2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
İnşirâh Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-iżâ feraġte fensab

Artık sen de ibadeti bitirince yorul.

Namazı kıldıktan sonra oturduğun yerde duaya koyul; yahut farz namazları kılıp bitirdikten sonra gece namazına kalk; yahut dünya işlerini yapıp bitird... Devamı..

(Şu halde ey Habibim!) Boş kaldığın zaman, (tebliğ ve toplumu terbiye, cihad etme ve tehlikeleri defetme, sosyal ve siyasi görevler gibi, mecburi işlerinden sıyrıldığın an, durma hemen ibadete ve hayırlı hizmete) koyul ve uğraşıp yorul ki (manevi terfi ve terakki ancak sürekli ve sistemli bir çaba ile mümkün olacaktır).

O halde bir iş ve ibadetten boşaldın mı; ikinci bir işe ve ibadete başla ve yorul.

Din ve dünya ile ilgili işlerinin, ibadetlerinin birini bitirdiğin zaman, hemen ötekine başla!

O halde boş kaldığın zaman (ibadet ve dua ile) yorul.

Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.

O halde, (memur bulunduğun bir işi bitirib) boşaldın mı, (yine başka bir iş ve ibadet için) kalk yorul;

Artık işlerini bitirdiğin zaman, (ibadet için) doğrul!(*)

(*) Veya bir işi bitirdiğin zaman hemen yeni bir işe başla.

Boş kaldığında hemen başka işe koyul!

Bir işi bitirirsen, birine diren

Öyleyse (sıkıntıdan) kurtulduğun zaman yeni bir çalışmaya koyul (tebliğe devam et)!

Teblîğ-i risâleti bitürdiğin vakit Allâh içün çalış.

Öyleyse, bir işi bitirince diğerine giriş;

Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul.

7, 8. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

 Bazı müfessirler bitirilen işi, bazıları da başlanacak işi «ibadet» olarak yorumlamışlardır. Bu yorumların ortak noktası, dünya ve ahiret arasındaki ... Devamı..

Ne zaman fırsat bulursan uğraş ver.

O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul.

O halde boşaldın mı yine kalk yorul

Bir işi bitirince hemen başka bir (hayırlı) işe koyul.

O halde her fırsatta kararlılıkla yeni şeyler yapmaya giriş.

O halde boş kaldın mı hemen yorul.

O hâlde boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe giriş) yorul!

Ne zaman Rabbine yönelmek istersen, kalk.

Öyleyse bir işi bitirince bir başkasına sarıl.

Bir işi bitirince başka bir işle meşgul ol.

Öyleyse bir işi bitirdiğinde tekrar başka bir işe giriş.⁵

5 Bu ayetten İslam’da çalışmanın sürekliliğini anlıyoruz. Durmak yok. Bir iş bitince diğerine başlamak gerekiyor. Elbette arada gereği gibi istirahat ... Devamı..

Öyleyse (sana farz olan) bir işi bitirince diğerine (dua ve ibadete) giriş.

Öyleyse, bir işi bitirdiğin zaman derhal başka bir işe giriş. İş bitti diye rahata düşüp kalma; bir görevi bitirir bitirmez, biraz dinlendikten sonra bir başkasına yönel! İşte ancak bu şekilde zorluklar kolaylığa, sıkıntılar rahmete dönüşür. Fakat bunu yaparken, Rabb’inle gönül bağını bir an olsun koparma:

(Bir işi bitirip) Boşa çıktığın zaman hemen (diğer bir işe) koyul!

Bir işi bitirir bitirmez diğerine başla.

Kendi ayağına prangalar takma! İnsanların dediklerine bakarak işini zorlaştırma! Önündeki işleri sıraya koy. Kendini programla! Programsız iş yapma! Neler yapacağını kararlaştır. Yapacaklarını sıraya sok. İşlerini sırayla yap. Sakın biri bitmeden diğerine başlama! O zaman her şeyi birbirine karıştırırsın. İşleri hemen yapacağım diye acele edersen, biri bitmeden diğer işlere başlarsan, her şeyi birbirine karışır. O zaman zorluklardan zorluklara girersin. Merdivenleri görmüyor musun? Basamaklarla yukarıya çıkıyorlar. Sana verdiğimiz görevler de öyledir. Adım adım yürüyeceksin! Görevleri sıraya koyacaksın. Birini bitirip diğerine devam edeceksin. Günlük bir programın olsun! Rastgele iş yapma! Bilerek bilinçli iş yap.

(Bir işi bitirip) boş kalınca hemen (başka bir işe) kalk. [*]

Burada “Bir işe yürek verince arkasında dik dur” mesajı da söz konusudur.

Öyleyse, bir işi bitirince, diğeriyle yorul. ¹

1 Yani her zorluğa bir kolaylık vaad edilmiş olduğu için bir görevi, bir ibadeti bitirip bir zorluktan bir kolaylığa geçtiğin, biraz dinlendiğin vakit... Devamı..

Öyleyse [sıkıntıdan] kurtulduğun zaman sağlam dur,

Öyleyse zor bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul! 18/99, 53/39…40

Şu halde, bir zorluğu aştığında yılma, başka bir işe giriş![⁵⁷⁹¹]

[5791] Veya: “Zorluğu aşınca tebliğe devam et”; veya “bir işi halledince başka bir işle yorul”; ya da nasbın lügat mânasına dayanarak: “işini halletti... Devamı..

O halde boşaldığın, (bir ibadeti bitirip, bir zorluktan bir kolaylığa geçtiğin biraz dinlendiğin, mesela aldığın vahyi yerine ulaştırdığın, farzlarını yerine getirdiğin) vakit; yine yorul!

(Farz bittiyse nafileye geç, namaz bittiyse duaya geç ki, kolaylık da artsın, şükürde devam etmiş olasın)

Öyleyse, boş kladığında hemen bir işe mensup ol.

Artık boş kaldın mı hemen çalış.

O halde bir işi bitirince, hemen başka işe giriş, onunla uğraş.

O halde (işlerinden) boşaldığın zaman (ibadete) dur.

7,8. Teblîğ-i risâletden fâriğ oldığın zamân 'ibâdetle meşgûl ol ve rabbine rağbet ve tevecccüh it.

Öyleyse boş kalınca kalk, yorul.

Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş.

Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş.

O halde, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!

pes ķaçan tamām eyleyeseñ ya'nį namāzı yā ġażayı arġıl ya'nį . du'āda yā ibādetde.

Pes ḳaçan işüñden düketseñ ‘ibādetde zaḥmet çek.

(Ya Peyğəmbər!) Elə ki (risaləti təbliğ etməkdən və ya dünya işlərindən) azad oldun, qalx (dua et)! (Axirət üçün çalış-vuruş!)

So when thou art relieved, still toil

Therefore, when thou art free (from thine immediate task), still labour hard,(6192)

6192 When thou art free: or when thou art relieved. The words understood may be: from thy immediate task, that of preaching to men, denouncing sin, an... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.