9 Aralık 2021 - 4 Cemaziye'l-Evvel 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kadr Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min kulli emr(in)

O gece melekler ve Ruh, takdir edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler.*

Melekler ve Ruh onda (o gece boyunca) Rablerinin izniyle, her bir iş (ve her mü’min kişi) için sürekli inip duracaklardır.

O gece melekler ve Rûh Rablerinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler.

Melekler, varettiğimiz ve koruduğumuz aslî düzenin bir bölümü olan ruhlar, büyük melekler, Rablerinin bilgisi, planı, iradesi dâhilinde, o gece kâinattaki tabiî, dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî her türlü konu ve yeni dönemdeki planlama ile görevli olarak rahmet deryası halinde peyderpey inerler de inerler.

O gece, melekler ve ruh Rablerinin izniyle her iş için iner de iner.

Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.

O gecede melekler ve Rûh = Cebrâil Rablerinin izni ile, (o sene takdir edilen) her iş için arka arkaya iner.

Melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle, o gece her mesajı getirir (her işi yaparlar.)

Melekler ve Rûh/Cebrail, o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner dururlar.

Tanrının izniyle, o gece ruhla, melekler her iş için inerler

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle (hayatın her alanına dair) her bir iş için bölük bölük inerler.*

Bu gicede Allâh’ın izniyle melekler ve rûh (Cibrîl) Allâh’ın her emrini getürmek üzere nâzil olurlar.

Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece Rab'lerinin izniyle tüm buyrukları yerine getirmek için inerler.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

İner peyderpey melâike ve ruh onda, izniyle rablarının her bir emirden

Melekler¹ ve ruh², onda Rabb'lerinin izniyle her bir emir için iner de inerler.*

Onda melekler ve Ruuh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner.

Melekler ve Ruh (Cebrâîl), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler).

Melekler ve Ruh (vahiy meleği Cibril) o gecede, Rablerinin emri ile her bir iş için inerler.

Meleklerle Cebrail’in, çalaplarının uygunuyla işler için yeryüzüne indikleri gecedir, bu kadir gecesi.

O gece melekler, bahusus Ruh [³] Rablerinin izniyle her bir işle inerler.*

Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.

O gece görevli melekler ve ölü kalplere hayat bahşeden vahiy meleği Kutsal Ruh Cebrail, Rab’lerinin izniyle, buna yönelik tüm buyrukları yerine getirmek için yeryüzüne inerler.

Melekler ve Rûh, onda her bir emr’den rabb’lerinin izniyle indirildiler.

Melekler, beraberlerinde [rûh] (Kur’an) [*] ile, Rablerinin izniyle her iş için inerler. [*]*

(O gece,) melekler ve Ruh (Cebrâil) Rablerinin¹ izniyle (yapılacak) her iş için inerler.²*

o gece melekler, Rablerinin izniyle ilahî bir esin taşıyarak 3 bölük bölük inerler; 4 (insanı) her türlü [kötülük]ten

O gece Melekler Ruh/vahiy ile birlikte inerler. Rablerinin izni ile hayatın her alanına dair. 16/2, 40/15

Melekler, vahiyle beraber[5831] o gece inerler de inerler,[5832] Rablerinin izniyle, hayatın her alanına dair[5833]*

Onda melekler ve Ruh, Rabbilerinin izni ile her bir emirden iniverir.

O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner. . .

Melekler ve Ruh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.*

O gece melekler, her bir konuyla ilgili ruh (aldıkları emir) yanlarında, Rablerinin izniyle inerler.[*]*

Melekler ve Ruh, Rabbinin izni ile her iş için o gece iner.

Melekler ve Ruh,(1) herbir iş için, Rablerinin izniyle o gecede yeryüzüne iner.*

Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!

iner firişteler daħı cebreyil anuñ içinde dünye gögine yā yire çalabı’ları destūrı- y-ıla dükeli iş içün.

Feriştehler iner yire, Cebrā’īl daḫı ol gicede Tañrıları buyruġı‐y‐la. Her işfaṣl olur ol gicede.

O gecə mələklər və ruh (Cəbrail) Rəbbinin izni ilə (həmin gündən gələn ilin Qədr gecəsinədək dünyada baş verəcək) hər bir işdən dolayı (Allah dərgahından əmrlər alaraq) yerə enərlər.

The angels and the Spirit descend therein, by the permission of their Lord, with all decrees.

Therein come down the angels and the Spirit(6219) by Allah.s permission, on every errand:*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.