25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhâ Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mâ vedde’ake rabbuke vemâ kalâ

Rabbin, seni ne terketti, ne de darıldı sana.

(Ey Nebim!) Rabbin (asla) Seni terk edip unutmamış (sahipsiz bırakmamış) ve Sana darılmamıştır!

Rabbin seni ne terketti ne de darıldı.

Rabbin seni terketmedi ve sana gücenmedi.

Rabbin seni bırakmadı ve (sana) darılmadı da.

3.Said bin Mansur`un ve Feryabi`nin Cundeb (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre Cibril (a.s.) bir ara vahiy getirmedi, yani bir süre vahiy kesildi. Bun... Devamı..

Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

Rabbin seni terk etmedi (Ey Rasûlüm), darılmadı da...

Sahibin olan Allah, ne seni terk etmiştir ne de (sana) kızmıştır.

[Her şey şiddetlendikten sonra durgunlaştığı gibi, vahiyde de durgunluk dönemi olabilir. Onun için sen üzülme!]

Rabbin seni terketmedi ve sana darılmadı.

Tanrın seni bırakmadı, darılarak atmadı

Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.

Bir müddet vahiy kesilince bunu duyan inkârcılar inananların itikadını bozmak için seferber oldular ve inananlarla alay ederek: “Göklerin ve yerin Rab... Devamı..

Senin rabbin seni unutmadı ve senden nefret itmedi.

Rabbin seni ne bıraktı ve ne de sana darıldı.

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.[585]

Hz. Peygamber’e vahyin gelişi bir süre için kesilince müşrikler, “Rabbi onu terk etti” dediler. Bunun üzerine bu âyetler indi.

Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

1, 2, 3. Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.  

 Bir ara vahyin gelişi gecikti. Müşrikler: «Rabbi onu terketti, ona darıldı!» dediler. Bu konuşmalar ve sataşmalar Efendimize ağır geliyordu. İşte bu ... Devamı..

Rabbin seni ne bıraktı ne de sana darıldı.

Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.

veda' etmedi rabbın sana ve darılmadı

1-2-3. Kuşluk vaktine ve (insanların) sükûna erdiği geceye kasem olsun ki, Rabbin seni (asla) bırakmadı ve sana (asla) gazaplanmadı da.

Resûlullah [aleyhissalâtu vesselâm] efendimize bir süre vahiy gelmeyince müşrikler, “Allah, onu bıraktı ve ona gazablandı” dediler. Bunun üzerine bu â... Devamı..

Rabb'in seni bırakmadı ve sana darılmadı.

(Habîbim) Rabbin seni terketmedi. (Sana) darılmadı da.

(Habîbim, yâ Muhammed! Vahiy bir müddet gecikmekle) Rabbin seni ne terk etti, ne de (sana) darıldı!

Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı.

Çalabın seni bırakmadı, sana darılmadı da.

Rabbin seni bırakmadı, düşman da tutmadı.

Rabbin seni terk etmedi darılmadı da.¹

1 Hz. Peygamber’e vahyin gelişi kısa bir süre gecikince müşrikler, “Rabbi onu terk etti” dediler. Bunun üzerine bu ayetler indi. (Buhari, Tefsir 93/1;... Devamı..

Ki Rabbin seni terk etmedi ve gazaplanmadı da.

Rabb’in seniterk etmedi, ey Muhammed ve sana darılmadı da! Zaten hiçbir zaman darılmamıştı; tam aksine, seni dâimâ en büyük nîmetleriyle el üstünde tutmuştu.

Rabbin seni bırakmadı; silip atmadı.

Rabb’in seni bırakmadı, darılmadı da.

Ey resulüm! Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı. Şunu bil ki Rabbin hep senin yanındadır. Sana elçim gelmeyince Rabbinin seni terk ettiğini zannettin. Asla böyle şey olmaz olamaz. Rabbin seni sürekli takip ediyor. Senin sıkıntılarını, çalışmalarını, toplumunun sana karşı tavırlarını biliyor. Senin fedakârlıklarını takdir ediyor. Ama sen acele ediyorsun. Rabbinin senin için takdir ettiği zamanı bilmiyorsun. İstiyorsun ki her zaman her an sen istediğinde elçim sana gelsin. Seni desteklesin. Hayır! Bu senin elinde değildir. Buna Rabbin karar verir. Rabbin senin nasıl davranacağını görmek ister. Sana zaman tanır.

Rabbin, seni terk etmedi ve (sana) darılmadı. [*]

Ayette herhangi bir kul kendisi istemediği sürece Yüce Allah’ın onu terk etmeyeceği müjdelenmektedir.

(Ey Muhammed!) Rabbin seni terk etmediği¹ gibi, sana darılmadı da.²

1 Tevdî: Aslında misafirin veda etmesi yani giderken kalanlara “hoşça kalın, Allah’a ısmarladık” gibi hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi ve böyle veda il... Devamı..

Rabbin seni ne unuttu ne de darıldı: ²

2 Zımnen, “oysa, düşüncesizler, azabın Allah tarafından sana verildiği sonucuna varmışlar”.

Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı. 7/203, 12/87

ki; Rabbin seni ne terk etti, ne de darıldı.[⁵⁷⁷⁶]

[5776] Kalâda ke hitap zamirinin olduğu, fakat fasıla gereği düştüğü görüşü yaygındır (Ferrâ’dan nkl. Râzî). Fakat bu çeviride takip ettiğimiz usule a... Devamı..

Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı da! (Vahiy gecikti diye üzülme, tan yeri ağardı, beklediğin müjde geldi)

Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı da.

Rabbin seni ne terketti ve ne de (senden) darıldı.

Ey Resulüm! Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

Nübüvvetin başlangıç döneminde, çok az da olsa vahyin kesintiye uğramasına işaret edilmektedir.

Rabbin, seni bırakmadı ve sana darılmadı.

Rabbin seni terk itmedi ve senden nefret de iylemedi.

Rabbin seni ne bıraktı, ne de senden soğudu[*].

[*] Mekayis'l-luğa'da (s.857) kelimenin kökü olan القِلَى'ın "bir şeyden soğumak ve uzaklaşmak" (تجافٍ عن الشّيء وذَهابٌ عنه) anlamına geldiği ifade e... Devamı..

Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.

Rabbinin seni terk ettiği de yok, sana darıldığı da.

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

terk eylemedi seni çalabuñ daħı düşmān dutmadı.

Senüñ Tañrıñ seni terk itmedi, seni buġż daḫı eylemedi.

(Sənə bir neçə gün vəhy nazil etməməklə) Rəbbin səni (ya Peyğəmbər!) nə tərk etdi, nə də sənə acığı tutdu.

Thy Lord hath not forsaken thee nor doth He hate thee,

Thy Guardian-Lord hath not forsaken thee,(6177) nor is He displeased.(6178)

6177 As usual, there is the particular assurance to the Prophet, and the general assurance to mankind: see the Introduction to this Surah. The early y... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.