3 Ekim 2023 - 18 Rebiü'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Leyl Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-emmâ men a’tâ vettekâ

Ve kim verdi ve çekindiyse.

 Amma, her kim (elindeki nimetlerden başkalarına da ve Allah yolunda) verip (hayırda harcarsa) ve (her türlü küfür ve kötülükten) korkup sakınırsa,

Sizden her kim başkaları için harcar ve yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsa

Kim Allah'ın hakkını verir, mâlî mükellefiyetleri yerine getirir, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp azaptan korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olur, takva esaslarını benimserse, ona ihsan edeceğiz.

Artık kim (Allah için) verir ve (Allah'tan) sakınırsa,

Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,

Amma kim (Allah yolunda harcar) verir ve Allah'dan korkarsa,

Artık mal veren ve kendi özünü koruyan,

5,6,7. Ancak verenin, saygı duyanın ve en güzeli tasdik edenin işlerini kolaylaştırırız.

Malını çok verene, sakınçlı bulunana

Her kim (Allah için) verir ve O'na karşı muhtaç olduğunun bilinciyle yaşarsa

5,6,7. Sadaka viren, Allâh’dan korkan ve ahsen-i dîne îmân iden içün sa’âdet yolını teshîl ideceğiz.

5,6,7. Elinde bulunandan verenin, Allah'a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah'ın birliğini doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız.

5,6,7. Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa;

5, 6, 7. Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız).

Kim verir ve erdemli davranır,

Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa,

Bundan böyle amma her kim vergi verir korunur

5-6-7. Her kim (malından Allah rızası için) verir ve (Allah’a karşı gelmekten) sakınırsa ve o en güzel (kelimey) i (“Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah” sözünü de kalben) tasdik ederse (biz), onu (sonu cennetle biten) kolay bir yola iletiriz.

Fakat kim verir ve takva sahibi olursa,

(Bundan sonra) kim verir ve sakınırsa,

5,6,7. Fakat kim (Allah yolunda) verir ve (günahlardan) sakınırsa, ve o en güzel olanı(1) tasdîk ederse, artık (biz) onu, en kolay olana (Cennete) muvaffak kılarız!

(1)Burada geçen “en güzel”den maksad, kelime-i tevhîd ********* olup, “Allah’dan başka ilâh yoktur” demektir. (Celâleyn Şerhi, c. 8, 338)... Devamı..

Şimdi, (fakire ve muhtaç olana) veren, (Allah’ın yasakladıklarından uzak durarak) kendisini koruyan,

Onun için herkim malını verirse, Allah’tan sakınırsa,

5, 6. Veren ve sakınan, sözün en güzeli olan kelime-i şehadeti tasdik eden yok mu?

Artık kim (başkalarına) verir ve Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olursa³,

3 Hz. Ali’den gelen bir rivayette, o şöyle diyor: “Bir gün Hz. Peygamber ile bir cenazede idik. Hz. Peygamber, ‘Sizden hiçbiriniz yoktur ki, cennet ve... Devamı..

Ama kim verir ve takva sahibi olursa.

Öyleyse, her kim kötülükten, günahtan korunarak Allah’ın kendisine bahşettiği nîmetlerden bir kısmını O’nun rızası için yoksullara verir,

Ne olursa olsun, kim verdiyse, sakınıp korunduysa;

Vericilere, sağlamcılara ve

O’nun için kim elinde olanlardan muhtaç olanlara verirse!

Kim (malını) verirse, [takvâ]lı (duyarlı) davranırsa,

(İşte bunlardan) kim, malını verir ve (Allah’a) karşı hata etmekten sakınırsa,

Her kim [başkaları için] harcar ve Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşırsa,

Kim karşılıksız verir ve Allah’a muhtaç olduğunun bilinciyle yaşar. 2/271, 76/6...24

Sözgelimi;[⁵⁷⁶²] kim sorumlu davranır ve (Allah yolunda) verirse;[⁵⁷⁶³]

[5762] “Ayrıntı ve açıklama” vurgusu taşıyan feemmânın bu bağlamdaki en uygun karşılığı. [5763] Buradaki ittika, 8. âyetteki istiğnânın mukabilidir... Devamı..

(Haberiniz olsun ki, bundan böyle) Kim (malını hayır işlerinde) harcar ve (kötülüklerden) sakınırsa;

Kim (hayır için) verir ve korunursa,

Artık kim infak etti ve ittikada bulundu ise.

Malını Allah yolunda harcayıp O'na saygı duyarak haramdan sakınan,

Kim (hayır için) verir, korunursa,

Zekât ve sadaka viren ve Allâh'dan ittikâ iden kimse ki

Kim cömert olur ve Allah’tan çekinir[*],

[*] Bakınız Bakara 2/195

Kim (malından) verir ve korunursa..

Kim bağışta bulunur ve kötülükten sakınırsa,

Kim verir ve sakınırsa,

5-7. pes ammā ol kim virdi ya'nį ebu bekir daħı ķorķdı daħı girçek duttı görklüyi ya'nį uçmaġı geñez eyleyevüz aña geñezi.

Ammā ol kişi ki ṣadaḳa virdi ve Allāhdan ḳorḳdı.

Kim (malını Allah yolunda) versə, (Allahdan) qorxsa,

As for him who giveth and is dutiful (toward Allah)

So he who gives (in charity) and fears ((Allah)),


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.