25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kadr Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Selâmun hiye hattâ matla’i-lfecr(i)

Esenliktir, o gece, gün ışığıncaya dek sürer.

O gece esenlikten ibarettir, hiçbir kötülük o gece inmez. Aynı zamanda melekler de müminlere selâm verirler.

(O gece) Fecrin doğuşuna (tan yeri ağarıncaya) kadar, (manevi) bir selamet ve esenlik (fırsatıdır. O gece; kurtuluş ve kutluluk zamanıdır. Ancak; emir ve hükümlerini zihnine ve kalbine indirme gayreti ve Kur’an’ı hayat düzenine temel edinme gayesi taşımayanlar nasipsiz kalacaktır…)

O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selam ve esenliktir.

“Bütün kâinata, kâinattakilere selâm olsun. Herkes, her şey âfetten, kederden, uzak, selâmette olsun.” derler. Şafak sökünceye, tan yeri ağarıncaya kadar, bu böyle devam eder, gider.

O fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir.

Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.

O gece, fecrin doğuşuna kadar selâmettir. (Allah o gece yalnız selâmet ve hayır takdir eder, yahud melekler müminlere selâm verir dururlar.)

Fecrin doğuşuna kadar o gece, güven ve esenliktir.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir selâmdır, yani esenliktir.[785]

[785] Kadr sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 259.

Tan atana dek, selâmet sürecek

(Melekler) o gece, fecrin doğuşuna (Hakikatin tecelli ettiği kaynağa dönünceye) kadar barışın, esenliğin, huzurun, bağışlanmanın formüllerini getirirler.

Bu gicenin sulh ve selâmeti fecir tulû’ına kadar imtidâd ider.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

O, tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Bir selâmdır o tâ tan atana kadar

O gece, fecrin doğuşuna (imsak vaktine) kadar esenliktir.

O, fecrin ağarmasına¹ kadar selamdır.²

1- Şafak sökene kadar. 2- Esenliktir, güvendir.

O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır.

O (gece), fecrin doğuşuna (gün ağarana) kadar selâmettir.

Sabah aydınlık vaktine kadar, o gece güvenlik (esenlik) tir.

Tanyeri ağarıncaya dek esenlik içinde olan gece, işte bu kadir gecesidir.

O gece tan yeri ağarıncaya kadar selâmet devam eder.

O (gece), tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.⁵

5 Hz. Ayşe’den rivayeten: “Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sorduğunda ona: “Al... Devamı..

Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.

İşte bunun içindir ki, Muhammed (s)’in ömründe bir kez yaşadığı bu Kadir Gecesinin yıldönümü olarak müminlere armağan edilen, fakat Ramazan Ayı’nın geceleri arasına gizlenerek bir ay içine serpiştirilen ve her yıl Ramazan Ay’ı boyunca “Kur’an geceleri” olarak değerlendirilmesi gereken bu gece, insanlık için bir kurtuluş fırsatı, bir esenlik müjdesidir; tâ meleklerin bir sonraki Kadir gecesine dek müminlerle vedalaşacağı şafak vaktine kadar.

“Selâm”dır. O, tâ Fecr’in doğuşuna kadardır.

O gece, taa fecre kadar bir esenliktir gider.

Karar gecesi tan yeri ağarıp sabah oluncaya kadar sürer. Nihayet esenlik gününe ulaşır. Esenlik günü nedir bilir misin? Esenlik günü insanlığın kurtuluşa çağrıldığı gündür? Rabbin o gün insanlığa kurtuluş yolunu gösteren ayetlerini göndermeye başlamıştır. Kim gönderilen ayetlere uyarak kendine doğru bir yol çizerse kurtuluşa ulaşır. Gecenin karanlığı sabahın aydınlığına ulaştığı gibi cehaletin karanlığı aydınlığa ulaşır. Ayetlerimize inananlar karanlıklardan aydınlığa ulaşırlar. Kini nefreti öfkeyi yaşamlarından silerek esenliği huzuru barışı hâkim kılmak için yola düşerler. Ayetlerimizi inkâr edenler cehaletin karanlığını sürdürmek için her türlü yolu denerler. Çünkü ayetlerimiz onların yalanlarını zulmünü ortaya çıkarmıştır. İnsanlar arasında yaptıkları ayrımcılığı haksızlığı ortaya çıkarır. Bu nedenle vahyi göndermeye karar verdiğimiz geceyi kinle öfkeyle anarlar. Dillerinin döndüğü lanetleri yağdırırlar. Onlar ne yaparlarsa yapsın! Artık kudretimizle ayetlerimizi göndermeye karar verdik. İnananları kurtarmaya, inkâr edenleri cezalandırmaya karar verdik. İnsanlığın önünü aydınlatmaya karar verdik. Karar verdiğimiz gece inkâr edenleri çılgına döndürse de hiçbir şey yapamazlar. Artık onların yapacağı hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlığın önüne esenlik, huzur, barış yolu (İslam) konulmuştur. Dileyen barışa, esenliğe, huzura kavuşur, dileyen inkâr eder! Bilsinler ki cehaletin karanlığını iktidar kılanlar yok edilecektir.

(O), tan yeri ağarıncaya kadar esenlik (gecesi)dir.

O gece, sabah oluncaya kadar, her an bir kurtuluş (vesilesidir).

emîn kılar bu (gece), tâ şafak vaktine kadar. ⁵

5 Lafzen, “o, kurtuluştur/barıştır (selâm)” (bkz. sure 5, not 29) -yani o, mümini bütün ruhî/manevî kötülüklerden emin kılar; Mücâhid’in yorumu da böy... Devamı..

Mutluluğun formüllerini getirirler, bu durum ta şafak atıncaya kadar sürer. 5/15-16, 14/1, 57/9, 65/11

tarifsiz bir mutluluğun (formüllerini getirirler);[⁵⁸³⁴] bu durum, tanyeri ağarıncaya kadar sürer.[⁵⁸³⁵]

[5834] Selâm, “barış, huzur, saadet, af, mağfiret” mânalarını kapsar. Kur’an’ın inişi hatırına, vahyin sahibi Allah tarafından ilan edilen genel bir a... Devamı..

O gece -tanyeri ağarıncaya dek- bir selâmettir. (Melekler, müminlere selam ve bağışlanma dileğinde bulunurlar)

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

O (gece) tan yeri ağarıncaya değin bir selâmettir.

Artık o gece bir esenliktir gider. . . Tâ tan ağarana kadar. . .

Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar!

O gice fecir tulû' idinceye kadar bütn âfâkdan selâmet vardır.

O, tanyeri ağarıncaya kadar esenlik gecesidir.

O, tan yeri ağarana dek esenliktir.

Bir esenliktir o gece, tanyeri ağarıncaya kadar.

Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar!

selāmdur ol ya'nį firişteler mü’minlere selām virür śubḥ belürince.

Selāmetlıġ‐ıla ol ṣabāḥ olıncadur.

O gecə dan yeri sökülənə kimi (büsbütün) salamatlıqdır! (əmin-amanlıqdır) (Qədr gecəsi heç bir bəla nazil olmaz, o, bütünlüklə xeyir-bərəkətdən ibarətdir. O gecə mələklər yer üzündə gəzib Allahın müxlis bəndələrinə salam verərlər. Buna görə də Qədr gecəsi səhərə qədər oyaq qalıb ibadət etmək lazımdır!)

(That night is) Peace until the rising of the dawn.

Peace!...This until the rise of Morn!(6220)

6220 When the Night of spiritual darkness is dissipated by the glory of Allah, a wonderful Peace and a sense of Security arise in the soul. And this l... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.