19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Leyl Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İllâ-btiġâe vechi rabbihi-l-a’lâ

Yaptığını, ancak yücelerden yüce Rabbinin rızası için yapar.

O, ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için (helâl kazancını hayır yolunda) harcamaktadır. (İmkânlarını Allah yolunda kullanır.)

Verdiğini sadece yüce Rabbinin rızasına ermek için verir.

Yalnızca yüce Rablerinin rızasını talep etmek için mal(lar)ından gönüllü verir(ler), âlicenaplık eder(ler).

Sırf yüce Rabbinin rızasını kazanmak için (verir).

Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).

O, ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.

O, ancak yüce olan Rabbinin rızasını kazanmak için verir.

19,20. Yüce Rabbinin rızasını elde etmekten başka, hiç kimseden beklediği herhangi bir karşılık da yoktur.

19,20,21. Verdiği bir nimete, hiç kimseden karşılık da beklemez, ancak, yüce Tanrının, hoşnutluğunu ister, hoşnut da olacaktır

(Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için (yapar).

17-21. Allâh’dan korkan ve ’ind(A)llâh daha pâk olmak içün servetini hayrâta sarf iden ve mükâfâta lâyık bir iyiliği mahzâ bir kaç kişiye gösteriş olarak yapmayub, rabbi Allâh te’âlânın rızâsına mazhar olmak içün yapan âteş ’azâbından kurtılacak ve göreceği mükâfâtdan memnûn olacakdır. (*)

19,20. O yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek için değil, ancak yüce Rabbinin hoşnudluğunu (rızasını) gözeterek yapmıştır.

19,20. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).[584]

Rivayete göre, Hz. Ebubekir, Bilâl-i Habeşî’yi efendisinden satın alıp hürriyetine kavuşturunca müşrikler, “Ebubekir, Bilâl’den gördüğü bir iyilik kar... Devamı..

19-20. O öyle biridir ki, hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf yüce rabbinin rızâsını kazanmak için yardım eder.

19, 20, 21. Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.

Sadece En Yüce olan Rabbinin rızasını gözetir.

O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.

Ancak rabbi a'lâsının rızasını aramak için verir

19-20. O (muttakî kişi), hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz, (o yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yapar.

İsteği yalnızca Yüce Rabb'inin rızasını kazanmaktır.

O, (bunu) sırf O çok yüce Rabbinin rızaasını aramak (için yapmışdır).

(O,) ancak, pek yüce Rabbisinin rızâsını kazanmak için (vermekte)dir.

Yalnızca O’nun rızasını isteyen nimetlendirilip mükâfatlandıracaktır.

O, ancak yüce çalabının dilediğini elde etmek ister.

Ancak yüce olan Rabbinin hoşnutluğunu ele geçirmek için böyle yapar.

(Onun tek amacı); sadece Yüce Rabbinin rızasını [vechihi] kazanmaktır.

Ancak yüce Rabbinin yüzünü (rızasını) aramak için (verir).

Sadece Yüce Rabb’inin hoşnutluğunu kazanmak için malını, servetini harcamıştır. Ona müjdeler olsun:

Ancak onun Yüce rabbinin vechini / rızasını isteyip aramak başka!

yüce Rabb'inin rızasını kazanmak için verirdi.

İnananlar Allah’ı yüceltmek, Allah’ı razı etmek için, bütün varlıklarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşırlar. Onların başka bir amacı yoktur. Onların derdi tasası dünyada şan şöhret kazanmak değildir.

19,20. Yüce Rabbinin rızasını kazanmaktan başka, kimseden beklediği bir karşılık da yoktur.

Onu sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yapar.

ama yalnızca yüce Rabbinin rızasını kazanmak için:

Sadece yüce Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için yaptı. 2/204...206, 76/6...24

sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanma iştiyakı iledir.[⁵⁷⁷³]

[5773] Aynı edebi telkin eden âyetler için bkz: 76:8-9.

Ancak, yüce Rabbinin rızasını gözetir!

Yalnız yüce rabbinin rızâsını aradığı için verir.

Ancak pek yüce olan Rabbinin rızasını aramak için (infakta bulunur).

Sadece ve sadece yüce Rabbini razı etmek ister.

Yalnız yüce Rabbinin rızası için verir.

Ancak yüksek ve 'âlî olan rabbinin rızâsını kasd ider ve onun içün virir.

Aradığı sadece yüce Rabbinin iltifatıdır.

Sadece yüce Rabbi'nin hoşnutluğunu kazanmak için..

O ancak yüce Rabbinin rızası için verir.

Yüceler yücesi Rabbinin yüzünü özleyip istemek için veren hariç.

19-21. daħı yoķdur kimsenüñ anuñ ķatında hįç ni'met kim yanud virinilür illā istemek içün [316b] çalabı’sı rıżāsını yüce. daħı bayıķ tįz ħoşnūd ola.

illā yüce Tañrısı rāżīlıġı‐çun.

O ancaq ən uca olan Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün belə edər.

Except as seeking (to fulfil) the purpose of his Lord Most High.

But only the desire to seek for the Countenance of their Lord Most High;(6174)

6174 The definition of Righteousness, Charity, or Self-sacrifice, becomes thus highly spiritualised. The Atqa are so completely identified with Allah'... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.