25 Mayıs 2024 - 17 Zi'l-ka'de 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Leyl Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve lesevfe yerdâ

Ve o da, razı olacaktır ondan.

Muhakkak o, ileride (Allah’ın kendisine ihsan edeceği cennet nimetlerinden ötürü) razı olacaktır.

İşte böyleleri de zamanı geldiğinde, Allah'ın vereceği nimet ve ikramlara razı olacaklardır veya Rabbi de ondan razı olacaktır.

Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır.

Yakında kendisi de muhakkak razı olacaktır.

Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.

Muhakkak o, ileride (Allah'ın kendisine ihsan edeceği cennet nimetlerinden ötürü) razı olacaktır. (Bu ayeti-i kerimeler, Hz. Ebu Bekir efendimizin Hz. Bilâl'i satın alarak kölelikten kurtarması üzerine, kendileri hakkında nazil olmuşlardır).

İşte (bu amel ile) Rabbi ondan razı olacaktır. (Ve o da, Rabbinin mükâfatını görecek O’ndan razı olacaktır.)

O kesinlikle ileride memnun olacaktır.[769]

[769] Leyl sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 183.

19,20,21. Verdiği bir nimete, hiç kimseden karşılık da beklemez, ancak, yüce Tanrının, hoşnutluğunu ister, hoşnut da olacaktır

Ve o (Allah'ın kendisine vereceği nimetlere kavuşarak) yakında hoşnut olacaktır.

Bkz. 89/28-30, 98/8

17-21. Allâh’dan korkan ve ’ind(A)llâh daha pâk olmak içün servetini hayrâta sarf iden ve mükâfâta lâyık bir iyiliği mahzâ bir kaç kişiye gösteriş olarak yapmayub, rabbi Allâh te’âlânın rızâsına mazhar olmak içün yapan âteş ’azâbından kurtılacak ve göreceği mükâfâtdan memnûn olacakdır. (*)

(*) Bu Sûre mushaflarımızda 21 âyet olmasına rağmen iki baskıda da sure başında 20 âyet olduğı yazılmışdır. Son âyetlere toplu meal virildiğinden (17-... Devamı..

Elbette kendisi de hoşnut (razı) olacaktır.*

Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

Ve sonunda hoşnut da olacaktır.

19, 20, 21. Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.

Kendisi de yakında mutlu olacaktır.

Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır.

Ve elbette o rızaya erecektir

Elbette o, yakında (âhirette, Allah’ın vereceği nimetlerle) hoşnut olacaktır.

Yakında mutlaka hoşnut olacaktır.

Her halde kendisi de ileride hoşnuud olacakdır.

Elbette ileride de (bu amelinden) hoşnûd olacaktır.

O da (gördüğü karşılıktan) elbette razı olacak.

İleride kendisini gönlü edilmiş olacaktır.

O hoşnut olacaktır.

Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.¹⁰

10 Krş. Fecr, 89/28-30; Beyyine, 98/8

Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.

Kendisi de yakında Rabb’inin bağışlayacağı sonsuz nîmetlerle hoşnut olacaktır!

Elbette hoşnut olacaktır.

Allah ondan, tabi ki razı olacaktır.

İşte Rabbin böylelerinden razı olur. Çünkü onların yaptıklarında bir art niyet, bir çıkar yoktur. Onlar sadece arınarak temizlenmek istemişlerdir. Ey insanlar! Rabbiniz için karşılıksız verin ki temizlenesiniz. Rabbiniz de sizi arındırarak tertemiz yapsın! Sizi katına kabul etsin!

Kendisi de ileride memnun olacaktır.

Elbette o, yakında (Allah’ın vereceği nîmetle) hoşnut olacaktır.

işte böyleleri de, zamanı geldiğinde sevinci tadacaklar.

İşte bundan dolayı ileride kendisi de hoşnut olacaktır. 3/15, 58/22, 98/8

İşte böyle biri, kesinlikle, zamanı gelince (gördüğü karşılıktan) fazlasıyla memnun olacaktır.

Andolsun ki (Rabbi de ondan) razı olacaktır!..

(Ve ona hak ettiği mükâfâtı ihsan buyuracaktır!.. Nitekim Tevbe suresinin 72. ayetinde: "Allah’ın rızası hepsinden büyüktür, işte asıl büyük kurtuluş ... Devamı..

Ve elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

Ve andolsun herhalde razı olacaktır.

Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur.

Yakında kendisi de (Allah'ın vereceği ni'metle) razı olacaktır.

O karîben maksadının husûliyle râzı ve mesrûr olacakdır.

İlerisinde aradığı iltifatı bulacaktır.

Elbette o da hoşnut olacaktır.

Ve sonunda hoşnut olur.

Yakında mutlaka hoşnut olacaktır.

19-21. daħı yoķdur kimsenüñ anuñ ķatında hįç ni'met kim yanud virinilür illā istemek içün [316b] çalabı’sı rıżāsını yüce. daħı bayıķ tįz ħoşnūd ola.

Özi de rāżī olsa gerek.

And olsun ki, o (öz Rəbbindən Cənnətdə ona verəcəyi ne’mətlərə görə) razı olacaqdır!

He verily will be content.

And soon will they attain (complete) satisfaction.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.