24 Mayıs 2024 - 16 Zi'l-ka'de 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhâ Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

(Gündüz, ortalık aydınlandığı zamanki) Kuşluk vaktine,

Kuşluk vaktine,

Andolsun, kuşluk vaktine!

Andolsun kuşluk vaktine,

Kuşluk vaktine andolsun,

And olsun kuşluk vaktine,

Gündüzün şiddetli olduğu zamana,

1,2. Kuşluk vaktine ve sakinleşen geceye yemin olsun ki, [770]

[770] Duhâ sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 187.

1,2. Sabah vakti, zulmetleri kesb-i kesâfet iden gice hakkı içün yemîn iderim.

Kuşluk vaktine and olsun;

Kuşluk vaktine andolsun,

Yemin olsun, kuşluk vaktine;

1, 2, 3. Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.  

 Bir ara vahyin gelişi gecikti. Müşrikler: «Rabbi onu terketti, ona darıldı!» dediler. Bu konuşmalar ve sataşmalar Efendimize ağır geliyordu. İşte bu ... Devamı..

Andolsun kuşluk vaktine,

Andolsun kuşluk vaktine.

1-2-3. Kuşluk vaktine ve (insanların) sükûna erdiği geceye kasem olsun ki, Rabbin seni (asla) bırakmadı ve sana (asla) gazaplanmadı da.

Resûlullah [aleyhissalâtu vesselâm] efendimize bir süre vahiy gelmeyince müşrikler, “Allah, onu bıraktı ve ona gazablandı” dediler. Bunun üzerine bu â... Devamı..

Duhâ¹ vaktine ant olsun.

1- Kuşluk.

Andolsun kuşluk vaktına,

Yemîn olsun duhâ'ya (kuşluk vaktine)!

Sabahın aydınlığına ve

Kuşluk vakti hakkı için,

Kuşluk vakti hakkı için,

[1] Mekke'de nazil olmuş (11) âyettir.

Andolsun kuşluk vaktine,

Andolsun kuşluk vaktine.

(Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sure, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr suresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur ve 11 ayettir. Surede ahir... Devamı..

Müminlere ışıl ışıl, apaydınlık bir geleceği müjdeleyen sabahın aydınlığına;

Mekke döneminin başlarında, Fecr sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, birinci ayetinde geçen “sabahın aydınlığı, kuşluk vakti” anlamına gelen “ed-Du... Devamı..

And olsun KUŞLUK VAKTİ’ne!

Kuşluk vaktine,

Kuşluk vaktine Andolsun!

Yemin olsun: Kuşluk vaktine, [*]

[ed-Duhâ] kelimesi, hem kuşluk vaktini hem de bütünüyle gündüzü ifade etmektedir.

1,2. O kuşluk vaktine¹ ve sakinleştiği zaman geceye² yemin olsun ki,

1 Duhâ: Güneşin parlayıp yükselmeğe başladığı, “gündüzün gençliği” diye bilinen kuşluk zamanıdır. Yahut kuşluk vakitleri içinde seçkin bir kuşluk vakt... Devamı..

AYDINLIK sabahı düşün,

Andolsun kuşluk vaktine. 79/42...46

SABAHIN berrak aydınlığını temsil eden kuşluk vakti şahit olsun,[⁵⁷⁷⁴]

[5774] Çevirimiz Kur’an’ın duhâyı akşam’ın mukabili olarak kullanmasına dayanmaktadır (Krş. 79:46). Zımnen: Cahiliyye gecesini sona erdiren vahiy güne... Devamı..

(Ey Muhammed) Andolsun kuşluk vaktine;

Ve kuşluk vakti,

Kasem olsun kuşluk vaktine.

Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için!

Kuşluk vaktine andolsun,

Duhâyı iyi düşün.

Andolsun kuşluk vaktine.

And olsun kuşluk vaktine,

Yemin olsun kuşluk vaktine,

ķuşluķ ḥaķķı-çun

Ḳuşluḳ ḥaḳḳı‐çun.

And olsun səhərə;

By the morning hours

By the Glorious Morning Light,(6175)

6175 The full morning light of the sun, when its splendour shines forth in contrast with the night which has passed. Cf. 91:1. The growing hours of mo... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.