22 Ocak 2022 - 19 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Alak Suresi 16. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

siyetin kâżibetin ḣâti-e(tin)

Yalan söyleyenin, yanlış hareket edenin perçeminden.

(Evet) O yalancı (ve zalim her) günahkâr, alın (saçların)dan (yakalanıp cezalandırılacaktır.)

O yalancı ve günahkarların perçeminden.

Bütün yalancı, günahkâr, âsi liderlerin, ileri gelenlerin hepsinin perçeminden yakalar cehenneme sürükleriz.

bk. el-Müfredât; Lisânü’l-Arab.

O yalancı, günahkar perçemden!

O yalancı, günahkar alnından.

Yalancı, günahkâr perçeminden...(Perçem sahibi o yalancı müşriki sürükleyib cehenneme atacağız).

15, 16. Hayır! Eğer o, (bu yaptıklarına) son vermezse, o yalancı ve yanlış alnından onu yakalayacağız.

15,16,17,18. Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.[781]

[781] İnanç özgürlüğüne engel olanların durumu hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 240-245.

15,16. Öyle değil, o çekinmezse, onu perçeminden, yalancı, yanılan perçeminden herhalde yakalarız!

Evet, o yalancı, ar damarı çatlamış inkârcıyı (saçından tutup sürükleyeceğiz).

15,16. Biliyor. Eğer bu hareketinden fâriğ olmaz ise biz ânın nâsiyesindeki o nâsiye-i kâzibe ve hâtıesindeki (o yalancı ve mücrim alnındaki) saçlarından tutarız.

Yalancı ve günahkar perçeminden cehenneme sürükleriz.

15,16. Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.

15, 16, 17, 18, 19. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

O yalancı ve günahkar perçeminden.

15,16. Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

Yalancı, câni bir alnı

Yalancı, günahkâr ve suçlu perçeminden.

(Ya'nî) yalancı, günahkâr aln (ının saç) ından.

(O) yalancı, günahkâr perçemden!

Yalancı, sürekli hata edenin alnından (yakalayacağız).

O yalancı, suçlu saçlarından.

Yalancı ve hatakâr kâkülünden çeker, ateşe atarız.

O yalancı, günahkâr olan perçeminden (alnından).

O yalancı, o günahkâr perçeminden!

Günahkâr yalancı perçemden!

Hem de aksi perçeminden tutup rezil ederiz.

O yalancı ve günahkâr perçemlerinden yakalarız!

O yalancı, günahkâr perçem(in)den! [*]

Bu ayet inkârcı/nankör insanın gerçeği yalanlayan beyninin ön (frontal) bölgesinden yakalanmasını içermekte, konuyla ilgili bilimsel bir gerçeğe muciz... Devamı..

15,16. Hayır, (gerçek onun zannettiği gibi değil.) Eğer o, (bu davranışından) vazgeçmezse, yemin olsun ki Biz onu, perçeminden, hem de o yalancı ve günâhkâr perçeminden¹ tutup (cehenneme) sürükleyeceğiz.²

1 Nâsıye: Alındaki saç, yani “perçem” demektir. Alına, alnın üstüne, başın ön tarafına da nâsiye, denilir. Burada kastedilen, kinâye olarak o şahsın k... Devamı..

o yalancı, isyankar alnından!

Evet o yalancı, günahkârın perçeminden. 6/157, 17/97...99

o pek sahtekâr, bir o kadar da[5818] günahkâr perçeminden;

[5818] Hâtıetin’deki belirsizliğin anlama yansıması.

Yalancı, günahkâr olan bir alnı.

15, 16. Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.

O yalancı, günahkar perçem(den)!

O yalancı ve suçlu perçeminden.

Yalancı, günahkar perçeminden.

O yalancı, günahkâr alnından.

O yalancı, o günahkâr alnı.

15-16. değül eyle! eğer yığlınmazsa, ŧartavuz anı, alın śaçıyıla alın śaçıyla yalancı yazuķlu.

Ol ṣaç eyesi ḳatı yalancıdur, ḳatı ḫaṭā idicidür.

Özü də yalançı, günahkar kəkilindən!

The lying, sinful forelock

A lying, sinful forelock!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.