19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhâ Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velel-âḣiratu ḣayrun leke mine-l-ûlâ

Ve elbette ahiret, önceki dünyadan da hayırlıdır sana.

Elbette Senin sonun öncekinden (ahiretin ise dünyadakinden) çok daha hayırlı (olacak)dır.

Öteki dünya elbette senin için bu dünyadan daha hayırlı olacak veya hayatının sonu başlangıcından daha hayırlı olacak.

Andolsun, senin için âkıbet, tebliğe başladığın ilk günlerden, ümmetinin geleceği, geçmişinden, ebedî yurt, âhiret, dünyadan daha hayırlıdır.

bk. et-Tefsîru’l-veciz; et-Tefsîru’l-Kebir, 31/210-213.

Muhakkak ki, ahiret senin için dünyadan hayırlıdır.

4.Taberani`nin el-Mu`cemu`l-Evsat`ta rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bana, ümmetime benden sonra fethi nasib edilecek (yer... Devamı..

Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

Muhakkak ki ahiret, senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Ve gerçekten ahiret, senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Gerçekten işin sonu senin için başından daha iyi olacaktır.[771]

[771] Hz. Peygamber’e verilen bazı nimetler hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 193-196.

Öbür dünya, bu dünyadan seninçin daha da hayırlıdır

Muhakkak ki (bundan sonraki hayat), senin için, evvelkinden (hayatının ilk bölümünden/peygamberliğin ilk yıllarından) daha iyi (olacak)tır.

Âhiret hayâtı senin içün dünyâ hayâtından hayırlıdır.

Doğrusu ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır.

Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

Senin için son (ahiret) ilkten (dünyadan) daha iyidir.

Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır.

ve her halde sonu senin için önünden daha hayırlı

Şüphesiz âhiret (te sana bahşedilecek olan nimetler) senin için dünyada (bahşedilenlerde) n daha iyidir.

Senin için gelecek, geçmişten hayırlı olacak.

Elbette âhiret senin için dünyâdan hayırlıdır.

Gerçekten sonraki (âhiret) ise, senin için evvelkinden (dünyadan) daha hayırlıdır.

Ve muhakkak ki, senin için bir sonraki an, bir önceki andan daha hayırlıdır. *

(*) "Âhiret" ve "ûla" kelimeleri ile kastedilen peygamberlik döneminin sonunun önceki döneminden daha hayırlı olacağıdır. (الله اعلم) (Kurandan Hayat... Devamı..

Ahiret hayatı senin için dünya hayatından daha hayırlıdır.

Besbelli ki öbür dünya senin için bu dünyadan yeydir.

Elbette âhiret sana dünyadan hayırlıdır.

Elbette senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır/son başlangıçtan daha iyidir.

Şüphesiz senin için son olan (ahiret), ilk olandan (dünyadan) daha hayırlıdır.

Öyleyse, asla ümitsizliğe, yılgınlığa kapılma; çünkü senin için her sonraki aşama, dâimâ bir öncekinden daha iyi olacaktır. Sen günden güne, hâlden hâle, ileriye doğru dâimâ hayır mertebelerini aşarak yükselecek ve sonuçta, âhiret hayatında en büyük saâdete nâil olacaksın.

Elbette, Âhiret senin için Dünya’dan daha hayırlıdır.

4,5. Resulüm! senin için sonuç, başlangıçtan elbet daha hayırlı olacaktır. Rabb’in sana daha neler neler verecek, sen de pek memnun olacaksın

Unutma ki yaptıkların, çektiklerin, gayretlerin, gösterdiğin azmin, kararlılığın için Rabbin sana mükâfatını verir. Dünyadaki iyiliklerden, güzelliklerden daha çok ahirette ulaşacağın güzellikleri iyilikleri düşün. Rabbinin ahirette vereceği nimetler, dünyadaki nimetlerden daha çoktur. Senin için ahiret hayatı, dünya hayatından daha iyi olacaktır. Sen yeter ki Rabbinin yolundan dönme daima emirlerimi yerine getir.

Şüphesiz ki (peygamberliğinin) son (dönemi) ilk (dönem)inden daha iyi olacaktır. [*]

Bu ayet “Ahiret, ilkinden (dünyadan) daha hayırlıdır” şeklinde de tercüme edilebilir. Ayette hayırla, hayır niyetle başlanan her işin sonunun daha da ... Devamı..

Hem senin her sonun, bir öncesinden mutlaka daha iyi olacaktır.¹

1 Ey Muhammed! Senin bulunduğun her halinin sonrası, öncesine göre daha hayırlı olacaktır. Yani sen, sürekli olarak hayırdan, daha hayırlısına yüksele... Devamı..

öteki dünya senin için [hayatının] bu ilk bölümünden mutlaka daha iyi olacak!

İyi bil ki sonrası senin için öncesinden daha iyi olacak. 4/77, 16/95

Kaldı ki, işin sonu senin için önünden daha hayırlı olacaktır;[⁵⁷⁷⁷]

[5777] Eğer âhirete yevm veya dâr ilave edilmeden gelirse, bu takdirde âhiret “gelecek, akibet, sonrası” anlamına gelir ve hem bu dünyayı hem âhireti ... Devamı..

Elbette ki senin için gelecek, evvelinden daha hayırlıdır. (Halden hale, hayırdan hayırlısına durmadan yükselip gideceksin)

Muhakkak ki âhiret senin için öncesinden (dünyadan) daha hayırlıdır.

Ve elbette ki, senin için ilerisi evvelinden daha hayırlıdır.

Elbette senin için her zaman, işin sonu, başından daha hayırlıdır.

Bulunduğun her halin sonu, mesela hayatının başlangıcına nazaran peygamberlik dönemi, nübüvvetin başlangıcında vahyin gelişine nazaran muvakkat kesint... Devamı..

Senin sonun, ilkinden iyi olacaktır.

Yâ Muhammed sana âhiret dünyâdan hayırlıdır.

Senin için ilerisi, şimdikinden elbette iyi olacaktır.

Gerçekten ahiret/sonuç senin için dünyadan/evvelinden daha hayırlıdır.

Senin için âhiret dünyadan hayırlıdır.

Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.

daħı āħiret yigrekdür saña ilkingiden.

Daḫı āḫiret saña yigrekdür dünyādan.

Şübhəsiz ki, axirət sənin üçün dünyadan daha xeyirlidir!

And verily the latter portion will be better for thee than the former

And verily the Hereafter will be better for thee than the present.(6179)

6179 To the truly devout man, each succeeding moment is better than the one preceding it. In this sense the "hereafter" refers not only to the Future ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.