27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tîn Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Śumme radednâhu esfele sâfilîn(e)

Sonra da onu döndürdük, aşağıların en aşağısına attık.*

Sonra onu (kendi kıymetini bilmediği ve kabiliyetlerini körlettiği ve kirlettiği için) aşağıların aşağısına çevirip-itip bıraktık. (Veya, insanoğlunu) “esfeles safiline” (eğitilmek, yetiştirilmek ve imtihan edilmek üzere evrenin en aşağı tabakası olan yeryüzüne geri gönderip olgunlaşma fırsatı tanıdık.)

Ve sonra onu, ömrünün en verimsiz çağı olan ihtiyarlık ve zayıflığa sürükledik veya yapması gerekeni yapmamasından dolayı, aşağıların aşağısı olan ateşe attık veya hayvanların bile yapmadığı vahşilik, her türlü ahlaksızlık ve kötülüklerle varlıkların hepsine karşı zihnini ve cismini kötüye kullanmak suretiyle o kadar alçalttık ki, hiçbir yaratık bu dereceye düşemez.

Dahası ona, en düşük ahlâkî seviyeye inebilecek, sorumsuzluğun dibine vurabilecek hayat şartlarına hiç katlanamayacak, ömrünün en verimsiz en fena çağını yaşayabilecek zaafları da verdik.

Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.

Sonra onu, (küfre varınca) aşağıların aşağısına çevirdik, (cehennemlik yaptık).

Sonra onu aşağıların aşağısına döndürdük.*

4,5. Andolsun, insanı en güzel biçimde yaratırız. Sonra onu aşağıların aşağısına indiririz.

Sonra onu, aşağıların en aşağısı eyledik!

Sonra onu, (inkâr ve isyan edince) aşağıların aşağısına çevirdik.*

Sonra (eğer küfür ider ise) esfel-i sâfilîne sevk ideceğiz.

Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık.

Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.

1, 2, 3, 4, 5. İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.  *

Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık.

Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.

Sonra da çevirdik esfeli sâfilîne kaktık

Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

Sonra onu, aşağıların aşağısına çevirdik.(2)*

Sonra (yaptıklarından dolayı) onu, aşağıların en aşağısına döndürdük.

Sonra da onu aşağılar aşağısı kıldık.

Sonra onu aşağının aşağısı kıldık [³].*

Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.

Fakat insan, vahiyden uzaklaşarak kendi asli/olumlu kişiliğini saptırıp yozlaştırınca, —geçerli kıldığımız kanunlar gereğince— onu varlık mertebelerinin en dibine yuvarlayarak aşağıların aşağısına çeviririz. Kur’an’dan yüz çevirerek şeytanın boyunduruğu altına giren insan, vahşî hayvanlardan daha da canavarlaşır. İşte, Allah’ın yol göstericiliğinden yüz çeviren insanoğlu, bu derece alçalır.

Sonra onu Sefiller’in sefiline çevirip bıraktık.

Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

Sonra da onu aşağıların en aşağısı¹ kıldık.²*

ve sonra onu aşağıların en aşağısına indiririz, 3

Sonra da o kendisini aşağıların aşağısına indirdi. 32/12-13, 79/38…52

sonra onu başlangıç noktasının en dibine döndürmüşüzdür.[5796]*

Sonra da onu aşağıların en aşağısına döndürdük.

Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.

Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

Sonra (yaptığı yanlışlar yüzünden) onu aşağıların en aşağısına indiririz.

Daha sonra, onu aşağıların en aşağısına indirdik.

Sonra da onu aşağıların en aşağısına indirdik.

Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.

andan girü döndürdük anı. aşaġalaruñ aşaġaraġına.

Andan ṣoñra anı cehennem ehlinden ḳılduḳ.

Sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik!

Then We reduced him to the lowest of the low,

Then do We abase him (to be) the lowest of the low,- (6200)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.