25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhâ Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleyli iżâ secâ

Ve geceye, karanlığı basınca.

 Ve sükûnete kavuştuğunda geceye (ve sırlı içeriğine) yemin olsun ki;

karanlığı bastırdığı ve sakinleştiği vakit geceye andolsun ki,

Andolsun, sükûnet bulduğu zaman geceye!

bk. Kur’ân-ı Kerim, 6/96; 92/1-2.

Karanlığı çöküp sükuna erdiği zaman geceye ki,

'Karanlığı iyice çöktüğü' zaman geceye,

Karanlığı çöküb de sükûn bulduğu zaman geceye ki,

Durgunlaştığı zaman, geceye andolsun ki;

1,2. Kuşluk vaktine ve sakinleşen geceye yemin olsun ki, [770]

[770] Duhâ sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 187.

Kararan geceye ant

Karanlığın dibini bulup sakinleşen geceye andolsun ki,

1,2. Sabah vakti, zulmetleri kesb-i kesâfet iden gice hakkı içün yemîn iderim.

Sükun erdiği zaman geceye and olsun ki,

Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

Kararıp sakinleştiğinde geceye ki;

1, 2, 3. Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.  

 Bir ara vahyin gelişi gecikti. Müşrikler: «Rabbi onu terketti, ona darıldı!» dediler. Bu konuşmalar ve sataşmalar Efendimize ağır geliyordu. İşte bu ... Devamı..

Ve dingin olduğu zaman geceye,

Ve sakinleştiği zaman geceye ki,

Ve dindiği zaman o geceye kasem olsun ki

1-2-3. Kuşluk vaktine ve (insanların) sükûna erdiği geceye kasem olsun ki, Rabbin seni (asla) bırakmadı ve sana (asla) gazaplanmadı da.

Resûlullah [aleyhissalâtu vesselâm] efendimize bir süre vahiy gelmeyince müşrikler, “Allah, onu bıraktı ve ona gazablandı” dediler. Bunun üzerine bu â... Devamı..

Gecenin karanlıktaki dinginliğine,

(insanların) sükûna vardığı dem geceye ki,

Ve sükûna erdiği zaman, geceye!

Örttüğü zaman geceye yemin olsun ki.

Karanlığı çöken gece hakkı için,

Sakin olup karanlığı çöken gece hakkı için,

Sakinleştiği zaman geceye!

Ve dindiği zaman geceye.

Ve vahiyden yüz çeviren inkârcıların, bir kâbus gibi insanlığın başına sardığı, fakat Kur’an’ın gündeme gelmesiyle birlikte her geçen gün karanlığı biraz daha azalarak durulmaya yüz tutan geceye andolsun ki;

Sakinleştiği zaman Gece’ye!

çöken karanlığa yemin ederim ki

Aydınlığı örten karanlığı hâkim kılan geceye Andolsun ki,

(Karanlığı) çöken geceye ki

1,2. O kuşluk vaktine¹ ve sakinleştiği zaman geceye² yemin olsun ki,

1 Duhâ: Güneşin parlayıp yükselmeğe başladığı, “gündüzün gençliği” diye bilinen kuşluk zamanıdır. Yahut kuşluk vakitleri içinde seçkin bir kuşluk vakt... Devamı..

ve durgun, karanlık geceyi. ¹

1 “Aydınlık sabah” ifadesi, bariz bir şekilde, insan hayatında az sayıdaki ve geniş aralıklı mutluluk dönemlerini sembolize etmektedir. Buna karşılık,... Devamı..

Sükûna erdiği vakit geceye. 25/64, 30/17

karanlığın dibini bulup sakinleşen gece şahit olsun[⁵⁷⁷⁵]

[5775] İkinci vavı hal sayarsak, iki âyeti birlikte şöyle de çevirebiliriz: “Karanlığın sonuna dayandığı bir halde ortaya çıkan ilk sabahın aydınlığı ... Devamı..

Ve sükûna vardığı dem geceye ki,

Ve sakinleştiği zaman, gece,

Ve sâkin olduğu zaman geceye ki,

Sükûnete erdiği dem gece hakkı için ki: [92, 1-2; 6, 96]

Sakinleşen geceye andolsun ki,

Ve eşyâya sükûnet getiren gice hakkıyçün

Durgunlaştığı zaman geceye iyi düşün,

Sukuna erdiği vakit geceye..

Ve sükûna erdiğinde geceye:

Gelip oturduğu vakit geceye ki,

daħı gice ḥaķķı-içün ķaçan dölendi ya'nį ķarañulıġı

Daḫı gice ḥaḳḳı‐çun, ḳaçan ḳarañuluġı her nesneyi örte.

And olsun sakitləşməkdə olan (və ya: getdikcə zülməti artan) gecəyə ki,

And by the night when it is stillest,

And by the Night(6176) when it is still,-

6176 Cf. 92:1-2. There Night is mentioned first, and Day second, to enforce the lesson of contrasts: the veil of the night naturally comes first befor... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.