22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Alak Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

‘Alleme-l-insâne mâ lem ya’lem

İnsana bilmediğini belletmiştir.

(Böylece) İnsana bilmediği (hayat ve şeriat gerçekleri)ni talim (ve terbiye) edip (öğrenme ve eğitilme imkânı sağlayandır.)

İnsana bilmediğini belleten de O'dur.

İnsana bilmediklerini öğretip belleterek hayata intibakını kolaylaştırandır.

İnsana bilmediğini öğretti.

İnsana bilmediğini öğretti.

İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

Böylece insanın bilmediği şeyleri O’na öğretendir.

İnsana bilmediğini öğretti.

3,4,5. Oku ! İnsana kalemle öğreten, bilmediğini bildiren, kerim olan Tanrının adını

İnsana bilmediği şeyleri de öğretti.

İnsâna bilmediğini o öğretdi.

3,4,5. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

4,5. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.[588]

Bu ilk beş âyet, Hz. Peygamber Hira mağarasında iken Cebrail’in ilk getirdiği âyetlerdir. Bu âyetlerin inmesinden sonra vahiy bir süre kesilmişti ki b... Devamı..

3, 4, 5. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

İnsana bilmediklerini öğretti.

İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

O insana bilmediği şeyleri öğretti

İnsana bilmediğini öğretti.

İnsana bilmediğini O öğretdi.

İnsana bilmediği şeyleri öğretti.(3)

(3)Bu sûrenin buraya kadar olan ilk beş âyeti, Kur’ân’ın ilk nâzil olan âyetleridir. (Kurtubî, c. 10/20, 118)

İnsana bilmedikleri şeyleri öğretmiştir.

İnsana bilmediklerini öğretti.

3, 5. Oku. Kalemle öğreten, insana bilmediği şeyleri öğreten Rabbin, keremde erişilmeyecek bir mertebededir.

İnsana bilmediğini öğretti.

Düşünme, araştırma, öğrenme imkân ve yetenekleri bahşettiği insana, Peygamber ve Kitap göndererek ona bilmediği her şeyi öğreten O’dur.
Peki, insanoğlu bu nîmetlerin kıymetini gereğince takdir edebiliyor mu?

İnsan’a bilmediği şeyleri öğretti.

Bu sayede bilmediğini belletti.

Hiç şüphesiz Rabbin insana bilmediği gerçekleri öğretir. Onun için Rabbinin sözlerine kulak veren yanlışsız, eksiksiz bilgilere sahip olur. Varlıkların yaratılış nedenlerini daha iyi kavrar. Yaratıcı olmakla yaratılan olmak arasındaki farkı öğrenir. Yaratılmış olmayı anlayan insan şeytana uyup yaratıcılık iddiasında bulunmaz.

İnsana bilmediğini (O) öğretti.

İnsana bilmediklerini de ancak O öğretti.

insana bilmediğini belleten! ³

3 “Kalem”, burada yazma sanatının veya, daha spesifik olarak, yazı yoluyla kaydedilen bütün bilgilerin sembolü olarak kullanılmıştır: ve bu, 1. ve 3. ... Devamı..

Böylece insana bilmediklerini öğretmiştir. 2/239-282, 16/78

O insana bilmediklerini öğretti.[5805]

[5805] Hem fıtratına fıtrî bilgiyi nakşetti, hem vahiy (zikr) ile nakşedileni hatırlattı, hem de bilmediklerini öğretti. Allah Rasûlü “Arayış” (Hırâ’)... Devamı..

İnsana bilmediği şeyleri bildirmiştir.

İnsana bilmediklerini öğretendir.

İnsana bilmediğini öğretti.

İnsana bilmediğini öğretmiştir[*].

[*] Bakara 31. âyette şöyle buyrulur: "Allah, Âdem'e isimlerin hepsini öğretti," Bu âyette de Allah'ın kalemle öğrettiği bildirilmektedir. Demek ki, y... Devamı..

İnsana bilmediğini öğretendir.

İnsana bilmediklerini öğreten Odur.

İnsana bilmediğini öğretti.

4-5. ol kim ögretti ķalem-ile ögretti ādemiye aña kim bilmedi.

Ādem oġlına bildürdi bilmegen nesneyi.

(O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi.

Teacheth man that which be knew not.

Taught man that which he knew not.(6207)

6207 Allah teaches us new knowledge at every given moment. Individuals learn more and more day by day; nations and humanity at large learn fresh knowl... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.