21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kadr Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr(i)

Şüphe yok ki indirdik Kur'an'ı Kadir gecesi.

Bu gece, Kur’ân'ın indiği gecedir. 2. sûrenin 185. âyetinde, Kur’ân'ın ramazanda indirildiği açıkça bildirildiğinden bu gece, ramazan ayının içindedir... Devamı..

Gerçek şu ki, Biz Onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirmeye (başladık).

Şüphesiz biz O Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik.

Biz onu, Kur'ân'ı bütün insanlık ve kâinat ile ilgili planlamanın yapıldığı, değeri yüce, ilâhî kudretin ve rahmetin çokca tecelli ettiği müstesna bir gecede, Kadir gecesinde indirdik.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/185; 44/3.

Doğrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik.

Gerçek şu ki, Biz onu kadir gecesinde indirdik.

Şübhesiz onu (Kur'an'ı), Kadir gecesinde (Levh-i Mahfûz'dan aşağı semaya) biz indirdik.

Biz, gerçekten o Kur’anı, Kadir gecesinde (şanı yüce bir gecede) indirdik.(*)

(*) Bak. Duhan suresi.

Biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik. [783][784]

[783] Kadr sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 251.[784] Kadr kelimesi ve gecesi hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR... Devamı..

Biz onu indirdik Kadir gecesi

Şüphesiz, biz o (Kur'an)'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık.

Ayette geçen “Biz” zamiri ilahi kelamın inişine meleklerin katılımını, yani vahyin muhataba dolaylı iletildiğini gösterir. “İnzal” kelimesi ise, yağmu... Devamı..

Biz Kur’ân’ı leyle-i kadirde inzâl iyledik.

Doğrusu, Biz, Kuran'ı kadir gecesinde indirmişizdir.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Biz onu Kudret Gecesinde indirdik.

Her mümin için bir Kadir/Yazgı Gecesi vardır. Benim için Kadir Gecesi, dinadamlarının öğretilerini Tanrı'nın öğretisine eş koşmaktan vazgeçtiğim gecey... Devamı..

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Elhak biz indirdik onu kadir gecesî

Kuşkusuz Biz onu¹ kad'r gecesinde² indirdik.

1- Kur\an\ı. 2- “Kad\r”, sözcük olarak değer, kıymet demektir. Kadir gecesi, Kur\an\ın inmeye başladığı ilk gecedir. Ve bu tarihi süreç içinde yalnı... Devamı..

Gerçek, biz onu kadir gecesinde indirdik.

Şübhe yok ki biz onu (o Kur'ân'ı), Kadir Gecesinde indirdik.(1)

(1)Kur’ân-ı Kerîm, Kadir Gecesinde bir bütün olarak Levh-i Mahfûz’dan dünya semâsındaki “Beytü’l-İzze” denilen makāma indirilmiş, sonra Cebrâîl (as) o... Devamı..

Biz onu (Kur’an’ı) kadir gecesinde indirdik.

Gerçekten Biz Kur’an’ı kadir gecesi bildirdik.

Biz onu Kadir gecesinde indirdik [²],

[1] Mekke'de ve Medine'de nâzil olması ihtilaflıdır (5) âyettir.[2] İndirmeye başladık.

Muhakkak ki Biz onu/Kur’an’ı Kadir gecesinde¹ indirdik².

1 Kadr kelimesinin değer, kıymet, ölçme, belirleme gibi anlamları vardır. Buradaki anlamı değer, kıymettir. Ramazan’ın son on gecelerinden birindedir.... Devamı..

Şüphesiz biz onu kadir gecesinde indirdik.

(Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 5 ayettir. Surede, Kadir gecesinden, onun fazilet... Devamı..

Doğrusu Biz onu, yani, yukarıdaki Alak sûresinin ilk ayetlerini, insanlığın kaderinin dönüm noktası olan bir gecede, dünyanın kapılarının Allah’a kulluğa aralandığı, kıymetini Kur’an’dan alan mübârek Kadir Gecesinde indirdik.

Mekke döneminin başlarında, Abese sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen ve Kur’an’ın ilk ayetlerinin nazil olduğu gecenin önem... Devamı..

Biz, onu KADR gecesinde indirdik.

Biz Kuran’ı Kadir gecesinde indirdik.

Vahyimizi bir gece göndermeye karar verdik. Karar verirken kimseye danışmadık kimseden izin almadık.

Şüphesiz ki biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indir(meye başla)dık.

Biz o (Kur’ân)ı Kadir Gecesinde¹ indirdik.

1 Kadir: Güç yetirmek, hüküm, takdir, azamet, anlamlarına gelir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramaza... Devamı..

BİZ bu [ilahî kelâm]ı Kadir Gecesi’nde ¹ indirdik.

1 Yahut: “Kudret Gecesi” veya “Haşmet Gecesi” -Hz. Peygamber’in ilk vahyi aldığı gece böyle tanımlanmaktadır (bkz. önceki surenin giriş notu). Birçok ... Devamı..

Biz Kuran’ı kadir/kıymet gecesinde indirmeye başladık. 2/97, 26/192...195,

Biz[⁵⁸²⁴] onu[⁵⁸²⁵] kadir-kıymet gecesinde[⁵⁸²⁶] indir(meye başla)dık.[⁵⁸²⁷]

[5824] Buradaki “Biz” zamiri vahyin inişine meleklerin katılımını, yani ilâhî kelâmın muhataba dolaysız değil dolaylı iletildiğini ifade eder (Krş: 42... Devamı..

Muhakkak ki Biz onu Kâdir gecesinde indirdik.

Biz Kur'ân'ı indirdik kadir gecesi. [44, 3; 2, 185]

Biz o(Kur'a)n'ı Kadir gecesinde indirdik.

Biz Kur'ân'ı Kadir gicesi indirdik. [¹]

[1] Kur'ân'ı Kerîm Kadir gicesi Levh-i Mahfûz'dan semâ-yı dünyâya nâzil olmuş ve oradan da yigirmiüç senede parça parça Rasûl-ü Ekrem'e vahiy buyurulm... Devamı..

Biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik.

Şüphesiz biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik

Biz Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik.

Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.

[317b] bayıķ indürdük anı ya'nį ķur’ān’ı ķadr gicesi ya'nį dünye gögine.

Biz indürdük yā Muḥammed bu Ḳur’ānı Ḳadr gicesinde.

Həqiqətən, Biz onu (Qur’anı) Qədr gecəsi (lövhi-məhfuzda dünya səmasına) nazil etdik!

Lo! We revealed it on the Night of Power.

We have indeed revealed this (Message) in the Night of Power:(6217)

6217 Cf. 44:3 and n. 4690. The 23rd, 25th or 27th night of Ramadan, as well as other nights, have been suggested as the Night of Power. See, however, ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.