14 Temmuz 2024 - 7 Muharrem 1446 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tîn Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İllâ-lleżîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti felehum ecrun ġayru memnûn(in)

Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka, gerçekten de onlara bitmez tükenmez, başa kakılmaz bir mükafat var.

Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi-tükenmesi olmayan bir ecir (dünyada şuur, ahirette huzur) vardır.

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç, onlar için kesintisiz ve başa kakılmaz bir mükafat var.

Ancak iman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler bu duruma düşmeyecektir. Onlar için en yüksek makamlar, bitmez tükenmez mükâfatlar vardır.

Ancak iman edip salih ameller işleyenler ayrı. Onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

Ancak iman edib salih ameller işliyenler başka; onlar için kesilib tükenmez bir mükâfat vardır.

İman edip de yararlı işler yapanlar ise, onlar müstesna. Onlar için kesintisiz bir ücret (ve hayat) vardır.

İman edip iyi amel yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

Yalnız, inanarak, yararlı iş görenlere sonsuz ödül var

Yalnız iman edip sâlih amel işleyenler için kesintisiz bir mükâfat vardır.

Yalnız îmân idüb a’mâl-i sâlihada bulunanlar müstesnâdır. Bunlar mûcib-i memnûniyet mükâfâta nâil olacaklardır.

Yalnız, inanıp yararlı iş işleyenler bunun dışındadır. Onlara kesintisiz ecir vardır.

Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.

Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.

Ancak inanıp erdemli davrananlar hariç; onlara kesintisiz bir ödül vardır.

Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

Ancak iyman edip yarar ameller yapan kimseler başka, onlar için kesilmez bir ecir vardır.

Ancak îmân edip sâlih amel işleyenler müstesna. Onlar için (cennette) hiç bitmeyen ve eksilmeyen bir mükâfat vardır.

Ancak iman eden ve salihatı yapanlar hariç. Onlar için minnet altında bırakmayan bir ödül vardır.

Ancak îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar başka. Çünkü onlar için (bitmez) kesilmez mükâfat vardır.

Ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler müstesnâ; artık onlar için, tükenmez bir mükâfât vardır.

Ancak iman edip ve salih amel (faydalı işleri en iyi şekilde) yapmış olanlar (erdemli kimseler) böyle değil (onlar esfel-i safiline düşürülmeyecek, bu düşüşten kurtulacaklardır); onlar (o iman edip iyi işler yapmış olanlar) için hiç kesilmeyecek bir mükâfat vardır. *

(*) …Bu ifade, yaratılış amacına uygun hareket etmeyip ahlâkî değerleri hiçe sayan ve en güzel biçimde yaratılmış olmanın şükrünü yerine getirmeyenler... Devamı..

Ancak, iman edip salih amel işleyenler için, daha sonra bitmez tükenmez karşılıklar var.

Ancak, inanan, iyilik edenler başak. Artık onlar için ardı arası kesilmiyen karşılık vardır.

Şu kadar ki mü/min olan ve iyi amel işleyen kimselerin ardı arası kesilmeyen mükâfatları vardır.

Ancak, iman edip iyi ve yararlı işler [sâlihât] yapanlar başka. Onlar için ardı arkası kesilmeyen mükâfatlar vardır.⁵

5 Krş. Fussilet, 41/8; İnşikâk, 84/25

Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.

(Şevahid’ut Tenzil c.2 s.352-356’da Hâkim Haskani’nin naklettiği rivayete göre bu ayet-i kerime ilk etapta “İmam Ali ve taraftarları” hakkında nazil o... Devamı..

Ancak Allah’a ve âhiret gününe yürekten iman edip bu imana yaraşır dürüst ve erdemlice bir hayat ortaya koyanlar hariç; yalnız onlar bu düşüşten kurtulabilirler. İşte onlar için, cennette bitip tükenmeyecek muhteşem bir ödül vardır.

Ancak iman eden ve Salih Ameller işleyenler başkadır.
Onlar için ölçek dışı bir ödül vardır.

İnanıp yararlı işler yapanların sevab geliri, asla kesilmeyecektir.

Ancak akıl edip düşünenler, Rabbine inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar asla haksızlık yapmaz. İnsanlar arasında hakkı adaleti sağlar. İnsanları hilelerle düzenbazlıklarla birbirine düşürmezler. Onların insanlar arasındaki davranışları sevgiyle merhametledir. Sevgi ve merhametleriyle insanları kucaklayarak sahip çıkarlar. Güzel davranışlarla insanları mutlu eder. Yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkar. Hiçbir karşılık beklemezler. Onlar yeryüzü nimetlerinin gelip geçici olduğunu bilirler. Sevdikleri her şeyi Allah için paylaşırlar. Onlar için paylaşmak; inançlarının, insanlıklarının bir göstergesidir. İşte onlar diğerlerinin aksine yükseldikçe yükselirler. Rabbinin katında büyük mükâfata sahiptirler.

İman edip iyi işler yapanlar hariç. Onlar için başa kakılmayan (kesintisiz) bir ödül vardır.

Şüphesiz (Allah’ın istediği gibi) îman edip, (inandığı) iyi işleri yaşayanlar bunun dışındadır ve onlara, hesapsız bir mükâfat vardır.¹

1 Aynı âyet için Bk (İnşikak: 25)

iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç: onlar için kesintisiz bir ödül vardır!

Ancak iman edip iyi ve güzel işler yapanlar hariç, işte bunlar için bitimsiz bir ödül vardır. 3/195, 39/10, 77/41...44

Ancak (tekâmül yolculuğunda), imanda sebat eden ve o imanla uyumlu hareket edenleri kesintisiz bir ödül beklemektedir.[⁵⁷⁹⁷]

[5797] Amel-i sâlih, 23 yıllık nüzul sürecinin tümünde aynı vurguya sahip olmasa gerektir. Başlangıçta 2:2 ışığında sorumluluk bilinci çerçevesinde “e... Devamı..

Ancak, iman edip, sâlih amel işleyenler başka (çünkü) onlar için bitip tükenmeyen mükâfât (cennet nimetleri) vardır.

Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.

Ancak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, Artık onlar için kesilmeyecek bir mükâfaat vardır.

Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükâfat vardır.

Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükafat vardır.

Ancak îmân idüb 'amel-i sâlih işleyenlere minnetsiz ecir ve mükâfât vardır.

İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar başkadır. Onlara tükenmeyecek ödül vardır.

Kendilerine kesintisiz bir ödül verilecek olan iman edip doğruları yapanlar dışında.

Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna—onlar için ardı arkası kesilmeyecek bir ödül vardır.

İman edip hayra ve barışa yönelik iş üretenler müstesna. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.

illā anlar kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler; pes anlaruñdur müzd kesilmemiş.

İllā ol kişiler ki īmān getürdiler ve ‘amel‐i ṣāliḥ işlediler. Anlara minnetsüzmüzd vardur.

Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa! Onları münnətsiz (saysız-hesabsız) mükafat gözləyir.

Save those who believe and do good works, and theirs is a reward unfailing.

Except such as believe and do righteous deeds: For they shall have a reward unfailing.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.