11 Nisan 2021 - 28 Şaban 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şems Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe-elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sonra da (her nefse) fücurunu (kötülüklerini) ve takvasını (küfür ve kötülükten sakınma çarelerini) ilham edip (öğreten yüce Rabbe yemin olsun ki).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir.

Abdullah Parlıyan Meali

sonra da o insana kötü ile iyiyi, doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayıracak özellik ve ölçüyü öğretene veya insanlara hayrı ve şerri, itaat ve isyanı ilham ile öğreten Allah'a.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun nefsi, insanı, günah işleme, mantıklı düşünme ve dinin dışına çıkma zaaflarıyla, vicdan azabıyla; takva esaslarını-Kur'an esaslarını benimseme ve hayata geçirme, Allah'a sığınma, emirlerine yapışma, günahlardan arınma, azaptan korunma, kulluk ve sorumluluk şuuruyla özgürce şahsiyetini geliştirme, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma kabiliyetiyle donatana!

Ahmet Varol Meali

Sonra ona kötülüğe eğilimini ve takvasını ilham edene.

Ali Bulaç Meali

Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

Ali Fikri Yavuz Meali

Sonra da o nefse, isyanını ve itaatını öğretene ki,

Bahaeddin Sağlam Meali

O nefse bozulma ve korunmayı yanlış ve doğruyu ilham edene (yapısına) andolsun ki

Bayraktar Bayraklı Meali

1,2,3,4,5,6,7,8. Güneşe ve onun aydınlık veren parlaklığına; onu izlediğinde aya; güneşi açığa çıkardığında gündüze; güneşi örttüğünde geceye; göğe ve onu bina edene; yere ve onu döşeyene; nefse ve onu şekillendirene; nefse, kötülüğe ve korunmaya açık özelliklerini verene yemin olsun ki, [762][763]*

Besim Atalay Meali (1962)

Ona kötülüğü, ona iyiliği öğretene ant içerim ki

Cemal Külünkoğlu Meali

Sonra da ona kötülük ve iyilik kabiliyeti/eğilimi ilham edene andolsun ki,*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki:

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

7,8,9. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Edip Yüksel Meali

Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

Elmalılı Meali (Orijinal)

Sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham eyliyene ki

Erhan Aktaş Meali

Sonra ona fücurunu¹ ve takvasını² ilham³ etti.*

Hasan Basri Çantay Meali

sonra da ona hem kötülüğü, hem (ondan) sakınmayı ilham edene ki,

Hayrat Neşriyat Meali

Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)!

İlyas Yorulmaz Meali

Nefse günah işlemeyi ve korunmayı (o
u Yaratan Allah) ilham etmiştir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sakınma yollarını akılla ilham eden hakkı için [²],*

Kadri Çelik Meali

Sonra ona kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham edene.

Mahmut Kısa Meali

Sonra da ona doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etme yeteneği bahşeden; bununla birlikte hakîkati apaçık ortaya koyan ayetler göndererek, ona kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğreten yüce Rabb’e!

Mehmet Türk Meali

Sonra da onun gönlüne, kötülük ve iyilik yapma kabiliyetini verene yemin olsun ki,1*

Muhammed Esed Meali

ve nasıl ahlakî zaaflarla olduğu kadar Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle de donatıldığını! 6

Mustafa Çavdar Meali

Bu çerçevede ona hem iyiyi hem de kötüyü ilham edecek olan iç donanıma. 30/30, 41/52-53

Mustafa İslamoğlu Meali

ve nihayet insan benliğine iyiyi ve kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma yeteneğini[5752] yerleştiren (şahit olsun) ki:[5753]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Sonra da ona günahını ve takvâsını ilham etmiş olana (andolsun ki),

Suat Yıldırım Meali

8, 9. Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer. [90, 10; 76, 3]

Süleyman Ateş Meali

Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyanını ve ita'atini) ilham edene andolsun ki:

Süleymaniye Vakfı Meali

Sonra yaptığının kötü veya iyi olduğunu ilham[*] edene yemin olsun ki*

Şaban Piriş Meali

Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene..

Ümit Şimşek Meali

Kötülüğünü de, iyiliğini de ona ilham edene:

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,

Eski Anadolu Türkçesi

[316a] göñline bıraķdı anuñ ya'nį bildürdi buyruķdan çıķmaġını daħı śaķınıcılıġını

Bunyadov-Memmedeliyev

Sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini (xeyir və şəri) öyrədənə ki,

M. Pickthall (English)

And inspired it (with conscience of) what is wrong for it and (what is) right for it.

Yusuf Ali (English)

And its enlightenment as to its wrong and its right;-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.