/105

2,3. Allâh’ın rasûli hakîkatlari muhtevî sahîfeleri kendilerine okudı.

1,2,3. Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.

Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.

1-2. Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı inkâr edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar (hakkı inkârcılıktan) ayrılacak değillerdir.

2, 3. (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.

ALLAH'ın bir elçisi kendilerine arınmış sahifeler okuyor.

(Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.

Allahdan bir Resul, peyderpey mutahhar sahifeler okur öyle ki onlarda bütün

Allah'tan gelen dokunulmamış sahifelerden okuyan bir resûl.

1,2,3. Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.

(İstedikleri bu delil) Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, (onlara) temiz kılınmış sahîfeleri (Kur'ân'ı) okur.

Allah tarafından gönderilen bir elçi, onlara tertemiz sahifeleri okuyor.

Bu da Allah’ın arınmış sayfalarını okuyacak olan bir elçi idi.

2, 3. Yani onlara Allah tarafından, dürüst-yazıları hâvi pâk sayfalar okur bir peygamber [⁵] gelinceye kadar dinlerinden ayrılmadılar.

[5] Yani ahkâmı havi Kur'an'ı okuyan bir peygamber.

Bu (delil); tertemiz sayfaları¹ okuyan, Allah tarafından gönderilen bir elçidir.²

1 Krş. Vâkıa, 56/79; Abese, 80/13-16 2 Krş. Şuara, 26/196; A’lâ, 87/18-19

(O apaçık delil) Allah'tan gönderilmiş bir elçi (olup) tertemiz sahifeleri okumaktadır.

O apaçık delil, Allah tarafından gönderilen ve hiçbir tahrifâta uğramamış tertemiz sahifeler okuyan ve böylece insanlığı doğru yola davet eden bir Elçidir.

Temizlenmiş sahifeleri, Allah’tan bir rasûl okuyor;

2,3. Yani Allah resulü, içinde çok değerli bilgiler bulunan pırıl pırıl Kuran ayetlerini okuyana kadar.

Size tertemiz sahifeleri okuyan Allah’ın elçisidir.

(O), Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri [tilavet] eden (okuyup aktaran) bir elçidir.

1,2,3. Kitap ehlinden¹ ve müşriklerden² olan kâfirler,³ kendilerine açık delil olarak, Allah tarafından gönderilen ve içerisinde en doğru hükümler bulunan, tertemiz sahifeleri okuyan bir Peygamber gelinceye kadar, (diğer kâfirlerden) ayırt edilecek değillerdi.⁴

1 Ehl-i Kitap: Kendilerine peygamberler vasıtasıyla kitap gönderilen geçmiş ümmetler demektir. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde ve Arap yarımada... Devamı..

[onlara] kutsanmış tertemiz vahiyler ileten Allah’tan bir elçi (gelmeden),

Yani Allah’tan kendilerine gelen tertemiz sahifeleri okuyan bir elçi. 5/15-16, 65/11

(O delil); tüm şaibelerden arınmış sayfaları Allah’tan kendilerine ileten bir elçidir;[⁵⁸³⁹]

[5839] Krş: 2:213.

(O hüccet ise) Allah tarafından bir peygamber ki tertemiz sahifeleri tilâvet eder.

2, 3. O kesin delil de: İçinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan, ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür. [80, 13-16; 3, 105]

Âşikâr bir delil: Resulullah (a.s.m)’dır. Onun tertemiz hayatı, dinin en bariz delilidir. Onun dürüst, güvenilir olup güzel ahlâkın bütün dallarında e... Devamı..

(Yani) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeler okuyan bir elçi.

Allâh tarafından bir rasûldür ki ümmetine kizbden ve bâtıldan pâk kitâbı okur.

Beyyine, yani Allah tarafından bir elçi ki tertemiz sayfalar okur[*].

[*] Allah'ın Kitabını anlayan ve içine bir şey katmadan tebliğ eden her insan bu kapsama girer.

Allah'tan kendilerine tertemiz sahifeler okuyan bir elçi ..

O delil, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, tertemiz sayfaları okumaktadır.

Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfalar okuyan bir resul gelinceye dek.

1-3. olmadı anlar kim kāfir oldılar kitāb ehli’nden ya'nį yāhūdį naśrānį daħı müşriķlerden ayırılıcılar tā gele anlara ḥüccet ya'nį muḥammed ya'nį yazılmış āyetlerdür. Tañrı’dan oķır kitāblar arınmış anlaruñ içinde kitāblardur ŧoġru.

Ol beyyine Muḥammed resūlu’llāhdur. Oḳur üstlerine bāṭıldan arınmış ṣuḥuf‐lar.

(Bu açıq-aşkar dəlil isə) pak səhifələri onlara oxuyan, Allah tərəfindən göndərilmiş peyğəmbərdir (Muhəmməd əleyhissəlamdır).

A messenger from Allah, reading purified pages

An messenger from Allah, rehearsing scriptures(6224) kept pure and Holy:(6225)

6224 Cf. 2:151. 6225 Cf. 80:13-16.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.