11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tîn Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve tûri sînîn(e)

Ve Turı Sina'ya.

Tanrının, Mûsa Peygamberle görüştüğü ve ona tecelli ettiği dağ, Seyna'daki Tûr dağı.

(Hz. Musa’yı, kutsal davasını ve Yüce Rabbiyle irtibatını hatırlatan) Sina Dağı’na…

Tûr-i Sînâ'ya andolsun!

Sina dağına,

Sina dağına,

(Hz. Mûsa'nın Rabbine münacaatta bulunduğu) Sinâ dağına,

Ağaçlı dağa,(*)

(*) Ahfeş… Veya Sina dağına

Sîna dağına yemin olsun,

Tûru Sina'ya ant

(Musa'nın, vahiy aldığı) Tûr-i Sina'ya

1,2,3. İncir, zeytûn, Tûr-i Sînâ ve emîn belde (Mekke) hakkıçün yemîn iderim.

And olsun Sina dağına,

Sinâ dağına andolsun,

1, 2, 3, 4, 5. İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.  

 Allah Teâlâ insanı ruh ve beden kabiliyetleri bakımından canlıların en mükemmeli kılmıştır. Sûrede «en güzel biçimde yarattık» ifadesi bu hususu beli... Devamı..

Sina Dağına,

Ve o Turi sînîne

1-2-3. İncire ve zeytine, Tûr-i Sînâ’ya ve şu emin beldeye (Mekke’ye) kasem olsun ki,

Ve Sina Dağı'na¹,

1- Bereketli meyve ağaçları ile bezenmiş Sina dağına.

Ve Sînâ dağına!

Sıra sıra dağlara.

Sina dağı hakkı için,

Turû Sina hakkı için,

Tur-i Sinâ’ya [Sinîn],

Ve Sina dağına.

Allah’ın, insanlık tarihinde bir kez, bir Peygamberle, Mûsâ (a) ile aracısız konuştuğu yere, kutsal Sînâ Dağına ve çevresine,

Tûr Sînîn’e / Sînâ Dağı’na!

1,2,3. İncire, zeytine, // Tûr dağına ve // bu güvenli Mekke şehrine yemin ederim ki

Turi Sina’ya andolsun!

Sînâ Dağı’na,

1,2,3. İncir’e, Zeytin’e,¹ Sina dağına² ve şu güvenli beldeye³ yemin olsun ki,

1 Tefsirler, Tin ve Zeytin hakkında başlıca iki görüş nakletmişlerdir: 1. Tin ve Zeytin; bu ad ile meşhur olan incir ve zeytin yemişleri veya ağaçları... Devamı..

ve Sina Dağını,

Sina Dağı’na andolsun. 7/143

Ulu Sînâ Dağı şahittir!

Sina dağına

Ve Sinâ dağı..

Ve Sina dağına.

Sina dağı, hakkı için!

Sina Dağına andolsun.

Sina dağı,[*]

[*] Musa aleyhisselamın vahiy aldığı dağ. Buraya Sina Dağı dendiği gibi Sinîn Dağı da denir (Taberi).

Sina Dağı'na.

Ve Sina Dağına,(1)

(1) Zeytin ile Sina Dağı arasındaki ilişki için, 23:20 ve açıklamasına bakınız.

daħı aġaçlu ŧaġ ḥaķķı ya'ni mūsā peyġamber ŧaġı ḥaķķı

Daḫı Ṭūr‐ı Sīnā ḥaḳḳı‐çun.

And olsun (Allah-təalanın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;

By Mount Sinai,

And the Mount of Sinai,(6196)

6196 This was the Mountain on which the Law was given to Moses. See 19:52, and n. 2504. The Law was given, and the glory of Allah was made visible. Bu... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.