20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Leyl Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve emmâ men beḣile vestaġnâ

Ve ama kim nekeslik etti ve zenginleşmeyi dilediyse.

Fakat her kim de cimrilik ve bencillik ederek (ilim, servet ve şöhretine güvenerek) kendisini (Hakk davadan ve hayırlı çağrıdan) müstağni sayarak (hizmete ve teslimiyete ihtiyaç duymazsa),

Sizden her kim de malını başkaları için harcamayıp cimrilik eder ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı duymazsa,

Ama cimrilik edene, mâlî mükellefiyetleri yerine getirmeyene; kelime-i tevhide ve Allah yolunda karşılıksız harcamanın mükâfat ve sevabına, vahyin, Kur'ân'ın rehberliğine ihtiyacı olmadığını, gücü, imkânları ve kabiliyetleriyle yeterli donanıma sahip olduğunu ileri sürene de kolaylaştıracağız.

Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah'ın vereceği karşılıktan) müstağni görürse,

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

Fakat kim cimrilik eder (dünya malına razı olur, Allah'ına) ihtiyaç göstermez,

Amma cimrilik eden, (hakka) muhtaç olmadığını hisseden,

8,9,10,11. Ama cimrilik edip kendini ihtiyaçsız, yeterli gören ve güzeli yalanlayana da, zorluklara uğramasını kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz.[768]

[768] İyi ve kötü iki insan tipinin sonları hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 171-177.

Cimrilik eyliyeni, Tanrıdan yüz döneni

Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp Allah'a muhtaç görmezse,

8,9,10. Lâkin müstağnî görünen hasîs ile ahsen-i dîni yalan ’add idene müşkil bir idbâr yolı görinecekdir.

8,9,10. Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.

8,9,10. Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse;

8, 9, 10, 11. Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.

Fakat, kim cimrilik edip zenginlik taslar,

Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.

Ve amma her kim bahıllık eder ve istiğna gösterir

8-9-10. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve o en güzel (kelimey) i (“Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah” sözünü) yalanlarsa, onu da en zor olana (cehenneme) iletiriz.

Fakat kim cimrilik eder de kendisini müstağni¹ görürse,

1- Kendisini yeterli gören, büyüklenen, kibirlenen.

Amma kim cimrilik eder, kendisini müstağnî görür,

8,9,10. Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah'ın sevâbına) muhtaç görmezse, ve o en güzel olanı yalanlarsa, onu da en zor olana (Cehenneme) muvaffak kılarız!

Cimrilik edip, kendini yeterli derecede ihtiyaçsız, zengin görene,

Ancak, herkim cimrilik eder, kendini kendine yeter sayar,

Cimri olan, kendisini müstağni gören,

Ama kim cimrilik eder ve kendini her bakımdan yeterli bulup, Allah’a muhtaç görmezse [estağnâ],

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse.

Fakat her kim de cimrilik eder, aptalca bir gurura kapılarak kendisini —Allah’ın yol göstericiliği de dahil— her türlü ihtiyacın üstünde görür,

Ne olursa olsun, kim de cimrilik ettiyse; kendisini müstağnî / ihtiyaçsız / yeterli gördüyse;

Avucunda tutana, kasım kasım kasılana,

Kim elinde imkânı varken yoksula, fakire, muhtaçlara yardım etmezse, kendini üstün görerek hiçbir şeye muhtaç olmadığını düşünürse,

Kim de cimrilik ederse, (kendini) zengin (yeterli) görürse,

Kim de cimrilik eder ve kendi kendine yeterli olduğunu zannederse,

Cimrilik yapana ve kendi-kendine yeterli olduğunu zannedene ⁵ ,

5 Karş. 96:6-7.

Ama kim de cimrilik eder ve kendini Allah’a muhtaç kabul etmezse. 28/76…82, 96/6...8

Sözgelimi; kim de cimrilik yapar ve kendi kendine yettiğini zanneder,

Kim de; cimrilik ederse (malından yoksullara hak tanımazsa) ve kendisini (imana gelmekten ve ahiret nimetlerinden) müstağni addederse (şirk ve küfürde direnip sadece dünya nimetleri peşinden koşarsa)

Kim de cimrilik eder, kendini zengin (ve kendine yeterli) görürse,

Amma kim cimrilikte bulundu ve istiğna gösterdi ise,

Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp Allah'tan müstağni gören,

Kim de cimrilik eder, kendini zengin (ve kendine yeterli) görürse,

Şu kimse ki infâkdan cimrilik idüb Allâh'dan istağnî göstere

Kim de cimrilik eder ve çekinme ihtiyacı duymaz,

Kim de cimrilik eder ve kendini ihtiyaçsız görürse..

Kim cimrilik eder ve kendisini Allah'a muhtaç görmezse,

Ama kim cimriliğe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görür,

8-10. daħı ammā ol kim çıġan oldı daħı ḥācetsüz oldı daħı yalan duttı görklüyi geñez eyleyevüz aña śarpı ya'nį ma'śįyet.

Ve ammā ol kişi baḫīllıḳ eyledi ve İslāmdan ġanī oldı.

Amma kim (malını Allah yolunda xərcləməyə) xəsislik etsə, (mal-dövlətinə güvənib Allaha) möhtac olmadığını sansa,

But as for him who hoardeth and deemeth himself independent,

But he who is a greedy miser and thinks himself selfsufficient,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.