19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tîn Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lekad ḣalaknâ-l-insâne fî ahseni takvîm(in)

Gerçekten de biz, insanı, en güzel bir surete sahip olarak yarattık.

İki ayak üstünde yürüyen yaratık. En güzel yaratık. Akıl, düşünce, anlayış, söz söyleme kabiliyetleriyle diğer yaratıklardan seçilmiş en güzel mahluk,... Devamı..

(Ki kesinlikle) Biz, insanı (en mükemmel olmaya müsait kabiliyetlerle donattık ve) en güzel biçimde yarattık. (Ahseni takvim içinde cennetlerde ve yüksek mevkilerde ebedi yaşamaya müsait vaziyette varlığa çıkardık.)

Biz elbette insanı en güzel biçimde yarattık.

Biz insanı en güzel bir biçimde, en güzel duygularla, ilâhî ahlâk ile ahlâklanacak güzellikte, hayat şartlarına katlanabilecek, dünyadaki sorumluluğunu üstlenebilecek mükemmeliyette imkân ve kabiliyetlerle yarattık.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 30/30.

Gerçekten biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.

Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Biz, insanı en güzel kıvamda yarattık.

[İnsanın bu en güzel kıvamının maddeten devam etmesi için; gıda olarak incir ve zeytin yemesi, çevre olarak da ağaçlı bir yükseklikte güvenli bir orta... Devamı..

4,5. Andolsun, insanı en güzel biçimde yaratırız. Sonra onu aşağıların aşağısına indiririz.

Biz insanı, en güzel bir biçimde yaratmışızdır

Biz, insanı en güzel şekil ve en mükemmel kıvamda yarattık.

Biz insânı ahsen şekilde halk itdik.

Biz insanı en güzel şekilde yarattık,

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.

1, 2, 3, 4, 5. İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.  

 Allah Teâlâ insanı ruh ve beden kabiliyetleri bakımından canlıların en mükemmeli kılmıştır. Sûrede «en güzel biçimde yarattık» ifadesi bu hususu beli... Devamı..

Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık

Gerçekten biz insanı (en mükemmel ve en güzel sıfatlarla nitelenmiş olarak) en güzel biçimde yarattık.

Ant olsun ki insanı en iyi biçimde yarattık.

biz, hakıykat, insanı en güzel bir biçimde yaratdık.

Gerçekten (biz) insanı, en güzel bir biçimde yarattık!

Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Biz kişiyi en güzel biçimde yarattık.

Biz insanı boylu poslu, en güzel bir biçimde yarattık,

Gerçekten Biz insanı en güzel kıvamda [takvîm] yarattık³.

3 Krş. Âl-i İmrân, 3/6; Kehf, 18/37; İnfitâr, 82/6-8

Ki biz şüphesiz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Biz insanı, yaratılış amacını gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü zihnî ve bedenî özelliklerle donatarak, varlık mertebelerinin en yükseğine çıkabilecek bir yetenek ve kapasitede, yani, olması gereken en güzel biçimde yarattık.

Gerçekten, İnsan’ı en güzel bir biçimde yarattık;

biz insanı, her bakımdan mükemmel yarattık.

Gördüğünüz gerçeklerin gerçekliği gibi biz insanı en güzel şekilde yarattık. Yarattığımız insana yasa koyduk. Siz insanı kendi kendine mi oldu sanıyorsunuz? Sizler kendi kendinize mi oldunuz? Sizi biz yarattık!

Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Gerçek şu ki biz insanı en güzel şekilde yaratırız, ²

2 Yani, bu özel varlığın yaratılış amacının gerektirdiği fonksiyonlara tekabül eden bütün olumlu maddî ve zihinsel (dış ve iç) vasıflar ile donatılmış... Devamı..

Biz, insanı en güzel şekilde yarattık. 3/6, 40/64

Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış,[⁵⁷⁹⁵]

[5795] Bir sonraki âyetle birlikte zımnen: İnsan yaratılıştan en iyi idi, fakat en iyi bozulunca en kötü olur. Hz. insan varlık ağacının meyvesi, haya... Devamı..

Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

(Ona, diğer yaratıklardan farklı olarak ruhumuzdan üfürdük ve ona hür irade emaneti vererek onu sorumlu tuttuk... Fakat ne yazık ki onların çoğu bu em... Devamı..

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Muhakkak ki, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

Biz insanı en mükemmel sûrette yarattık. [30, 30]

İlk üç ayette Hz. Musâ, Hz. Îsâ, Hz. Muhammed (aleyhimü’s-selam) gibi ulü’l-azm peygamberlere vahiy gelen kutlu yerlere dikkat çekilmiştir.... Devamı..

Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Biz insânı en güzel sûret ve kıvamda halk itdik.

(Daha önemlisi şunları bilmenizdir:) İnsanı, en güzel donanımda yaratırız.

Biz, insanı en güzel şekilde yarattık.

Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.

bayıķ yarat(t)uķ ādemį düzmegüñ görklüregiñde.

Biz yaratduḳ ādem oġlını yaḫşı ṣūretde.

Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!

Surely We created man of the best stature

We have indeed created man in the best of moulds,(6199)

6199 Taqwim: mould, symmetry, form, nature, constitution. There is no fault in Allah's creation. To man Allah gave the purest and best nature, and man... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.